Liikuntalautakunta 20.3. 2014

Torstaina taas lautakunnan kokous. Koko asialista lyötyy täältä.

4 Liikuntatoimen johtosäännön muutos (pdf) (html)
Liite 1 Nykyisen johtosäännön ja esityksen vertailu
Liite 2 Liikuntatoimen johtosääntö luonnos 13032014
Liite 3 Liikuntatoimen johtosääntö 15121999

Suurin muutos entiseen on viraston osastojen nimet, jotka ajanmukaistetaan uusia tehtäviä vastaaviksi. Liikuntajohjajan ja osastojen johtajien pätevyysvaatimukset yhdenmukaistetaan ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.  Ok.

5 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Myllypuron Tenniskeskus Oy:n lainahakemusta (pdf) (html)
Liite 1 lainahakemus
Päätöshistoria (pdf) (html)

Tämä oli jo edellisen kokouksen asialistassa, mutta silloin esittelijä veti asian pois lisäselvityksiä varten. Ilmeisesti asioihin on saatu selvyys. Ok.

6 Liikuntatoimen tilinpäätös 2013 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (pdf) (html)
Liite 1 Liite 1-tilinpäätös 2013 lilk 20.3.2014
Liite 2 Liite 2-tilinpäätös 2013 lilk 20.3.2014

Liikuntatoimen tulot olivat 16,1 (15,0 vuonna 2012) miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat edellisvuodesta 1,1 milj. eurolla ja ylittivät talousarvion 2,6 miljoonalla eurolla (19,6 %)… Liikuntatoimen käyttömenot olivat yhteensä 82,0 (79,3 vuonna 2012) miljoonaa euroa. Käyttömenot kasvoivat noin 2,7 milj. eurolla eli 3,4 %:lla edellisvuodesta. Talousarvioon verrattuna menot ylittyivät noin 0,2 milj. eurolla eli 0,2 %:lla… Liikuntatoimi saavutti talousarviossa olevan sitovan toimintakatetavoitteensa.

Eli tältä osin hommat ovat menneet ihan mukavasti. Ainoa tavoite, johon ei ylletty oli ulkokenttätoiminta, jonka kävijämäärä jäi 3,8 miljoonaan suunnitellun 4,1 miljoonan sijaan.

Ok.

7 Maailma Kylässä -festivaali 24.-25.5.2014 Kaisaniemen kentällä, Kepa ry:n anniskelupuoltohakemus (pdf) (html)
Liite 1 Hakemus

Tästä asiasta käytiin keskutelua jo vuosi sitten ja silloin ehdotukseni A-oikeuksien myöntämisestä kokeiluluontoisesti jäi vaille kannatatus. Josko vaikka tänä vuonna aika olisi kypsä.

Festivaalin järjestäjät perustelevat hakemustaan mielestäni hyvin: eri maanosia esittelevä tapahtuma haluaisi tarjota alueiden perinteisiä juomasekoituksia ruokailun yhteydessä rajatulla terassialueella. Tarkoituksena ei ole kaataa Koskenkorvaa oluttuopeissa janoisten festarivieraiden kurkusta alas.  Tilaisuus on järjestetty jo vuosia ilman merkittäviä järjestyshäiriöitä.  Ottaen huomioon, että lautakunta on aikaisemmin myöntänyt A-oikeudet erilaisille kaupallisille festivaalijärjestäjille tuntuu omistuiselta, ettei tähän suostuta. Ihan aikuisten oikeasti, alkoholia voidaan nauttia vastuullisesti osana ruoka- ja juomakulttuuria, A-oikeudet eivät automaattisesti herätä Turmiolan Tommia talviunesta.

Ehdottaisin, että A-oikeuden myönnetään kokeiluperiaatteella tälle vuodelle ja seurataan mahdollisten järjestyshäiriöiden lisääntymistä. Jos tällaista ei ilmene, voitaisiin käytäntö mahdollisesti tulevina vuosina vakiinnuttaa.

8 Stadi Cup ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2014 (pdf) (html)
Liite 1 Stadi_Cup_kirje
9 Helsinki Cup / HJK ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2014 (pdf) (html)
Liite 1 Helsinki_Cup_kirje

Välillä liikuntaviraston avustuspolitiikan hahmottamista hankaloittaa sen ”monikanavaisuus”: edellisessä kokouksessa päätettiin myöntää Stadi ja Helsinki Cupeille tapahtuma-avustusta turnausten järjestämiseen ja nyt samaa toimintaa ehdotetaan tuettavaksi myös alennettujen kenttämaksujen kautta. Periaatteellisella tasolla tämä on vähän hankalaa, koska kokonaistuen hahmottaminen on hankalaa ja herää myös kysymys, pitäisikö kaikkia muitakin tapahtuma-avustuksia saaneita tapahtumia tukea lisäksi vielä alennetuilla vuokrilla. Muuta koska kyseessä on kuitenkin Suomenkin mittakaavassa erittäin merkittävä urheilutapahtuma niin tämä lienee kuitenkin perusteltua. Jännittävää nähdä, havahtuvatko muidenkin tilaisuuksien järjestäjät hakemaan alennusta omiin vuokriinsa tämän esimerkin mukaisesti.

Ok – kai sitten.

1 Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys Finland Tennis Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen muuttamiseksi (pdf) (html)
Päätöshistoria (pdf) (html)

Tämä oli myös edellisen kokouksen listalla ja vedettiin pois Myllypuron Tenniskeskus Oy:n kanssa samoista syistä. Samat kommentit kuin viime kokouksen listasta: Esityksessä jää kyllä vähän epäselväksi miksi vuokrasopimusta ollaan muuttamassa. Ehkä se selviää kokouksessa. Ok?

2 Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys Paloheinän jäähallin tontin ja pysäköintialueen vuokrasopimuksen uusimiseksi (pdf) (html)
Liite 1 Paloheinän jäähallitontti ja pysäköintialue.pdf

Yhdistetään jäähallin ja viereisen parkkipaikan vuokrasopimukset yhdeksi vuokrasopimukseksi. Ihmetystä herättää vain päätösesityksen lause: ”vuokra on aikoineen määritelty siten, että se sisältää 70 %:n vuokrasubvention” kun käytäntönä on maanvuokrasopimuksissa ollut 50 % vuokrasubventio. Mistä tämä korkeampi subventiotaso johtuu?

1 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Oy:n katsomon lasittamista ja kattamista koskevasta lisälainahakemuksesta (pdf) (html)
Liite 1 Helsinki Stadion Oyn lainahakemus
Liite 2 Helsinki Stadion Oy, lisälainahakemus
Liite 3 Kaupunginvaltuuston päätös 13.3.2013

Jo viime tammikuussa, elämäni ensimmäisessä lautakunnankokouksessa (!)  käsitelty lasitushanke on viivästynyt ja kustannusarvio noussut. Helsinki Stadion oy hakee lisälainaa korkeamman kustannusarvion perusteella. Ok.

2 Maa-alueen vuokraaminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Töölön Pallokentän alueelta (ns. Pallokenttä 7) (pdf) (html)
Liite 1 Helsinki Stadion Management Oy:n vuokrahakemus
Liite 2 Vuokrahakemus
Liite 3 Töölön Pallokentän Juniorikuplan suunnitelmat
Liite 4 Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
Liite 5 SPL:n Helsingin piirin lausunto
Liite 6 Vuokrasopimusluonnos
Liite 7 Kartta Pallokenttä 7:n alueesta

Pitkään pyöritelty Bollis 7:n kuplahallihanke etenee, kaupunginhallitus on nyt suuressa viisaudessaan antanut lautakunnalle valtuudet vuokrasopimuksen tekemiseen. Ok.

3 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7 tekonurmi- ja jalkapallohallihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)
Liite 1 HSM Oy lainahakemus
Liite 2 Helsinki Stadion Management Oy, lainahakemus
Liite 3 liitteet 1-5

Bolliksen kuplan rakentamista varten haetaan lainaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Ok. Onnea hankkeeseen!

Liikuntalautakunta 5.3. 2013

Edellinen liikuntalautakunnan kokous meni käytännössä esittelijän päätösesitysten mukaisesti.

Ennen varsinaista kokousta kokoontui työryhmä, joka käsitteli vuoden 2013 tapahtuma-avustushakemukset. Virkamiestyönä tehty tapahtuma-avustusjakoesitys oli ihan asiallinen ja hyvin perusteltu, toimikunta muutti sitä vain vähän, muun muassa minun esitykseni perustella korottamalla HePon työmatkapyöräilyaamiashappeningin määrärahaa 500:sta 1000 €. Toimikunnan työtä päätettiin jatkaa lautakunnan päätöksellä tapahtuma-avustusten jakoperusteiden kehittämisen suhteen. Tällä hetkellä virastoon tulee valtava määrä silppuhakemuksia, joita kaikkia tuetaan joillain satalappusilla. Uudet perusteet pitäisi saada jo ensi vuoden hakuun eikä tätä katsota välttämättä parhaaksi mahdolliseksi rahan käyttötavaksi.  Tämän uudistuksen lisäksi uskon, että kun toiminta-avustusten jakoperusteita tullaan myöhemmin lautakuntakaudella tarkastelemaan täytyy todennäköisesti miettiä vielä uudelleen toiminta- ja tapahtuma-avustusten rajalinjaa samalla, kun toiminta-avustuksiin tulee toivottavasti lisää sisällöllistä ja laadullista ohjausta nykyisen päälukuun perustuvan mallin lisäksi.

Kalanistutusten osalta seikkailtiinkin sitten kafkamaisessa byrokratiassa. Helsingin kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus hoitaa kalakantoja istutuksilla vesiasetuksen nojalla. Kalanpoikasten määrälle on asetettu sitovat tavoitteet. Valvova viranomainen on paikallinen ely-keskus. Ely-keskus on myös kalanhoitopalveluja tuottava palveluntarjoaja.

Helsingin kaupunki maksaa ely-keskukselle rahaa siian- ja meritaimenen istuttamisesta. Siikoja ei saada istutettua tarvittavaa määrää, koska poikasia ei saada tuotettua. Meritaimenen kohdalla valvova viranomainen/palveluntarjoaja päättääkin käyttää osan kaupungin rahoista kirjolohien istuttamiseen – koska ”taimenen istuttamisen tulokset ovat niin heikot”. Helsingin kaupunki voisi kai valittaa ely-keskuksen toiminnasta valvovalle viranomaiselle, joka sattuu olemaan se samainen ely-keskus. Jotenkin tuntuu, ettei kannata. Koska kyseessä on valtuuston asettama sitova tavoite, asia on tulossa vielä kaupunginhallitukselle ja valtuustoon, joten valtuutetut, onnea, pääsette tekemään on poliittisia päätöksiä joilla on merkitystä!

Kokouksen lopuksi keskusteltiin Yrjönkadun puusaunan kohtalosta. Saunan hormi on käyttökiellossa hormipalon jälkeen ja se voidaan korjata vasta kesällä uimahallin ollessa kiinni. Tarkoitus on ensisijaisesti saada saunaan edelleen puukiuas ja vasta jos tämä ei jostain syystä onnistu, miettiä muita vaihtoehtoja.

Seuraavan kokouksen asialistalla on sitten seuraavia asioita:

Lausunto kaupunginvaltuustolle Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta virkamiesten ja asukkaiden välisen tiedonkulun parantamisesta (pdf) (html)

Valtuustoaloitteessa ”pyydetään, että Helsingin kaupunki parantaa ja tehostaa virkamiestensä ja asukkaittensa välistä tiedonkulkua, eli asiakaspalveluaan”. Aika ympäripyöreästi muotoiltu aloite, mutta niin on päätösesityksen lausuntoehdotuskin.

Taannoisen kyselyn mukaan Helsingin kaupungin liikuntaviraston palvelut sijoittuivat  suomalaisten kaupunkien vertailussa  kaikilla osa-alueilla kahden parhaan joukkoon paitsi juuri tiedottamisessa ja tiedottaminen oli se osa-alue palveluissa, joihin oltiin kaikista vähiten tyytyväisiä – tämä selkeästi on tällä hetkellä alue, johon pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Tässä yhteydessä voisi olla lausunnossakin hyvä lyhyesti todeta, mitkä aikaisempien kyselyjen perusteella ovat olleet konkreettisesti tiedottamisen ongelmat ja miten juuri näihin ongelmiin ollaan puuttumassa.

Liite
Koivusaaren kaavaehdotus.

Liikuntalautakunnan lausunto Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta (nro 12180) (pdf)(html)

Koivusaaren kaavaehdotusta on jo yleisemmällä tasolla kommentoineet ansiokkaasti toveri Oskala ja nimimerkki Tolkku. Betonikantta ja eritasoliittymää pukkaa. Liikuntalautakunta kuitenkin keskittyy vain kaavan liikunta- ja ulkoiluosuuteen. Lausuntoehdotuksessa todetaan:

Koivusaaren 4 000 asukkaan osayleiskaava-alueelle ei ole esitetty riittävän väljiä pienvenesatamia, vaan ehdotus tekee mahdottomaksi jo nykyisin alueella toimivien pienvenesatamien toiminnot. Pienvenesatamien suunnittelulähtökohta on väärä. Suunnittelualueelle mahtuu juuri ja juuri alueen nykyiset veneet.. Nykyisen venemäärän sekä venekoon kasvaessa pienvenesatamat ovat jo rakennushankkeen valmistuessa liian pieniä. Veneet ovat todellisuudessa suurempia kuin on suunnitelmassa ja niiden manööverit vaativat enemmän tilaa kuin suunnitelmassa esitetty. Satama-altaat ovat liian ahtaita. Pienvenesatamien maa-alueet ovat liian ahtaita. Talvisäilytyspaikkoja ja autopaikkoja ei ole tarpeeksi.

Maallikon on vaikea ymmärtää, että miten ainakaan saaren itäpuolella olevan pienvenesataman satama-allasta voitaisiin oleellisesti laajentaa ja tästä on hyvä kuulla lisää. Talvisäilytyspaikkoja on kaavan mukaan mahdotonta sijoittaa saarelle venepaikkoja vastaavaa määrää, mikä on saaren koko huomioon ottaen ymmärrettävää. Halvempaa tonttimaata talvisäilytystä varten löytyy varmasti muualta Uudeltamaalta. Venepaikkojen vähyyttä voitaisiin korjata tekemällä lisää venepaikkoja saaren pohjoisrannalle?

Autopaikkojen vähäisyydestä ei kuitenkaan varmaankaan ole tarvetta kritisoida: on varmaankin tarkoituksenmukaista pyrkiä antamaan venepaikkoja ensisijaisesti alueen asukkaille ja silloin sataman erillisten autopaikkojen tarve on vähäinen, koska autot voidaan parkkeerata kävelyetäisyydellä olevalle asunnon parkkipaikalle. Muualta tulevat veneidenomistajat on syytä saada käyttämään metroa oman auton sijaan. Tämä on kirjattu jo kaavan perusteisiinkin: ”Koivusaarta suunnitellaan metron käyttöön voimakkaasti tukeutuvana kaupunginosana, jossa asuminen tai työskentely ei välttämättä edellytä oman auton käyttöä.”

Liikuntalautakunnan lausunto Viikin (36.ko) ja Vanhankaupungin (27.ko) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12160) (pdf) (html) 

Pornaistenlahden kaava.
Pornaistenniemen kaava.

Ok. Erityisesti alueen pienten 1900-luvun alun kalamajojen säilyttäminen on kannatettava ajatus.

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Urheiluhallit Oy:n lisälainahakemusta (pdf)(html)

Malmin uimahallin perusparannushanke maksaa 700 000 € enemmän kuin alun perin kaavailtiin ja Urheiluhallit Oy, jonka osake-enemmistön omistaa Helsingin kaupunki, hakee 400 000 € lisälainaa. Menee normaalin käytännön mukaisesti ja siksi ok. Huomionarvoista on, että Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston pääomat ovat huvenneet Olympiastadionin peruskorjauksen vuoksi – tämä ei välttämättä tiedä hyvää tulevien vuosien liikuntainvestoinneille.

Kohdat 8 & 9: Helsinki Cupin ja Stadi Cupin hakemukset kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2013 (pdf) (html) ja (pdf) (html)

Suomen merkittävimpien jalkapalloilutapahtumien järjestämistä kannattaa tämän verran tukea, myönnetään 50 % alennus kenttävuokrista.

Liikuntatoimen tilinpäätös – talousarvion toteutuminen ja tuottavuuden kehitys vuonna 2012(pdf) (html)

Ok.

Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoinna olevan viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Ok.

Pohjoismaiden pääkaupunkien liikuntatoimen konferenssi Reykjavikissa 29.05.-01.06.2013(pdf) (html)

Meikeläinen lähtee Reykjavikiin VEROM MAKSAJIEN RAHOILLA!1

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto adressista, joka koskee Herttoniemen uimahallin rakentamista (pdf) (html)

Herttoniemessä on tontti uimahallia varten, mutta Vuosaaren uimahallihanke on mennyt prioriteettilistalla ohi ja suunnitteilla oleva Jätkäsaaren hanke tullee menemään myös. Rahaa tähän ei siis ihan lähiaikoina ole. Toisaalta, Itäkeskuksen uimahalli on vain kahden metropysäkin päässä, joten ihan kauhean huonosti herttoniemeläisten uimarien asiat eivät taida olla.

Lausunto kaupunginhallitukselle Paloheinänkenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta(pdf) (html)

Tavallisesti lainaa myönnetään 40 % kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty mahdollisten muiden tahojen myöntämien avustusten osuus. Tässä tapauksessa kuitenkin ehdotetaan, että myönnetään 40 % kokonaiskustannuksista, ilman että ely-keskuksen myöhemmin selviävää rahoitusosoittta vähennetään kustannuksista. Sinänsä kannatettava hanke, jota olen valmis puoltamaan, mutta olisi hyvä kuulla perustelut tälle poikkeavalle esitykselle.

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Annika Anderssonin ym. valtuustoaloitetta skeittiramppien sijoittamisesta leikkipuisto Munkin yhteyteen (pdf) (html)

Väärä osoite, leikkipuisto Munkki ei ole Liikuntaviraston hallinnassa.

Lausunto kaupunginhallitukselle Pajamäenkentän kenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Sama kuvio kuin Paloheinän osalta. Kannatetaan, mutta miksi poikkeus?

Esitys kaupunginhallitukselle Pohjoisrannan Halkolaituria koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemiseksi Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:n kanssa (pdf) (html)

Ok.

Pitkäaikainen vuokrasopimus Pohjoisrannan venesataman maa-alueesta (Siltavuorensalmen puolelta) Halkolaiturin Veneilijät ry:n kanssa (pdf) (html)

Ok.

Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi (pdf) (html)

Eipä näytä olevan mitään toimenpiteitä vaativaa.

Varsinaisten asialistalla olevien asioiden lisäksi on tarkoitukseni tiedustella Oulunkylän curlinghallin esteellisyydestä, joka saamieni tietojen mukaan on estänyt hallin käytön pyörätuolicurlingiin. Saadun palautteen mukaan myös hallin johto on suhtautunut yhteyden ottoihin asian tiimoilta epäasiallisesti. Onko liikuntalaitososastolla mahdollisuutta vaikuttaa asiaan?