Liikuntalautakunta 16.6.

Kevätkauden viimeinen liikuntalautakunta.

Myllypuron uusi pesiskenttä.
Myllypuron uusi pesiskenttä.

4 Myllypuron liikuntapuiston pesäpallokentän uudisrakennustyön hankesuunnitelman hyväksyminen(pdf) (html)

Liite 1 Myllypuron lp pesäpallo hankesuunnitelma Lilk.pdf

5 Myllypuron liikuntapuiston pesäpallokentän uudisrakennustyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1 Avauspöytäkirja

Liite 2 myllypuropesistarjouspyyntö15.pdf

Liite 3 tekniset asiakirjat osa2.pdf

Alun perin Herttoniemeen kaavaillun pesiskentän rakentaminen alkaa nyt Myllypuroon. Hieno juttu, kaupunkiin saadaan uusia liikuntapaikkoja! Urakka tilattaneen halvimman tarjouksen jättäneeltä Jäämestarit oy:ltä.

Velodromin tekonurmikenttä.
Velodromin tekonurmikenttä.

6 Käpylän liikuntapuisto, Velodromin tekonurmen peruskorjaustyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1 Avauspöytäkirja; Käpylän liikuntapuisto, Velodromin tekonurmen peruskorjaustyö

Liite 2 velodromtarjouspyyntö15.pdf

Liite 3 Asemapiirustus.pdf

Velodromin kentän tekonurmen uusiminen. Valitettavasti ilmeisesti aika huonossa kunnossa olevalle velodromille ei tässä yhteydessä ole tarkoitus tehdä mitään. Ok.

7 Uudisrakennus ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1 esityksen liite 16.6.2015.pdf

Siirrellään määrärahoja momentilta toiselle tarpeen mukaan. Ok.

Töölön kisahallin kivijalan toimistohuoneissa on ilmennyt kosteusvaurioita. Kisahallin keilaukseen siirretään suunnittelumäärärahoja. Velodromin tekonurmen urakkahinta on ennakoitua isompi. Myllypuron pesäpallokentän määrärahat siirretään uudisrakennuspuolelle. Kivikon hiihtohallissa ja Rastilan leirintäalueella siirretään määrärahoja uudisrakennuspuolelta perusparantamiseen. Katajanokan liikuntahallin urheilulattioiden korjaus on ennakoitua halvempi. Lauttasaaren liikuntapuistoon on työohjelmaan osoitettu ELY-keskuksen myöntämä avustus. Liikuntapuiston peruskorjaus valmistui viime vuonna ja määräraha voidaan siirtää muihin kohteisiin. Kohdentamaton määräraha voidaan siirtää käynnissä oleviin hankkeisiin.

8 Liikuntatoimen virastopäällikön päätösvalta hankesuunnitelmien ja urakkapäätösten hyväksymisissä(pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Kesätauon aikana valtuutetaan liikuntajohtaja tekemään päätöksiä hankesuunnitelmista ja urakoista. Ok.

1 Helsingin länsipuolisten ulkoilualueiden kehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1 Helsingin länsipuolisten ulkoilualueiden kehittämissuunnitelma

Helsingin läntisten ulkoilualueiden kehittämisen suunnitelma. Sisältää kaikenlaisia hyviä ehdotuksia perinteisemmistä aika hauskoihinkin idoihin kuten jonkun ravintolan kunnostaminen ”Kuppilat kuntoon” -sarjan jaksossa tai kohteiden saavutettavuuden parantaminen ”Kimppakyyti puskaan” -palvelu kehittämällä. Ok.

1 Liikuntalautakunnan lausunto Vanhankaupunginlahden lintuvesi-Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta vuosille 2015-2024 (pdf) (html)

Liite 1 Vanhankaupunginlahden_hks_liitteet_1-9.pdf

Liite 2 Vanhankaupunginlahti_hks.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)

Lyhyt ja ytimekäs lausunto. Ehdotettuja toimenpiteitä pidetään hyvinä. Ok.

2 Eräiden venekerhojen maanvuokrasopimuksien uusiminen kymmeneksi vuodeksi (pdf) (html)

Liite 1 HSS v_sop

Liite 2 Hgin Meriveneilijät v_sop

Liite 3 Humalniemen vk v_sop

Liite 4 Lauttasaaren vk v_sop

Liite 5 Marjaniemen vk v_sop

Liite 6 Munkan vk v_sop

Liite 7 Roihuvuoren vk v_sop

Liite 8 RTM vk v_sop

Liite 9 Sarvaston vk v_sop

Liite 10 Tahvonlahden vk v_sop

Liite 11 Tammisalon Merivenekerho v_sop

Liite 12 Yliskylän vk v_sop

Uusitaan tukku maanvuokrasopimuksia venekerhojen kanssa uudistetuilla sopimusehdoilla. Ok.

1 Liikunnan kansalaistoiminnan toiminta-avustusmuodot(pdf) (html)

Liite 1 LIIKUNTAVAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI Liikunnan kansalaistoiminnan toiminta-avustukset

Liite 2 Pyyntö Liikuntaviraston tuesta Taiji -lajille

Liite 3 Liikuntaviraston tuet Taiji-seuroille

Alun perin nuorisoasiainkeskuksen, kulttuurikeskuksen ja liikuntaviraston yhteiseksi avustusinstrumentiksi kaavaillun uuden avustusmuoto on nyt jäämässä vain liikuntaviraston kontolle kun muut virastot eivät halunneet lähteä mukaan. Tarkoituksena on huolehtia liikunnan ja kulttuurin rajapinnalle jäävien toimintojen avustuksen jatkamisesta uuden liikuntaseurojen avustusjärjestelmän tultua voimaan vuoden 2016 alussa.

2 Liikuntalautakunnan kokouspäivämäärät 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Ok.

Liikuntalautakunta 12.2.

4 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle urheilupalkintotoimikunnan asettamisesta vuosille 2015-2016(pdf) (html)

Valitaan lautakunnan edustajat urheilupalkintotoimikuntaan. Vihreitä lautakunnassa on edustanut 2013 – 2014 Sallamaari Muhonen. Jutellaan Sallamaarin kanssa haluaako hän jatkaa vai vaihdetaanko välillä.

5 Vastaus Herttoniemen Toverit ry:n, Myllypuro-Seura ry:n ja kuntalainen Leena Vallinkoski-Sipilän kannanottoon suunnitellun pesäpallokentän rakentamisesta Herttoniemen liikuntapuistoon(pdf) (html)

Herttoniemen Toverit ja Leena Vallinkoski-Sipilä ovat huolissaan Herttoniemen liikuntapuistoon suunnitellusta pesäpallotekonurmikentästä, koska se heikentäisi heidän mielestään jalkapallon harjoittelumahdollisuuksia. Vallinkoski-Sipilän mukaan pesäpallokenttä uhkaa jopa Herttoniemen koulun ”laadun perustaa”, mikä vaikuttaa ehkä hieman yliampuvalta ajatukselta. Myllypuro-seura sen sijaan toivoo, että pesäpallokenttä sijoitettaisiin Myllypuron liikuntapuistoon.

Myllypuron alueen ongelmana on se, että kentän paikaksi kaavailtu maa-alue vaatisi selkeästi isompia maanrakennustöitä eikä siellä ole valaistusta. Tämä lisäsi selkeästi kentän rakentamisen kustannuksia ja siksi suunnittelussa päädyttiin Herttoniemeen. Nyt saadun palautteen pohjalta virasto esittää palaamista vanhaan suunnitelmaan Myllypurossa.

Ok. Hienoa että kaupunkilaisia kuunnellaan ja suunnitelmia ollaan tarvittaessa valmiita muuttamaan.

6 Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöstä venevahingon korvaamisesta (pdf) (html)

Veneilijä on telonut veneensä potkurin venepaikan vuokra-ajan päättymisen jälkeen ja korvausta ei ole myönnetty. Veneilijä vaatii oikaisua sillä perusteella, että vahinko on voinut sitten tapahtua ”milloin tahansa vuokrakauden aikana”.

No ei kyllä vakuuta. Vähintä mitä voidaan vaatia on se, että vahingon kokenut veneilijä havaitsee vahingon tapahtumahetken ja raportoisi sen mahdollisimman pian virastolle.

7 Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet sekä liikuntatoimen vuoden 2015 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen(pdf) (html)

Ok.

8 Vuoden 2015 talousarvion liikuntapaikkojen investointimäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen (pdf)(html)

Liikuntaviraston vahvistettu investointibudjetti on vuodelle 2015 10,57 M€, josta olemassa olevien liikuntapaikkojen perusparannukseen menee n. 7 M€  ja uudisrakentamiseen 1,9 M€. Aivan selvää on, että tämä ei ole pidemmän päälle kestävä tilanne Helsingin kasvaessa yhden Suonenjoen verran vuodessa. Mutta näillä mennään.

1 Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Keskuspuiston kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä olevan ulkoilureitistön kehittämistä ympärivuotiseksi (pdf) (html)

Aktiivinen kuntalainen on lähestynyt virastoa aloitteella, jolla Keskuspuistoon luotaisiin ympäri vuoden käytössä oleva ulkoilureitistö ja on näreissään siitä, että alueen polut varataan talvisin vain hiihtäjien käyttöön.

Talvikunnossapidettävien reittien määrää puistossa on lisätty muutaman vuoden ajan ja tavoitteena on että tulevaisuudessa Paloheinän majalta menisi kävelyreitti Pitkäkosken majalle.

Ok.

2 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mocco Oy:n Talin seikkailupuistohanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf)(html)

Pääosin ykstyisin varoin rahoitettava uudenlainen liikuntakonsepti Talin urheilupuiston yhteyteen. Ok.

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 (pdf) (html)

Ok.

Kivan näköinen mökki, jatkoon.
Kivan näköinen mökki, jatkoon.

2 Liikuntalautakunnan lausunto Natura Viva Oy:n lainahakemuksesta(pdf) (html)

3 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemisestä Natura Viva Oy:n kanssa Vuosaaren Ramsinrannan maa-alueesta (pdf) (html)

Yritys halauaa rakentaa Vuosaareen melontakeskukseen lisärakennuksen. Rahoituksesta n. kolmannes tulee lainana kaupungine urheilu- ja ulkoilurahastosta, kolmannes pankkilainana ja loput tulorahoituksena ja pääomalainana osakkailta. Samalla alueen vuokrasopimusta pidennettään, koska opetus- ja kulttuuriministeriön urheilupaikkarakentamisen avustusten vaatimuksena on vähintään 15 vuoden vuokrasopimus.

Ok.

1 Liikuntatoimen avustukset suunnistuskarttojen valmistukseen vuodelle 2015 (pdf) (html)

Jätettiin viime kokouksessa pöydälle koska halusin selvityttää olisiko vihdoin mahdollista saada nämä suunnistuskartat myös liikuntaviraston verkkosivuille kaikkien helsinkiläisten käyttöön. Ainakaan esityksessä ei ole tästä vieläkään mainintaa. Pitää selvittää kokouksessa että miksi.

On vaikea ymmärtää miksi tämä on niin vaikeaa, kun avustusehdoissa todetaan, että kaupunki avustaa syntyneitä kustannuksia joita on vähennetty kartasta saadut tulot (”mainostulot, avustukset ja myyntituotto”). Jos kartat olisivat viraston verkkosivuilla ja tämä mahdollisesti vähentäisi myyntituottoa, pitäisi siis kaupungin avustuksen nousta vastaavasti. Ja rahallisesti kyseessä on täysin mitätön summa.

2 Liikunta- ja urheiluseurojen liikuntatilojen tuetun käytön määrärahojen osittaminen laitoksille ja yhteisöille 2015 (pdf)(html)

Laitoskohtainen jako näyttää aika mielenkiintoiselta. Osalta tuettavia laitoksia määrärahaa on leikattu aika huomattavastikin, mutta toisaalta eri jäähallilaitosten määrärahat ovat pysyneet samoina.  Jääaika on toki kallista ja jääurheilu tärkeää, mutta olisi hyvä kuulla perusteluja tälle valinnalle ennen kun olen valmis hyväksymään tätä.

3 Palmian osittaiseen yhtiöittämiseen liittyvän siirtymäaikasopimuksen solmiminen (pdf) (html)

Ok.

Liikuntalautakunta 11.6. 2013

Viimeistä viedään ennen lautakunnan kesätaukoa. Kokouksessa on pääasiassa lisäselvityksiä varten pöydälle tai valmisteluun palautettuja asioita, ennen kaikkea talousarvioesitys sekä Pallokenttä 7.

Pahoittelut etukäteen mahdollisista kirjoitusvirheistä, tämä on kirjoitettu vähän kiireessä. Viikonloppu meni mökillä laiturinrakennustalkoissa. Hieno tuli.

LIIKUNTAJOHTAJA
3 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee ns. aktiivipassin ja sporttikortin käyttöönottoa (pdf) (html)
4 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloitteesta hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta (pdf) (html)
5 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee työttömien aktiivipassia (pdf) (html)

Nämä käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Palautettiin valmisteluun, jotta lausuntoihin lisättäisiin arvio aloitteiden kustannusvaikutuksista viraston budjettiin. Nyt ok.

6 Lausunto kaupunginhallitukselle Belle Selene Xian aloitteesta, joka koskee nuorten liikuntamahdollisuuksia (pdf) (html)

Ok.

7 Liikuntatoimi, laitos- ja säätiöavustusten hakeminen vuodelle 2014 yli 170000 euroa (pdf)(html)
Liite 1 Liv yhteenveto avustuksista 2013-2014.pdf
Liite 2 Jääkenttäsäätiö avustushakemus 2014
Liite 3 Jääkenttäsäätiö tilinpäätös 2012
Liite 4 Jääkenttäsäätiö lisäselvitys
Liite 5 Urheiluhallit avustushakemus 2014
Liite 6 Urheiluhallit tilinpäätös 2012
Liite 7 Mäkelänrinteen uintikeskus avustushakemus 2014
Liite 8 Mäkelänrinteen uintikeskus tilinpäätös 2012
Liite 9 Selvitys laitosavustushakemuksiin Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Urheiluhallit Oy

Nämä palautettiin edellisessä kokouksessa valmisteluun siksi, että kunnan omistamien osakeyhtiöiden tilinpäätöksista näkyi merkittäviä summia valtiolle maksettuja veroja ja lautakunta (ennen kaikkea mainio Sallamaari Muhonen, joka tämän papereista bongasikin) halusi tietää, miksi kaupungin rahoilla tuetaan laitoksia, joiden liiketoiminta oli niin voitollista, että siitä lankesi veronmaksuvelvollisuus valtiolle. Toisin sanoen, miksi helsinkiläisten veronmaksajien avustusrahoja välillisesti siirrettiin valtion kassaan verojen muodossa. Asiasta pyydettiin lisäselvitys yllä mainituilta laitoksilta. Jääkenttäsäätiön tapauksessa kyseessä oli vanhojen siirtovelkojen poisto, eikä säätiö ollut maksanut tuloveroa vuonna 2012. Urheiluhallit oy:n tapauksessakin oli kyseessä pikemminkin kirjanpidollinen tekninen seikka. Joten ilmeisesti ok. Toivottavasti kuultavaksi tulevat Jääkenttäsäätiön ja Urheiluhallit oy:n edustajat osaavat selvittää tämän vielä kokouksessa niin, että muutkin kun verojuristit ymmärtävät.

8 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Tämä jäi pöydälle, koska edelliset pykälät jäivät pöydälle. Tulen tekemään edellisessä kokouksessa esittelemäni muutosesityksen ns. LASU-rahojen tarpeellisuudesta.

9 Päätösvallan siirtäminen virastopäällikölle eräiden hankesuunnitelmien ja urakkapäätösten hyväksymistä koskevissa asioissa ajalla 12.6.-16.8.2013 (pdf) (html)

Myönnetään virkamiehille rajoitettu oikeus hyväksyä hankesuunnitelmia ja urakoita Liikuntalautakunnan kesätauon osalta. Sinänsä ok, asiat eivät voi seistä sillä aikaa kun luottamushenkilöt vetävät lonkkaa. Olisi kuitenkin hyvä kuulla mitä hankkeita on todennäköisesti kesän aikana tulossa päätettäväksi.

10 Helsingin kaupungin liikuntaseuroille myöntämien avustusten maksatusaikataulujen muutos(pdf) (html)

Tämä on vaikea asia: muutama liikuntaseura on joutumassa kesän aikana tilapäisiin rahoitusvaikeuksiin avustusten myöntämisaikataulujen vuoksi – vaikka asiasta on kyllä tiedotettu hyvissä ajoin kaikille ja järjestely on sovittu yhdessä helsinkiläisten liikuntaseurojen kanssa. Pahimassa tapauksessa tämä voi johtaa lyhyisiin lomautuksiin. Toisaalta, ennakkotapaus sille, että avustuksia voi saada ennakkoon on myöskin hankala. Edellisessä kokouksessa pyydettiin valmistelijoita vielä selvittämän miten ja millä ehdoilla ennakon maksaminen voisi olla mahdollista.

Lausunnossa todetaan, että seurat ovat pyytäneet ennakkoa vuokra-avustukseen työntekijöiden palkan maksamiseksi ja tämä on yleisten avustusperiaatteiden vastaista. Totta sinänsä. Toisaalta, en ymmärrä miksi seurat eivät ymmärtäneet pyytää ennakkoa toiminta-avustuksesta, jolloin tällaista ongelmaa ei olisi kai ollut. Lisäksi olettaisin, että seurojen olisi mahdollista saada joitain tuhansia euroja väliaikaisrahoitusta myös jostain muualta, esimerkiksi lajiliitolta. Avustukset kun joka tapauksessa ovat tulossa syyskuussa.

Hankala juttu. Olisin kuitenkin kallistumassa sen puolelle, että sovitusta pidetään kiinni ja seurat voisivat yrittää käyttää vähän luovuutta väliaikaisrahoituksen hankkimiseksi. Näin minunkin seurassani on tehty.

11 Rastilan tilaussaunan rakentamistyön tilaaminen (pdf) (html)

Rakennetaan sauna Rastilaan.  Très bon.

12 Konalan liikuntapuiston lähiliikuntapaikan uudisrakennustyö (pdf) (html)

Rakennetaan lähiliikuntapaikka Konalaan. Très bon.

13 Myllypuron liikuntapuiston kumirouhetekonurmen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Ok.

14 Myllypuron liikuntapuisto, kumirouhetekonurmen peruskorjaustyön tilaaminen (pdf) (html)

Ok.

15 Munkkiniemenkentän peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Ok.

16 Munkkiniemen kentän peruskorjaustyön tilaaminen (pdf) (html)

Ok.

17 Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Ok.

18 Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjaustyö (pdf) (html)

Ok.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Helsinki Stadion Management Oy, vuokrahakemus Töölön pallokenttä 7 alueelle (pdf) (html)

Ja sitten toiveuusintana Pallokenttä 7:n seikkailut jalkapalloseurapolitiikan ihmeellisessä maailmassa. Käydyn keskustelun ja toukokuun lopun kuulemistilaisuuden jälkeen edelliseen ehdotukseen verrattuna pohjaesitys on muuttunut siltä osin, että kentän vuokrasopimus alkaisi vasta ensi vuoden huhtikuussa, eli kenttä olisi vielä ensi talven kaupungin hallinnassa ja kaikkien helsinkiläisten seurojen käytössä. Tämä antaa lisäaikaa seuroille sopeutua mahdoliseen muutokseen. Tämä on hyvä muutos.

Harmillista esityksessä sen sijaan on se, ettei kuulemistilaisuudessa esille noussutta uutta Pirkkolan tekonurmikenttää ole mainittu esityksessä lainkaan, todetaan vain yleisellä tasolla:

 Vuokrausalkamisajankohdan varhaiselle päättämisellä uskotaan seurojen ehtivän paremmin sopeutua muutokseen sekä liikuntavirasto ehtii selvittämään mahdollisten uusien talviharjoittelumahdollisuuksien rakentamisen.

Tämän lisäksi minusta pitäisi selkeämmin todeta mitä mahdollisuuksia tullaan selvittämään, miten ja ennen kaikkea missä aikataulussa. Näiden lisäysten jälkeen olisin valmis hyväksymään tämän hankkeen.

2 Salmen ulkoilualueella sijaitsevien hiihtohissien myyminen (pdf) (html)

Myydään tarpeettomat vanhanaikaiset hiihtohissit pois. Ok.

LIIKUNNANOHJAUSOSASTO
1 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteesta ikäihmisten ja muiden riskiryhmien liikunnan lisäämiseksi (pdf) (html)

Ok.