Liikuntalautakunta 11.4. 2017

Vaalit tulee ja vaalit menee, mutta kokoustaminen on ikuista.

LIIKUNTAJOHTAJA

4 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Lateppo Oy:n lainahakemusta Uudistuva Urheilukeskus II-hankkeelle (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Palautettiin viime kokouksessa valmisteluun papereissa olleen teknisen virheen vuoksi. Nyt pitäisi olla asiat kunnossa. Ok.

SISÄLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Ylikahrin ym. valtuustoaloitteesta koskien Yrjönkadun uimahallin pitämistä auki myös kesäisin (pdf) (html)

Liite 1 Ylikahri Ville ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 46

Ylikahri et al. tekivät aloitteen jolla Yrjänkadun uimahallia oltaisiin pidetty auki myös kesäisin. Erittäin hankalaa, koska henkilöstön kesälomat ja teknisen- ja kassahenkilökunnan siirtyminen keskaudeksi maauimaloihin. Johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä selvitetään voidaanko pidentää juhannukseen.

Tästä voitaisiin ehkä tulevaisuudessa tehdä joku kesä pilotti, jossa kesäkaudella Yrjönkaudun lipun hintaa nostettaisiin niin, että aukioloaikaa voidaan pidentää kustannusneutraalisti. Kesällä siellä kävisi varmasti paljon muun muassa turisteja, joilta voidaan vähän enemmänkin rahaa ottaa.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

1 Maa-alueen vuokraaminen Kurkimäen liikuntapuiston alueelta Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1 Vuokrasopimusluonnos_Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy

Liite 2 Vuokra-aluekartta_Kurkimäen liikuntapuisto

Päätöshistoria (pdf) (html)

Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle vuokrataan Kurkimäestä alue tekonurmikenttää varten. Ok.

Screen Shot 2017-04-11 at 10.18.23.png2 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n agilityharrastukseen ja muuhun koiraurheiluun soveltuvan liikuntahallihankkeen lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus 13.3.2017

Liite 2 Liite_lainahakemuksen perustelut

Liite 3 Liite_Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry,syyskokouksen 14.11.2015 pöytäkirja

Liite 4 Liite_Kivikon Koiraurheilukeskus Oy, hallituksen pöytäkirjat 7.2. ja 20.2.2017

Liite 5 Liite_toimintakertomus 2015

Liite 6 Liite_Hankesuunnitelma

Liite 7 Liite_Hankekuvauksen liitteet

Liite 8 Liite_rahoitussuunnitelma

Kivikkoon halutaan rakentaa ympärivuotiseen käyttöön soveltuva koiraurheilutoimintaan soveltuva halli. Haetaan puolen miljoonan euron lainaa yhteensä vajaan puolentoista miljoonan hankkeelle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Maa-alueen vuokrausta on jo esitetty kh:lle.

Ok.

3 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee ympärivuotista pyöräilyreittiä pohjoisen Keskuspuiston läpi (pdf) (html)

Liite 1 Stranius Leo Aloite Kvsto 16112016 1

Liite 2 Kaava_Keskuspuiston pohjoisosa

Liite 3 Keskuspuisto_ulkoilureitit kesäkäyttö

Liite 4 Keskuspuisto_ulkoilureitit talvikäyttö

Päätöshistoria (pdf) (html)

Leo Straniuksen aloite ympärivuotisesta pyöräreitistä pohjoisen Keskuspuiston läpi. Nyt Kuninkaantammentie muutetaan talvisin latureitiksi.  Tämä muutettaisiin pyöräreitiksi ja ladut korvattaisiin muualla.

Viraston mukaan:

Liikuntalautakunnan mielestä Kuninkaantammentietä ei tule muuttaa talvikunnossapidettäväksi reitiksi, vaan säilyttää se talvella hiihtokäytössä. Reitillä liikkuu talviaikaan keskimäärin kaksi kertaa enemmän hiihtäjiä kuin reitillä liikkuu kesäaikaan kävelijöitä, lenkkeilijöitä ja pyöräilijöitä.

Vaihtoehtoisen reitin rakentaminen linjalla Pitkäkoski – Paloheinän maja pidentää hiukan talvipyöräreittiä Kuninkaantammesta Jakomäen suuntaan, mutta on mm. turvallisuusasiat huomioon ottaen parempi ratkaisu. Pitkäkoski – Paloheinän majan välinen reitti on tarkoitus toteuttaa mm. uusimalla hiihtosiltoja niin, että hiekoitetut talvikunnossapidettävät reitit ja hiihtoladut kulkevat risteyksissä eri tasossa.

Lausunnossa ei mainita milloin tuo vaihtoehtoinen reitti mahdollisesti syntyisi, tästä pitää keskustella ja lisätä lausuntoon jotain.

HALLINTOPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta Helsingin osallistumisesta Luonnonlahjani satavuotiaalle luonnonsuojelukampanjaan (pdf) (html)

Liite 1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 45

Liikuntalautakunta näkee kannatettavana ja myönteisenä Helsingin kaupungin osallistumisen ”Luonnonlahjani satavuotiaalle” -luonnonsuojelukampanjaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Puhdas ja monimuotoinen luonnonympäristö tärkeä kaikille suomalaisille monipuolisen virkistyskäytön, ekologisen kestävyyden ja matkailun merkittävyyden takia. ..valitaan kohteet Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 kohteiden joukosta ja painottaa sellaisia kohteita, joiden kohdalla edellä mainitut seikat täyttyvät..

Ok.

2 Liikuntaviraston venesatamayksikön väistötilojen huoltorakennuksen rakentamisen tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1 hankintailmoitus.pdf

Liite 2 Venesatamatukikohdan Hallin Urakkaohjelma.pdf

Liite 3 Avauspöytäkirja1

Liite 4 Tarjouspyyntö Rajasaaren venesatamatukikohdan halli

Liite 5 Tarjousten vertailu.pdf

Rajasaaren merellisen tukikohdan väistötilat alkavat syntyä. Valitaan halvimman tarjouksen tehnyt.

3 Liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakojärjestys ja -perusteet (pdf) (html)

Viime vuonna käyttöönotettuja jakoperusteita päivitetään Helsingin uutta hallintomallia vastaaviksi, ei oleellisia sisällöllisiä muutoksia.

Tiivistetysti seuraava:

1.    Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet

2. Yleisövuorot

3. Helsinkiläiset liikuntapainotteiset koulut ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

4. Helsinkiläiset muut koulut ja päiväkodit sekä eläkeläisryhmät

5. Muut käyttäjät

Arkipäivisin klo 16 eteenpäin sekä viikonloppuisin:

1. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet

2. Yleisövuorot

3. Helsinkiläiset liikunta- ja urheiluseurat, liikunnallista nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen sekä opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestävät yhteisöt

4. Helsinkiläiset muut yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt

Vakiovuorojen jaossa käyttäjäryhmien sisällä painotetaan seuraavia perusteita:

– Etusijalla lasten ja nuorten toiminta

– Käyttäjävuoroissa lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan

– Toiminnan luonne ja laajuus, aktiiviharrastajien määrä

– Liikuntalajien ja –muotojen sekä kilpailutoiminnan eri tasojen vaatimusten huomioiminen mahdollisuuksien mukaan

– Lajien monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen

– Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen

– Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentämiseksi toteutettava toiminta

– Paikallisuus, liikuntapaikan läheisyys

 

4 Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajan käyttövuorojen jakojärjestys ja -perusteet (pdf) (html)

Koulujen liikuntatilojen hallinta siirtyy ilta- ja viikonloppukäytön osalta liikuntavirastoon. Käytännössä samat prioriteetit kuin muualla.

5 Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksestä koskien veneen säilytystarvikkeita Jätkäsaaren talvisäilytysalueella (pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Ok.

6 Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksestä koskien vahinkoasiaa Sompasaaren laiturialueella (pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Ok.

Liikuntalautakunta 12.2. 2013

Liikuntalautakunnan esityslista ilmestyi taas tiistain kokousta edeltävänä perjantaina. Tämä on edelleenkin varsin lyhyt varoaika esityslistan asioihin perehtymiseen. Varsinkin jos kokousta edeltävä viikonloppu sattuu olemaan sellaista härdelliä kuin omani sattui olemaan: vaimo päivysti ja minulla oli lastenhoitovastuu, ensi torstain hallituksen kokousta varten oli rästitehtävinä Helsingin miekkailijoiden toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman kirjoittaminen ja koko sunnuntaipäivä meni vielä Kisahallilla järjestämässä miekkailun juniorien Masters-osakilpailua. Joten valitettavasti tämäkin blogaus tulee vasta nyt, päivää ennen kokousta.

Edellinen kokous meni päätösten osalta käytännössä esittelyjen mukaan. Järjestöjen toiminta-avustusten kohdalla esittelijä muutti päätösesitystään edellisessä blogikirjoituksessani tekemäni ehdotuksen kaltaisesti: toiminta-avustushakemuksissa pyydetään seuroilta tietoa  harrastuksen kustannuksista ikäryhmittäin – mikäli tietotekniikan jumalat sen sallivat. Nykyisin kun koodi on lakiakin mahtavampi.

Varsinaista lautakunnan kokousta ennen toimikunta, jossa minä edustan Vihreitä, tulee käsittelemään ensi vuoden tapahtuma-avustukset. Jaettavana on yhteensä 77 000 € 91 hakemuksen kesken, joiden yhteenlaskettu summa on 292 309 €. Tapahtuma-avustusten jakoperusteet ovat:

  • Tapahtuma-avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin ja avoimiin kansainvälisiin kilpailuihin.
  • Avustusta myönnettäessä painotetaan tapahtuman laajuutta, monipuolisuutta, nuorisotoimintaa ja näkyvyyttä Helsingin kaupunkikuvassa.
  • Aikuisten arvokilpailuja, kuten SM-, EM- tai MM-kilpailuja ei avusteta.
  • Liikuntatapahtumille myönnetty avustus ei ole esteenä sille, että tapahtumalle myönnetään alennusta tapahtumaan vuokratuista liikuntaviraston liikuntapaikoista.

Toimikunta pyysi virkamiehiä valmistelemaan esityksen, jossa selvästi jakoperusteiden vastaiset hakemukset on karsittu ja hakemukset on jaoteltu tapahtuman luonteen perusteella. Päällisin puolin jakoehdotus näyttää varsin kelvolliselta. Suurimmat tukipotit tulee saamaan Hesa Cupin kaltaiset suurtapahtumat, mutta erityisryhmiäkin on huomioitu kiitettävästi. Toimikunta tekee lautakunnalle kokouksessa esiteltävän lopullisen esityksen, joka tullee menemään sellaisenaan läpi.

Mahdollisuuksien puitteissa tarkoitus on kokouksen yhteydessä tiedustella liikuntalaitososaston osastopäälliköltä suunnitelmista Yrjönkadun puulämmitteisen saunan suhteen. Puulämmitteinen kiuas jouduttiin jokin aika sitten korvaamaan sähkökiukaalla hormipalon vuoksi. Puusaunan pysyvä korvaaminen sähkökiukaalla olisi suuri sääli ja muitakin vaihtoehtoja on syytä harkita: esimerkiksi Arla-saunassa kiukaat lämpiävät maakaasulla, mikä voisi savuhaittojenkin kannalta olla nykyistä parempi vaihtoehto.

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat:

4 Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Kruunuvuoren uimarannan huoltorakennuksen laajentamista asemakaavassa esitetystä (pdf)

Esittelijän esityksessä todetaan, ettei uusiin hankkeisiin ole nykyisessä budjettiraamissa mahdollisuutta, eikä varsinaisesti edes uusien asuinalueiden liikuntatoimen palvelujen luomiseen. Budjetin kohdentamista, suuruutta ja tarpeita pitää tarkastella tarkemmin kevään budjettiseminaarissa ja varmaan avata keskustelu kaupungin vuosien 2014-17 taloussuunnitelman pohjalta vuoden 2014 lisämäärärahasta, mikäli valtuusto tällaisen haluaa toteuttaa.

5 Liikuntatapahtumiin olevan määrärahan jakaminen vuodeksi 2013 (pdf)

Käsitellään edellä mainitun toimikunnnan lausunto.

6 Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014 (pdf)

Päätetään ketkä muun muassa  Bror-Erik Walleniuksen kanssa pääsevät valitsemaan Vuoden helsinkiläisurheilijan tai urheilujoukkueen pääpalkinnon saajan sekä Vuoden helsinkiläisen urheiluseuran, Vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja Vuoden helsinkiläisvalmentajan. Toimikunta ei kuulunut valtuustoryhmien luottamuspaikkaneuvottelujen piiriin, joten lautakunnalla on vapaat kädet. Vihreiden edustajaksi tullee Sallamaari Muhonen.

7 Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksestä koskien vahingonkorvausvaatimusta Kivikon hiihtohallissa tapahtuneesta kaatumisesta (pdf)

Sauvat poikki, Kivikon hiihtohallin vika. Korvataanko ostohinta vai 2/3 ostohinnasta? Käyttötavaran tapauksessa jotenkin tuntuu siltä, ettei koko hankintahinnan korvaaminen tunnu järkevältä.

8 Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet sekä liikuntatoimen vuoden 2013 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen (pdf)

Ok.

9 Liikuntaviraston merellisen osaston sitovan toiminnallisen tavoitteen muuttaminen (pdf)
  1. Asetetaan sitovat tavoitteet siian ja meritaimenen istutukselle vuodelle 2012
  2. ELY –keskus ei pystynyt toimittamaan tarvittavaa määrää siianpoikasia ja käyttänyt omin päin osan liikuntaviraston maksamista rahoista meritaimenen sijaan kirjolohen istutuskokeiluun
  3. PROFIT! Eikun siis: muutetaan sitovia tavoitteita samoiksi kuin toteutuneet.

Ulkoliikuntaosastolta kolme pitkää vuokrasopimusasiaa muun muassa Vuosaaren golf-radasta ja Paloheinän pallokentästä ja merelliseltä osastolta Vuosaaren venesatamasta. Mennee esitysten mukaan.

Eiköhän tämän kokouksen jälkeen ehdi vielä treeneihinkin.