Liikuntalautakunta 3.10. 2013

Liikuntaviraston avustusjärjestelmän uusiminen on yksi nykyisen liikuntalautakunnan tärkeimmistä tehtävistä tällä vaalikaudella. Huomisen kokouksen yhteydessä viraston palkkaama selvitysmies Jorma Vertainen tulee esittelemään työn edistymistä ja kuulemaan lautakunnan ohjeistusta avustusjärjestelmän tavoitteista. Lautakunta kokoontui maanantaina keskustelemaan vapaamuotoisesti näkemyksistään siitä, miten järjestelmää tulisi uudistaa.

Itse katson, että nykyistä järjestelmää tulisi yksinkertaistaa ja keskittyä toiminnan tukemiseen sen sijaan, että tuetaan seiniä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuokra-avustuksista sekä  tilojen ilmaisesta ja ja tuetusta käytöstä luovuttaisiin ja nämä rahat ohjattaisiin seurojen harjoitustoiminnan tukemiseen niin, että seurat voisivat vapaasti järjestää toimintaa joustavasti missä parhaimmaksi katsovat. Tämän ansiosta nykyinen epätasa-arvoinen tilanne niiden seurojen, jotka saavat käyttöönsä ilmaiseksi viraston liikuntatiloja ja niiden, jotka itsenäisesti järjestävät toimitilansa tasoittuisi.

Nykyinen avustusjärjestelmä painottaa jo voimakkaasti lasten ja nuorten liikuntaa, mikä on hyvä ja perusteltu lähtökohta. Kehittämisessä tulisi ottaa huomioon Suomessa kansainvälisestikin poikkeuksellisen voimakas pudokasilmiö murrosikäisillä nuorilla. Järjestelmän tulisi kannustaa seuroja järjestämään uudenlaista vapaamuotoisempaa ja ei kilpaurheiluun tähtäävää toimintaa yläasteikäisille. Suuri osa nuorista ei halua sitoutua monta kertaa viikossa tapahtuvaan tavoitteelliseen lajiharjoitteluun ja näille nuorille tulisi olla tarjolla myös muita vaihtoehtoja.  Käytännössä pitäisi siis tukien kautta luoda seuroille kannusteita liikuttaa mahdollisimman monia nuoria jonkin verran sen sijaan, että liikutetaan muutamia nuoria todella paljon.

Avustusjärjestelmässä pitäisi myös huomioida harrastuksen kustannukset liikkujalle. Yksi edellä mainitun pudokasilmiön syistä on myös yläkouluiässä tapahtuva harrastusten kustannusten merkittävä nouseminen, joka karsii nykyisin monia vähemmän taloudellisesti etuoikeutettuja nuoria liikuntaharrastuksista puhtaasti taloudellisista syistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tänä vuonna lanseeraamassa seuratukijärjestelmässä oli tuettavuuden ehdoksi asetettu harrastuksen kohtuullinen kustannus, joka sai olla harrastajalle korkeintaan 50 €/kk. Vastaavanlainen kriteeri olisi syytä ottaa osaksi kaupungin tukijärjestelmää esimerkiksi niin, että kaupunki tilastoisi lajikohtaisesti keskimääräisiä harrastuksen hintoja ja epäisi avustukset sellaisilta seuroilta, joilla kustannukset olisivat vaikka kaksi kertaa tämän lajikohtaisen mediaanin. Seuroille pitää luonnollisesti antaa mahdollisuus sopeutua tähän muutokseen, joten se voitaisiin toteuttaa siirtymäajan jälkeen niin, että ensimmäisenä vuonna vain tilastoitaisiin kustannuksia ja tulokset tiedotettaisiin kaikille seuroille. Tämän datan perusteella voitaisiin sitten määritellä avustettavuuden rajat seuraavalle vuodelle.

Haluaisin mielelläni kuulla mahdollisimman monilta helsinkiläisiltä liikunta- ja urheiluseuroissa toimivilta mielipiteitä siitä, miten heidän mielestään järjestelmää pitäisi kehittää, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Sitten käsillä oleviin asiohin:

4 Oikaisuvaatimus Suomen Taitovoimisteluklubi ry:n toiminta-avustukseen (pdf) (html)

Haluamatta kuulostaa sydämmettömältä täytyy todeta, että avustuspäätöksiä tehtäessä on voitava luottaa seurojen ilmoittamiin tietoihin ja seuroilta voidaan vaatia, että pyydetyt tiedot toimitetaan ajallaan ja täydellisinä. Muuten ollaan loputtomassa oikaisuvaatimuskierteessä. Esityksen mukaan.

5 Oikaisuvaatimus Perheliikuntaseura Fin Tennis & Pentathlon ry:n vuokra-avustukseen (pdf)(html)

Kuten yllä.

6 Oikaisuvaatimus Suomen Wushu Kungfu Seura ry:n vuokra-avustukseen (pdf) (html)

Idem.

7 Uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Siirretään rahoja Pallokenttä 7:n peruskorjaukselta Pirkkolan hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi. Tämä on kaikin puolin hyvä ratkaisu ja olettaen, että uuden Pirkkolan kenttä saadaan tavalla tai toisella talvikäytettäksi suurin ongelma HJK:n kuplahankkeen tiimoiltakin poistuu samalla. Eli, tämä on ok ja kun virastolta saadaan selvitys miten kenttää voitaisiin käyttää myös talvella (esimerkiksi auraamalla tai Pirkkolan jäähallin lauhdevesiä hyödyntämällä lämmitettynä) niin uskoisin, että lautakunta saisi lopulta myös tämän kuplahallikysymyksenkin kaikkia osapuolia tyydyttävään päätökseen.

8 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodelle 2013 (pdf) (html)

Hyvä uutinen: sitova toimintakate ja tavoitteet näyttävät toteutuvan. Huono uutinen: Kivikon hiihtohallin rakennushanke näyttää menevän yli budjetoidusta niin että rytisee ja tästä pitää kokouksessa keskustella.

1 Suostumus Unique Creations International Oy:lle anniskeluluvan hakemiseksi Kivikon hiihtohalliin (pdf) (html)

Taas ollaan liikuntalautakunnan ydinosaamisalueen ja -toiminnan alueella, eli antamassa lausuntoja anniskeluluvista. Kai niiden risteilymatkustajien on rommitotinsa ja minttukaakaonsa saatava. Ok.

Liikuntalautakunta 12.2. 2013

Liikuntalautakunnan esityslista ilmestyi taas tiistain kokousta edeltävänä perjantaina. Tämä on edelleenkin varsin lyhyt varoaika esityslistan asioihin perehtymiseen. Varsinkin jos kokousta edeltävä viikonloppu sattuu olemaan sellaista härdelliä kuin omani sattui olemaan: vaimo päivysti ja minulla oli lastenhoitovastuu, ensi torstain hallituksen kokousta varten oli rästitehtävinä Helsingin miekkailijoiden toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman kirjoittaminen ja koko sunnuntaipäivä meni vielä Kisahallilla järjestämässä miekkailun juniorien Masters-osakilpailua. Joten valitettavasti tämäkin blogaus tulee vasta nyt, päivää ennen kokousta.

Edellinen kokous meni päätösten osalta käytännössä esittelyjen mukaan. Järjestöjen toiminta-avustusten kohdalla esittelijä muutti päätösesitystään edellisessä blogikirjoituksessani tekemäni ehdotuksen kaltaisesti: toiminta-avustushakemuksissa pyydetään seuroilta tietoa  harrastuksen kustannuksista ikäryhmittäin – mikäli tietotekniikan jumalat sen sallivat. Nykyisin kun koodi on lakiakin mahtavampi.

Varsinaista lautakunnan kokousta ennen toimikunta, jossa minä edustan Vihreitä, tulee käsittelemään ensi vuoden tapahtuma-avustukset. Jaettavana on yhteensä 77 000 € 91 hakemuksen kesken, joiden yhteenlaskettu summa on 292 309 €. Tapahtuma-avustusten jakoperusteet ovat:

  • Tapahtuma-avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin ja avoimiin kansainvälisiin kilpailuihin.
  • Avustusta myönnettäessä painotetaan tapahtuman laajuutta, monipuolisuutta, nuorisotoimintaa ja näkyvyyttä Helsingin kaupunkikuvassa.
  • Aikuisten arvokilpailuja, kuten SM-, EM- tai MM-kilpailuja ei avusteta.
  • Liikuntatapahtumille myönnetty avustus ei ole esteenä sille, että tapahtumalle myönnetään alennusta tapahtumaan vuokratuista liikuntaviraston liikuntapaikoista.

Toimikunta pyysi virkamiehiä valmistelemaan esityksen, jossa selvästi jakoperusteiden vastaiset hakemukset on karsittu ja hakemukset on jaoteltu tapahtuman luonteen perusteella. Päällisin puolin jakoehdotus näyttää varsin kelvolliselta. Suurimmat tukipotit tulee saamaan Hesa Cupin kaltaiset suurtapahtumat, mutta erityisryhmiäkin on huomioitu kiitettävästi. Toimikunta tekee lautakunnalle kokouksessa esiteltävän lopullisen esityksen, joka tullee menemään sellaisenaan läpi.

Mahdollisuuksien puitteissa tarkoitus on kokouksen yhteydessä tiedustella liikuntalaitososaston osastopäälliköltä suunnitelmista Yrjönkadun puulämmitteisen saunan suhteen. Puulämmitteinen kiuas jouduttiin jokin aika sitten korvaamaan sähkökiukaalla hormipalon vuoksi. Puusaunan pysyvä korvaaminen sähkökiukaalla olisi suuri sääli ja muitakin vaihtoehtoja on syytä harkita: esimerkiksi Arla-saunassa kiukaat lämpiävät maakaasulla, mikä voisi savuhaittojenkin kannalta olla nykyistä parempi vaihtoehto.

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat:

4 Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Kruunuvuoren uimarannan huoltorakennuksen laajentamista asemakaavassa esitetystä (pdf)

Esittelijän esityksessä todetaan, ettei uusiin hankkeisiin ole nykyisessä budjettiraamissa mahdollisuutta, eikä varsinaisesti edes uusien asuinalueiden liikuntatoimen palvelujen luomiseen. Budjetin kohdentamista, suuruutta ja tarpeita pitää tarkastella tarkemmin kevään budjettiseminaarissa ja varmaan avata keskustelu kaupungin vuosien 2014-17 taloussuunnitelman pohjalta vuoden 2014 lisämäärärahasta, mikäli valtuusto tällaisen haluaa toteuttaa.

5 Liikuntatapahtumiin olevan määrärahan jakaminen vuodeksi 2013 (pdf)

Käsitellään edellä mainitun toimikunnnan lausunto.

6 Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014 (pdf)

Päätetään ketkä muun muassa  Bror-Erik Walleniuksen kanssa pääsevät valitsemaan Vuoden helsinkiläisurheilijan tai urheilujoukkueen pääpalkinnon saajan sekä Vuoden helsinkiläisen urheiluseuran, Vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja Vuoden helsinkiläisvalmentajan. Toimikunta ei kuulunut valtuustoryhmien luottamuspaikkaneuvottelujen piiriin, joten lautakunnalla on vapaat kädet. Vihreiden edustajaksi tullee Sallamaari Muhonen.

7 Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksestä koskien vahingonkorvausvaatimusta Kivikon hiihtohallissa tapahtuneesta kaatumisesta (pdf)

Sauvat poikki, Kivikon hiihtohallin vika. Korvataanko ostohinta vai 2/3 ostohinnasta? Käyttötavaran tapauksessa jotenkin tuntuu siltä, ettei koko hankintahinnan korvaaminen tunnu järkevältä.

8 Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet sekä liikuntatoimen vuoden 2013 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen (pdf)

Ok.

9 Liikuntaviraston merellisen osaston sitovan toiminnallisen tavoitteen muuttaminen (pdf)
  1. Asetetaan sitovat tavoitteet siian ja meritaimenen istutukselle vuodelle 2012
  2. ELY –keskus ei pystynyt toimittamaan tarvittavaa määrää siianpoikasia ja käyttänyt omin päin osan liikuntaviraston maksamista rahoista meritaimenen sijaan kirjolohen istutuskokeiluun
  3. PROFIT! Eikun siis: muutetaan sitovia tavoitteita samoiksi kuin toteutuneet.

Ulkoliikuntaosastolta kolme pitkää vuokrasopimusasiaa muun muassa Vuosaaren golf-radasta ja Paloheinän pallokentästä ja merelliseltä osastolta Vuosaaren venesatamasta. Mennee esitysten mukaan.

Eiköhän tämän kokouksen jälkeen ehdi vielä treeneihinkin.