Liikuntalautakunta 8.12.

Tällä kertaa kävi sillä tavalla kivasti, että esityslista putkahti julkiseksi vasta keskiviikkoa-aamuna kun kokous on huomenna. Olisihan se nyt kiva saada hieman enemmän aikaa perehtyä materiaaleihin. Kiusallaan tekisi mieli pöydätä kaikki.

LIIKUNTAJOHTAJA

4 Liikuntatoimen vuoden 2016 talousarvion toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 2 Investoinnit E4

Liite 3 Suoritteet E4

 

talousarvion tulotavoitteen arvioidaan ylittyvän 700 000 eurolla ja menojen ylittyvän 200 000 eurolla, jolloin toimintakate on 500 000 euroa talousarvion toimintakatetta parempi

Nettobudjetoinnin iloja: kun onnistutaan taloudellisesti suunniteltua paremmin, on helsinkiläisten liikuntapalveluihin käytettävissä lopulta puoli miljoonaa euroa enemmän kun on suunniteltu. Ongelma tietenkin on se, että nämä rahat ”tulevat käyttöön” vasta loppuvuodesta kun kirjanpito valmistuu eikä niiden varaan voi oikein suunnitella pitkäjänteistä toimintaa. Eikä niitä voi tietenkään käyttää liikuntapaikkojen rakentamiseen tai peruskorjaukseen, koska kaupungin investointikatto.

Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet ollaan saavuttamassa, mutta liikuntaviraston käyntikertojen yhteismäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta noin 322 000 käyntikertaa, pääsosin ulkokenttien ja uimarantojen kävijämäärän laskun vuoksi. Mistähän tämä johtuu, pitää kysyä.

5  Liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden hankinnan perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen (pdf) (html)

Liikuntalautakunta päättää vahvistaa liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman muutoksen siten, että liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluilla ja sisäliikuntapalveluilla on oikeus tehdä seuraavat hankinnat liikuntajohtajan irtaimen omaisuuden käyttämättä jäävällä määrärahalla:

– Sisäliikuntapalvelut: liikunta- ja kuntosalivälinetäydennyksiä 20 000 eurolla

– Ulkoliikuntapalvelut: pyöräilyn lähtötelineitä 2 kpl Velodromille 23 000 eurolla

OK. Liikuntamyllyyn on ainakin Twitterissä toivottu lisää Wattbikejä, kirjaanpa tähän ylös että muistan mainita kokouksessa.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Malmin Palloseura ry:n perustettavan yhtiön nimissä laaditusta Tapanilan urheilukentän tekonurmihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus , Malmin Palloseura ry

Liite 7 Liite 4_Investoinnin_takaisinmaksulaskelma

Malmin palloseuran seurakentän lainahakemus tekonurmikenttää varten. Ok.

 

screen-shot-2016-12-07-at-9-41-072 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamisesta Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf)(html)

Liite 1 Vuokrahakemus

 

Maa-alueen vuokrasopimus liittyen edelliseen kenttäasiaan. Ok.

screen-shot-2016-12-07-at-9-43-323 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamisesta Lassilan liikuntapuiston yhteydestä POHU Areena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1 Vuokrahakemus

 

Pohjois-Haagan Urheilijat ry (FC Pohu) maanvuokrasopimus tekonurmikenttää varten. Ok.

MERELLISET PALVELUT

1 Ourit-saaren veneilytukikohdan tarveselvityksen hylkääminen (pdf) (html)

Jatkoa kevään suureen Ouritsaari-draamaan.

 Liikuntalautakunta on huhtikuun kokouksensa jälkeen ohjeistanut liikuntavirastoa turvaamaan Ouritsaaren puuvenetelakan toiminnan ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet sekä saareen syntyneen puuveneyhteisön säilymisen. Puuvenetelakan toiminnan jatko estää liikuntaviraston läntisen venesatamatukikohdan siirron Sompasaaresta Ouritsaareen, joten tukikohtaa ollaan parhaillaan siirtämässä tilapäiseen sijoituspaikkaan Rajasaareen. Pysyvän tukikohdan sijoitusmahdollisuuksia selvitetään yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa

Hyvä että selvitetään ja on tärkeää, että tämä paikka löytyy mahdollisimman nopeasti. Lautakunnan ohjeistus oli kyllä sisällöltään sellainen, että ensisijaista oli turvata toimintaedellytykset telakalle ja puuveneiden huoltamiselle jossain ja toissijaisesti Ouritsaaressa. Mutta jos nyt ollaan päädytty siihen tulokseen, että puuveneet pysyvät Ouritsaaressa ja mereellinen tukikohta tulee johonkin muualle niin ei sekään huono asia ole. Merellisen tukikohdan loppusijoituspaikan suhteen toivottavasti kolmas kerta toden sanoo.

HALLINTOPALVELUT

Screen Shot 2016-12-07 at 10.07.11.png1 Liikuntalautakunnan lausunto Kuninkaantammen lammenrannan asemakaavaehdotuksesta (nro 12401) (pdf)(html)

 

Entisen juomaveden puhdistukseen käytetyn tekoaltaan ja täyttömaan paikalle rakennetaan uusi asuinalue Keskuspuiston reunaan ja alueelle tulee uimaranta ja ulkoilumaja. Joukkoliikenteestä vastaa runkolinja 560.

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja laitosalueen muuttamisen viihtyisiksi puukerrostalokortteleiksi ja virkistysalueeksi joukkoliikenteen runkolinjan 560 varteen. Juomavedenpuhdistukseen aiemmin käytetty tekoallas kunnostetaan virkistyskäyttöön ja sen ympärille varataan puisto- ja liikunta-alueita sekä uimaranta ja rakennusala ulkoilumajalle.

Esittelijän lausunnosta voisi aivan hyvin poistaa lauseen

Liikuntalautakunta kuitenkin suhtautuu kaavaluonnokseen varauksella sen johdosta, että lammen muuttaminen uimarantakelpoiseksi tarkoittaa, että siellä tulee olla ylläpidosta vastaavaa henkilökuntaa, pukukopit, wc:t, jätehuolto ym. Puistolammella ei ole näitä vaatimuksia.

Uimarannan kustannusvaikutukset tulevat selville lausunnosta jo muutenkin.

Screen Shot 2016-12-07 at 10.16.34.png2 Liikuntalautakunnan lausunto Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentamisen asemakaavan muutoksesta (pdf)(html)

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti liikuntapalveluiden osalta alueen kehittämisen tavoitteena on ollut laajentaa urheilualue koko Vuosaarta palvelevaksi monipuoliseksi urheilualueeksi, johon erilaisten kenttien ja huoltotilojen lisäksi tulee melontakeskus ja uimaranta.

Alueen lounaiseen reunaan ohjeellisella pallokentän merkinnällä osoitetut kentät eivät ole toteutuneet eikä suunnitelmia niiden toteuttamiseen ole tällä hetkellä. Ison Kallahden puiston kalliometsän alueen jatko kehittäminen puistona on perustelua.

Ok.

3 Liikuntatoimen uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Lautakunta päätti muuttaa vuoden 2016 talousarviokohdan 80708 alakohtien välistä jakoa, tarkistaa käyttösuunnitelmaa ja oikeuttaa liikuntaviraston käyttämään tileillä olevia määrärahoja liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Alakohta 80708. Just mun lempialakohta. Liitteenä ei kyllä ole taulukkoa, mutta kai tämä sitten on ok kuitenkin.

 4 Kuntalaisen valitus liikuntaviraston toiminnasta vakiovuoroja jaettaessa (pdf) (html)

Liite 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

 

Ok.

5 Liikuntalautakunnan kevätkauden 2017 kokousajat (pdf)(html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Nyt vielä kun muistaisi merkitä nämä kalenteriin – syksyn kokouspäivien merkitseminen unohtui ja nämä ovat tulleet aina vähän puskista. Liikuntalautakuntakauden olisi muuten pitänyt päättyä alun perin vuoden vaihteeseen, mutta kuntavaalien siirtämisen vuoksi saa vielä käydä istumassa bonuskokouksissa aina ensi kesäkuuhun asti.

Sen jälkeen toivottavasti istutaankin seuraavat neljä vuotta kaupunginvaltuustossa!

Liikuntalautakunta 26.5.

Toinen talousarviokokous ja Ourit-saaren venetelakan oikaisuvaatimuksen toiveuusinta pöydälle jättämisen jälkeen.

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteeseen koulujen resurssien lisäämisestä (pdf) (html)

 

Koska malli ja toimintatavat esitetyn kaltaisen toiminnan järjestämiseksi ovat jo olemassa, liikuntalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa, jolla sekä EasySport- että FunAction-toimintaa on mahdollista kehittää ja laajentaa palvelemaan nykyistä useampia kouluja ja asuinalueita.

Näin. Lisäraha ei olisi pahitteeksi. 

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2017 laitos- ja säätiöavustuksista (pdf) (html)

 

Tämä on jokavuotinen Helsingin liikuntalaitosten hajanaisesta hallinnosta johtuva aivonyrjähdysasia. Kaupungin kokonaan tai pääosin omistamat liikuntapaikkoja hallinoivat säätiöt ja yhtiöt hallinnoidaan yleisesti kaupunginhallituksen konsernijaostossa, mutta kerran vuodessa ne anovat laitosavustuksena liikuntalautakunnalta (joka ei kuitenkaan noi muuten voi niitä ohjata, koska konsernijaosto). Olen vuosia yrittänyt ymmärtää mitä halvatun järkeä tässä on, mutta en ole onnistunut ainakaan vielä tätä mysteeriä selvittämään.

Ja sitten joukossa on vielä Helsinki Halli, eli tuttavallisemmin Hartwall Areena. Kyseistä laitosta perustettaessa liikuntavirasto lupautui maksaa silloin VR-yhtymän omistaman tontin vuokran määräajaksi ja sopimuksen umpeuduttua raha vain jäi liikuntaviraston budjettiin laitosavustukseksi, kunnes nykyinen lautakunta tiputti laitoksen avustusta saavien laitosten joukosta. Helsinki Halli on tärkeä erilaisten konserttien ja urheilutapahtumien areena Helsingissä, mutta elinkeinotoiminnan tukeminen kuuluu kaupungissa kaupunginhallitukselle, ei liikuntavirastolle. Viime vuonna kaupunginhallitus ei myöntänyt laitokselle avustusta. Ei ole perusteltua että liikuntalautakunta sitä tänäkään vuonna myöntäisi.

Liikuntatoimen hinnaston yleiset ohjeet ja käytöstä perittävät maksut 1.1.2017 alkaen (pdf) (html)

Liite 2 Hinnasto 2017 ehdotus

 

Hinnastoon tehdään maltillisia korotuksia merellisen osaston venepaikkahintoihin (jotka edelleen ovat lähikuntiin verrattuna edullisia). Korotuksella rahoitetaan viraston muuta toimintaa, mukaan lukien NYT-liikunnnan määrärahan turvaaminen vuoden 2017 loppuun asti.

Ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä venepaikkoihin ja maauimaloiden lipunhintoihin kohdistunee lisäkorotuspaineita, koska edellä mainitun NYT-liikunnnan toimintaedellytykset pitää turvata viraston budjetin sisältä koska siihen myönnetty erityisrahoitus päättyy.

Liikuntaviraston talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019 (pdf) (html)

 

Edellisessä kokouksessa esitetyn lautakunnan tahdon mukaisesti talousarviossa ollaan varustauduttu muun muassa NYT-liikunnan rahoituksen jatkamiseen vuoden 2017 loppuun. Ok.

Oikaisuvaatimus liikuntalautakunnalle Lindgrenin telakan vuokrasopimuksen irtisanomisen sekä venesatamatukikohdan sijoittamista koskevan päätöksen johdosta (pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus 18.4.2016

Liite 2 VALTAKIRJA Oikaisuvaatimus 18 4 2016 _8 5 (002)

 

Viikko sitten torstaina lautakunta kävi tutustumassa Lindgrenin telakkaan, sen ympärille syntyneeseen puuveneharrastajien yhteisöön ja alueen kulttuurihistorialliseen arvoon, jotka kaikki ovat kaupungin ja Suomen piirissä lähes ainutlaatuisia ja arvokkaita. Juridisesti kuitenkaan ei oikein ole perusteita päättää oikeisuvaatimuksen mukaisesti (kuten esittelytekstissä hyvin selvitetään).

Tässä yhteydessä on tärkeintä, että pystytään löytämään ratkaisu, jossa:

  1. turvataan merellisen osaston toiminnan kannalta välttämättömän merellisen tukikohdan valmistuminen kohtuullisessa ajassa
  2. turvataan telakan toiminta ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet ja Ourit-saareen syntyneen puuveneyhteisön säilyminen
  3. mahdollisuuksien mukaan huomioidaan Ourit-saaren kulttuurihistoriallinen merkitys

Lautakunta velvottanee virastoa löytämään jokin ratkaisu tähän palapeliin jossa nuo kolme seikkaa tulevat mahdollisimman hyvin huomioitua. Jos jätetään huomiotta se, että Ourit-saaressa on telakkatoimintaa harjoitettu pitkään ja sen myötä syntynyt kulttuurihistoriallinen merkitys, ei puuveneiden telakkatoimintaan vaikuttanut liittyvän mitään ylitsepääsemättömän mahdottomia vaatimuksia: periaatteessa meren rannalla oleva hiekkakenttä ja katos. Kävin miten kävi, tällainen paikka Helsingistä varmasti löytyy.

Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevan seikkailupuiston vuokrasopimuksen siirto ja uuden vuokrasopimuksen solmiminen (pdf) (html)

Liite 2 Seikkailupuiston maastokatselmuksen muistio 18.1.2016

Liite 3 Kokousmuistio, liikuntavirasto ja seikkailupuisto Zippy Oy

 

Munkkiniemen seikkailurata-alueen vuokrasopimus siirretään uudelle yritykselle (jostain syystä, miksi?) ja aluetta jatkokehitetän. Eiköhän tämä ole ok.

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta lasten ja nuorten digityöskentelyn terveyshaittoja ehkäisevän toimintamallin kehittämisestä (pdf) (html)

 

Aloitteessa esitetyn kaltaiset toimenpiteet (neuvonta, itsehoito ja ergonomiaymmärrys) oppilaiden työskentelyterveyden tukemiseksi voitaisiin ainakin osittain huomioida osana Liikkuva koulu – ohjelman toimenpiteitä. Liikuntavirastossa on tarkoituksena lähteä kehittämään yhdessä kouluterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön mallintamaa ”Personal trainer-toimintamallia”, jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista ja/tai ryhmämuotoista ohjausta ja liikuntapalvelua niille kahdeksasluokkalaisille oppilaille, jotka saavat koulujen Move – mittauksista (fyysisen toimintakyvyn seuranta) huolta herättävän tuloksen.

Ok.

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)

 

Pitkä ja seikkaperäinen lausunto oman valtuustoryhmän tärkeään, mutta ehkä hieman yleisluonteiseen ryhmäaloitteeseen.  Liikkuva koulu, matalan kynnyksen liikuntapalvelut (EasySport, FunAction, NYT-liikunta) ja erillishankkeita.

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11040 (pdf) (html)

 

Liikuntalautakunnan päätös yhdistysten avustuskelpoisuudesta vuonna 2016 (pdf) (html)

Sitten näitä asioita, joissa olen kaupungin toiminta- ja tila-avustusta saavan Helsingin miekkailijat ry:n puheenjohtajana esteellinen.

Ensin todetaan ne seurat, jotka ovat jättäneet asianmukaisen avustushakemuksen ja jotka ovat viraston avustusperusteiden mukaan avustuskelpoisia. Hakemuksen jättäneistä 45 seuraa olisi jäämässä avustusten ulkopuolelle. Yksityiskohdista käytäneen keskustelua.

Toiminta-avustuksen jakaminen yhdistyksille vuonna 2016(pdf) (html)

…sitten pullautetaan Excelistä avustusperusteiden mukaisesti seurojen saamat toiminta-avustukset, jotka perustuvat käytännössä liikuntakertoihin ja muutamaan laatukertoimeen. Nämä laskelmat eivät vielä ole valmistuneet.

Tilankäyttöavustuksen jakaminen yhdistyksille vuonna 2016 (pdf) (html)

..ja sitten pullautetaan liikuntaviraston tilojen ulkopuolella harjoittelevien seurojen tuet tilavuokriin toisesta Excelistä. Voilá! Nämäkään eivät vielä ole saatavina, laskenta valmistuu ennen kokousta.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustuksen jakaminen vuonna 2016 (pdf) (html)

Tämä on uusi tukimuoto, joka kohdistuu seuroihin ja yhdityksiin, jotka järjestävät esimerkiksi liikunnan ja taiteen rajapinnalla olevaa toimintaa kuten sirkusta tms. ja jotka eivät sovi liikuntaseurojen avustusehtoihin.

Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi (pdf) (html)

Ottoasioissa kiehtovia kohtia kuten esimerkiksi

Määräaikaisen ajoluvan myöntäminen kesäesimiehelle

Ok.