Liikuntalautakunta 8.12.

Tällä kertaa kävi sillä tavalla kivasti, että esityslista putkahti julkiseksi vasta keskiviikkoa-aamuna kun kokous on huomenna. Olisihan se nyt kiva saada hieman enemmän aikaa perehtyä materiaaleihin. Kiusallaan tekisi mieli pöydätä kaikki.

LIIKUNTAJOHTAJA

4 Liikuntatoimen vuoden 2016 talousarvion toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 2 Investoinnit E4

Liite 3 Suoritteet E4

 

talousarvion tulotavoitteen arvioidaan ylittyvän 700 000 eurolla ja menojen ylittyvän 200 000 eurolla, jolloin toimintakate on 500 000 euroa talousarvion toimintakatetta parempi

Nettobudjetoinnin iloja: kun onnistutaan taloudellisesti suunniteltua paremmin, on helsinkiläisten liikuntapalveluihin käytettävissä lopulta puoli miljoonaa euroa enemmän kun on suunniteltu. Ongelma tietenkin on se, että nämä rahat ”tulevat käyttöön” vasta loppuvuodesta kun kirjanpito valmistuu eikä niiden varaan voi oikein suunnitella pitkäjänteistä toimintaa. Eikä niitä voi tietenkään käyttää liikuntapaikkojen rakentamiseen tai peruskorjaukseen, koska kaupungin investointikatto.

Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet ollaan saavuttamassa, mutta liikuntaviraston käyntikertojen yhteismäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta noin 322 000 käyntikertaa, pääsosin ulkokenttien ja uimarantojen kävijämäärän laskun vuoksi. Mistähän tämä johtuu, pitää kysyä.

5  Liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden hankinnan perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen (pdf) (html)

Liikuntalautakunta päättää vahvistaa liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman muutoksen siten, että liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluilla ja sisäliikuntapalveluilla on oikeus tehdä seuraavat hankinnat liikuntajohtajan irtaimen omaisuuden käyttämättä jäävällä määrärahalla:

– Sisäliikuntapalvelut: liikunta- ja kuntosalivälinetäydennyksiä 20 000 eurolla

– Ulkoliikuntapalvelut: pyöräilyn lähtötelineitä 2 kpl Velodromille 23 000 eurolla

OK. Liikuntamyllyyn on ainakin Twitterissä toivottu lisää Wattbikejä, kirjaanpa tähän ylös että muistan mainita kokouksessa.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Malmin Palloseura ry:n perustettavan yhtiön nimissä laaditusta Tapanilan urheilukentän tekonurmihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus , Malmin Palloseura ry

Liite 7 Liite 4_Investoinnin_takaisinmaksulaskelma

Malmin palloseuran seurakentän lainahakemus tekonurmikenttää varten. Ok.

 

screen-shot-2016-12-07-at-9-41-072 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamisesta Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf)(html)

Liite 1 Vuokrahakemus

 

Maa-alueen vuokrasopimus liittyen edelliseen kenttäasiaan. Ok.

screen-shot-2016-12-07-at-9-43-323 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamisesta Lassilan liikuntapuiston yhteydestä POHU Areena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1 Vuokrahakemus

 

Pohjois-Haagan Urheilijat ry (FC Pohu) maanvuokrasopimus tekonurmikenttää varten. Ok.

MERELLISET PALVELUT

1 Ourit-saaren veneilytukikohdan tarveselvityksen hylkääminen (pdf) (html)

Jatkoa kevään suureen Ouritsaari-draamaan.

 Liikuntalautakunta on huhtikuun kokouksensa jälkeen ohjeistanut liikuntavirastoa turvaamaan Ouritsaaren puuvenetelakan toiminnan ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet sekä saareen syntyneen puuveneyhteisön säilymisen. Puuvenetelakan toiminnan jatko estää liikuntaviraston läntisen venesatamatukikohdan siirron Sompasaaresta Ouritsaareen, joten tukikohtaa ollaan parhaillaan siirtämässä tilapäiseen sijoituspaikkaan Rajasaareen. Pysyvän tukikohdan sijoitusmahdollisuuksia selvitetään yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa

Hyvä että selvitetään ja on tärkeää, että tämä paikka löytyy mahdollisimman nopeasti. Lautakunnan ohjeistus oli kyllä sisällöltään sellainen, että ensisijaista oli turvata toimintaedellytykset telakalle ja puuveneiden huoltamiselle jossain ja toissijaisesti Ouritsaaressa. Mutta jos nyt ollaan päädytty siihen tulokseen, että puuveneet pysyvät Ouritsaaressa ja mereellinen tukikohta tulee johonkin muualle niin ei sekään huono asia ole. Merellisen tukikohdan loppusijoituspaikan suhteen toivottavasti kolmas kerta toden sanoo.

HALLINTOPALVELUT

Screen Shot 2016-12-07 at 10.07.11.png1 Liikuntalautakunnan lausunto Kuninkaantammen lammenrannan asemakaavaehdotuksesta (nro 12401) (pdf)(html)

 

Entisen juomaveden puhdistukseen käytetyn tekoaltaan ja täyttömaan paikalle rakennetaan uusi asuinalue Keskuspuiston reunaan ja alueelle tulee uimaranta ja ulkoilumaja. Joukkoliikenteestä vastaa runkolinja 560.

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja laitosalueen muuttamisen viihtyisiksi puukerrostalokortteleiksi ja virkistysalueeksi joukkoliikenteen runkolinjan 560 varteen. Juomavedenpuhdistukseen aiemmin käytetty tekoallas kunnostetaan virkistyskäyttöön ja sen ympärille varataan puisto- ja liikunta-alueita sekä uimaranta ja rakennusala ulkoilumajalle.

Esittelijän lausunnosta voisi aivan hyvin poistaa lauseen

Liikuntalautakunta kuitenkin suhtautuu kaavaluonnokseen varauksella sen johdosta, että lammen muuttaminen uimarantakelpoiseksi tarkoittaa, että siellä tulee olla ylläpidosta vastaavaa henkilökuntaa, pukukopit, wc:t, jätehuolto ym. Puistolammella ei ole näitä vaatimuksia.

Uimarannan kustannusvaikutukset tulevat selville lausunnosta jo muutenkin.

Screen Shot 2016-12-07 at 10.16.34.png2 Liikuntalautakunnan lausunto Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentamisen asemakaavan muutoksesta (pdf)(html)

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti liikuntapalveluiden osalta alueen kehittämisen tavoitteena on ollut laajentaa urheilualue koko Vuosaarta palvelevaksi monipuoliseksi urheilualueeksi, johon erilaisten kenttien ja huoltotilojen lisäksi tulee melontakeskus ja uimaranta.

Alueen lounaiseen reunaan ohjeellisella pallokentän merkinnällä osoitetut kentät eivät ole toteutuneet eikä suunnitelmia niiden toteuttamiseen ole tällä hetkellä. Ison Kallahden puiston kalliometsän alueen jatko kehittäminen puistona on perustelua.

Ok.

3 Liikuntatoimen uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Lautakunta päätti muuttaa vuoden 2016 talousarviokohdan 80708 alakohtien välistä jakoa, tarkistaa käyttösuunnitelmaa ja oikeuttaa liikuntaviraston käyttämään tileillä olevia määrärahoja liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Alakohta 80708. Just mun lempialakohta. Liitteenä ei kyllä ole taulukkoa, mutta kai tämä sitten on ok kuitenkin.

 4 Kuntalaisen valitus liikuntaviraston toiminnasta vakiovuoroja jaettaessa (pdf) (html)

Liite 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

 

Ok.

5 Liikuntalautakunnan kevätkauden 2017 kokousajat (pdf)(html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Nyt vielä kun muistaisi merkitä nämä kalenteriin – syksyn kokouspäivien merkitseminen unohtui ja nämä ovat tulleet aina vähän puskista. Liikuntalautakuntakauden olisi muuten pitänyt päättyä alun perin vuoden vaihteeseen, mutta kuntavaalien siirtämisen vuoksi saa vielä käydä istumassa bonuskokouksissa aina ensi kesäkuuhun asti.

Sen jälkeen toivottavasti istutaankin seuraavat neljä vuotta kaupunginvaltuustossa!

Liikuntalautakunta 7.5.

Torstain kokouksessa muun muassa talousarvio ja liikuntaviraston uudet maksut.

Liikuntajohtaja

4. Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle T-A. Kantola Helenan ym. talousarvioaloitteesta ampumaratapaikoista (pdf) (html)

Aloitteessa pyydettiin kaupunkia selvittämään ”yhteistyössä ammunnan harrastajien, heitä edustavien yhteisöjen ja valtion kanssa jatkotoimenpiteet Kivikon ampumaratahankkeen eteenpäin viemiseksi”. Ongelma ei ole tässä tapauksessa selvittämisessä vaan asiasta on jo tehty kattava selvitys. Ongelma on, ettei hankkeelle ole kukaan osoittanut rahoja. Ok.

5. Liikuntalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan lausuntopyyntöön vuoden 2014 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Lausunto arviointikertomuksen lausuntopyyntöön. Ah, virkamies on niin kaunis kieli.
Tarkastuslautakunta kritisoi (varsin aiheesta) liikuntaviraston sitovia tavoitteita, joita se ei pitänyt erityisen strategialähtöisinä. Näistä tavoitteista on aikaisemmin ollut lautakunnassakin puhetta ja minua on niissä häirinnyt muun muassa se, ettei liikuntatoimen kolmannen sektorin yhteistyön tuloksia mitata mitenkään eikä sille ole asetettu tavoitteita. Seurojen avustushakemuksissa kuitenkin kysytään erilaista oleellista tilastotietoa, josta voitaisiiin päätellä aika paljon helsinkiläisen liikunnnan tilanteesta ja kehittymisestä. Lausunnossa luvataan parantaa tavat ja parantaa tavoitteiden asettelua seuraavan talousarvion laadinnan yhteydessä. Ok.

6. Liikuntaviraston ulkopuolisille toimijoille vuokrattavien alueiden vuokraehdot ja periaatteet (pdf) (html)

Jätettiin edellisessä kokouksessa pöydälle selvityksiä varten. Ok.

Lassilan liikuntapuiston uusi lähiliikuntapaikka.
Lassilan liikuntapuiston uusi lähiliikuntapaikka.

7. Lassilan liikuntapuisto, lähiliikuntapaikan uudisrakennustyön tilaaminen (pdf) (html)

Valittaneen kilpailutuksen voittanut VRJ Etelä-Suomi Oy toteuttamaan Lassilan lähiliikuntapaikka. Hienon näköinen mesta 329000€. Ok.

8. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan takaisinsaantiasiassa tekemään päätökseen koskien pyörällä kaatumista ulkoilutiellä Keskuspuistossa (pdf) (html)

Vahinkovakuutusyhtiö hakee kaupungilta korvauksia takaisinsaantivaatimuksena sillä perusteella että ”ei talvikunnossapitoa -kyltti oli asetettu liian korkealle niin että sitä ole vaikea havaita”. Ei jatkoon.

9. Liikuntaviraston talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 (pdf) (html)

En ole vielä ehtinyt perehtyä talousarvioehdotukseen, joten täydennän blogia tältä osin myöhemmin.

10. Liikuntatoimen yleiset ohjeet ja käytöstä perittävät maksut 1.1.2016 alkaen (pdf) (html)

Kuten yllä, täydennän myöhemmin kun olen ehtinyt lukea materiaalin kunnolla.

Ulkoliikuntapalvelut

1. Maa-alueen vuokraus Karjakaivon alueelta Solvalla Stiftelse r.s.:lle tien ja ulkoilureitin ylläpitoa varten (pdf) (html)

Liite 1 Hakemus
Liite 3 Kartta
Vuokra-alueella on karttaliitteeseen merkitty Solvallan laskettelurinteelle johtava tieyhteys ja ulkoilureitit, joiden pituudet ovat 3 ja 5 kilometriä. Ok.

2. Vuosaaren liikuntapuiston yhteydessä olevan maa-alueen vuokraaminen Planmeca Oy:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf) (html)

Planmeca oy haluaa vuokrata rakennusviraston hallinnassa olevan alueen ylipainehallia varten golfin ympärivuotiseen harjoitteluun. Päätetään ehdollisena riippuen siitä saadaanko alue rakennusvirastolta liikuntaviraston hallintaan. Ok.

3. Lausunto kaupunginhallitukselle Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:n golfhallihanketta koskevasta lainahakemus (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus
Lainahakemus liittyen edelliseen. Ok.

4. Helsingin skeittiohjelma 2015−2019 (pdf) (html)

Helsingin skeittiohjelma tiedoksi.

Merelliset palvelut

1 Oikaisuvaatimus koskien merellisten palvelujen osastopäällikön päätöstä liittyen anniskeluoikeuteen Kallahdenniemen uimarannan kioskille (pdf) (html)

Kioskiyrittäjä haluaa anniskeluoikeutta uimarannan kioskille. Esittelijän perusteet luvan eväämiselle ovat ihan vakuuttavat.

Hallintopalvelut

1 Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakojärjestys ja -perusteet (pdf) (html)

Liikuntapaikkojen jakoperusteet. Etusijalla lasten ja nuorten toiminta, joka yritetään sijoittaa alkuiltaan. Ok.