Pallokenttä 7 – kesäinen toiveuusinta

Viime tiistaina Liikuntalautakunnan kokouksessa merkittävin käsittelyssä oleva asia oli jälleen Töölön pallokenttä 7:n kohtalo, jota on nyt jo pariin otteeseen lautakunnassa ihmetelty. Edellisen käsittelyn jälkeen pidettiin aiheesta yleinen kuulemistilaisuus, johon oli kutsuttu helsinkiläisten jalkapalloseurojen , lautakunnan  ja  Palloliiton sekä sen Helsingin piirin edustajia. Keskustelutilaisuudessa vallitseva ajatus hankkeen suhteen oli se, että lähtökohtaisesti kuplan rakentaminen olisi helsinkiläisen ja koko suomalaisen jalkapallon etu, kunhan samalla huolehdittaisiin siitä, että kaupunki jollain tapaa varmistaa HJK:n lisäksi muiden seurojen talviharjoitteluolosuhteet – nykyisellään Pallokenttä 7:n on käytännössä neljännes kaikista julkisista talviharjoittelupaikoista.

Lautakunnan kokouksessa kiiteltiin sitä, että aikaisempaa nopeaa aikataulua oli päätösesityksessä muutettu niin, että kenttä vuokrattaisiin vasta vuoden 2014 huhtikuun alusta. Tämä antaa muille seuroille ja Liikuntavirastolle paremmin aikaa sopeutua muutokseen ja suunnitella korvaavia investointeja. Käytännössä siis alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kenttä olisi yleisessä käytössä  vielä talvella 2013-14. Närää esityksessä kuitenkin herätti se, että siinä vain viitatiin yleisesti viraston suunnitelmiin uusista talviharjoittelumahdollisuuksista eikä esitetty konkreettisia mahdollisuuksia tai aikatauluja. Kuulemistilaisuudessa yhdeksi tällaiseksi mahdollisuudeksi oli esitetty Pirkkolaan rakennettava uusi tekonurmikenttä, jota talvella pidettäisiin kunnossa viereisen jäähallin lauhdevesillä. Lauhdevesien käyttömahdollisuutta olikin jo alustavasti selvitetty ja niiden avulla kenttää olisi mahdollista pitää pelattavassa kunnossa noin 10 kuukautta vuodessa, mikä tuntuu jo juniorikäyttöä ajatellen varsin kohtuulliselta harjoituskaudelta lajiin kuin lajiin.

Pitkällisen keskustelun jälkeen lautakunnan puheenjohtaja Riku Ahola päätyi esittämään vuokrasopimuksen hylkäämistä Heimo Laaksosen kannattamana, koska esittelijän esitys ei riittävässä määrin huomioinut muiden seurojen talviharjoittelumahdollisuuksien säilyttämistä. Hylkäysesitys näytti keskustelun perusteella saavan varsin suurta kannatusta. Itse katsoin kuitenkin, että HJK:n kuplahanke oli periaatteellisesti kannatettava ja on hienoa, että yksityinen taho on valmis tekemään näin merkittävän investoinnin jalkapallon harjoitteluolosuhteisiin. Tästä johtuen pidin valitettavana sitä, että hanke kaatuisi lopullisesti. Päädyin tekemään kilpailevan esityksen asian palauttamisesta valmisteluun niin, että:

”Liikuntaviraston investointisuunnitelmaa [vuodesta 2015 eteenpäin] tarkastellaan uudelleen jalkapalloilun talviharjoitteluolosuhteiden turvaamiseksi tasapuolisella tavalla kaikille seuroille. Pallokenttä 7:n vuokrasopimus tulee päättää yhdessä uuden investointisuunnitelman hyväksymisen kanssa.”

Toisin sanoen, muokataan viraston tulevien vuosien investointisuunnitelmaa niin, että Pallokenttä 7:n tilalle saadaan kohtuullisessa aikataulussa jokin korvaava talviharjoittelupaikka ja päätetään Seiskan vuokraamisesta yhdessä tämän investointisuunnitelman muutoksen kanssa.

Asiasta päädyttiin äänestämään (ensimmäistä kertaa uuden lautakunnnan toimikaudella) ja muutaman äänestyskierroksen jälkeen oma ehdotukseni voitti. Eli, asia palasi virastolle valmisteltavaksi.

Toivottavasti tämä saataisiin takaisin lautakunnan päätettäväksi  jo syksyllä niin, että HSM saisi projektinsa käynnistettyä mahdollisimman nopeasti ja toisaalta niin, että muille seuroille olisi esittää uskottava suunnitelma harjoitusolosuhteiden säilymisestä myös talvella.

Pallokenttä 7:n kupla

Bollis
Töölön perinteinen pallokenttä. Kenttä numero seitsemän on tuolla jossain mäen takana. (Kuva: Wikimedia Commons, käyttäjä Mir1082, GFDL)

Viime päivinä olen saanut muutamia yhteydenottoja liittyen HJK:n suunnitelmaan vuokrata Töölön pallokenttä 7 uuden kuplahallin rakentamista varten Liikuntavirastolta. Tässä jotain hankkeen taustatietoja.

Pallokenttä 7:n tekonurmi ja lämmitysjärjestelmä ovat siinä kunnossa, että niihin pitäisi tehdä noin puolen miljoonan euron remontti. Liikuntatoimen kannalta akuutti tähän liittyvä ongelma on se, että vuoden 2014 talousraamissa meidän jo valmiiksi tiukkaa investointibudjettia leikattiin noin 13 miljoonasta eurosta 9,5 miljoonaan euroon ja siksi kentän kunnostamiseen vaadittavien varojen lyötyminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Lisäksi kentästä kuituu vuosittain noin 200 k€ käyttökustannukset, jotka säästyvät, jos kenttä siirtyy HJK:lle vuokrasopimuksella. Lisäksi kentälle suunniteltu kuplahalli oleellisesti parantaisi palloilijoiden talviharjoitusmahdollisuuksia.

Toisaalta asian toinen puoli on muiden, pienempien jalkapalloseurojen harjoitteluolosuhteiden mahdollinen vaikeutuminen yhden yhteiskäytössä olevan kentän siirryttyä HJK:n hallintaan. Tämä on myös erittäin tärkeä päätöstä tehtäessä huomioitava seikka. Asia ei ole tullut vielä varsinaisesti Liikuntalautakunnan pöydälle, esitys aiheesta tullee ensi tiistain tai sitä seuraavaan kokoukseen (28.5.), jolloin on vasta mahdollista perehtyä esitykseen tarkemmin. Olettaisin, että ensimmäisessä käsittelyssä asiaa jäänee pöydälle.

Liikuntaviraston budjettiseminaarissa pari viikkoa sitten aiheesta keskusteltiin lyhyesti, jolloin pyysin ulkoliikuntapaikkaosaston osastopäälliköltä lausuntoa aiheesta Palloliiton Helsingin piirin olosuhdevaliokunnalta. Olettaisin, että tätä kautta myös kentän ääni tulee asiassa kuultua.

Oma kantani ei asiassa ole vielä mitenkään lukkoon lyöty suuntaan eikä toiseen. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että mikäli vuokraukseen päädytään tulee samassa yhteydessä varmistautua siitä, että muiden seurojen harjoitusmahdollisuudet eivät oleellisesti heikkene. Tämä voisi ratketa esimerkiksi käyttämällä peruskorvaus- ja ylläpitokustanuksissa säästettyjä rahoja siihen, että viraston investointisuunnitelmaan lisätään jonnekin keskustan alueelle rakennettava uusi tekonurmi. Keskustan vaikeaa harjoituspaikkatilannetta tulee lähivuosina helpottamaan myös Jätkäsaaren urheilupuistoon tulevat uudet jalkapallokentät.

Olisi hyvä kuulla näkemyksiä asiasta erityisesti helsinkiläisiltä jalkapalloihmisiltä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä mikä olisi kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.