Liikuntalautakunta 20.3. 2014

Torstaina taas lautakunnan kokous. Koko asialista lyötyy täältä.

4 Liikuntatoimen johtosäännön muutos (pdf) (html)
Liite 1 Nykyisen johtosäännön ja esityksen vertailu
Liite 2 Liikuntatoimen johtosääntö luonnos 13032014
Liite 3 Liikuntatoimen johtosääntö 15121999

Suurin muutos entiseen on viraston osastojen nimet, jotka ajanmukaistetaan uusia tehtäviä vastaaviksi. Liikuntajohjajan ja osastojen johtajien pätevyysvaatimukset yhdenmukaistetaan ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.  Ok.

5 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Myllypuron Tenniskeskus Oy:n lainahakemusta (pdf) (html)
Liite 1 lainahakemus
Päätöshistoria (pdf) (html)

Tämä oli jo edellisen kokouksen asialistassa, mutta silloin esittelijä veti asian pois lisäselvityksiä varten. Ilmeisesti asioihin on saatu selvyys. Ok.

6 Liikuntatoimen tilinpäätös 2013 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (pdf) (html)
Liite 1 Liite 1-tilinpäätös 2013 lilk 20.3.2014
Liite 2 Liite 2-tilinpäätös 2013 lilk 20.3.2014

Liikuntatoimen tulot olivat 16,1 (15,0 vuonna 2012) miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat edellisvuodesta 1,1 milj. eurolla ja ylittivät talousarvion 2,6 miljoonalla eurolla (19,6 %)… Liikuntatoimen käyttömenot olivat yhteensä 82,0 (79,3 vuonna 2012) miljoonaa euroa. Käyttömenot kasvoivat noin 2,7 milj. eurolla eli 3,4 %:lla edellisvuodesta. Talousarvioon verrattuna menot ylittyivät noin 0,2 milj. eurolla eli 0,2 %:lla… Liikuntatoimi saavutti talousarviossa olevan sitovan toimintakatetavoitteensa.

Eli tältä osin hommat ovat menneet ihan mukavasti. Ainoa tavoite, johon ei ylletty oli ulkokenttätoiminta, jonka kävijämäärä jäi 3,8 miljoonaan suunnitellun 4,1 miljoonan sijaan.

Ok.

7 Maailma Kylässä -festivaali 24.-25.5.2014 Kaisaniemen kentällä, Kepa ry:n anniskelupuoltohakemus (pdf) (html)
Liite 1 Hakemus

Tästä asiasta käytiin keskutelua jo vuosi sitten ja silloin ehdotukseni A-oikeuksien myöntämisestä kokeiluluontoisesti jäi vaille kannatatus. Josko vaikka tänä vuonna aika olisi kypsä.

Festivaalin järjestäjät perustelevat hakemustaan mielestäni hyvin: eri maanosia esittelevä tapahtuma haluaisi tarjota alueiden perinteisiä juomasekoituksia ruokailun yhteydessä rajatulla terassialueella. Tarkoituksena ei ole kaataa Koskenkorvaa oluttuopeissa janoisten festarivieraiden kurkusta alas.  Tilaisuus on järjestetty jo vuosia ilman merkittäviä järjestyshäiriöitä.  Ottaen huomioon, että lautakunta on aikaisemmin myöntänyt A-oikeudet erilaisille kaupallisille festivaalijärjestäjille tuntuu omistuiselta, ettei tähän suostuta. Ihan aikuisten oikeasti, alkoholia voidaan nauttia vastuullisesti osana ruoka- ja juomakulttuuria, A-oikeudet eivät automaattisesti herätä Turmiolan Tommia talviunesta.

Ehdottaisin, että A-oikeuden myönnetään kokeiluperiaatteella tälle vuodelle ja seurataan mahdollisten järjestyshäiriöiden lisääntymistä. Jos tällaista ei ilmene, voitaisiin käytäntö mahdollisesti tulevina vuosina vakiinnuttaa.

8 Stadi Cup ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2014 (pdf) (html)
Liite 1 Stadi_Cup_kirje
9 Helsinki Cup / HJK ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2014 (pdf) (html)
Liite 1 Helsinki_Cup_kirje

Välillä liikuntaviraston avustuspolitiikan hahmottamista hankaloittaa sen ”monikanavaisuus”: edellisessä kokouksessa päätettiin myöntää Stadi ja Helsinki Cupeille tapahtuma-avustusta turnausten järjestämiseen ja nyt samaa toimintaa ehdotetaan tuettavaksi myös alennettujen kenttämaksujen kautta. Periaatteellisella tasolla tämä on vähän hankalaa, koska kokonaistuen hahmottaminen on hankalaa ja herää myös kysymys, pitäisikö kaikkia muitakin tapahtuma-avustuksia saaneita tapahtumia tukea lisäksi vielä alennetuilla vuokrilla. Muuta koska kyseessä on kuitenkin Suomenkin mittakaavassa erittäin merkittävä urheilutapahtuma niin tämä lienee kuitenkin perusteltua. Jännittävää nähdä, havahtuvatko muidenkin tilaisuuksien järjestäjät hakemaan alennusta omiin vuokriinsa tämän esimerkin mukaisesti.

Ok – kai sitten.

1 Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys Finland Tennis Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen muuttamiseksi (pdf) (html)
Päätöshistoria (pdf) (html)

Tämä oli myös edellisen kokouksen listalla ja vedettiin pois Myllypuron Tenniskeskus Oy:n kanssa samoista syistä. Samat kommentit kuin viime kokouksen listasta: Esityksessä jää kyllä vähän epäselväksi miksi vuokrasopimusta ollaan muuttamassa. Ehkä se selviää kokouksessa. Ok?

2 Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys Paloheinän jäähallin tontin ja pysäköintialueen vuokrasopimuksen uusimiseksi (pdf) (html)
Liite 1 Paloheinän jäähallitontti ja pysäköintialue.pdf

Yhdistetään jäähallin ja viereisen parkkipaikan vuokrasopimukset yhdeksi vuokrasopimukseksi. Ihmetystä herättää vain päätösesityksen lause: ”vuokra on aikoineen määritelty siten, että se sisältää 70 %:n vuokrasubvention” kun käytäntönä on maanvuokrasopimuksissa ollut 50 % vuokrasubventio. Mistä tämä korkeampi subventiotaso johtuu?

1 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Oy:n katsomon lasittamista ja kattamista koskevasta lisälainahakemuksesta (pdf) (html)
Liite 1 Helsinki Stadion Oyn lainahakemus
Liite 2 Helsinki Stadion Oy, lisälainahakemus
Liite 3 Kaupunginvaltuuston päätös 13.3.2013

Jo viime tammikuussa, elämäni ensimmäisessä lautakunnankokouksessa (!)  käsitelty lasitushanke on viivästynyt ja kustannusarvio noussut. Helsinki Stadion oy hakee lisälainaa korkeamman kustannusarvion perusteella. Ok.

2 Maa-alueen vuokraaminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Töölön Pallokentän alueelta (ns. Pallokenttä 7) (pdf) (html)
Liite 1 Helsinki Stadion Management Oy:n vuokrahakemus
Liite 2 Vuokrahakemus
Liite 3 Töölön Pallokentän Juniorikuplan suunnitelmat
Liite 4 Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
Liite 5 SPL:n Helsingin piirin lausunto
Liite 6 Vuokrasopimusluonnos
Liite 7 Kartta Pallokenttä 7:n alueesta

Pitkään pyöritelty Bollis 7:n kuplahallihanke etenee, kaupunginhallitus on nyt suuressa viisaudessaan antanut lautakunnalle valtuudet vuokrasopimuksen tekemiseen. Ok.

3 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7 tekonurmi- ja jalkapallohallihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)
Liite 1 HSM Oy lainahakemus
Liite 2 Helsinki Stadion Management Oy, lainahakemus
Liite 3 liitteet 1-5

Bolliksen kuplan rakentamista varten haetaan lainaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Ok. Onnea hankkeeseen!

Liikuntalautakunta 3.10. 2013

Liikuntaviraston avustusjärjestelmän uusiminen on yksi nykyisen liikuntalautakunnan tärkeimmistä tehtävistä tällä vaalikaudella. Huomisen kokouksen yhteydessä viraston palkkaama selvitysmies Jorma Vertainen tulee esittelemään työn edistymistä ja kuulemaan lautakunnan ohjeistusta avustusjärjestelmän tavoitteista. Lautakunta kokoontui maanantaina keskustelemaan vapaamuotoisesti näkemyksistään siitä, miten järjestelmää tulisi uudistaa.

Itse katson, että nykyistä järjestelmää tulisi yksinkertaistaa ja keskittyä toiminnan tukemiseen sen sijaan, että tuetaan seiniä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuokra-avustuksista sekä  tilojen ilmaisesta ja ja tuetusta käytöstä luovuttaisiin ja nämä rahat ohjattaisiin seurojen harjoitustoiminnan tukemiseen niin, että seurat voisivat vapaasti järjestää toimintaa joustavasti missä parhaimmaksi katsovat. Tämän ansiosta nykyinen epätasa-arvoinen tilanne niiden seurojen, jotka saavat käyttöönsä ilmaiseksi viraston liikuntatiloja ja niiden, jotka itsenäisesti järjestävät toimitilansa tasoittuisi.

Nykyinen avustusjärjestelmä painottaa jo voimakkaasti lasten ja nuorten liikuntaa, mikä on hyvä ja perusteltu lähtökohta. Kehittämisessä tulisi ottaa huomioon Suomessa kansainvälisestikin poikkeuksellisen voimakas pudokasilmiö murrosikäisillä nuorilla. Järjestelmän tulisi kannustaa seuroja järjestämään uudenlaista vapaamuotoisempaa ja ei kilpaurheiluun tähtäävää toimintaa yläasteikäisille. Suuri osa nuorista ei halua sitoutua monta kertaa viikossa tapahtuvaan tavoitteelliseen lajiharjoitteluun ja näille nuorille tulisi olla tarjolla myös muita vaihtoehtoja.  Käytännössä pitäisi siis tukien kautta luoda seuroille kannusteita liikuttaa mahdollisimman monia nuoria jonkin verran sen sijaan, että liikutetaan muutamia nuoria todella paljon.

Avustusjärjestelmässä pitäisi myös huomioida harrastuksen kustannukset liikkujalle. Yksi edellä mainitun pudokasilmiön syistä on myös yläkouluiässä tapahtuva harrastusten kustannusten merkittävä nouseminen, joka karsii nykyisin monia vähemmän taloudellisesti etuoikeutettuja nuoria liikuntaharrastuksista puhtaasti taloudellisista syistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tänä vuonna lanseeraamassa seuratukijärjestelmässä oli tuettavuuden ehdoksi asetettu harrastuksen kohtuullinen kustannus, joka sai olla harrastajalle korkeintaan 50 €/kk. Vastaavanlainen kriteeri olisi syytä ottaa osaksi kaupungin tukijärjestelmää esimerkiksi niin, että kaupunki tilastoisi lajikohtaisesti keskimääräisiä harrastuksen hintoja ja epäisi avustukset sellaisilta seuroilta, joilla kustannukset olisivat vaikka kaksi kertaa tämän lajikohtaisen mediaanin. Seuroille pitää luonnollisesti antaa mahdollisuus sopeutua tähän muutokseen, joten se voitaisiin toteuttaa siirtymäajan jälkeen niin, että ensimmäisenä vuonna vain tilastoitaisiin kustannuksia ja tulokset tiedotettaisiin kaikille seuroille. Tämän datan perusteella voitaisiin sitten määritellä avustettavuuden rajat seuraavalle vuodelle.

Haluaisin mielelläni kuulla mahdollisimman monilta helsinkiläisiltä liikunta- ja urheiluseuroissa toimivilta mielipiteitä siitä, miten heidän mielestään järjestelmää pitäisi kehittää, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Sitten käsillä oleviin asiohin:

4 Oikaisuvaatimus Suomen Taitovoimisteluklubi ry:n toiminta-avustukseen (pdf) (html)

Haluamatta kuulostaa sydämmettömältä täytyy todeta, että avustuspäätöksiä tehtäessä on voitava luottaa seurojen ilmoittamiin tietoihin ja seuroilta voidaan vaatia, että pyydetyt tiedot toimitetaan ajallaan ja täydellisinä. Muuten ollaan loputtomassa oikaisuvaatimuskierteessä. Esityksen mukaan.

5 Oikaisuvaatimus Perheliikuntaseura Fin Tennis & Pentathlon ry:n vuokra-avustukseen (pdf)(html)

Kuten yllä.

6 Oikaisuvaatimus Suomen Wushu Kungfu Seura ry:n vuokra-avustukseen (pdf) (html)

Idem.

7 Uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Siirretään rahoja Pallokenttä 7:n peruskorjaukselta Pirkkolan hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi. Tämä on kaikin puolin hyvä ratkaisu ja olettaen, että uuden Pirkkolan kenttä saadaan tavalla tai toisella talvikäytettäksi suurin ongelma HJK:n kuplahankkeen tiimoiltakin poistuu samalla. Eli, tämä on ok ja kun virastolta saadaan selvitys miten kenttää voitaisiin käyttää myös talvella (esimerkiksi auraamalla tai Pirkkolan jäähallin lauhdevesiä hyödyntämällä lämmitettynä) niin uskoisin, että lautakunta saisi lopulta myös tämän kuplahallikysymyksenkin kaikkia osapuolia tyydyttävään päätökseen.

8 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodelle 2013 (pdf) (html)

Hyvä uutinen: sitova toimintakate ja tavoitteet näyttävät toteutuvan. Huono uutinen: Kivikon hiihtohallin rakennushanke näyttää menevän yli budjetoidusta niin että rytisee ja tästä pitää kokouksessa keskustella.

1 Suostumus Unique Creations International Oy:lle anniskeluluvan hakemiseksi Kivikon hiihtohalliin (pdf) (html)

Taas ollaan liikuntalautakunnan ydinosaamisalueen ja -toiminnan alueella, eli antamassa lausuntoja anniskeluluvista. Kai niiden risteilymatkustajien on rommitotinsa ja minttukaakaonsa saatava. Ok.