Liikuntalautakunta 17.11.

LIIKUNTAJOHTAJA

4 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Helsingin liikuntahallit Oy:n lainahakemusta Kaarelan harjoitusjäähallin rakentamiseksi (pdf) (html)

 

screen-shot-2016-11-16-at-18-15-38
Kaarelan uusi jäähalli.

Viime toukokuussa käsiteltiin lautakunnassa tontin vuokraamista uutta Kaarelan jäähallia varten ja nyt on vuorossa lainahakemus Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Kaarelaan ollaan siis rakentamassa uutta jäähallia, jonka tarkotus on korvata Konalan tilapäiseksi tarkoitettu halli. Jääaika Helsingissä ei siis varsinaisesti lisäänny.

Päätösesityksessä todetaan:

Kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden laitosavustusten tarve on voimakkaassa kasvussa. Olympiastadionin lisääntynyt laitosavustustarve ilman peruskorjauksen aiheuttamia pääomakuluja on vuosittain 800 000 – 1 000 000 euroa vuosina 2016 – 2019. Töölön Urheilutalon peruskorjaus lisää Urheiluhallit Oy:n laitosavustustarvetta 90 000 euroa vuonna 2017, mutta vuosina 2018 – 2021 jo arviolta 820 000 – 870 000 euroa vuodessa. Helsingin Liikuntahallit Oy:n laitosavustustarve lisääntyisi tämän rakennushankkeen johdosta arviolta n. 225 000 eurolla vuodessa.

Käytännössä siis kaupunkikonserniin kuuluva Helsingin liikuntahallit oy ottaa lainaa kaupungilta (ja yksityiseltä rahoittajalta) ja maksaa sen takaisin ajan myötä kaupungilta saamillaan laitosavustuksilla. Onhan tämäkin tietenkin yksi tapa kierrättää rahaa.

Ok.

5 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin Olympiastadionia koskevan vuokrasopimuksen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1 Vuokrasopimuksen lisälehti

Kaupungin päätöksenteon ajoittaista kimurranttiutta kuvaa hyvin tämä esityksen ensimmäinen lause:

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden muuttaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön välistä vuokrasopimusta seuraavin ehdoin:

Pidennetään vuoteen 2028 voimassa olevaa vuokrasopimusta vuoteen 2035 asti ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevaksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Syynä on rahoitukselliset syyt Olympiastadionin peruskorjaukseen liittyen. Päätösesityksessä olisi ollut  hyvä mainita mistä alueesta on kyse. Mutta menköön, ok.

 

6 Liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen (pdf) (html)

Merelliset palvelut ovat saaneet hankittua määrärahojen käyttösuunnitelman mukaiset varusteet halvemmalla kuin alun perin kuviteltiin, joten rahaa jäi yli melkein 65 000 €. Näillä määrärahoilla on tarkoitus hankkia:

mopoauto, työkaluja, hitsauslaitteet, pöytäsirkkeli, kalusteita, maastoajoneuvo sekä traktrorin lisälaitteita.

Mopoauto!  Ei pitäisi ainakaan kaupungin CO2 -päästörajojen ylittyä.

SISÄLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Tuomo Valokaisen valtuustoaloitteeseen koskien uimahallien aukioloaikojen pidentämistä (pdf) (html)

Liite 1 Allekirjoitettu, Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 26

 

Tuomo Valokainen on ehdottanut, että uimahallit olisivat nykyistä pidempään auki. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit oy:n mukaan:

Helsingin uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi klo 20 jälkeen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mukaan uimahallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huomattavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole varauduttu käytettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Käytännössä tulisi siis kalliiksi, eikä palvelisi kovinkaan montaa kaupunkilaista.

Ok.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n ratsastustallien korjaus- ja rakennushanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 2 Ratsastuskoulun hankesuunnitelma.pdf

 

Tuomarinkylän ratsastuskoulun tallirakennus ei täytä vuonna 2014 voimaan tulleita EU-säädöksiä karsinakokojen osalta ja pitää peruskorjata. Tätä varten haetaan lainaa urheilu-ja ulkoilulaitosrahastosta. Tuomarinkylän alueen ratsastustoimintaan on viime vuosina investoitu huomattavasti ja on hyvä että toiminta siellä jatkuu. Myös se, että EU-säädökset tässä tapauksessa oletettavasti parantavat eläinten hyvinvointia on positiivinen juttu.

Ok.

MERELLISET PALVELUT

1 Veneiden talvisäilytys Helsingissä raportin ja selvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1 Raportti_Veneiden_talvisailytys_Helsingissä

Veneiden talvisäilytys, tuo lempiaiheeni. Vaikka itse veneen omistaja olenkin, on kyllä vaikea keksiä vähemmän tuottavaa tapaa käyttää Helsingin rajallista tonttimaatta kuin käyttää sitä veneiden parkkipaikkana vajaan puolen vuoden ajan. Kaikesta siitä mitä Liikuntavirasto tekee, tämä on ehkä eniten se osa-alue, joka voitasiin aivan huoletta jättää markkinoiden hoidettavaksi.

Nyt on isolla työryhmällä kuitenkin pohdittu veneiden talvisäilytyksen tulevaisuutta ja konsultilta tilattu selvitys. Tässä mennään:

Helsingissä olevissa venesatamissa oli vuoden 2016 alussa noin 12 650 venepaikkaa sekä lähes 7 100 veneiden talvisäilytyspaikkaa. Hyväksytyissä lainvoimaisissa asemakaavoissa ja valmistelussa olevissa uusissa asemakaavoissa olevat maankäytön muutokset huomioiden tulee venesatamien venepaikkojen määrä kasvamaan vuoteen 2030 mennessä noin 2 100 venepaikalla 14 750 venepaikkaan. Samaan aikaan veneiden talvisäilytyspaikkojen määrän nettopoistuma tulee olemaan noin 1 800 talvisäilytyspaikkaa ja talvisäilytyspaikkojen määrä vuoteen 2030 mennessä laskemaan noin 5 300 paikkaan.

Sitten suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

screen-shot-2016-11-16-at-18-59-05

  • Veneiden talvisäilytyksen ja talvitelakoinnin mahdollisuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa

Raportin mukaan kaupungin kaavoitusprosessia tulisi kehittää siten että talvisäilytystarve otettaisiin huomioon uusia kaavoja laadittaessa. Ei pitäisi. Helsinkiin tarvitaan kipeästi tonttimaata ja asuntoja ja yleiskaavassa on juuri tehty kipeitä ratkaisuja monen eri alueen kuten Tuomarinkylän, Keskuspuiston ja Malmin lentokentän suhteen. Tämän jälkeen olisi kyllä lähinnä rikollista kaavoittaa alueita hiekkakentiksi veneiden säilyttämistä varten. ”Helsingissä yksityisen talvisäilytystoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa lisäksi maapohjan verrattain korkea hinta.” No shit Sherlock. Ei jatkoon.

  • Alueiden rinnakkais- ja vuorottaiskäyttö

Tässä on ehkä jo vähän enemmän järkeä. Kesällä muussa käytössä olevia kenttiä voisi käyttää talvella veneiden talvisäilytykseen. Kun sopivat kohteet on kartoitettu niin mikä ettei. Tosin en usko että tällaisia vajaateholla käytettyjä alueita kovin paljoa kaupungin alueella on.

  • Tilapäiset talvisäilytysalueet

Tilapäisiksi alueiksi ehdotetaan esimerkiksi Malmin lentokenttää ennen kun rakennustyöt alkavat. Tämä ei ole huono ajatus.

  • Pienemmille veneille osoitettavat uudet ja uudenlaiset talvisäilytysalueet

Trailerilla helposti kuljetettavia veneitä voitaisiin kuljettaa kauemmaksi teollisuusalueille talvisäilytykseen ja isommat ja vaikeammin liikuteltaville jäisi tilaa lähempää. Joo, mutta. Tässä raportissa tunnutaan jotenkin unohtavan kokonaan että vene on kuitenkin kulkuväline, jonka perimmäinen funktio on liikkua paikasta toiseen. Olisiko helpompaa niin pienille kuin suurille veneille ajaa ne sulan veden aikaan talvisäilytykseen jonnekin missä maa ei ole yhtä kallista – Hangosta Loviisaan ulottuvalta ranta-alueelta luulisi löytyvän tilaa ihan kaikkien helsinkiläisten veneiden säilyttämistä varten. Miksi niiden pitäää olla talvisäilytyksessä juuri 00-alkuisten postinumeroiden alueella?

  • Olemassa olevien talvisäilytysalueiden sekä venesatamien tausta-alueiden käytön tehostaminen

Tehostaminen on aina hyvä juttu. Voisiko pieniä veneitä laittaa telineillä vaikka päällekkäin?

HALLINTOPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Rastilan leirintäalueella sijaitsevan kartanon siirtämistä liikuntalautakunnalta kiinteistölautakunnan hallintaan(pdf) (html)

Liite 1 Rastilan_kartano_ratu41917.pdf

Rakennuksessa on ravintola, ravintoloitseminen ei ole liikuntaviraston keskeinen tehtävä -> kiinteistölautakunta hoitakoon. Ok.

 

2 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeen (NYT-liikunta) käyttämättä jäävän määrärahan siirtämisestä vuodelle 2017 (pdf) (html)

Siirretään käyttämättä jäänyt erityismääräraha vuodelle 2017. Ensi vuoden talousarviota tehtäessä tähän siirtoon varauduttiin jo niin, että talousarvioon saatiin siirreltyä rahat NYT-toiminnan jatkumiseen syys-joulukuulle kun tällä rahalla saadaan toimintaa pyöritettyä alkuvuosi.

3 Liikuntatapahtumien avustusperusteiden vahvistaminen vuodelle 2017 (pdf) (html)

Ok.

4 Helsingin liikuntatoimen avustusten myöntöperusteet ja hakuohje vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1 Hakuohje 2017

 

Vuodeksi 2016 liikuntavirasto uudisti koko kansalaistoiminnan avustuksensa ja nyt tehdään hienosäätöä saatujen kokemusten perustella. Toiminta- ja tilankäyttöavustusten hakuprossessia kevennetään edelleen. Ok.

Liikuntalautakunta 11.6. 2013

Viimeistä viedään ennen lautakunnan kesätaukoa. Kokouksessa on pääasiassa lisäselvityksiä varten pöydälle tai valmisteluun palautettuja asioita, ennen kaikkea talousarvioesitys sekä Pallokenttä 7.

Pahoittelut etukäteen mahdollisista kirjoitusvirheistä, tämä on kirjoitettu vähän kiireessä. Viikonloppu meni mökillä laiturinrakennustalkoissa. Hieno tuli.

LIIKUNTAJOHTAJA
3 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee ns. aktiivipassin ja sporttikortin käyttöönottoa (pdf) (html)
4 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloitteesta hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta (pdf) (html)
5 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee työttömien aktiivipassia (pdf) (html)

Nämä käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Palautettiin valmisteluun, jotta lausuntoihin lisättäisiin arvio aloitteiden kustannusvaikutuksista viraston budjettiin. Nyt ok.

6 Lausunto kaupunginhallitukselle Belle Selene Xian aloitteesta, joka koskee nuorten liikuntamahdollisuuksia (pdf) (html)

Ok.

7 Liikuntatoimi, laitos- ja säätiöavustusten hakeminen vuodelle 2014 yli 170000 euroa (pdf)(html)
Liite 1 Liv yhteenveto avustuksista 2013-2014.pdf
Liite 2 Jääkenttäsäätiö avustushakemus 2014
Liite 3 Jääkenttäsäätiö tilinpäätös 2012
Liite 4 Jääkenttäsäätiö lisäselvitys
Liite 5 Urheiluhallit avustushakemus 2014
Liite 6 Urheiluhallit tilinpäätös 2012
Liite 7 Mäkelänrinteen uintikeskus avustushakemus 2014
Liite 8 Mäkelänrinteen uintikeskus tilinpäätös 2012
Liite 9 Selvitys laitosavustushakemuksiin Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Urheiluhallit Oy

Nämä palautettiin edellisessä kokouksessa valmisteluun siksi, että kunnan omistamien osakeyhtiöiden tilinpäätöksista näkyi merkittäviä summia valtiolle maksettuja veroja ja lautakunta (ennen kaikkea mainio Sallamaari Muhonen, joka tämän papereista bongasikin) halusi tietää, miksi kaupungin rahoilla tuetaan laitoksia, joiden liiketoiminta oli niin voitollista, että siitä lankesi veronmaksuvelvollisuus valtiolle. Toisin sanoen, miksi helsinkiläisten veronmaksajien avustusrahoja välillisesti siirrettiin valtion kassaan verojen muodossa. Asiasta pyydettiin lisäselvitys yllä mainituilta laitoksilta. Jääkenttäsäätiön tapauksessa kyseessä oli vanhojen siirtovelkojen poisto, eikä säätiö ollut maksanut tuloveroa vuonna 2012. Urheiluhallit oy:n tapauksessakin oli kyseessä pikemminkin kirjanpidollinen tekninen seikka. Joten ilmeisesti ok. Toivottavasti kuultavaksi tulevat Jääkenttäsäätiön ja Urheiluhallit oy:n edustajat osaavat selvittää tämän vielä kokouksessa niin, että muutkin kun verojuristit ymmärtävät.

8 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Tämä jäi pöydälle, koska edelliset pykälät jäivät pöydälle. Tulen tekemään edellisessä kokouksessa esittelemäni muutosesityksen ns. LASU-rahojen tarpeellisuudesta.

9 Päätösvallan siirtäminen virastopäällikölle eräiden hankesuunnitelmien ja urakkapäätösten hyväksymistä koskevissa asioissa ajalla 12.6.-16.8.2013 (pdf) (html)

Myönnetään virkamiehille rajoitettu oikeus hyväksyä hankesuunnitelmia ja urakoita Liikuntalautakunnan kesätauon osalta. Sinänsä ok, asiat eivät voi seistä sillä aikaa kun luottamushenkilöt vetävät lonkkaa. Olisi kuitenkin hyvä kuulla mitä hankkeita on todennäköisesti kesän aikana tulossa päätettäväksi.

10 Helsingin kaupungin liikuntaseuroille myöntämien avustusten maksatusaikataulujen muutos(pdf) (html)

Tämä on vaikea asia: muutama liikuntaseura on joutumassa kesän aikana tilapäisiin rahoitusvaikeuksiin avustusten myöntämisaikataulujen vuoksi – vaikka asiasta on kyllä tiedotettu hyvissä ajoin kaikille ja järjestely on sovittu yhdessä helsinkiläisten liikuntaseurojen kanssa. Pahimassa tapauksessa tämä voi johtaa lyhyisiin lomautuksiin. Toisaalta, ennakkotapaus sille, että avustuksia voi saada ennakkoon on myöskin hankala. Edellisessä kokouksessa pyydettiin valmistelijoita vielä selvittämän miten ja millä ehdoilla ennakon maksaminen voisi olla mahdollista.

Lausunnossa todetaan, että seurat ovat pyytäneet ennakkoa vuokra-avustukseen työntekijöiden palkan maksamiseksi ja tämä on yleisten avustusperiaatteiden vastaista. Totta sinänsä. Toisaalta, en ymmärrä miksi seurat eivät ymmärtäneet pyytää ennakkoa toiminta-avustuksesta, jolloin tällaista ongelmaa ei olisi kai ollut. Lisäksi olettaisin, että seurojen olisi mahdollista saada joitain tuhansia euroja väliaikaisrahoitusta myös jostain muualta, esimerkiksi lajiliitolta. Avustukset kun joka tapauksessa ovat tulossa syyskuussa.

Hankala juttu. Olisin kuitenkin kallistumassa sen puolelle, että sovitusta pidetään kiinni ja seurat voisivat yrittää käyttää vähän luovuutta väliaikaisrahoituksen hankkimiseksi. Näin minunkin seurassani on tehty.

11 Rastilan tilaussaunan rakentamistyön tilaaminen (pdf) (html)

Rakennetaan sauna Rastilaan.  Très bon.

12 Konalan liikuntapuiston lähiliikuntapaikan uudisrakennustyö (pdf) (html)

Rakennetaan lähiliikuntapaikka Konalaan. Très bon.

13 Myllypuron liikuntapuiston kumirouhetekonurmen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Ok.

14 Myllypuron liikuntapuisto, kumirouhetekonurmen peruskorjaustyön tilaaminen (pdf) (html)

Ok.

15 Munkkiniemenkentän peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Ok.

16 Munkkiniemen kentän peruskorjaustyön tilaaminen (pdf) (html)

Ok.

17 Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Ok.

18 Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjaustyö (pdf) (html)

Ok.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Helsinki Stadion Management Oy, vuokrahakemus Töölön pallokenttä 7 alueelle (pdf) (html)

Ja sitten toiveuusintana Pallokenttä 7:n seikkailut jalkapalloseurapolitiikan ihmeellisessä maailmassa. Käydyn keskustelun ja toukokuun lopun kuulemistilaisuuden jälkeen edelliseen ehdotukseen verrattuna pohjaesitys on muuttunut siltä osin, että kentän vuokrasopimus alkaisi vasta ensi vuoden huhtikuussa, eli kenttä olisi vielä ensi talven kaupungin hallinnassa ja kaikkien helsinkiläisten seurojen käytössä. Tämä antaa lisäaikaa seuroille sopeutua mahdoliseen muutokseen. Tämä on hyvä muutos.

Harmillista esityksessä sen sijaan on se, ettei kuulemistilaisuudessa esille noussutta uutta Pirkkolan tekonurmikenttää ole mainittu esityksessä lainkaan, todetaan vain yleisellä tasolla:

 Vuokrausalkamisajankohdan varhaiselle päättämisellä uskotaan seurojen ehtivän paremmin sopeutua muutokseen sekä liikuntavirasto ehtii selvittämään mahdollisten uusien talviharjoittelumahdollisuuksien rakentamisen.

Tämän lisäksi minusta pitäisi selkeämmin todeta mitä mahdollisuuksia tullaan selvittämään, miten ja ennen kaikkea missä aikataulussa. Näiden lisäysten jälkeen olisin valmis hyväksymään tämän hankkeen.

2 Salmen ulkoilualueella sijaitsevien hiihtohissien myyminen (pdf) (html)

Myydään tarpeettomat vanhanaikaiset hiihtohissit pois. Ok.

LIIKUNNANOHJAUSOSASTO
1 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteesta ikäihmisten ja muiden riskiryhmien liikunnan lisäämiseksi (pdf) (html)

Ok.