Liikuntalautakunnan kokous 6.2. 2014

Lautakunnan asialista tulee nyt vähän myöhään, anteeksi. Eilen illalla syväkyykky Maunulan liikuntahallin kuntosalilla vei voiton esityslistan tutkimisesta. Välillä on ihan kiva harrastaa liikuntaa liikuntapolitiikan ja urheiluseuratoiminnan ohella.

4 Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet sekä liikuntatoimen vuoden 2014 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)
  Liite 1 Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet
  Liite 2 LIV-TB14osastoittain

Ok, ei mitään ihmeellistä. Kaupungin strategiaohjelmassa linjataa, että ”kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella”. Tämä on liikuntatoimen kannalta pienoinen ongelma sikäli, että viraston toimistotilat ovat jo nyt aika tehokkaassa käytössä ja suurin osa kokonaispinta-alasta muodostuu erilaisista liikuntapaikoista. Uusien asuinalueiden ja asukkaiden myötä liikuntatiloje tarve pikemminkin kasvaa kuin pienenee.

5 Liikuntatoimen talousarvioon vuodeksi 2014 merkittyjen irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen ja hankintaoikeuden myöntäminen (pdf) (html)

Ok. Liikuntalaitososasto on muun muassa hankkimassa kuntosalilaitteita Liikuntamyllyyn. Musta barbaari on varmaankin tyytyväinen.

6 Liikuntalautakunnan edustajat pohjoismaiden pääkaupunkien liikuntatoimen konferenssiin Tukholmassa 21. – 23.5.2014 (pdf) (html)

Tavallisesti kahden vuoden välein järjestettävä konferenssi pidetään nyt poikkeuksellisesti kahtena vuotena peräkkäin, koska aikaisemmin yksi vuosi jäi väliin. Viimeksi oltiin Islannissa, nyt mennään Tukholmaan. Vihreiden edustaja on joko minä tai Sallamaari, selviää huomenna.

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Talin golfkentän kaavoittamista asumiseen (pdf) (html)
  Liite 1 Allekirjoitettu, Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 27.11.2013 asia 38
  Liite 2 Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 27.11.2013 asia 38

Ah, Talin golfkenttä, tuo ikuisuusaihe. Aloitetta käsiteltiin eilen kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja Osmo Soininvaaran ansiokas lisäys kaatui valitettavasti äänin 4-4 puheenjohtajan äänellä.  Periaatteessa minusta olisi vain on järkevämpää asua ja käydä töissä Stadissa ja ajaa kerran viikossa Kirkkonummelle golffaamaan, kun asua Kirkkonummella ja ajaa sieltä golffaamaan ja töihin Stadiin. Mutta ehkä mä en vaan tajua. Periaatteellisesti ymmärrän myös esittelijän lausunnossa esittämän ajatuksen kaupungista luotettavana sopimuskumppanina ja en ole juristi, joten en osaa ottaa kantaa siihen onko todella niin,  että ”Helsingin kaupungilla ei ole käytettävissään oikeudellista keinoa päättää sopimusta ennenaikaisesti”.  Tämä on asia, joka lakimiesten pitää selvittää tarkkaan.

Liikuntaviraston vuosittainen yli puolen miljoonan euron vuokrasubventio Talin golfkentän tontille on kuitenkin huomattava rahasumma, jolla olisi mahdollisuuksia luoda hyviä mahdollisuuksia golfin harrastamiseen jossain vähemmän arvokkaalla tonttimaalla. Mikään ei estä aloittamasta Talin alueen suunnittelua ja  kaavoitusta ja asuinrakentamisen aloittamista heti kun vuokrasopimus päättyy.

Näistä syistä hhdottaisin, että liikuntalautakunnan lausunnon toiseksi viimeinen kappale poistettaisiin ja viimeinen kappele muutettaisiin seuraavaan muotoon:

Vuokra-alueen tai sen osan saattaminen asumiskäyttöön estäisi alueen käytön sopimuksessa tarkoitettuun golftoimintaan, jolloin vuokrasopimus olisi kokonaisuudessaan purettava. Helsingin kaupungin mahdollisuus purkaa voimassa oleva vuokrasopimus tulee selvittää huomioiden kaupungin maine luotettavana sopimuskumppanina, jonka kanssa sopimuksia tekevät yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat luottaa sopimusten pysyvyyteen. Huolimatta siitä, onko aloitteessa esitetty alueen saattaminen asumiskäyttöön toteutettavissa lyhyellä tähtäimellä on Talin golfkentän kohtalosta vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen syytä päättää hyvissä ajoin niin, että liikuntavirastolle jää aikaa suunnitella ja toteuttaa mahdollisia korvaavia harjoitusmahdollisuuksia golfin harrastajille jollain toisella alueella. Alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioida sen merkitys ulkoilureittinä ja talvisena ajanviettopaikkana.

Sitten seuraa joukko vuokrausasioita, jotka on jo aikaisemmin käsitelty lautakunnassa ja jotka ovat kiertäneet kaupunginhallituksessa ja nyt palaavat lopullista päätöstä varten.

1 Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy, Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevan maa-alueen vuokraus ratsastustoimintaa varten (pdf) (html)
  Liite 1 Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n hakemus
  Liite 2 Vuokrasopimusluonnos
  Liite 3 Ote asemakaavasta
  Liite 4 Kartta vuokra-alueesta

Ok.

2 Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy, Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevan maa-alueen vuokraus ratsastustoimintaa varten (pdf) (html)
  Liite 1 Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:n hakemus
  Liite 2 Vuokrasopimusluonnos
  Liite 3 Ote asemakaavasta
  Liite 4 Kartta vuokra-alueesta

Ok.

3 HPS Areenat Oy, Pakilankentän maa-alueen vuokraus (pdf) (html)
  Liite 1 HPS Areenat Oy:n hakemus
  Liite 2 HPS Areenat Oy:n hakemuksen liitteet
  Liite 3 Vuokrasopimusluonnos, Pakilankenttä, HPS Areenat Oy

Ok.

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Markku Vuorisen aloitteesta, joka koskee Tapaninvainion uimarannan valaistusta (pdf) (html)
  Liite 1 Vuorinen Markku valtuustoaloite Kvsto 13.11.2013 asia 17

Valaistus on ilmeisesti jo saatu kuntoon kevyenliikenteen reitin vuoksi, joten ei syytä jatkotoimenpiteisiin. Ok.

 

Lautakunta 14.5. – palloiluväki taisteli, luottamushenkilöt kertovat

Eilisen Liikuntalautakunnan kokouksen keskeisiä asioita:

11 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

Jätettiin pöydälle.

Viraston henkilökunta teki alun perin talousarvioesityksen yli raamin  niin sanottujen LASU-hankkeiden, eli käytännössä EasySport ja FunAction -projektien rahoituksen osalta. Esityslistan jo lähdettyä lautakuntalaisille tuli virkamiehille uusi ohje, jonka mukaan talousarvioesitys pitää tehdä raamiin ja LASU-hankkeiden rahoitus tullaan hoitamaan syksyllä kaupunginhallituksen varalla olevien muutaman kymmenen miljoonan euron määrärahasta. Seuraavaan käsittelyyn tullaan ilmeisesti valmistelemaan uusien ohjeiden mukainen esitys, ilman LASU-rahoja.

Tässä minusta lautakunnan pitäisi ottaa se linja, että sen talousarvioesityksessä ilmenee selkeästi LASU-hankeiden pysyvän rahoituksen tarve ja syy miksi nämä hankkeet  ovat hyvin tärkeitä. Tämä olisi selkeä viesti kaupungihallitukselle, vaikka jatkovalmistelussa nuo rahat talousarvioesityksestä poistettaisiinkin.

Eli, tässä tapauksessa aion vakavasti harkita sellaisen vastaesityksen tekemistä tekemistä pohjaesitykselle, johon EasySport- ja FunAction-rahat on sisällytetty.

 

1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä

esityksen mukaan

Esityksen mukaan: voimassa olevia sopimuksia ei oikein voida mennä yksipuolisesti muuttamaan. Kts. aikaisempi kirjoitus.

 

3 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7:n pitkäaikainen vuokraus

Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Eilen kokouksessa lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun niin, että hankkeen asemaa pallokenttätilanteen kokonaiskuvassa vielä selvitetään ja, ennen kaikkea, asian tiimoilta järjestetään avoin kuulemistilaisuus, jossa HSM oy/HJK ry, pienemmät kantakaupungin seurat ja muut kiinnostuneet tahot saavat avoimesti tuoda kaikki asiaan liittyvät eri näkökulmat esiin.

Lautakunta päätyi tähän ratkaisuun hankkeen herättäneen suuren yhteydenottomäärän vuoksi. Samalla lautakunnassa todettiin myös, että näinkin ison asian, johon liittyy useita periaatteellisia kysymyksiä ja vielä lisäksi Töölön pallokentiin liittyvä suuri symbolinen merkitys, liian nopea päätöksentekoaikataulu sopii huonosti: nythän lautakunnan jäsenet saivat ensimmäistä kertaa konkreettiset suunnitelmat ja sopimusluonnokset käyttöönsä perjantai-iltapäivänä esityslistan valmistuttua, kun kokous, jossa asiasta olisi pitänyt päättää oli seuraavana tiistaina. Tämänkin johdosta katsottiin tarpeelliseksi ottaa pieni aikalisä niin, että asiasta päästään rauhassa keskustelemaan.

Korostan vielä sitä, ettei lautakunta nyt ole ottanut itse hankkeeseen sen enempää kielteistä, kun myönteistäkään kantaa. Oma näkemykseni on edelleen se, mitä tuolla blogissa aikaisemmin kirjoitin: “Varovainen ok. Näyttää siltä, ettei muiden seurojen olosuhteet HJK:n hankkeen myötä näytä ainakaan oleellisesti huononeva ja muutaman vuoden perspektiivillä kenttien määrä on nousemassa oleellisesti”.

Toisin sanoen, virastolta tulee lähiaikoina kutsu tilaisuuteen, jossa asiasta päästään keskustelemaan saman pöydän ääreen. Tämä toivottavasti hälventää hankkeen ympäriltä nousseita huolia ja luo hyvää ilmapiiriä jatkoa ajatellen.

Spedet sirkuspellereleissä veronmaksajien rahoilla?

Suomessa ei liene kovin montaa golfkenttää, joista on ikioma Hikipedia-artikkeli:

Helsingin Golfklubi on lauma spedejä vihtomassa sirkuspellereleissä kivesvaloksistaan tehtyjä palloja pitkin Talin golfkenttää kevyen iltapäivätaaperruksen yhteydessä. Klubin toiminta perustuu erinäisten kustannusten lypsämiseen Helsingin kaupungilta eli loppupeleissä veronmaksajilta.

Tai joiden toiminnasta viherhippivasemmiston pää-äänenkannattaja on kirjoittanut pitkän artikkelin. Kovasti aihettaa närää tämä yksi golfkenttä, sano.

Liikuntavirasto tukee erilaisten liikuntapaikkojen tonttivuokria vuokrasubventiolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin Kiinteistövirasto vuokraa kentän maa-alan Liikuntavirastolle tietyllä pinta-alavuokralla ja Liikuntavirasto vuokraa sen eteenpäin liikuntatoimijalle Kiinteistöviraston vuokraa alemmalla vuokralla – toisin sanoen subventoi tontin vuokraa maksamalla toimijan maksaman vuokran ja Kiinteistöviraston perimän vuokran erotuksen. Liikuntavirasto subventoi tonttivuokria 1,8 miljoonalla eurolla vuodessa. Suurin yksittäinen välivuokraussubvention saaja on Talin golfkeskusta pyörittävä Helsingin Golfklubi Ry, joka sai vuonna 2011 potista 570 000 euroa. Tavallaan kyseessä on siis leikkiraha, jossa euroja siirtyy yhdeltä virastolta toiselle kaupungin sisällä. Varsinainen veronmaksajien kustannus on tässä tapauksessa se, että muussa käytössä kaupunki saisi alueesta enemmän vuokratuloja kun nyt.

Tontin vuokrasopimuksiin kirjattu vuokrasubventio on ollut puolet tontin vuokrasta ja saman prosentuaalisen alennuksen saavat kaikki liikuntatoimijat, esimerkiksi jalkapalloseurat jalkapallokentistä tai melontayrittäjät melontakeskuksista. Helsingin golfklubi saa tässä tapauksessa euromääräisesti jättipotin vuokrasubventiota kahdesta syystä: 1) kiinteistövirasto perii Talin alueesta huomattavan korkeaa neliövuokraa ja 2) golfkenttä on pinta-alaltaan aika paljon isompi kuin jalkapallokenttä tai moni muu liikuntapaikka.

Helsingin Golfklubin vuokrasubventio on minustakin kohtuuton, vaikka se saa vuokrasubventiota samoilla periaatteilla kuin muutkin liikuntapaikat.

Pikaista ratkaisua tähän ongelmaan ei ole, koska Liikuntavirasto on tehnyt Helsingin golfklubin kanssa pitkän vuokrasopimuksen, johon vuokrasubventio on kirjattu ja kaupungin pitää olla luotettava sopimuskumppani. Erilaisten liikuntatoimijoiden toiminta muuttuu mahdottomaksi, eikä pitkän tähtäimen liikuntainvestointeja voida tehdä jos kaupunki ei kunnioita solmimiaan sopimuksia.

Ongelman ratkaisuksi vuokrasubvention myöntöperusteita pitää tulevien sopimusten osalta uudistaa. Asia voitaisiin korjata esimerkiksi niin, että tuleviin vuokrasopimuksiin säädettäisiin subventioprosentin lisäksi jonkinlainen indeksiin sidottu euromääräinen katto. Tällöin yksittäinen toimija ei voisi saada samanlaista valtavaa tukipottia kun Talin golfkenttä saa tällä hetkellä.

..ja sirkuspellereleisiinkin saattaa olla pian apua tulossa.