Garden Helsinki ja kaupunkikuva

Kiinteistölautakunnan kokouksessa 19.5. käsiteltiin HIFK:n uutta Garden Helsingiksi nimettyä jäähallisuunnitelmaa.  Ensimmäinen suunnitelma sijoittaa uusi hallikompleksi hieman etelämmäksi nykyisen Mäntymäen kentän alueelle kaatui aiemmin tänä vuonna kaupunkisuunnittelulautakunnassa ”kaupunkikuvallisiin” syihin ja nyt paikkaa hankkeelle haettiin nykyisen Nordenskiöldinkadun jäähallin ympäristöstä. Lisähaasteita tälle uudelle sijainnille aiheuttaa se, että Helsingin kaupunginmuseo vastustaa nykyisen hallin purkamista vedoten sen arkkitehtoniseen arvoon ja asemaan Suomen toiseksi vanhimpana jäähallina.

Screen Shot 2016-05-24 at 08.39.19
Garden Helsingille 19.5. kiinteistölautakunnassa myönnetty aluevaraus

Kiinteistölautakunnassa uudelle suunnitelmalle myönnettiin aluevaraus puheenjohtajan äänellä 4–4. Varauksen puolesta äänestivät kokoomus ja sosiaalidemokraatit.

Nyt hankkeelle varattu alue on ongelmallinen useammasta syystä. Helsinkiläisen liikunnan kannalta Nordenskiöldinkadun jäähallin länsipuolella sijaitsevan perinteisen Saharana tunnetun jalkapallokentän menettäminen olisi suuri tappio. Kenttä louhittiin Töölön pallokentän kylkeen jo 1950-luvulla ja siellä ovat treenanneet useat jalkapalloilijasukupolvet.  Lisäksi kyseinen kenttäalue on vuokrattu HJK:lle useaksi vuodeksi eteenpäin. Kenttä on nykyisin HJK:n toteuttama ns. ”seurakenttä”, jota varten liikuntavirasto on vuokrannut tontin ja seura rakennuttanut varsinaisen tekonurmen. Ollaan siis samanlaisten kysymysten äärellä kuin Talin golfkentän kanssa: kaupungin maine luotettavana sopimuskumppanina kärsii jos vuokrasopimuksia lähdetään purkamaan yksipuolisesti. Tämä tulisi vaikuttamaan tulevia seurojen kanssa toteutettuja yhteishankkeita, jotka ovat liikuntaviraston investointirahojen pudottua puolessa vuosikymmenessä yli 30% oikeastaan ainoa tapa saada tähän kaupunkiin uusia liikuntapaikkoja.

Toinen ongelma on alueen itäpuolen mittava rakentaminen. Kyseinen puistoalue on elimellinen osa Töölönlahdelta Keskuspuiston kautta aina Nuuksioon ulottuvaa ulkoilureittiä ja sen rakentaminen nakertaisi oleellisia osia ainutlaatuisesta Keskuspuistosta. Helsinki on todennäköisesti maailman ainoa pääkaupunki, jossa voi keskustassa laittaa sukset jalkaan ja hiihtää lähes yhtenäistä latuverkostoa pitkin aina kansallispuistoon asti. Ja kesällä saman voi tehdä pyörällä tai lenkkeillen. Varsinkin nyt kun Nordenskiöldinkadun yli on saatu kevyenliikenteen silta tuon yhteyden tuhoaminen olisi suorastaan rikollista.

Screen Shot 2016-05-24 at 09.08.56
Eteläinen sijaintivaihtoehto Mäntymäen kentän alueelle.

Mielenkiintoista nyt hyväksytyssä varauksessa on myös se, että se sisältää oikeastaan samat ongelmat, joiden vuoksi kaupunkisuunnitelulautakunnassa suunnitelma Mäntymäelle sjoittamisesta torpattiin.

Lautakunnan lausuntoesityksen esittelyssä todetaan eteläisestä sijaintivaihtoehdosta:

Suunnitelman hotelli- ja asuntorakennukset nousevat maisemakuvassa liian hallitseviksi. Viitesuunnitelman mitat ja laajuus muuttavat Olympiastadionin ja kenttäalueiden asemaa ja rikkovat Töölönlahden puistoreunan. Mäntymäen metsäiset kallioalueet ja osa yhdestä Helsingin vanhimmista puistoista menetetään. Asuminen yksityistää puistoaluetta.

Osa yhdestä Helsingin vanhimmista puistoalueista menetetään. Check. Asuminen yksityistää puistoaluetta. Check. Puistoreunaa rikotaan. Check.

”Olympiastadionin aseman muuttamisella” käsittääkseni viitataan siihen, että rakentaminen olisi rikkonut näköyhteyttä Töölönlahdelta Olympiastadioille ja tämän olisi ratkaisevasti muuttanut kaupunkikuvaa. Tästäkin voi olla montaa mieltä. Mäntymäen kenttä on tällä hetkellä suurena parkkialueena, jonka kaupunkikuvallinen jylhyys ja arvokkuus ovat Prisman takapihan luokkaa. Arvioikaa vaikka itse. Menisikö tämä ainutlaatuinen näkymä pilalle, jos oikeaan reunaan rakennettaisiin?

Screen Shot 2016-05-24 at 09.26.20
Näkymä Helsinginkadulta Olympiastadiolle. (Kuva: Google Street View)

Rakentamalla alueelle jäähalli, palveluja ja asuntoja olisi pikemminkin mielestäni mahdollisuus saada tuohon kaupunkirakenteelliseeen autiomaahan elämää ja toimintaa.

Käytännössä tilanne on siis se, että mikäli Garden Helsinki -hanke etenee kiinteistölautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti, Helsingistä tuhotaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä liikuntapaikka ja ainutlaatuista puistoaluetta vain siksi, että voidaan säilyttää yksi kaupungin keskeisimmistä paikoista autojen säilytysalueena ja miljöönä, jossa kukaan ei erityisemmin halua liikkua tai viettää aikaa.

HIFK:n hallihanke on sinänsä kannatettava ja hyvä. Siinä yhdistyy ennakkoluulottomalla ja hienolla tavalla asuin-, liike- ja julkinen rakentaminen ja se loisi alueelle uutta toimeliaisuutta ja elämää. Kiinteistölautakunnan myöntämän varauksen sijaan se kuitenkin pitää toteuttaa toisin. Paremmat vaihtoehdot ovat (paremmuusjärjestyksessä):

  1. hallikompleksi rakennetaan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti Mäntymäen kentälle
  2. hallikompleksi rakennetaan hajautetulla mallilla niin, että osa toiminnoista sijoitetaan Mäntymäen kentälle ja osa nykyisen Nordenskiöldinkadun jäähallin parkkipaikalle niin, että alueen puistot säilyvät
  3. hallikompleksi rakennetaan Nordenskiöldinkadun hallin paikalle ja vanha halli puretaan, jolloin on mahdollista säästää niin Saharan jalkapallokenttä kuin Pohjoista stadionintietä reunustava puistoaluekin.

Toivottavasti jatkokäsittelyssä niin kokoomus kuin demaritkin tulevat asian suhteen järkiinsä.

Liikuntalautakunta 20.3. 2014

Torstaina taas lautakunnan kokous. Koko asialista lyötyy täältä.

4 Liikuntatoimen johtosäännön muutos (pdf) (html)
Liite 1 Nykyisen johtosäännön ja esityksen vertailu
Liite 2 Liikuntatoimen johtosääntö luonnos 13032014
Liite 3 Liikuntatoimen johtosääntö 15121999

Suurin muutos entiseen on viraston osastojen nimet, jotka ajanmukaistetaan uusia tehtäviä vastaaviksi. Liikuntajohjajan ja osastojen johtajien pätevyysvaatimukset yhdenmukaistetaan ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.  Ok.

5 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Myllypuron Tenniskeskus Oy:n lainahakemusta (pdf) (html)
Liite 1 lainahakemus
Päätöshistoria (pdf) (html)

Tämä oli jo edellisen kokouksen asialistassa, mutta silloin esittelijä veti asian pois lisäselvityksiä varten. Ilmeisesti asioihin on saatu selvyys. Ok.

6 Liikuntatoimen tilinpäätös 2013 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (pdf) (html)
Liite 1 Liite 1-tilinpäätös 2013 lilk 20.3.2014
Liite 2 Liite 2-tilinpäätös 2013 lilk 20.3.2014

Liikuntatoimen tulot olivat 16,1 (15,0 vuonna 2012) miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat edellisvuodesta 1,1 milj. eurolla ja ylittivät talousarvion 2,6 miljoonalla eurolla (19,6 %)… Liikuntatoimen käyttömenot olivat yhteensä 82,0 (79,3 vuonna 2012) miljoonaa euroa. Käyttömenot kasvoivat noin 2,7 milj. eurolla eli 3,4 %:lla edellisvuodesta. Talousarvioon verrattuna menot ylittyivät noin 0,2 milj. eurolla eli 0,2 %:lla… Liikuntatoimi saavutti talousarviossa olevan sitovan toimintakatetavoitteensa.

Eli tältä osin hommat ovat menneet ihan mukavasti. Ainoa tavoite, johon ei ylletty oli ulkokenttätoiminta, jonka kävijämäärä jäi 3,8 miljoonaan suunnitellun 4,1 miljoonan sijaan.

Ok.

7 Maailma Kylässä -festivaali 24.-25.5.2014 Kaisaniemen kentällä, Kepa ry:n anniskelupuoltohakemus (pdf) (html)
Liite 1 Hakemus

Tästä asiasta käytiin keskutelua jo vuosi sitten ja silloin ehdotukseni A-oikeuksien myöntämisestä kokeiluluontoisesti jäi vaille kannatatus. Josko vaikka tänä vuonna aika olisi kypsä.

Festivaalin järjestäjät perustelevat hakemustaan mielestäni hyvin: eri maanosia esittelevä tapahtuma haluaisi tarjota alueiden perinteisiä juomasekoituksia ruokailun yhteydessä rajatulla terassialueella. Tarkoituksena ei ole kaataa Koskenkorvaa oluttuopeissa janoisten festarivieraiden kurkusta alas.  Tilaisuus on järjestetty jo vuosia ilman merkittäviä järjestyshäiriöitä.  Ottaen huomioon, että lautakunta on aikaisemmin myöntänyt A-oikeudet erilaisille kaupallisille festivaalijärjestäjille tuntuu omistuiselta, ettei tähän suostuta. Ihan aikuisten oikeasti, alkoholia voidaan nauttia vastuullisesti osana ruoka- ja juomakulttuuria, A-oikeudet eivät automaattisesti herätä Turmiolan Tommia talviunesta.

Ehdottaisin, että A-oikeuden myönnetään kokeiluperiaatteella tälle vuodelle ja seurataan mahdollisten järjestyshäiriöiden lisääntymistä. Jos tällaista ei ilmene, voitaisiin käytäntö mahdollisesti tulevina vuosina vakiinnuttaa.

8 Stadi Cup ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2014 (pdf) (html)
Liite 1 Stadi_Cup_kirje
9 Helsinki Cup / HJK ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2014 (pdf) (html)
Liite 1 Helsinki_Cup_kirje

Välillä liikuntaviraston avustuspolitiikan hahmottamista hankaloittaa sen ”monikanavaisuus”: edellisessä kokouksessa päätettiin myöntää Stadi ja Helsinki Cupeille tapahtuma-avustusta turnausten järjestämiseen ja nyt samaa toimintaa ehdotetaan tuettavaksi myös alennettujen kenttämaksujen kautta. Periaatteellisella tasolla tämä on vähän hankalaa, koska kokonaistuen hahmottaminen on hankalaa ja herää myös kysymys, pitäisikö kaikkia muitakin tapahtuma-avustuksia saaneita tapahtumia tukea lisäksi vielä alennetuilla vuokrilla. Muuta koska kyseessä on kuitenkin Suomenkin mittakaavassa erittäin merkittävä urheilutapahtuma niin tämä lienee kuitenkin perusteltua. Jännittävää nähdä, havahtuvatko muidenkin tilaisuuksien järjestäjät hakemaan alennusta omiin vuokriinsa tämän esimerkin mukaisesti.

Ok – kai sitten.

1 Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys Finland Tennis Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen muuttamiseksi (pdf) (html)
Päätöshistoria (pdf) (html)

Tämä oli myös edellisen kokouksen listalla ja vedettiin pois Myllypuron Tenniskeskus Oy:n kanssa samoista syistä. Samat kommentit kuin viime kokouksen listasta: Esityksessä jää kyllä vähän epäselväksi miksi vuokrasopimusta ollaan muuttamassa. Ehkä se selviää kokouksessa. Ok?

2 Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys Paloheinän jäähallin tontin ja pysäköintialueen vuokrasopimuksen uusimiseksi (pdf) (html)
Liite 1 Paloheinän jäähallitontti ja pysäköintialue.pdf

Yhdistetään jäähallin ja viereisen parkkipaikan vuokrasopimukset yhdeksi vuokrasopimukseksi. Ihmetystä herättää vain päätösesityksen lause: ”vuokra on aikoineen määritelty siten, että se sisältää 70 %:n vuokrasubvention” kun käytäntönä on maanvuokrasopimuksissa ollut 50 % vuokrasubventio. Mistä tämä korkeampi subventiotaso johtuu?

1 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Oy:n katsomon lasittamista ja kattamista koskevasta lisälainahakemuksesta (pdf) (html)
Liite 1 Helsinki Stadion Oyn lainahakemus
Liite 2 Helsinki Stadion Oy, lisälainahakemus
Liite 3 Kaupunginvaltuuston päätös 13.3.2013

Jo viime tammikuussa, elämäni ensimmäisessä lautakunnankokouksessa (!)  käsitelty lasitushanke on viivästynyt ja kustannusarvio noussut. Helsinki Stadion oy hakee lisälainaa korkeamman kustannusarvion perusteella. Ok.

2 Maa-alueen vuokraaminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Töölön Pallokentän alueelta (ns. Pallokenttä 7) (pdf) (html)
Liite 1 Helsinki Stadion Management Oy:n vuokrahakemus
Liite 2 Vuokrahakemus
Liite 3 Töölön Pallokentän Juniorikuplan suunnitelmat
Liite 4 Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
Liite 5 SPL:n Helsingin piirin lausunto
Liite 6 Vuokrasopimusluonnos
Liite 7 Kartta Pallokenttä 7:n alueesta

Pitkään pyöritelty Bollis 7:n kuplahallihanke etenee, kaupunginhallitus on nyt suuressa viisaudessaan antanut lautakunnalle valtuudet vuokrasopimuksen tekemiseen. Ok.

3 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7 tekonurmi- ja jalkapallohallihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)
Liite 1 HSM Oy lainahakemus
Liite 2 Helsinki Stadion Management Oy, lainahakemus
Liite 3 liitteet 1-5

Bolliksen kuplan rakentamista varten haetaan lainaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Ok. Onnea hankkeeseen!

Liikuntalautakunta 12.12. 2013

Ulkomaanmatkan vuoksi en päässyt edelliseen kokoukseen, joten ensi torstaina palataan pienen tauon jälkeen lautakuntahommiin. Ihan mielenkiintoisia asioita tiedossa.

4 Esitys kaupunginhallitukselle liikuntalautakunnan hallinnassa olevan Uunisaaressa sijaitsevan ravintolarakennuksen siirtämisestä kiinteistölautakunnan hallintaan (pdf) (html)

”Hallinnoinnin siirtoa kiinteistövirastolle esitetään siksi, että ravintola- ja kylpylätoiminta eivät ole liikuntaviraston varsinaista ydintoimintaa.” 

’Nuff said. Ok.

5 Liikuntalautakunnan lausunto Herttoniemenrannan Reginankuja 3 asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus nro 12234 (pdf) (html)

Rakennetaan asuntoja pitkään tyhjänä olleelle tontille, joka on ollut varattu konferenssi, -kylpylä- tai hotellirakennusta varten. Erinomaista täydennysrakentamista! Ok.

Herttoniemenrannan Reginankuja 3 asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus
Herttoniemenrannan Reginankuja 3 asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus
Herttoniemen Siilitien ja Kettutien alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus
Herttoniemen Siilitien ja Kettutien alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus

6 Liikuntalautakunnan lausunto Herttoniemen Siilitien ja Kettutien alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 12220 (pdf) (html)

Ok.

7 Uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Muun muassa veneväylien ja -satamien ruoppaukseen on kulunut ennakoitua vähemmän rahaa ja määrärahat siirretään muille kohteille, muun muassa Lauttasaaren liikuntapuiston ja Munkkiniemenkentän perusparannukseen. Olisi hyvä tietää kuitenkin miksi Kisiksen peruskorjausmäärärahoja siirretään 55 000 euroa Lauttasaareen, Kisis on kyllä yleisen kohennuksen tarpeessa.

Ok.

8 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodelle 2013 (pdf) (html)

Sitovat toiminnalliset tavoitteet, kuten esimerkiksi eri liikuntapaikkojen aukiolopäivät tullaan saavuttamaan. Lisäksi toimintakate on 0,7 milj. euroa plussalla vaikka menot ylittyvät 1,3 miljoonalla eurolla johtuen liikuntalaitosten pääsymaksujen, venepaikkamaksujen ja vuokratuottojen hyvästä kertymästä. Siunattu olkoon nettobudjetointi!

1 Helsinki Stadion Management Oy, vuokrahakemus Töölön pallokenttä 7 alueelle (pdf) (html)

Teeman esittelyn, kehittelyn, sivuteeman, kertauksen ja tolkuttoman pitkäksi venyneen kadenssin jälkeen alkaa tämä Pallokenttä-sinfonia lähestyä viimeisiä tahtejaan. Asian soutamisen ja huopaamisen aikana on Pirkkolan hiekkakenttä muutettu kumirouhetekonurmikentäksi ja sen alle on asennettu putkisto kentän lämmitystä varten. Esillä on ollut kentän lämmittäminen pelikuntoiseksi ainakin valtaosaksi vuotta viereisen jäähallin lauhdevesillä. Pallokenttä 7:n vuokrauksen jälkeen viraston käyttömenot pienenevät 35–40 000 €/ vuosi lämmityksen osalta, mikä voitanee ainakin osaksi käyttää Pirkkolan kentän lämmityskustannuksiin. Eli, tällä mennään.

2 Salmen ulkoilualueella sijaitsevien hiihtohissien myymiseen liittyvän liikuntalautakunnan 11.6.2013 (149 §) päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Muutetaan aikaisempaa päätöstä ja alennetaan myyntihintaa 20 k€:sta 15 k€:n koska ohjauskoppia ei ole voitu toimittaa sovitussa aikataulussa. Ok.

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Marjaniemen Purjehtijat ry:lle myönnetyn lainan takaisinmaksusuunnitelman muutoksesta (pdf) (html)

Marjaniemen Purjehtijat ry:llä on ollut positiivinen ongelma: jollakoulujen suosio ja kilpailevien juniorien määrä on ylittänyt odotukset ja seura on joutunut investoimaan kalustoon. Pyytävät kahta maksuvapaata vuotta lainan takaisinmaksuun. Tässä tuetaan toimintaa ja ennen kaikkea vielä kohtuuhintaista ja matalan kynnyksen junioritoimintaa seinien kustannuksella, eli oikealla asialla ollaan. Ok. Tosin, päätösesityksessä toivoisi kerrottavan minkä suuruisesta lainasta ja lyhennyseristä on kyse.

Liikuntalautakunta 3.10. 2013

Liikuntaviraston avustusjärjestelmän uusiminen on yksi nykyisen liikuntalautakunnan tärkeimmistä tehtävistä tällä vaalikaudella. Huomisen kokouksen yhteydessä viraston palkkaama selvitysmies Jorma Vertainen tulee esittelemään työn edistymistä ja kuulemaan lautakunnan ohjeistusta avustusjärjestelmän tavoitteista. Lautakunta kokoontui maanantaina keskustelemaan vapaamuotoisesti näkemyksistään siitä, miten järjestelmää tulisi uudistaa.

Itse katson, että nykyistä järjestelmää tulisi yksinkertaistaa ja keskittyä toiminnan tukemiseen sen sijaan, että tuetaan seiniä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuokra-avustuksista sekä  tilojen ilmaisesta ja ja tuetusta käytöstä luovuttaisiin ja nämä rahat ohjattaisiin seurojen harjoitustoiminnan tukemiseen niin, että seurat voisivat vapaasti järjestää toimintaa joustavasti missä parhaimmaksi katsovat. Tämän ansiosta nykyinen epätasa-arvoinen tilanne niiden seurojen, jotka saavat käyttöönsä ilmaiseksi viraston liikuntatiloja ja niiden, jotka itsenäisesti järjestävät toimitilansa tasoittuisi.

Nykyinen avustusjärjestelmä painottaa jo voimakkaasti lasten ja nuorten liikuntaa, mikä on hyvä ja perusteltu lähtökohta. Kehittämisessä tulisi ottaa huomioon Suomessa kansainvälisestikin poikkeuksellisen voimakas pudokasilmiö murrosikäisillä nuorilla. Järjestelmän tulisi kannustaa seuroja järjestämään uudenlaista vapaamuotoisempaa ja ei kilpaurheiluun tähtäävää toimintaa yläasteikäisille. Suuri osa nuorista ei halua sitoutua monta kertaa viikossa tapahtuvaan tavoitteelliseen lajiharjoitteluun ja näille nuorille tulisi olla tarjolla myös muita vaihtoehtoja.  Käytännössä pitäisi siis tukien kautta luoda seuroille kannusteita liikuttaa mahdollisimman monia nuoria jonkin verran sen sijaan, että liikutetaan muutamia nuoria todella paljon.

Avustusjärjestelmässä pitäisi myös huomioida harrastuksen kustannukset liikkujalle. Yksi edellä mainitun pudokasilmiön syistä on myös yläkouluiässä tapahtuva harrastusten kustannusten merkittävä nouseminen, joka karsii nykyisin monia vähemmän taloudellisesti etuoikeutettuja nuoria liikuntaharrastuksista puhtaasti taloudellisista syistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tänä vuonna lanseeraamassa seuratukijärjestelmässä oli tuettavuuden ehdoksi asetettu harrastuksen kohtuullinen kustannus, joka sai olla harrastajalle korkeintaan 50 €/kk. Vastaavanlainen kriteeri olisi syytä ottaa osaksi kaupungin tukijärjestelmää esimerkiksi niin, että kaupunki tilastoisi lajikohtaisesti keskimääräisiä harrastuksen hintoja ja epäisi avustukset sellaisilta seuroilta, joilla kustannukset olisivat vaikka kaksi kertaa tämän lajikohtaisen mediaanin. Seuroille pitää luonnollisesti antaa mahdollisuus sopeutua tähän muutokseen, joten se voitaisiin toteuttaa siirtymäajan jälkeen niin, että ensimmäisenä vuonna vain tilastoitaisiin kustannuksia ja tulokset tiedotettaisiin kaikille seuroille. Tämän datan perusteella voitaisiin sitten määritellä avustettavuuden rajat seuraavalle vuodelle.

Haluaisin mielelläni kuulla mahdollisimman monilta helsinkiläisiltä liikunta- ja urheiluseuroissa toimivilta mielipiteitä siitä, miten heidän mielestään järjestelmää pitäisi kehittää, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Sitten käsillä oleviin asiohin:

4 Oikaisuvaatimus Suomen Taitovoimisteluklubi ry:n toiminta-avustukseen (pdf) (html)

Haluamatta kuulostaa sydämmettömältä täytyy todeta, että avustuspäätöksiä tehtäessä on voitava luottaa seurojen ilmoittamiin tietoihin ja seuroilta voidaan vaatia, että pyydetyt tiedot toimitetaan ajallaan ja täydellisinä. Muuten ollaan loputtomassa oikaisuvaatimuskierteessä. Esityksen mukaan.

5 Oikaisuvaatimus Perheliikuntaseura Fin Tennis & Pentathlon ry:n vuokra-avustukseen (pdf)(html)

Kuten yllä.

6 Oikaisuvaatimus Suomen Wushu Kungfu Seura ry:n vuokra-avustukseen (pdf) (html)

Idem.

7 Uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Siirretään rahoja Pallokenttä 7:n peruskorjaukselta Pirkkolan hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi. Tämä on kaikin puolin hyvä ratkaisu ja olettaen, että uuden Pirkkolan kenttä saadaan tavalla tai toisella talvikäytettäksi suurin ongelma HJK:n kuplahankkeen tiimoiltakin poistuu samalla. Eli, tämä on ok ja kun virastolta saadaan selvitys miten kenttää voitaisiin käyttää myös talvella (esimerkiksi auraamalla tai Pirkkolan jäähallin lauhdevesiä hyödyntämällä lämmitettynä) niin uskoisin, että lautakunta saisi lopulta myös tämän kuplahallikysymyksenkin kaikkia osapuolia tyydyttävään päätökseen.

8 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodelle 2013 (pdf) (html)

Hyvä uutinen: sitova toimintakate ja tavoitteet näyttävät toteutuvan. Huono uutinen: Kivikon hiihtohallin rakennushanke näyttää menevän yli budjetoidusta niin että rytisee ja tästä pitää kokouksessa keskustella.

1 Suostumus Unique Creations International Oy:lle anniskeluluvan hakemiseksi Kivikon hiihtohalliin (pdf) (html)

Taas ollaan liikuntalautakunnan ydinosaamisalueen ja -toiminnan alueella, eli antamassa lausuntoja anniskeluluvista. Kai niiden risteilymatkustajien on rommitotinsa ja minttukaakaonsa saatava. Ok.

Liikuntalautakunta 20.8. 2013

Kesälomakausi on päättynyt ja arki koittaa myös luottamustoimien osalta. Syyskauden ensimmäinen liikuntalautakunnan kokous on huomenna. Kaupungin avustuksia saavan yhdistyksen, eli Helsingin miekkailijoiden puheenjohtajana olen esteellinen käsittelemään joitain asialistan kohtia, mutta valitettavasti varamieheni ei työkiireiltään päässyt kokoukseen, joten menen paikan päälle joka tapauksessa. Tulee sitten iskusteltua välillä käytävällä kokoussalin ulkopuolella.

Asiaan:

4 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee maauimalan tai uimarantojen saamista Koillis-Helsinkiin (pdf) (html)

Asiallinen lausunto. Taas ollaan asian ytimessä:  kun valtuusto on leikannut liikuntaviraston investointibudjettia kovalla kädellä on aika turha haaveilla uusien liikuntapaikkojen perään.

5 Avustettavuuden evääminen helsinkiläisiltä avustettavuutta hakeneilta järjestöiltä 2013 (pdf)(html)

Ok.  Järjestöillä joko liian vähän harrastajia tai hakemukset ovat tuleet myöhässä.

6 Avustettavuuden myöntäminen helsinkiläisille avustettavuutta hakeneille järjestöille vuonna 2013 (pdf) (html)

Avustusta hakeneen järjestön puheenjohtajana olen esteellinen. Päätettäneen kuitenkin esittelijöiden esityksen mukaisesti.

7 Suunnistuskarttojen valmistuskustannuksiin ositetun avustusmäärärahan jakaminen vuonna 2013 (pdf) (html)

Ok. Kuinkahan moni tietää, että kaupungin liikuntatoimen rahoilla tuotetaan suunnistuskarttoja?

8 Vuokra-avustuksen jakaminen järjestöille vuonna 2013 (pdf) (html)
9 Toiminta-avustuksen jakaminen järjestöille vuonna 2013 (pdf) (html)

Esteellinen. Oletettavasti menee esityksen mukaan.

10 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste 2013 (pdf) (html)

Sitovat tavoitteet tullaan ilmeisesti saavuttamaan ja sitova toimintakate parisen sataa kiloa plussalla. Ok.

11 Liikuntatoimen vuoden 2013 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen (pdf) (html)

Ok.

1 Helsinki Stadion Management Oy, Perikenttäalueen vuokraus (pdf) (html)

Perikenttää käsiteltiin jo 14.5. ja edelleen ok.

Pallokenttä 7 – kesäinen toiveuusinta

Viime tiistaina Liikuntalautakunnan kokouksessa merkittävin käsittelyssä oleva asia oli jälleen Töölön pallokenttä 7:n kohtalo, jota on nyt jo pariin otteeseen lautakunnassa ihmetelty. Edellisen käsittelyn jälkeen pidettiin aiheesta yleinen kuulemistilaisuus, johon oli kutsuttu helsinkiläisten jalkapalloseurojen , lautakunnan  ja  Palloliiton sekä sen Helsingin piirin edustajia. Keskustelutilaisuudessa vallitseva ajatus hankkeen suhteen oli se, että lähtökohtaisesti kuplan rakentaminen olisi helsinkiläisen ja koko suomalaisen jalkapallon etu, kunhan samalla huolehdittaisiin siitä, että kaupunki jollain tapaa varmistaa HJK:n lisäksi muiden seurojen talviharjoitteluolosuhteet – nykyisellään Pallokenttä 7:n on käytännössä neljännes kaikista julkisista talviharjoittelupaikoista.

Lautakunnan kokouksessa kiiteltiin sitä, että aikaisempaa nopeaa aikataulua oli päätösesityksessä muutettu niin, että kenttä vuokrattaisiin vasta vuoden 2014 huhtikuun alusta. Tämä antaa muille seuroille ja Liikuntavirastolle paremmin aikaa sopeutua muutokseen ja suunnitella korvaavia investointeja. Käytännössä siis alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kenttä olisi yleisessä käytössä  vielä talvella 2013-14. Närää esityksessä kuitenkin herätti se, että siinä vain viitatiin yleisesti viraston suunnitelmiin uusista talviharjoittelumahdollisuuksista eikä esitetty konkreettisia mahdollisuuksia tai aikatauluja. Kuulemistilaisuudessa yhdeksi tällaiseksi mahdollisuudeksi oli esitetty Pirkkolaan rakennettava uusi tekonurmikenttä, jota talvella pidettäisiin kunnossa viereisen jäähallin lauhdevesillä. Lauhdevesien käyttömahdollisuutta olikin jo alustavasti selvitetty ja niiden avulla kenttää olisi mahdollista pitää pelattavassa kunnossa noin 10 kuukautta vuodessa, mikä tuntuu jo juniorikäyttöä ajatellen varsin kohtuulliselta harjoituskaudelta lajiin kuin lajiin.

Pitkällisen keskustelun jälkeen lautakunnan puheenjohtaja Riku Ahola päätyi esittämään vuokrasopimuksen hylkäämistä Heimo Laaksosen kannattamana, koska esittelijän esitys ei riittävässä määrin huomioinut muiden seurojen talviharjoittelumahdollisuuksien säilyttämistä. Hylkäysesitys näytti keskustelun perusteella saavan varsin suurta kannatusta. Itse katsoin kuitenkin, että HJK:n kuplahanke oli periaatteellisesti kannatettava ja on hienoa, että yksityinen taho on valmis tekemään näin merkittävän investoinnin jalkapallon harjoitteluolosuhteisiin. Tästä johtuen pidin valitettavana sitä, että hanke kaatuisi lopullisesti. Päädyin tekemään kilpailevan esityksen asian palauttamisesta valmisteluun niin, että:

”Liikuntaviraston investointisuunnitelmaa [vuodesta 2015 eteenpäin] tarkastellaan uudelleen jalkapalloilun talviharjoitteluolosuhteiden turvaamiseksi tasapuolisella tavalla kaikille seuroille. Pallokenttä 7:n vuokrasopimus tulee päättää yhdessä uuden investointisuunnitelman hyväksymisen kanssa.”

Toisin sanoen, muokataan viraston tulevien vuosien investointisuunnitelmaa niin, että Pallokenttä 7:n tilalle saadaan kohtuullisessa aikataulussa jokin korvaava talviharjoittelupaikka ja päätetään Seiskan vuokraamisesta yhdessä tämän investointisuunnitelman muutoksen kanssa.

Asiasta päädyttiin äänestämään (ensimmäistä kertaa uuden lautakunnnan toimikaudella) ja muutaman äänestyskierroksen jälkeen oma ehdotukseni voitti. Eli, asia palasi virastolle valmisteltavaksi.

Toivottavasti tämä saataisiin takaisin lautakunnan päätettäväksi  jo syksyllä niin, että HSM saisi projektinsa käynnistettyä mahdollisimman nopeasti ja toisaalta niin, että muille seuroille olisi esittää uskottava suunnitelma harjoitusolosuhteiden säilymisestä myös talvella.

Liikuntalautakunta 11.6. 2013

Viimeistä viedään ennen lautakunnan kesätaukoa. Kokouksessa on pääasiassa lisäselvityksiä varten pöydälle tai valmisteluun palautettuja asioita, ennen kaikkea talousarvioesitys sekä Pallokenttä 7.

Pahoittelut etukäteen mahdollisista kirjoitusvirheistä, tämä on kirjoitettu vähän kiireessä. Viikonloppu meni mökillä laiturinrakennustalkoissa. Hieno tuli.

LIIKUNTAJOHTAJA
3 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee ns. aktiivipassin ja sporttikortin käyttöönottoa (pdf) (html)
4 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloitteesta hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta (pdf) (html)
5 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee työttömien aktiivipassia (pdf) (html)

Nämä käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Palautettiin valmisteluun, jotta lausuntoihin lisättäisiin arvio aloitteiden kustannusvaikutuksista viraston budjettiin. Nyt ok.

6 Lausunto kaupunginhallitukselle Belle Selene Xian aloitteesta, joka koskee nuorten liikuntamahdollisuuksia (pdf) (html)

Ok.

7 Liikuntatoimi, laitos- ja säätiöavustusten hakeminen vuodelle 2014 yli 170000 euroa (pdf)(html)
Liite 1 Liv yhteenveto avustuksista 2013-2014.pdf
Liite 2 Jääkenttäsäätiö avustushakemus 2014
Liite 3 Jääkenttäsäätiö tilinpäätös 2012
Liite 4 Jääkenttäsäätiö lisäselvitys
Liite 5 Urheiluhallit avustushakemus 2014
Liite 6 Urheiluhallit tilinpäätös 2012
Liite 7 Mäkelänrinteen uintikeskus avustushakemus 2014
Liite 8 Mäkelänrinteen uintikeskus tilinpäätös 2012
Liite 9 Selvitys laitosavustushakemuksiin Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Urheiluhallit Oy

Nämä palautettiin edellisessä kokouksessa valmisteluun siksi, että kunnan omistamien osakeyhtiöiden tilinpäätöksista näkyi merkittäviä summia valtiolle maksettuja veroja ja lautakunta (ennen kaikkea mainio Sallamaari Muhonen, joka tämän papereista bongasikin) halusi tietää, miksi kaupungin rahoilla tuetaan laitoksia, joiden liiketoiminta oli niin voitollista, että siitä lankesi veronmaksuvelvollisuus valtiolle. Toisin sanoen, miksi helsinkiläisten veronmaksajien avustusrahoja välillisesti siirrettiin valtion kassaan verojen muodossa. Asiasta pyydettiin lisäselvitys yllä mainituilta laitoksilta. Jääkenttäsäätiön tapauksessa kyseessä oli vanhojen siirtovelkojen poisto, eikä säätiö ollut maksanut tuloveroa vuonna 2012. Urheiluhallit oy:n tapauksessakin oli kyseessä pikemminkin kirjanpidollinen tekninen seikka. Joten ilmeisesti ok. Toivottavasti kuultavaksi tulevat Jääkenttäsäätiön ja Urheiluhallit oy:n edustajat osaavat selvittää tämän vielä kokouksessa niin, että muutkin kun verojuristit ymmärtävät.

8 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Tämä jäi pöydälle, koska edelliset pykälät jäivät pöydälle. Tulen tekemään edellisessä kokouksessa esittelemäni muutosesityksen ns. LASU-rahojen tarpeellisuudesta.

9 Päätösvallan siirtäminen virastopäällikölle eräiden hankesuunnitelmien ja urakkapäätösten hyväksymistä koskevissa asioissa ajalla 12.6.-16.8.2013 (pdf) (html)

Myönnetään virkamiehille rajoitettu oikeus hyväksyä hankesuunnitelmia ja urakoita Liikuntalautakunnan kesätauon osalta. Sinänsä ok, asiat eivät voi seistä sillä aikaa kun luottamushenkilöt vetävät lonkkaa. Olisi kuitenkin hyvä kuulla mitä hankkeita on todennäköisesti kesän aikana tulossa päätettäväksi.

10 Helsingin kaupungin liikuntaseuroille myöntämien avustusten maksatusaikataulujen muutos(pdf) (html)

Tämä on vaikea asia: muutama liikuntaseura on joutumassa kesän aikana tilapäisiin rahoitusvaikeuksiin avustusten myöntämisaikataulujen vuoksi – vaikka asiasta on kyllä tiedotettu hyvissä ajoin kaikille ja järjestely on sovittu yhdessä helsinkiläisten liikuntaseurojen kanssa. Pahimassa tapauksessa tämä voi johtaa lyhyisiin lomautuksiin. Toisaalta, ennakkotapaus sille, että avustuksia voi saada ennakkoon on myöskin hankala. Edellisessä kokouksessa pyydettiin valmistelijoita vielä selvittämän miten ja millä ehdoilla ennakon maksaminen voisi olla mahdollista.

Lausunnossa todetaan, että seurat ovat pyytäneet ennakkoa vuokra-avustukseen työntekijöiden palkan maksamiseksi ja tämä on yleisten avustusperiaatteiden vastaista. Totta sinänsä. Toisaalta, en ymmärrä miksi seurat eivät ymmärtäneet pyytää ennakkoa toiminta-avustuksesta, jolloin tällaista ongelmaa ei olisi kai ollut. Lisäksi olettaisin, että seurojen olisi mahdollista saada joitain tuhansia euroja väliaikaisrahoitusta myös jostain muualta, esimerkiksi lajiliitolta. Avustukset kun joka tapauksessa ovat tulossa syyskuussa.

Hankala juttu. Olisin kuitenkin kallistumassa sen puolelle, että sovitusta pidetään kiinni ja seurat voisivat yrittää käyttää vähän luovuutta väliaikaisrahoituksen hankkimiseksi. Näin minunkin seurassani on tehty.

11 Rastilan tilaussaunan rakentamistyön tilaaminen (pdf) (html)

Rakennetaan sauna Rastilaan.  Très bon.

12 Konalan liikuntapuiston lähiliikuntapaikan uudisrakennustyö (pdf) (html)

Rakennetaan lähiliikuntapaikka Konalaan. Très bon.

13 Myllypuron liikuntapuiston kumirouhetekonurmen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Ok.

14 Myllypuron liikuntapuisto, kumirouhetekonurmen peruskorjaustyön tilaaminen (pdf) (html)

Ok.

15 Munkkiniemenkentän peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Ok.

16 Munkkiniemen kentän peruskorjaustyön tilaaminen (pdf) (html)

Ok.

17 Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Ok.

18 Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjaustyö (pdf) (html)

Ok.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Helsinki Stadion Management Oy, vuokrahakemus Töölön pallokenttä 7 alueelle (pdf) (html)

Ja sitten toiveuusintana Pallokenttä 7:n seikkailut jalkapalloseurapolitiikan ihmeellisessä maailmassa. Käydyn keskustelun ja toukokuun lopun kuulemistilaisuuden jälkeen edelliseen ehdotukseen verrattuna pohjaesitys on muuttunut siltä osin, että kentän vuokrasopimus alkaisi vasta ensi vuoden huhtikuussa, eli kenttä olisi vielä ensi talven kaupungin hallinnassa ja kaikkien helsinkiläisten seurojen käytössä. Tämä antaa lisäaikaa seuroille sopeutua mahdoliseen muutokseen. Tämä on hyvä muutos.

Harmillista esityksessä sen sijaan on se, ettei kuulemistilaisuudessa esille noussutta uutta Pirkkolan tekonurmikenttää ole mainittu esityksessä lainkaan, todetaan vain yleisellä tasolla:

 Vuokrausalkamisajankohdan varhaiselle päättämisellä uskotaan seurojen ehtivän paremmin sopeutua muutokseen sekä liikuntavirasto ehtii selvittämään mahdollisten uusien talviharjoittelumahdollisuuksien rakentamisen.

Tämän lisäksi minusta pitäisi selkeämmin todeta mitä mahdollisuuksia tullaan selvittämään, miten ja ennen kaikkea missä aikataulussa. Näiden lisäysten jälkeen olisin valmis hyväksymään tämän hankkeen.

2 Salmen ulkoilualueella sijaitsevien hiihtohissien myyminen (pdf) (html)

Myydään tarpeettomat vanhanaikaiset hiihtohissit pois. Ok.

LIIKUNNANOHJAUSOSASTO
1 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteesta ikäihmisten ja muiden riskiryhmien liikunnan lisäämiseksi (pdf) (html)

Ok.

Liikuntalautakunta 28.5. 2013

Viikonlopun puoluekokouksen huipputunnelmista paluu arkeen väsyneenä, mutta onnellisena. Puoluekokouksessa ehdotin poliittisessa keskustelussa liikuntapoliittisen ohjelman tekemistä puolueelle. Toivottavasti asiaa saadaan eteenpäin. Jos haluaa katsoa puheen, niin se on löytyy verkosta (noin 1:17:sta kohdalta).

Tänään maanantaina Liikuntavirasto järjestää keskustelutilaisuuden Pallokenttä 7:n kohtalosta Sonera Stadionin ravintola Bolliksessa. Tilaisuuteen ovat kutsutut Liikuntalautakunnan ja Helsinki Stadion Management oy:n lisäksi Palloliiton Helsingin piirin edustajat ja helsinkiläisten jalkapalloseurojen puheenjohtajat. Toivottavasti tilaisuudessa löytyy yhteinen, kaikille osapuolille sopiva marssijärjestys pallokentän suhteen. Edellisessä kokouksessa kentän vuokrausasia palautettiin valmisteluun ja se tullee uudelleen lautakuntaan kesäkuun 11. päivä pidettävään kokoukseen.

Sitten huomenna käsillä oleviin asioihin. Talousarvioaloitteita onkin aikamoinen nippu. Leikitään lausuntoautomaattia.

LIIKUNTAJOHTAJA
4 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen talousarvioaloiteesta luisteluratojen jäädyttämisestä (pdf) (html)
Liite 1 Rantanen Tuomas talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 12

Liikuntaviraston lausunnosta ei oikein selviä, auttaako 40 k€ lisämääräraha luisteluratojen aikupitämisen pidentämistä vai ei. Tätä pitäisi kyllä selventää: 40 k€ saataisiin aikaan asia a, b ja c. Ilman määrärahaa (nykyisen talousarvion puitteissa) tehdään x, y ja z.

5 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan ym. talousarvioaloitteesta harjoituspaikkojen rakentamisesta junioreille (pdf) (html)

Todetaan, ettei nykyinen taloussuunnitelma sisällä kuplahankkeita, mutta harjoittelupaikkoja on toteutettu yhteishankkeina seurojen kanssa. Mikäli Pallokenttä 7:n toteutuu, tulee Helsinkiin yksi halli lisää ja Palloliiton olosuhdevaliokunta on todennut, että kolme talviharjoituspaikkaa riittänee. Ok.

6 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta kupla- tai pelihallin rakentamisesta nuorisolle Lauttasaareen (pdf) (html)

Kanerva ehdottaa Lauttasaareen  kupla- tai  kiinteää pelihallia. Liikuntavirasto on tänä keväänä esittänyt jo kh:lle lainan myöntämistä Lautatsaaren yhteiskoulun sisäliikuntahallin rakentamiseen, joten tämä homma on jo ns. hoidossa. OK.

7 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta kelluvan uimalan toteutuksesta (pdf) (html)

Holopainen ym. ehdottaa, että Liikuntavirasto varautuisi talousarvioesityksessä kelluvan maauimalan rakentamiseen. Ottaen huomioon, että investointiraamia viraston osalta leikattiin vuodeksi 2014 13:sta 9,5 M€  niin not gonna happen, bro. Lausunnossa todetaan, että jos valtuusto myöntää 0,5 – 1,5 M€ rahaa tähän niin makeithapenöidään. Ok.

8 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Lampelan ym. talousarvioaloitteesta liikuntatilojen määrärahasta (pdf) (html)

Lampela esittää, että liikuntamäärärahoihin lisätään 2 miljoonaa euroa toimintamenoihin, erityisesti matalan kynnyksen ja lähiliikuntapalveluihin, ja 2 miljoonaa euroa investointisuunnitelmaan vuosille 2014-2016. Hyvä idea. Lausunnossa korostetaan investointirahojen pienuutta ja sitä, ettei liikuntapaikkoja voida toteuttaa uusille asuinalueille. Ok.

9 Lausunto kaupungihallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloitteesta liikuntalautakunnan määrärahasta (pdf) (html)

Tässä on sitten osimerkki todella huonosta valtuustoaloitteesta. Pyydetän, että ”osoitetaan riittävät määrärahat” todella epämääräisiin tavoitteisiin, kuten siihen, että ”harrastustusten kustannusten tasa-arvo voidaan toteuttaa”. Mitä toi tarkoittaa? Lausunnossa kerrataan viraston tukipolitiikkaa ja ehdotetaan 115 k€ lisämäärärahaa järjestöavustuksiin. Ok.

10 Lausunto kaupungihallitukselle valtuutettu Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloitteesta yleisten yhdistysten avustusten kohdistamisesta (pdf) (html)

Storgård et. al on huolissaan kaupungin rootelijaon väliin putoavien monialajärjestöjen kohtalosta avustustenjaossa. Liikuntaviraston avustukset kohdistuvat selkeästi liikuntajärjestöille, eikä täm ole oikeastaan Liv:ssä ongelma. Ok.

11 Lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta (pdf) (html)

Epävirallisen Braahenkentän skeittipuiston vakinaistaminen. YTLK kannattaa rajauksin, LiV:llä ei lisättävää. Ok.

12 Lausunto kaupunginhallitukselle Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista (pdf) (html)

Todetaan, että talousarvioesitys ei sisällä työttömien tai toimeentulotuettujen liikuntaharrastusten mahdollistamista erillisellä maksusitoumuksella tai liikuntakortilla ja jos virastolle annettua katetavoitetta ei muuteta tuota kompensoimaan jouduttaisin nostamaan muiden maksuja korottamalla tai viraston menoja leikkaamalla.  Tässä olisi varmaan hyvä mainita, mikä tuollaisen liikuntakorttijärjestelmän kustannusvaikutus olisi, että valtuusto voisi harkita mahdollisesti lisämäärärahan myöntämistä.

13 Lausunto kaupunginhallitukselle Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee ns. aktiivipassin ja sporttikortin käyttöönottoa (pdf) (html)

Lähes identtinen edellisen kanssa. Tässä sama juttu. Faktat lausunoon: paljon maksaisi.

14 Lausunto kaupunginhallitukselle Outi Alanko-Kahiluodon ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee työttömien aktiivipassia (pdf) (html)

Ibid. Kustannusvaikutus/lisämäärärahan tarve tännekin.

15 Liikuntatoimen laitos- ja säätiöavustukset vuodeksi 2014 – hakemukset toiminta-avustuksen myöntämiseksi ja kaupunginhallitukselle hakemuksista annettavat lausunnot (pdf) (html)

Kaupungin liikuntakonserniin kuuluvien säätiöiden yms. avustukset. Ok.

Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Tässä on nyt suurimman mielenkiinnon kohteena ns. LASU-rahat,  eli käytännössä EasySport ja FunAction -projektien rahoitus. Ensimmäisessä talousarvion käsittelyssä ne oli mukana, mutta virasto sai ohjeet poistaa ne toiseen käsittelyyn, eikä niitä nyt sitten täällä enää ole.  LASU-rahojen kohtalo on saamieni tietojen mukaan tarkoitus käsitellä erikseen vielä ennen kesälomia kh:n iltakoulussa, mutta rahojen epävarmuus on LiV:lle aika hankala asia: seurojen, jotka ovat käytännössä vastanneet isosta osasta noista FunAction ja EasySport -ohjelmista kanssa ei voida tehdä sopimuksia jatkosta koska rahasta ei ole varmuutta.

Minusta on tärkeää, että Liikuntalautakunta ottaa päätöksessä kantaa EasySport ja FunAction -projektien rahoituksen jatkumisen puolesta – jos ei muuten niin vahvana viestinä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle näiden tärkeydestä. Varsinaisen talousarvion aukirepiminen ei välttämättä ole järkevää, joten esitän, että päätöksen esittelytekstiin lisätään kappale:

Liikuntalautakunta korostaa, että Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen haettu  lisämääräraha eriomaisia ulkopuolisia arvioita saaneille EasySport ja FunAction -toimintamalleille on välttämätön. Rahoistustarve Liikuntaviraston osalta on  600 000 euroa.  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hankkeet on aiemmin rahoitettu kaupungin yhteisistä määrärahoista ja niitä ei voida ottaa viraston normaaliin toimintaan ilman tarkoitukseen varattua lisämäärärahaa. Liikuntalautakunta toivoo, että kaupunginhallitus ja -valtuusto huomioivat tämän päätöksenteossaan.

EasySportin ja FunActionin kautta kaupunki on tarjonnut liikuntamahdollisuuksia viikottain noin 2500 lapselle ja nuorelle. 40 %:lla tavoitetuista on monikulttuurinen tausta ja noin puolet ei harrasta liikuntaa liikuntaseuroissa. EasySport-toimintaa osallistuneista 75 % kertoo harastaneensa ohjelman ansiosta liikuntaa aiempaa enemmän.

17 Lausunto Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolanliikuntapuisto ja Maunulanpuisto) asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksesta nro 12185 (pdf) (html)
Havainnekuva Keskuspuiston keskiosan kaavamuutoksesta.
Havainnekuva Keskuspuiston keskiosan kaavamuutoksesta.

”Kaavassa on huomioitu Pirkkolan liikuntapuistoon tulevaisuudessa tarvittava uusi palloiluhalli, uimahallin laajennustarve sekä uuden jäähallin tarve. Kaava mahdollistaa myös Maunulan ulkoilumajan ympäristön parantamisen sekä ulkoilupalvelujen kehittämisen ja seudullisten virkistysyhteyksien kehittämisen.”

Lausunnon mukaan isoin ongelma on Pirkkolan uimahallin tiukin mahdollinen suojelukaava, jonka mukaan remontoitaessa pitää tehdä rakennushistoriaselvitys ja pyytää museoviranomaisen lausunto. Lausunnossa perustellusti todetaan, että nykyisin saatetaan pystyä suunnittelemaan parempia materiaalivalintoja ja kiintokalusteita kuin ne, mitä käytettiin 60-luvulla. Minusta tämä on ihan perusteltu huomio.

Kaavaan tehdyt varaukset jäähallille, uimahallin laajennukselle ja palloiluhallille eivät sisälly tällä hetkellä nykyiseen taloussuunnitelmaesitykseen, vaikkakin pitkän aikajänteen toteutussuunnitelmaan. Näiden varasten suhteen pitäisi lähtökohtaisesti olla aikaisempaa varovaisempi. Helsinki on täynnä pajupuskaa kasvavia tyhjiä tontteja, jotka on varattu liikuntapaikoille, joita ei koskaan toteutettu tai todennäköisesti tulla toteuttamaan. Tätä pohdittiin lautakunnassakin viimeksi Herttoniemenrannan uimahallin puolesta tehtyä vetoomusta käsiteltäessä. Noi tyhjät täysin ilman käyttöä olevat tontit ovat arvokasta rakentamatonta maata ja eivät ole myöskään omiaa lisäämään alueiden viihtyvyyttä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa on kuitenkin kyseessä puisto, jossa nämä haamuliikuntapaikat eivät samalla tavalla häiritse kaupunkirakennetta. Joten Ok.

18 Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennuksen katon ja pihakannen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Ok.

19 Helsingin kaupungin liikuntaseuroille myöntämien avustusten maksatusaikataulujen muutos(pdf) (html)

Liikuntaviraston toiminta- ja vuokra-avustusten maksuaikataulu muuttui yhdessä Helsingin seuraparlamentin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen niin, että hakuaika päättyy toukokuussa ja avustukset tulevat maksuun syksyllä. Jotkut seurat ovat havahtuneet tähän vasta nyt ja ovat nyt ns. ”kusessa”.  Täytyy myöntää, että uusi aikataulu on ongelmallinen myös omalle seuralleni Helsingin miekkailijoille – rahat ovat kesällä vähissä ja vuokra pitäisi maksaa. Me kuitenkin selvinnemme rahoituskapeikoista muun muassa laittamalla salimaksuja maksuun vähän aikaisempaa aiemmin ja muutenkin järjestelemällä jotain menoja uudelleen.

Salibandyseura Viikingit ry ja Helsingin M-Teamkin pitävät kirjelmässään uutta aikataulua periaatteessa hyvänä, mutta listaavat joukon siirtymäajan ongelmia. Ratkaisuksi ehdotetaan mahdollisuutta hakea korotonta lainaa virastolta kesän kulujen kattamiseen.

Mahdollisuus korottomaan lainaan ainakin sellaisille järjestöille, jotka ovat vuosia saaneet virastolta avustusta voisi olla ihan toimiva ratkaisu. Olettaen, ettei se työtä kesällä liikaa töitä.

20 Liikuntalautakunnan kokousajan ja -paikan määrääminen sekä syyskauden 2013 kokouspäivistä päättäminen (pdf) (html)

Jos kokoukset olisivat torstaisin, jäisi asialistaan perehtymiseen enemmän aikaa. Mutta tämäkin kyllä käy.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Maanhaltijan suostumus A-anniskeluoikeuksin Kaisaniemenkentällä järjestettäviin Eastway Live Oy:n tapahtumiin (pdf) (html)

A-oikeuden VIP-tiloihin, B-oikeudet muuten. Ok.

MERELLINEN OSASTO
1 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Live Nation Finland Oy:lle, Hietarannan uimarannan tapahtumapäiviksi (pdf) (html)

A-oikeuden VIP-tiloihin, B-oikeudet muuten. Ok.

Lautakunta 14.5. – palloiluväki taisteli, luottamushenkilöt kertovat

Eilisen Liikuntalautakunnan kokouksen keskeisiä asioita:

11 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

Jätettiin pöydälle.

Viraston henkilökunta teki alun perin talousarvioesityksen yli raamin  niin sanottujen LASU-hankkeiden, eli käytännössä EasySport ja FunAction -projektien rahoituksen osalta. Esityslistan jo lähdettyä lautakuntalaisille tuli virkamiehille uusi ohje, jonka mukaan talousarvioesitys pitää tehdä raamiin ja LASU-hankkeiden rahoitus tullaan hoitamaan syksyllä kaupunginhallituksen varalla olevien muutaman kymmenen miljoonan euron määrärahasta. Seuraavaan käsittelyyn tullaan ilmeisesti valmistelemaan uusien ohjeiden mukainen esitys, ilman LASU-rahoja.

Tässä minusta lautakunnan pitäisi ottaa se linja, että sen talousarvioesityksessä ilmenee selkeästi LASU-hankeiden pysyvän rahoituksen tarve ja syy miksi nämä hankkeet  ovat hyvin tärkeitä. Tämä olisi selkeä viesti kaupungihallitukselle, vaikka jatkovalmistelussa nuo rahat talousarvioesityksestä poistettaisiinkin.

Eli, tässä tapauksessa aion vakavasti harkita sellaisen vastaesityksen tekemistä tekemistä pohjaesitykselle, johon EasySport- ja FunAction-rahat on sisällytetty.

 

1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä

esityksen mukaan

Esityksen mukaan: voimassa olevia sopimuksia ei oikein voida mennä yksipuolisesti muuttamaan. Kts. aikaisempi kirjoitus.

 

3 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7:n pitkäaikainen vuokraus

Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Eilen kokouksessa lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun niin, että hankkeen asemaa pallokenttätilanteen kokonaiskuvassa vielä selvitetään ja, ennen kaikkea, asian tiimoilta järjestetään avoin kuulemistilaisuus, jossa HSM oy/HJK ry, pienemmät kantakaupungin seurat ja muut kiinnostuneet tahot saavat avoimesti tuoda kaikki asiaan liittyvät eri näkökulmat esiin.

Lautakunta päätyi tähän ratkaisuun hankkeen herättäneen suuren yhteydenottomäärän vuoksi. Samalla lautakunnassa todettiin myös, että näinkin ison asian, johon liittyy useita periaatteellisia kysymyksiä ja vielä lisäksi Töölön pallokentiin liittyvä suuri symbolinen merkitys, liian nopea päätöksentekoaikataulu sopii huonosti: nythän lautakunnan jäsenet saivat ensimmäistä kertaa konkreettiset suunnitelmat ja sopimusluonnokset käyttöönsä perjantai-iltapäivänä esityslistan valmistuttua, kun kokous, jossa asiasta olisi pitänyt päättää oli seuraavana tiistaina. Tämänkin johdosta katsottiin tarpeelliseksi ottaa pieni aikalisä niin, että asiasta päästään rauhassa keskustelemaan.

Korostan vielä sitä, ettei lautakunta nyt ole ottanut itse hankkeeseen sen enempää kielteistä, kun myönteistäkään kantaa. Oma näkemykseni on edelleen se, mitä tuolla blogissa aikaisemmin kirjoitin: “Varovainen ok. Näyttää siltä, ettei muiden seurojen olosuhteet HJK:n hankkeen myötä näytä ainakaan oleellisesti huononeva ja muutaman vuoden perspektiivillä kenttien määrä on nousemassa oleellisesti”.

Toisin sanoen, virastolta tulee lähiaikoina kutsu tilaisuuteen, jossa asiasta päästään keskustelemaan saman pöydän ääreen. Tämä toivottavasti hälventää hankkeen ympäriltä nousseita huolia ja luo hyvää ilmapiiriä jatkoa ajatellen.

Liikuntalautakunta 14.5. 2013

HJK:n uusi Juniorikupla.
HJK:n uusi Juniorikupla.

Liikuntalautakunnan kokouksissa on ollut noin kuukauden tauko, edellisen kerran kokoonnuimme huhtikuun puolessa välissä budjettiseminaarissa Lohjassa Kisakallion urheiluopistolla. Ajankohtaisten vuoden 2014 talousarvioasioiden lisäksi seminaarissa annettiin aikamoinen annos tietoa Liikuntaviraston toiminnasta erityisesti uusille lautakunnan jäsenille.

Nyt ensi tiistain kokouksessa onkin sitten isoja asioita useammankin kokouksen edestä: talousarviota, osastonpäällikön valintaa, liikuntapaikkojen käyttömaksuja, edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyä Talin golfkenttäasiaa ja vielä esitys Töölön pallokenttä 7:n vuokraamisesta, mistä kirjoitinkin jo edellisessä blogikirjoituksessa.

LIIKUNTAJOHTAJA
4 Liikuntatoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Muutetaan Liikunnanohjausosaston nimi Liikunnan ja hyvinvoinnin osastoksi, koska se paremmin kuvaa osaston toimintaa. Ok.

5 Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liikuntaviraston pitkäaikainen hallinto-osaston osastopäällikkö Pekka Alho jäi eläkkeelle ja kevään ajan virasto on yhdessä lautakunnan kanssa valmistellut viran täyttämistä. Prosessin suurin (positiivinen) ongelma on ollut se, että virkaan haki kaiken kaikkiaan 74 (!) hakijaa ja monipolvisen karsinnan jälkeen viimeiseen vaiheeseen psykologisiin testeihin ja lautakunnan haastatteluun valikoitui viisi ehdokata. Kaikki nämä viisi olivat todella päteviä ja kuka vaan heistä olisi varmasti voinut hoitaa virkaa menestyksekkäästi.

Pohjaesityksen Kirsti Laine oli mielestäni kahden parhaimman hakijan joukossa ja minusta oiva valinta: innostunut, asiantunteva ja motivoitunut. Hänen aikaisempi työnsä Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä takaa laajan asiantuntemuksen suomalaisesta liikuntakentästä.

.. eli, ἄξιος, ἄξιος!

6 Lausuntopyyntö liikuntalautakunnalle arviointikertomuksesta 2012 (pdf) (html)

Ok.

7 Oikaisuvaatimus auton vahingoittumisen korvaamista koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä(pdf) (html)

Ei näyttöä -> ei korvausta. Ok.

9 Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan peruskorjauksen valaistus- ja sähköurakka (pdf)(html)

Ok.

10 Helsingin kaupungin liikuntatoimen liikuntapaikkojen ja – laitosten yleiset ohjeet ja käytöstä perittävät maksut 1.1.2014 alkaen (pdf) (html)

Eri hintoihin tehdään maltillisia, pääosin kustannustason nousua seurailevia korotuksia. Ok.

Hinnastoa selaillessa huomasin, että virastolla on vielä Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahalleissa solariumlaitteita. Näistä olisi kyllä syytä luopua, solarium on Aurinkoakin vaarallisempi tapa ruskettua ja on aukottomasti todistettu, että keinoteikoinen UV-säteily aiheuttaa ihosyöpää. Helsingin kaupungin liikuntatoimen ei pitäsi tarjota tällaisia palveluja kuntalaisille.

11 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Talousarvioehdotuksessa tulot ovat raamin mukaisesti 13 735 000 € eli 1,7 % suuremmat kuin vuoden 2013 tulotavoite ja alittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen tulot 1,3 M€:lla.  Talousarvioehdotuksen menot ovat 83 247 000 (81 797 000 vuonna 2013) euroa ja ne ylittävät annetun 82 647 000 euron menoraamin 600 000 eurolla ja ovat 1 450 000 euroa eli 1,8 prosenttia vuoden 2013 talousarviota korkeammat.

Talousarvioesityksen 600 k€ raaminylitys johtuu yhdessä kulttuuri- ja nuorisoasiankeskusksen kanssa haettavasta määrärahasta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisen hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen rahat ovat aikaisemmin tulleet kaupungin yhteisistä rahoista tilapäisrahoituksena ja nyt määräraha toivotaan vakiinnutettavaksi.

Käytännössä raha on mennyt lapsille ja nuorille järjestetty matalan kynnyksen liikuntatoimintoihin. Näistä FunAction ja EasySport on saatu todella hyviä tuloksia, muun muassa 50 % toiminnassa mukana olevista lapsista ei harrasta liikunta liikuntaseuroissa ja mukaan on paljon maahanmuuttajalapsia – ryhmiä, joiden liikuttaminen on ollut erityishaaste. Nykyisellä viraston budjetillaohjelmia ei voida mitenkään jatkaa, joten lisäraha tulee tarpeeseen.

Esityksen kohdassa 52 todetaan:

Liikuntavirasto jatkaa maa-alueiden vuokrauksissa käytäntöä, jossa uusissa vuokrasopimuksissa sovelletaan korkeintaan 50 prosentin vuokrasubventiota. Liikuntaviraston vuokrasubvention suuruus on yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuten olen aikaisemmin kirjoittanut, tähän sinänsä hyvään käytäntöön tulisi saada muutos niin, että vuokrasubventiolle asetettaisiin euromääräinen indeksiin sidottu katto kaikkia uusia vuokrasopimuksia solmittaessa. Tämä estäisi tulevaisuudessa yksittäisen toimijan vuokrasubvention muodossa  saamat jättipotit.

Investointiosa on käytännössä raamin mukainen, mutta on huomioita, että investointimäärärahan leikkaaminen vuoden 2013 13,6 M€:sta 9,5 M€:oon vuodelle 2014 tulee vääjäämättä johtamaan siihen, että kiinteistöjen korjausvelka kasvaa: esimerkiksi lähes kaikki olympiasuorituspaikat ovat mittavien peruskorjausten tarpeessa.

LIIKUNTALAITOSOSASTO
1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä (pdf) (html)

Tämä pöydättiin viime kokouksessa. Ok.

2 Oikaisuvaatimus kymmenen kerran uimakortin voimassaoloajasta (pdf) (html)

Kymmenen kerran uimakortin voimassaoloaika oli selkeästi painettu korttiin. Ok.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Perikentän pitkäaikainen vuokraus (pdf) (html)

HJK ry:n vuokraaman Perikentän (omaa sukuaan ”Sahara”) vuokrasopimus siirretään HJK:n omistamalle Helsinki Stadion Management oy:lle. Samalla uusitaan tekonurmi.

Sahara oli ensimmäinen viraston ja fudisseurojen kenttäyhteistyöhanke, joita on nykyisin toteutettu on 16.

Ok.

2 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta koskien Perikentän lämmitettävän tekonurmikentän pinnan uusimishanketta (pdf) (html)

Laina urheilu – ja ulkoilulaitosrahastosta liikuntapaikkainvestoinnille. Normikäytännön mukaisesti, 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Ok.

3 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7:n pitkäaikainen vuokraus (pdf) (html)
Uuden kuplahallin sijainti
Uuden kuplahallin sijainti

HJK havittelee (omistamansa HSM oy:n kautta) myös Saharan lähellä olevan Pallokenttä 7:n vuokraamista ja uuden kuplahallin (”Juniorikuplan”) rakentamista varten. Hanke on herättänyt huolta erityisesti kantakaupungin pienempien seurojen taholta mahdollisesta harjoituspaikkatilanteen vaikeutumisesta HJK:n ottaessa jälleen yhden kentän lisää omaan hallintaansa. Kirjoitin hankkeen taustoista jo aikaisemmin.

Itse kuplasuunnitelma näyttää tyylikkäältä ja Olympiastadionympäristöön hyvin sopivalta. Sen kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat aika pieniä, koska se pääosin jää Nordensködinkadun jäähallin ja sen parkkipaikan taakse. Ei valitettavaa tämän suhteen. Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa saman ja on puoltanut hanketta lausunnossaan.

Palloliiton Helsingin piirin lausunto on aika ympäripyöreä eikä ota varsinaisesti kantaa puoleen eikä toiseen. Lausunnon mukaan Helsingissä riittäisi minimissään kolme ympärivuotisessa käytössä olevaa kenttää, koska talvella volyymit ovat niin paljon kesää pienemmät.

Muiden kantakaupungin jalkapalloseurojen harjoitusolosuhteita parannetaan lähivuosina seuraavilla hankkeilla:

  • Väinämöisenkentälle rakennetaan kolmen seuran yhteishankkeena tekonurmi kesällä 2013
  • Virasto perusparantaa Lauttasaaren ja Munkkivuoren kentät kesällä 2013-14
  • Tehtaanpuistoon tulee tekojäärata, jonka pintamateriaali on tekonurmi 2015-16
  • Jätkäsaaren urheilupuistoon rakennetaan kolme tekonurmikenttää 2010-luvun lopulla

Jos Pallokenttä 7:n vuokrataan pitäisi pohtia, voisiko sille varatut perusparannusmäärärahat käyttää aikaistamalla vaikka osan Jätkäsaaren urheilupuiston kenttien rakentamista.

Varovainen ok. Näyttää siltä, ettei muiden seurojen olosuhteet HJK:n hankkeen myötä näytä ainakaan oleellisesti huononeva ja muutaman vuoden perspektiivillä kenttien määrä on nousemassa oleellisesti.

.. ja lopuksi Merellisen osaston myötä kosteisiin tunnelmiin. Näissä anniskelulupa asioissa on nyt kyllä vähän linja hakusessa. Muutama kokous sitten Kepa ry:lle ei myönnetty A-oikeuksia  Maailma kylässä -festareita varten, mutta nyt esittelijä on esittämässä niiden myöntämistä kaupalliselle toimijalle Hietaniemen uimarannan konserttipäiville. En ymmärrä.

MERELLINEN OSASTO
1 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Elisaaressa Oy Sagawind Ab:lle(pdf) (html)

Ok. Kartanorakennuksessa pitopalvelu ja tilausravintolatoiminnan yhteydessä perusteltua.

2 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Live Nation Finland Oy:lle, Hietaniemen uimarannan tapahtumapäiviksi (pdf) (html)

Päätösesityksessä todetaan, että:

Yleisellä anniskelualueella on myynnissä miedompia juomia ja juomasekoituksia. A-oikeuden vaatimaa myyntiä on lähinnä VIPtiloissa.

Sama tilannehan oli Maailma kylässä -festarien osalta. Silloinkin haettiin A-oikeuksia nimen omaan juomasekoituksia varten.

Tästä k0hdasta on tainnut jäädä varsinainen Live Nationin hakemus puuttumaan. Olisin valmis pöytäämään tämän ja tekemään päätöksen vasta kun kaikki aineisto on käytössä.

Aikamoinen lista.