Liikuntalautakunta 16.4. 2013

Edellinen kokous meni aika pitkälle nuottien mukaisesti ilman suurempia yllätyksiä. Tein vastaehdotuksen Maailma kylässä -festarien anniskeluoikeusasiassa, mutta en saanut ehdotukselleni kannatusta, joten Kepa saa vain B-oikeudet. Ei maailma siihen varmaaan kuitenkaan kaadu. Lauttasaaren liikuntahallihanke herätti paljon keskustelua. Hankkeen rahoitus on aika huteralla pohjalla ja lisäksi hallin rakentamiskustannukset per neliö ovat aika korkeat, johtuen sm-tason käsipallonpelien järjestämisen vaatimuksista. Liikunnallisista lähtökohdista hanke on mitä kannatettavin, koska Lauttasaaressa on varsin vähän sisäliikuntapaikkoja väkilukuun suhteutettuna ja Koivusaaren rakennushanke lisää väestöä entisestään. Kaupunginhallitukselle jää kuitenkin mietittäväksi kuinka suuren taloudellisen riskin kaupunki on valmis ottamaan. Positiivista on kuitenkin se, että opetusvirasto lähti hankkeeseen mukaan koululainalla.

Seuraavan kokouksen asialista on aika lyhyt, joten aikaa jää kokouksen jälkeen viiden osastonpäällikön virkaa hakeneen ehdokkaan haastatteluun. Osastonpäällikköasia käsiteltänee varsinaisesti sitten seuraavassa kokouksessa.

Varsinaiset asiat.

4 Oikaisuvaatimus veneen siirtokustannusten korvaamista koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä (pdf) (html)

Ok. Voitaneen odottaa, että venepaikan vuokraaja ottaa selville missä hänen venepaikkansa sijaitsee, varsinkin kun se on vuokrasopimuksessa yksilöity.

5 Liikuntatoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014-2016 laatimisohjeet ja laatimisaikataulu (pdf) (html)

Ok.

6 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2013 (pdf) (html)

Varsinaista tilastotietoa ei vielä ole, mutta sitoviin tavoitteisiin yllettäneen ja tulojen ylittyvän 0,2 M€. Ok.

1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n

Suomen tunteitaherättävin golfklubi puhuttaa jälleen. Nyt kyseessä on golfkentän käytön avaamista nykyistä enemmän myös muille kun klubin jäsenille. Klubille asetettiin vuonna 2009 maanvuokrasopimuksessa ehtoja vieraspelaamiselle ja nämä ehdot on toteutettu ja jopa osin ylitetty. Näiltä osin ei siis voida ryhtyä sen kummempiin toimenpiteisiin.

Eri asia sitten kokonaan on, onko mitään järkeä ylläpitää näin suurta aluetta kantakaupungissa golfkenttänä esimerkiksi asuinrakentamisen sijaan. Järkevämpää, että ihmiset asuisivat Talissa ja ajaisivat Kirkkonummen pelloille pelaamaan golfia kuin että ihmiset asuvat Kirkkonummen pelloilla ja ajavat Taliin pelaamaan golfia.

1 Hankintapäätös Elisaaren ulkoilualueen hoidosta Inkoossa (pdf) (html)

Entisen henkilöstöyrittäjän sopimus päättyy ja henkilö jää eläkkeelle, kilpailutettu hankintakeskuskuksen kanssa.  Ok.

Ensi keskiviikkona ja torstaina on sitten vuorossa Liikuntalautakunnan ja -viraston vuoden 2014 talousarvion valmisteluseminaari Kisakallion Urheiluopistolla. Yritän kirjoittaa seuraavan vuoden suuremmista budjettilinjauksista heti seminaarin jälkeen.

Liikuntalautakunta 26.3. 2013

Liikuntalautakunnan asialistaan perehtyminen jäi taas vähän viime tippaan – esityslista tuli perjantaina ja  viikonloppu meni vaihteeksi liikunnan parissa vain siitä puhumisen sijaan. Kalpamiekkailun alkeiskurssilla ei tällä kertaa ollut kovin montaa osallistujaa, mutta toisaalta oli sitten aikaa perehtyä asioihin tavallista syvemmin. Hauskaa oli, kiitokset Joelle ja Santerille.

Asiaan:

3 Lausunto kaupunginvaltuustolle Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta virkamiesten ja asukkaiden välisen tiedonkulun parantamisesta (pdf)(html)

Tämä palautettiin viime kokouksessa valmisteluun minun esitykseni pohjalta. Lausuntoon haluttiin saada tarkemmin eritynä tietoa niistä toimista, joihin Liikuntavirastossa on ryhdytty tiedotuksen kehittämiseksi. Asiakastyytyväisyys tiedotukseen on viime vuosina parantunut, mikä positiivisena seikkana huomioitakoon. Tämä on nyt varmaankin ihan ok.

4 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n lainahakemusta (pdf)(html)

Lauttasaaren yhteiskoulu hakee lainaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolta koulun liikuntatilojen laajennukseen. Periaatteessa kannatettava hanke ja Lauttasaareen tarvittaisiin lisää liikuntatilaa. Hankkeen rahoitus on kuitenkin vielä tällä hetkellä hieman huteralla pohjalla, rahoitussuunnitelmassa esitetty vaihtovelkakirjalaina on vasta suunnitteluasteella. Lausunnossa olisi hyvä esittää selkeämmin, minkä ehtojen täyttyessä Liikuntalautakunta on valmis puoltamaan lainahakemusta. Tällä hetkellä tämä jää hieman epäselväksi.

5 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto Sari Näreen valtuustoaloitteesta, joka koskee uimapuvuttoman uinnin helpottamista Helsingissä (pdf)(html)
6 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto Sari Näreen valtuusto-aloitteesta, joka koskee uimaranta-alueen kaavoittamista erityisryhmille (pdf)(html)

Naisten naku-uinnin puolesta! Aloitteessa ehdotettu Yrjönkadun uimahallin aukioloajan pidennys kesällä on käytännössä hankalaa sen aiheuttamien kustannusten ja uimahallin remonttitarpeiden vuoksi. Puukiukaan ottaminen uudelleen käyttöön vaatii hormiremonttia ja se voidaan toisaalta tehdä vain hallin ollessa suljettuna. Seurasaaren uimalan tekstiilittömän uinnin kokeilua sen sijaan jatketaan ja toivotaan viime kesää parempia säitä. Ok.

7 Liikuntalautakunnan lausunto Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta (nro 12180) (pdf)(html)

Palautettiin puheenjohtajan ehdotuksesta valmisteluun viime kokouksessa: haluttiin lisätä selostus myös muista alueen liikuntapalveluista kuin venepaikoista. Nyt korostetaan lähiliikuntapaikkoja ja myös ehdotetaan venepaikkojen lisäämistä saaren pohjoisrannalle. Ok.

8 Lausuntopyyntö liikuntalautakunnalta Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta (pdf)(html)

Ok. Liikuntaviraston kannalta on ongelma, että viraston hallinoimien tontittomien alueiden (esim. virkistysalueet, venesatamat ja uimarannat) osalta vesilaitos ei rakenna vesihuoltojärjestelmiä alueen rajalle. Vesihuollon järjestäminen jää tällöin viraston vastuulle ja aiheuttaa suuria ylimääräisiä kustannuksia.

9 Oikaisuvaatimus auton vahingoittumista koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä (pdf)(html)

Tää on niin siistiä. CSI Käpylä!

Auton tuulilasi rikkoutui Käpylän tekojääradan parkkipaikalla. Kukaan ei nähnyt varsinaista tapahtumaa, mutta muutaman metrin päässä autosta löytyi kiekko. Vaikka pitäviä todisteita siitä, että vahinko aiheutui nimen omaan kiekosta ei ole, esitetty tapahtumien kulku vaikuttaa uskottavalta ja antaa perusteet korvaukselle.

10 Liikuntatoimi, uimarantojen ja uimapaikkojen nimeäminen (pdf)(html)

Aika turvallisia valintoja nämä, mutta menkööt. Vielä mä joku päivä tulen ehdottamaan, että Kisahallin voimailusali nimetään Club pakkotoistoksi!

11 Kepa ry, päätös anniskeluluvan puoltohakemukseen koskien 25.-26.5.2013 Kaisaniemenkentällä järjestettävää Maailma kylässä -festivaalia (pdf)(html)

Kepalle ei riitä keppana, vaan pitäisi saada A-oikeudet. Päätösesityksessä puolletaan vaan B-oikeuksia.

Kepan hakemuksessa perustellaan anniskeluoikeuden laajennusta ihan järkevästi – tapahtumaa ollaan kehittämässä niin, että eri vuosina keskityttäisiin eri maanosiin ja että tämä näkyisi myös festivaalin ruoka- ja juomatarjonnassa. Monien alueiden perinteiset alkoholijuomat vaativat A-oikeudet.  Maailma kylässä on omien kokemuksieni mukaan ollut aina hyvin siisti tapahtuma, jossa alkoholi ei ole aiheuttanut järjestyshäiriöitä eikä muita ongelmia.

Lähtökohtaisesti kai ongelma ei ole nautitun alkoholin laatu vaan määrä. Minusta A-oikeudet voitaisiin ihan hyvin myöntää vaikka kokeiluperiaatteella ainakin yhdeksi vuodeksi. Jos muutos ei aiheuta ongelmia, käytäntö voitaisiin sitten vakiinnuttaa.

12 Liikuntatoimen vuoden 2012 toimintakertomus (pdf)(html)

Täytyy illalla lukea ajatuksella läpi, mutta oletettavasti ok.

1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n lainahakemusta (pdf)(html)

Kenttien pinnoitteiden uusiminen, kustannusarvio noin 50 k€. Ok.

tuomarikylä

1 Lausunto kaupunginhallitukselle Tuomarinkylän Talli Oy:n ratsastustallirakennusten korjaus- ja uudisrakennushanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf)(html)

Teknisluonteinen päätös, asiaa käsitelty jo aikaisemmin. ok.

Liikuntalautakunta 5.3. 2013

Edellinen liikuntalautakunnan kokous meni käytännössä esittelijän päätösesitysten mukaisesti.

Ennen varsinaista kokousta kokoontui työryhmä, joka käsitteli vuoden 2013 tapahtuma-avustushakemukset. Virkamiestyönä tehty tapahtuma-avustusjakoesitys oli ihan asiallinen ja hyvin perusteltu, toimikunta muutti sitä vain vähän, muun muassa minun esitykseni perustella korottamalla HePon työmatkapyöräilyaamiashappeningin määrärahaa 500:sta 1000 €. Toimikunnan työtä päätettiin jatkaa lautakunnan päätöksellä tapahtuma-avustusten jakoperusteiden kehittämisen suhteen. Tällä hetkellä virastoon tulee valtava määrä silppuhakemuksia, joita kaikkia tuetaan joillain satalappusilla. Uudet perusteet pitäisi saada jo ensi vuoden hakuun eikä tätä katsota välttämättä parhaaksi mahdolliseksi rahan käyttötavaksi.  Tämän uudistuksen lisäksi uskon, että kun toiminta-avustusten jakoperusteita tullaan myöhemmin lautakuntakaudella tarkastelemaan täytyy todennäköisesti miettiä vielä uudelleen toiminta- ja tapahtuma-avustusten rajalinjaa samalla, kun toiminta-avustuksiin tulee toivottavasti lisää sisällöllistä ja laadullista ohjausta nykyisen päälukuun perustuvan mallin lisäksi.

Kalanistutusten osalta seikkailtiinkin sitten kafkamaisessa byrokratiassa. Helsingin kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus hoitaa kalakantoja istutuksilla vesiasetuksen nojalla. Kalanpoikasten määrälle on asetettu sitovat tavoitteet. Valvova viranomainen on paikallinen ely-keskus. Ely-keskus on myös kalanhoitopalveluja tuottava palveluntarjoaja.

Helsingin kaupunki maksaa ely-keskukselle rahaa siian- ja meritaimenen istuttamisesta. Siikoja ei saada istutettua tarvittavaa määrää, koska poikasia ei saada tuotettua. Meritaimenen kohdalla valvova viranomainen/palveluntarjoaja päättääkin käyttää osan kaupungin rahoista kirjolohien istuttamiseen – koska ”taimenen istuttamisen tulokset ovat niin heikot”. Helsingin kaupunki voisi kai valittaa ely-keskuksen toiminnasta valvovalle viranomaiselle, joka sattuu olemaan se samainen ely-keskus. Jotenkin tuntuu, ettei kannata. Koska kyseessä on valtuuston asettama sitova tavoite, asia on tulossa vielä kaupunginhallitukselle ja valtuustoon, joten valtuutetut, onnea, pääsette tekemään on poliittisia päätöksiä joilla on merkitystä!

Kokouksen lopuksi keskusteltiin Yrjönkadun puusaunan kohtalosta. Saunan hormi on käyttökiellossa hormipalon jälkeen ja se voidaan korjata vasta kesällä uimahallin ollessa kiinni. Tarkoitus on ensisijaisesti saada saunaan edelleen puukiuas ja vasta jos tämä ei jostain syystä onnistu, miettiä muita vaihtoehtoja.

Seuraavan kokouksen asialistalla on sitten seuraavia asioita:

Lausunto kaupunginvaltuustolle Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta virkamiesten ja asukkaiden välisen tiedonkulun parantamisesta (pdf) (html)

Valtuustoaloitteessa ”pyydetään, että Helsingin kaupunki parantaa ja tehostaa virkamiestensä ja asukkaittensa välistä tiedonkulkua, eli asiakaspalveluaan”. Aika ympäripyöreästi muotoiltu aloite, mutta niin on päätösesityksen lausuntoehdotuskin.

Taannoisen kyselyn mukaan Helsingin kaupungin liikuntaviraston palvelut sijoittuivat  suomalaisten kaupunkien vertailussa  kaikilla osa-alueilla kahden parhaan joukkoon paitsi juuri tiedottamisessa ja tiedottaminen oli se osa-alue palveluissa, joihin oltiin kaikista vähiten tyytyväisiä – tämä selkeästi on tällä hetkellä alue, johon pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Tässä yhteydessä voisi olla lausunnossakin hyvä lyhyesti todeta, mitkä aikaisempien kyselyjen perusteella ovat olleet konkreettisesti tiedottamisen ongelmat ja miten juuri näihin ongelmiin ollaan puuttumassa.

Liite
Koivusaaren kaavaehdotus.

Liikuntalautakunnan lausunto Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta (nro 12180) (pdf)(html)

Koivusaaren kaavaehdotusta on jo yleisemmällä tasolla kommentoineet ansiokkaasti toveri Oskala ja nimimerkki Tolkku. Betonikantta ja eritasoliittymää pukkaa. Liikuntalautakunta kuitenkin keskittyy vain kaavan liikunta- ja ulkoiluosuuteen. Lausuntoehdotuksessa todetaan:

Koivusaaren 4 000 asukkaan osayleiskaava-alueelle ei ole esitetty riittävän väljiä pienvenesatamia, vaan ehdotus tekee mahdottomaksi jo nykyisin alueella toimivien pienvenesatamien toiminnot. Pienvenesatamien suunnittelulähtökohta on väärä. Suunnittelualueelle mahtuu juuri ja juuri alueen nykyiset veneet.. Nykyisen venemäärän sekä venekoon kasvaessa pienvenesatamat ovat jo rakennushankkeen valmistuessa liian pieniä. Veneet ovat todellisuudessa suurempia kuin on suunnitelmassa ja niiden manööverit vaativat enemmän tilaa kuin suunnitelmassa esitetty. Satama-altaat ovat liian ahtaita. Pienvenesatamien maa-alueet ovat liian ahtaita. Talvisäilytyspaikkoja ja autopaikkoja ei ole tarpeeksi.

Maallikon on vaikea ymmärtää, että miten ainakaan saaren itäpuolella olevan pienvenesataman satama-allasta voitaisiin oleellisesti laajentaa ja tästä on hyvä kuulla lisää. Talvisäilytyspaikkoja on kaavan mukaan mahdotonta sijoittaa saarelle venepaikkoja vastaavaa määrää, mikä on saaren koko huomioon ottaen ymmärrettävää. Halvempaa tonttimaata talvisäilytystä varten löytyy varmasti muualta Uudeltamaalta. Venepaikkojen vähyyttä voitaisiin korjata tekemällä lisää venepaikkoja saaren pohjoisrannalle?

Autopaikkojen vähäisyydestä ei kuitenkaan varmaankaan ole tarvetta kritisoida: on varmaankin tarkoituksenmukaista pyrkiä antamaan venepaikkoja ensisijaisesti alueen asukkaille ja silloin sataman erillisten autopaikkojen tarve on vähäinen, koska autot voidaan parkkeerata kävelyetäisyydellä olevalle asunnon parkkipaikalle. Muualta tulevat veneidenomistajat on syytä saada käyttämään metroa oman auton sijaan. Tämä on kirjattu jo kaavan perusteisiinkin: ”Koivusaarta suunnitellaan metron käyttöön voimakkaasti tukeutuvana kaupunginosana, jossa asuminen tai työskentely ei välttämättä edellytä oman auton käyttöä.”

Liikuntalautakunnan lausunto Viikin (36.ko) ja Vanhankaupungin (27.ko) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12160) (pdf) (html) 

Pornaistenlahden kaava.
Pornaistenniemen kaava.

Ok. Erityisesti alueen pienten 1900-luvun alun kalamajojen säilyttäminen on kannatettava ajatus.

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Urheiluhallit Oy:n lisälainahakemusta (pdf)(html)

Malmin uimahallin perusparannushanke maksaa 700 000 € enemmän kuin alun perin kaavailtiin ja Urheiluhallit Oy, jonka osake-enemmistön omistaa Helsingin kaupunki, hakee 400 000 € lisälainaa. Menee normaalin käytännön mukaisesti ja siksi ok. Huomionarvoista on, että Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston pääomat ovat huvenneet Olympiastadionin peruskorjauksen vuoksi – tämä ei välttämättä tiedä hyvää tulevien vuosien liikuntainvestoinneille.

Kohdat 8 & 9: Helsinki Cupin ja Stadi Cupin hakemukset kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2013 (pdf) (html) ja (pdf) (html)

Suomen merkittävimpien jalkapalloilutapahtumien järjestämistä kannattaa tämän verran tukea, myönnetään 50 % alennus kenttävuokrista.

Liikuntatoimen tilinpäätös – talousarvion toteutuminen ja tuottavuuden kehitys vuonna 2012(pdf) (html)

Ok.

Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoinna olevan viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Ok.

Pohjoismaiden pääkaupunkien liikuntatoimen konferenssi Reykjavikissa 29.05.-01.06.2013(pdf) (html)

Meikeläinen lähtee Reykjavikiin VEROM MAKSAJIEN RAHOILLA!1

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto adressista, joka koskee Herttoniemen uimahallin rakentamista (pdf) (html)

Herttoniemessä on tontti uimahallia varten, mutta Vuosaaren uimahallihanke on mennyt prioriteettilistalla ohi ja suunnitteilla oleva Jätkäsaaren hanke tullee menemään myös. Rahaa tähän ei siis ihan lähiaikoina ole. Toisaalta, Itäkeskuksen uimahalli on vain kahden metropysäkin päässä, joten ihan kauhean huonosti herttoniemeläisten uimarien asiat eivät taida olla.

Lausunto kaupunginhallitukselle Paloheinänkenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta(pdf) (html)

Tavallisesti lainaa myönnetään 40 % kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty mahdollisten muiden tahojen myöntämien avustusten osuus. Tässä tapauksessa kuitenkin ehdotetaan, että myönnetään 40 % kokonaiskustannuksista, ilman että ely-keskuksen myöhemmin selviävää rahoitusosoittta vähennetään kustannuksista. Sinänsä kannatettava hanke, jota olen valmis puoltamaan, mutta olisi hyvä kuulla perustelut tälle poikkeavalle esitykselle.

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Annika Anderssonin ym. valtuustoaloitetta skeittiramppien sijoittamisesta leikkipuisto Munkin yhteyteen (pdf) (html)

Väärä osoite, leikkipuisto Munkki ei ole Liikuntaviraston hallinnassa.

Lausunto kaupunginhallitukselle Pajamäenkentän kenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Sama kuvio kuin Paloheinän osalta. Kannatetaan, mutta miksi poikkeus?

Esitys kaupunginhallitukselle Pohjoisrannan Halkolaituria koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemiseksi Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:n kanssa (pdf) (html)

Ok.

Pitkäaikainen vuokrasopimus Pohjoisrannan venesataman maa-alueesta (Siltavuorensalmen puolelta) Halkolaiturin Veneilijät ry:n kanssa (pdf) (html)

Ok.

Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi (pdf) (html)

Eipä näytä olevan mitään toimenpiteitä vaativaa.

Varsinaisten asialistalla olevien asioiden lisäksi on tarkoitukseni tiedustella Oulunkylän curlinghallin esteellisyydestä, joka saamieni tietojen mukaan on estänyt hallin käytön pyörätuolicurlingiin. Saadun palautteen mukaan myös hallin johto on suhtautunut yhteyden ottoihin asian tiimoilta epäasiallisesti. Onko liikuntalaitososastolla mahdollisuutta vaikuttaa asiaan?