Liikuntalautakunta 17.11.

LIIKUNTAJOHTAJA

4 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Helsingin liikuntahallit Oy:n lainahakemusta Kaarelan harjoitusjäähallin rakentamiseksi (pdf) (html)

 

screen-shot-2016-11-16-at-18-15-38
Kaarelan uusi jäähalli.

Viime toukokuussa käsiteltiin lautakunnassa tontin vuokraamista uutta Kaarelan jäähallia varten ja nyt on vuorossa lainahakemus Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Kaarelaan ollaan siis rakentamassa uutta jäähallia, jonka tarkotus on korvata Konalan tilapäiseksi tarkoitettu halli. Jääaika Helsingissä ei siis varsinaisesti lisäänny.

Päätösesityksessä todetaan:

Kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden laitosavustusten tarve on voimakkaassa kasvussa. Olympiastadionin lisääntynyt laitosavustustarve ilman peruskorjauksen aiheuttamia pääomakuluja on vuosittain 800 000 – 1 000 000 euroa vuosina 2016 – 2019. Töölön Urheilutalon peruskorjaus lisää Urheiluhallit Oy:n laitosavustustarvetta 90 000 euroa vuonna 2017, mutta vuosina 2018 – 2021 jo arviolta 820 000 – 870 000 euroa vuodessa. Helsingin Liikuntahallit Oy:n laitosavustustarve lisääntyisi tämän rakennushankkeen johdosta arviolta n. 225 000 eurolla vuodessa.

Käytännössä siis kaupunkikonserniin kuuluva Helsingin liikuntahallit oy ottaa lainaa kaupungilta (ja yksityiseltä rahoittajalta) ja maksaa sen takaisin ajan myötä kaupungilta saamillaan laitosavustuksilla. Onhan tämäkin tietenkin yksi tapa kierrättää rahaa.

Ok.

5 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin Olympiastadionia koskevan vuokrasopimuksen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1 Vuokrasopimuksen lisälehti

Kaupungin päätöksenteon ajoittaista kimurranttiutta kuvaa hyvin tämä esityksen ensimmäinen lause:

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden muuttaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön välistä vuokrasopimusta seuraavin ehdoin:

Pidennetään vuoteen 2028 voimassa olevaa vuokrasopimusta vuoteen 2035 asti ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevaksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Syynä on rahoitukselliset syyt Olympiastadionin peruskorjaukseen liittyen. Päätösesityksessä olisi ollut  hyvä mainita mistä alueesta on kyse. Mutta menköön, ok.

 

6 Liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen (pdf) (html)

Merelliset palvelut ovat saaneet hankittua määrärahojen käyttösuunnitelman mukaiset varusteet halvemmalla kuin alun perin kuviteltiin, joten rahaa jäi yli melkein 65 000 €. Näillä määrärahoilla on tarkoitus hankkia:

mopoauto, työkaluja, hitsauslaitteet, pöytäsirkkeli, kalusteita, maastoajoneuvo sekä traktrorin lisälaitteita.

Mopoauto!  Ei pitäisi ainakaan kaupungin CO2 -päästörajojen ylittyä.

SISÄLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Tuomo Valokaisen valtuustoaloitteeseen koskien uimahallien aukioloaikojen pidentämistä (pdf) (html)

Liite 1 Allekirjoitettu, Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 26

 

Tuomo Valokainen on ehdottanut, että uimahallit olisivat nykyistä pidempään auki. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit oy:n mukaan:

Helsingin uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi klo 20 jälkeen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mukaan uimahallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huomattavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole varauduttu käytettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Käytännössä tulisi siis kalliiksi, eikä palvelisi kovinkaan montaa kaupunkilaista.

Ok.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n ratsastustallien korjaus- ja rakennushanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 2 Ratsastuskoulun hankesuunnitelma.pdf

 

Tuomarinkylän ratsastuskoulun tallirakennus ei täytä vuonna 2014 voimaan tulleita EU-säädöksiä karsinakokojen osalta ja pitää peruskorjata. Tätä varten haetaan lainaa urheilu-ja ulkoilulaitosrahastosta. Tuomarinkylän alueen ratsastustoimintaan on viime vuosina investoitu huomattavasti ja on hyvä että toiminta siellä jatkuu. Myös se, että EU-säädökset tässä tapauksessa oletettavasti parantavat eläinten hyvinvointia on positiivinen juttu.

Ok.

MERELLISET PALVELUT

1 Veneiden talvisäilytys Helsingissä raportin ja selvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1 Raportti_Veneiden_talvisailytys_Helsingissä

Veneiden talvisäilytys, tuo lempiaiheeni. Vaikka itse veneen omistaja olenkin, on kyllä vaikea keksiä vähemmän tuottavaa tapaa käyttää Helsingin rajallista tonttimaatta kuin käyttää sitä veneiden parkkipaikkana vajaan puolen vuoden ajan. Kaikesta siitä mitä Liikuntavirasto tekee, tämä on ehkä eniten se osa-alue, joka voitasiin aivan huoletta jättää markkinoiden hoidettavaksi.

Nyt on isolla työryhmällä kuitenkin pohdittu veneiden talvisäilytyksen tulevaisuutta ja konsultilta tilattu selvitys. Tässä mennään:

Helsingissä olevissa venesatamissa oli vuoden 2016 alussa noin 12 650 venepaikkaa sekä lähes 7 100 veneiden talvisäilytyspaikkaa. Hyväksytyissä lainvoimaisissa asemakaavoissa ja valmistelussa olevissa uusissa asemakaavoissa olevat maankäytön muutokset huomioiden tulee venesatamien venepaikkojen määrä kasvamaan vuoteen 2030 mennessä noin 2 100 venepaikalla 14 750 venepaikkaan. Samaan aikaan veneiden talvisäilytyspaikkojen määrän nettopoistuma tulee olemaan noin 1 800 talvisäilytyspaikkaa ja talvisäilytyspaikkojen määrä vuoteen 2030 mennessä laskemaan noin 5 300 paikkaan.

Sitten suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

screen-shot-2016-11-16-at-18-59-05

  • Veneiden talvisäilytyksen ja talvitelakoinnin mahdollisuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa

Raportin mukaan kaupungin kaavoitusprosessia tulisi kehittää siten että talvisäilytystarve otettaisiin huomioon uusia kaavoja laadittaessa. Ei pitäisi. Helsinkiin tarvitaan kipeästi tonttimaata ja asuntoja ja yleiskaavassa on juuri tehty kipeitä ratkaisuja monen eri alueen kuten Tuomarinkylän, Keskuspuiston ja Malmin lentokentän suhteen. Tämän jälkeen olisi kyllä lähinnä rikollista kaavoittaa alueita hiekkakentiksi veneiden säilyttämistä varten. ”Helsingissä yksityisen talvisäilytystoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa lisäksi maapohjan verrattain korkea hinta.” No shit Sherlock. Ei jatkoon.

  • Alueiden rinnakkais- ja vuorottaiskäyttö

Tässä on ehkä jo vähän enemmän järkeä. Kesällä muussa käytössä olevia kenttiä voisi käyttää talvella veneiden talvisäilytykseen. Kun sopivat kohteet on kartoitettu niin mikä ettei. Tosin en usko että tällaisia vajaateholla käytettyjä alueita kovin paljoa kaupungin alueella on.

  • Tilapäiset talvisäilytysalueet

Tilapäisiksi alueiksi ehdotetaan esimerkiksi Malmin lentokenttää ennen kun rakennustyöt alkavat. Tämä ei ole huono ajatus.

  • Pienemmille veneille osoitettavat uudet ja uudenlaiset talvisäilytysalueet

Trailerilla helposti kuljetettavia veneitä voitaisiin kuljettaa kauemmaksi teollisuusalueille talvisäilytykseen ja isommat ja vaikeammin liikuteltaville jäisi tilaa lähempää. Joo, mutta. Tässä raportissa tunnutaan jotenkin unohtavan kokonaan että vene on kuitenkin kulkuväline, jonka perimmäinen funktio on liikkua paikasta toiseen. Olisiko helpompaa niin pienille kuin suurille veneille ajaa ne sulan veden aikaan talvisäilytykseen jonnekin missä maa ei ole yhtä kallista – Hangosta Loviisaan ulottuvalta ranta-alueelta luulisi löytyvän tilaa ihan kaikkien helsinkiläisten veneiden säilyttämistä varten. Miksi niiden pitäää olla talvisäilytyksessä juuri 00-alkuisten postinumeroiden alueella?

  • Olemassa olevien talvisäilytysalueiden sekä venesatamien tausta-alueiden käytön tehostaminen

Tehostaminen on aina hyvä juttu. Voisiko pieniä veneitä laittaa telineillä vaikka päällekkäin?

HALLINTOPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Rastilan leirintäalueella sijaitsevan kartanon siirtämistä liikuntalautakunnalta kiinteistölautakunnan hallintaan(pdf) (html)

Liite 1 Rastilan_kartano_ratu41917.pdf

Rakennuksessa on ravintola, ravintoloitseminen ei ole liikuntaviraston keskeinen tehtävä -> kiinteistölautakunta hoitakoon. Ok.

 

2 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeen (NYT-liikunta) käyttämättä jäävän määrärahan siirtämisestä vuodelle 2017 (pdf) (html)

Siirretään käyttämättä jäänyt erityismääräraha vuodelle 2017. Ensi vuoden talousarviota tehtäessä tähän siirtoon varauduttiin jo niin, että talousarvioon saatiin siirreltyä rahat NYT-toiminnan jatkumiseen syys-joulukuulle kun tällä rahalla saadaan toimintaa pyöritettyä alkuvuosi.

3 Liikuntatapahtumien avustusperusteiden vahvistaminen vuodelle 2017 (pdf) (html)

Ok.

4 Helsingin liikuntatoimen avustusten myöntöperusteet ja hakuohje vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1 Hakuohje 2017

 

Vuodeksi 2016 liikuntavirasto uudisti koko kansalaistoiminnan avustuksensa ja nyt tehdään hienosäätöä saatujen kokemusten perustella. Toiminta- ja tilankäyttöavustusten hakuprossessia kevennetään edelleen. Ok.

Liikuntalautakunta 26.3. 2013

Liikuntalautakunnan asialistaan perehtyminen jäi taas vähän viime tippaan – esityslista tuli perjantaina ja  viikonloppu meni vaihteeksi liikunnan parissa vain siitä puhumisen sijaan. Kalpamiekkailun alkeiskurssilla ei tällä kertaa ollut kovin montaa osallistujaa, mutta toisaalta oli sitten aikaa perehtyä asioihin tavallista syvemmin. Hauskaa oli, kiitokset Joelle ja Santerille.

Asiaan:

3 Lausunto kaupunginvaltuustolle Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta virkamiesten ja asukkaiden välisen tiedonkulun parantamisesta (pdf)(html)

Tämä palautettiin viime kokouksessa valmisteluun minun esitykseni pohjalta. Lausuntoon haluttiin saada tarkemmin eritynä tietoa niistä toimista, joihin Liikuntavirastossa on ryhdytty tiedotuksen kehittämiseksi. Asiakastyytyväisyys tiedotukseen on viime vuosina parantunut, mikä positiivisena seikkana huomioitakoon. Tämä on nyt varmaankin ihan ok.

4 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n lainahakemusta (pdf)(html)

Lauttasaaren yhteiskoulu hakee lainaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolta koulun liikuntatilojen laajennukseen. Periaatteessa kannatettava hanke ja Lauttasaareen tarvittaisiin lisää liikuntatilaa. Hankkeen rahoitus on kuitenkin vielä tällä hetkellä hieman huteralla pohjalla, rahoitussuunnitelmassa esitetty vaihtovelkakirjalaina on vasta suunnitteluasteella. Lausunnossa olisi hyvä esittää selkeämmin, minkä ehtojen täyttyessä Liikuntalautakunta on valmis puoltamaan lainahakemusta. Tällä hetkellä tämä jää hieman epäselväksi.

5 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto Sari Näreen valtuustoaloitteesta, joka koskee uimapuvuttoman uinnin helpottamista Helsingissä (pdf)(html)
6 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto Sari Näreen valtuusto-aloitteesta, joka koskee uimaranta-alueen kaavoittamista erityisryhmille (pdf)(html)

Naisten naku-uinnin puolesta! Aloitteessa ehdotettu Yrjönkadun uimahallin aukioloajan pidennys kesällä on käytännössä hankalaa sen aiheuttamien kustannusten ja uimahallin remonttitarpeiden vuoksi. Puukiukaan ottaminen uudelleen käyttöön vaatii hormiremonttia ja se voidaan toisaalta tehdä vain hallin ollessa suljettuna. Seurasaaren uimalan tekstiilittömän uinnin kokeilua sen sijaan jatketaan ja toivotaan viime kesää parempia säitä. Ok.

7 Liikuntalautakunnan lausunto Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta (nro 12180) (pdf)(html)

Palautettiin puheenjohtajan ehdotuksesta valmisteluun viime kokouksessa: haluttiin lisätä selostus myös muista alueen liikuntapalveluista kuin venepaikoista. Nyt korostetaan lähiliikuntapaikkoja ja myös ehdotetaan venepaikkojen lisäämistä saaren pohjoisrannalle. Ok.

8 Lausuntopyyntö liikuntalautakunnalta Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta (pdf)(html)

Ok. Liikuntaviraston kannalta on ongelma, että viraston hallinoimien tontittomien alueiden (esim. virkistysalueet, venesatamat ja uimarannat) osalta vesilaitos ei rakenna vesihuoltojärjestelmiä alueen rajalle. Vesihuollon järjestäminen jää tällöin viraston vastuulle ja aiheuttaa suuria ylimääräisiä kustannuksia.

9 Oikaisuvaatimus auton vahingoittumista koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä (pdf)(html)

Tää on niin siistiä. CSI Käpylä!

Auton tuulilasi rikkoutui Käpylän tekojääradan parkkipaikalla. Kukaan ei nähnyt varsinaista tapahtumaa, mutta muutaman metrin päässä autosta löytyi kiekko. Vaikka pitäviä todisteita siitä, että vahinko aiheutui nimen omaan kiekosta ei ole, esitetty tapahtumien kulku vaikuttaa uskottavalta ja antaa perusteet korvaukselle.

10 Liikuntatoimi, uimarantojen ja uimapaikkojen nimeäminen (pdf)(html)

Aika turvallisia valintoja nämä, mutta menkööt. Vielä mä joku päivä tulen ehdottamaan, että Kisahallin voimailusali nimetään Club pakkotoistoksi!

11 Kepa ry, päätös anniskeluluvan puoltohakemukseen koskien 25.-26.5.2013 Kaisaniemenkentällä järjestettävää Maailma kylässä -festivaalia (pdf)(html)

Kepalle ei riitä keppana, vaan pitäisi saada A-oikeudet. Päätösesityksessä puolletaan vaan B-oikeuksia.

Kepan hakemuksessa perustellaan anniskeluoikeuden laajennusta ihan järkevästi – tapahtumaa ollaan kehittämässä niin, että eri vuosina keskityttäisiin eri maanosiin ja että tämä näkyisi myös festivaalin ruoka- ja juomatarjonnassa. Monien alueiden perinteiset alkoholijuomat vaativat A-oikeudet.  Maailma kylässä on omien kokemuksieni mukaan ollut aina hyvin siisti tapahtuma, jossa alkoholi ei ole aiheuttanut järjestyshäiriöitä eikä muita ongelmia.

Lähtökohtaisesti kai ongelma ei ole nautitun alkoholin laatu vaan määrä. Minusta A-oikeudet voitaisiin ihan hyvin myöntää vaikka kokeiluperiaatteella ainakin yhdeksi vuodeksi. Jos muutos ei aiheuta ongelmia, käytäntö voitaisiin sitten vakiinnuttaa.

12 Liikuntatoimen vuoden 2012 toimintakertomus (pdf)(html)

Täytyy illalla lukea ajatuksella läpi, mutta oletettavasti ok.

1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n lainahakemusta (pdf)(html)

Kenttien pinnoitteiden uusiminen, kustannusarvio noin 50 k€. Ok.

tuomarikylä

1 Lausunto kaupunginhallitukselle Tuomarinkylän Talli Oy:n ratsastustallirakennusten korjaus- ja uudisrakennushanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf)(html)

Teknisluonteinen päätös, asiaa käsitelty jo aikaisemmin. ok.