Vastajihadismin höpsismi

Viime aikoina olen Twitterissä ja Facebookissa nähnyt myös suomalaisten ”islamkriitikoiden” toistettavan väitettä, jonka mukaan islam olisi 1400-vuotisen historiansa aikana aiheuttanut 270 miljoonaa kuolonuhria.

Yksi luvun äänekkäimmistä julistajista on ollut yhdysvaltalainen vastajihadhörhö Pamela Geller, joka lokakuussa 2011 protestoi New Yorkin Metropolitan Museumin islamilaista kulttuuria esittelevää näyttelyä kirjoittamalla:

Where is the Met’s showcase of the lives and cultures and histories of the 270 million victims of over a millennium of jihadi wars, land appropriations, cultural annihilations, and enslavements?

Alkuperäinen lähde on tiettävästi toisen yhdysvaltalaisen islamofobikon Bill Warnerin vuonna 2008 julkaisema artikkeli ”Tears of Jihad”, joka onkin sitten sellaista epätieteellistä suttua, lähteiden väärintulkintaa, tilastojen vääristelyä ja puhdasta sisäänlukutaidottomuutta, että ansaitsee tulla hieman seikkaperäisemmän tarkastelun kohteeksi.

Warner aloittaa esseensä juhlallisesti: ”These figures are a rough estimate of the death of non-Muslims by the political act of jihad”, ja tämän jälkeen käy ”islamin uhrit” maanosittain läpi. Osa seuraavaksi esittämästäni analyysistä perustuu Little Green Footballs -sivustolla julkaistuun kirjoitukseen, jota olen täydentänyt ja laajentanut.

Africa
Thomas Sowell [Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188] estimates that 11 million slaves were shipped across the Atlantic and 14 million were sent to the Islamic nations of North Africa and the Middle East. For every slave captured many others died. Estimates of this collateral damage vary. The renowned missionary David Livingstone estimated that for every slave who reached a plantation, five others were killed in the initial raid or died of illness and privation on the forced march.[Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888] Those who were left behind were the very young, the weak, the sick and the old. These soon died since the main providers had been killed or enslaved. So, for 25 million slaves delivered to the market, we have an estimated death of about 120 million people. Islam ran the wholesale slave trade in Africa.

120 million Africans

Ensiksikin tuntuu omituiselta etsiä orjakaupan laajuutta arvioivia lukuja teoksesta, joka ei varsinaisesti käsittele orjakauppaa. Paul Lovejoyn tuoreempi arvio Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän orjakaupan volyymille vuosien 600–1600 on Sowellin lukuja huomattavasti pienempi, noin 6,2 miljoonaa (Lovejoy, Paul E. (2012). Transformations of Slavery: A History of Slavery in Africa. London: Cambridge University Press) ja Trans-Atlantic Slave Trade Database arvioi transatlanttisen orjakaupan volyymiksi 12,5 miljoonaa. Näillä luvuilla uhriluku olisi noin 90 miljoonaa esitetyn 120 sijaan.

Esitettyjä lukuja erikoisempaa on  1800-luvulla eläneen lääkärin David Livingstonen arvion orjien hankinnan aiheuttaneista uhreista käyttäminen arviossa varsinkin kun aiheesta on tehty myös ihan oikeaa modernia tieteellistä tutkimustakin. Tarkkoja lukuja ei ole tiedä kukaan, mutta David E. Stannardin mukaan (American Holocaust. Oxford University Press, 1993) uhrien määrä saattoi olla sama tai mahdollisesti jopa suurempi kuin toimitettujen orjien. Jos poimitaan vaikka se yhtä suuri, niin päästään 120 miljoonasta vajaaseen 40 miljoonaan.

screen-shot-2017-01-12-at-15-50-28
Orjakauppaa käyneiden laivojen lähtösatamat. Lähde: Trans-Atlantic Slave Trade Database, Emory University

Ja sitten. ihan kaikista oudoin väite tässä luonnollisesti on se, että koko transatlanttisen orjakaupan uhrimäärä olisi islamin tai muslimien vastuulla. Aivan kuin kristityllä Euroopalla ei olisi ollut sen kanssa mitään tekemistä. Kuitenkin, kuten viereisestä kuvasta nähdään, orjakauppaa käyneiden laivojen lähtösatamat olivat kaikki joko Euroopassa tai eurooppalaisten siirtomaissa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.  Ja kauppa oli transatlanttista, eli kauppatavara toimitettiin pääsääntöisesti niihin eurooppalaisten siirtomaihin Etelä-Amerikassa.

Yhdysvaltain sisällissotaa ei kuitenkaan käyty unionin ja konfederaation islamilaisen kalifaatin välillä. Toisin sanoen, transatlanttisen orjakaupan uhreja on kovin vaikea lukea ”islamin” syyksi. Tämä laskee luvun noin 12 miljoonaan.

Ei siis 120, vaan ehkä 12 miljoonaa afrikkalaista.

Christians

The number of Christians martyred by Islam is 9 million [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10]. A rough estimate by Raphael Moore in History of Asia Minor is that another 50 million died in wars by jihad. So counting the million African Christians killed in the 20th century we have:
60 million Christians

Tämä onkin sitten taas ihan täyttä timanttia. Warner viittaa Raphael Mooren ”History of Asia Minor” esseeseen, mutta tällaista tekstiä ei ole olemassakaan. Sen sijaan on olemassa ”In Memory Of The 50 Million Victims Of The Orthodox Christian Holocaust” niminen teksti, jossa on alaotsikko ”History of Asia Minor”. Like a pro!

Ottamatta nyt tässä yhteydessä edes kantaa Mooren tekstin tieteelliseen luotettavuuteen, täytyy huomauttaa, että edes Moore ei väitä, että mainitut 50 miljoonaa ortodoksikristittyä olisivat olleet islamin murhaamia:

Between the tolls exacted from prisons, concentration camps, forced marches and exiles, warfare, famine, and brutal military occupation, it is reasonable to conclude that up to 50 million Orthodox Christians have perished in the first eight decades of the twentieth century.

Vaikka tekstin perusteella on epäselvää, miten Moore päätyy mainitsemaansa 50 miljoonaan uhriin. Mukana on joka tapauksessa niin Holodomorin 7–12 miljoonaa uhria, natsien hirmutekojen ortodoksiuhrit kuin kommunistien aiheuttamat uhrit Itä-Euroopassa, Kreikassa ja Etiopiassa.

Edellä lueteltujen lisäksi luvussa on mukana vuoden 1915 armenialaisten kansanmurhan noin 1-1,5 miljoonaa uhria. On vähintäänkin kyseenalaista voidaanko nämä laskea ”islamin” ja ”jihadin” uhreiksi. Kansanmurhaan toimeenpanivat maata hallinneet nuorturkkilaiset joiden ideologia oli nationalistinen, talousliberaali ja positivistisen sekulaari.

Barrett et al. 9 miljoonaa uhria puolestaan on listattu mittavassa taulukossa. Kyseinen taulukko on sen verran seikkaperäinen, että on erittäin epätodennäköistä, että Mooren edellä mainittujen poistamisen jälkeen jäljelle jääneetkin uhrit eivät olisi päällekkäisiä teoksessa esitettyjen kanssa.

Ei siis 60, vaan ehkä 9 miljoonaa kristittyä.

Hindus
Koenard Elst in Negationism in India gives an estimate of 80 million Hindus killed in the total jihad against India. [Koenard Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, pg. 34.] The country of India today is only half the size of ancient India, due to jihad. The mountains near India are called the Hindu Kush, meaning the “funeral pyre of the Hindus.”
80 million Hindus

medieval-england-population
Väestömäärän kehitys myöhäiskeskiaikaisessa Englannissa. 1300-luvun rajun pudotuksen syinä olivat musta surma ja sitä seurannut nälänhätä, ei muslimi-invaasio.

Jälleen artikkelissa on viitattu lähteisiin virheellisesti. Tekstissä esitetty 80 miljoonaa uhria ei ole Koenard Elstin arvio, vaan Elstin siteeraama professori K.S.Lalin arvio Intian hinduväestön vähenemisestä vuosien 1000 ja 1525 välisenä aikana.

Väestönmäärän rajuillekin muutoksille on muitakin mahdollisia selityksiä kuin muslimien käymät valloitussodat. Esimerkiksi Eurooppa menetti vuosien 1346–1353 välisenä aikana mustaan surmaan 30–60% väkimäärästään. Ja koska arvio koski hindujen eikä alueella kaikkiaa asuvien ihmisten lukumäärää, hinduväestön kääntyminen islamiin näkyy luvussa samalla tavalla kuin kuolleisuuden noususta ja/tai syntyvyyden laskusta johtunut väestön väheneminenkin.

Tämän lisäksi Lalin esittämät luvut ovat myös hyvin kiistanalaisia. Muun muassa Simon Digby on esittänyt niitä kohtaan armottoman kritiikin:

[K.S. Lal] is well versed in the sources of medieval North Indian history. In the present study he has assembled almost all the conceivably relevant data and for this reason it will remain of value as a compendium of references. Yet the unknown variables are so great and the quality of the data yielded by our sources so poor that almost any detailed general estimates of population based upon them must appear wilful, if not fantastic. At the time when this review was being written, E. J. Hobsbawm (in New Society, 11 July 1974, 76) called the attention of historians of premodern Europe, who dabble in social statistics based on sources of comparable quality to those of Lal, to an axiom of computer operators ‘GIGO’: this stands for ‘Garbage in – Garbage out’!

Intian niemimaan valloitus ja suurmogulien valtakunnan syntyminen ovat olleet dramaattisia historiallisia käänteitä, joissa on syntynyt suuri määrä uhreja. Kahdeksankymmentä miljoonaa on kuitenkin selvästi väärä ja liioiteltu luku.

Warner itse useaan kertaan viittaa artikkelissaan Barrettin et al. teoksen lukuihin ja siinä teoksessa (taulukko 4–1, s. 227) kerrotaan ”marttyyrikuoleman” kokeneiden hindujen lukumääräksi 20 miljoonaa. Teoksessa kuitenkin todetaan myös, että näitä uhreja ei ole syntynyt vain muslimien ja hindujen vaan myös sikhien ja hindujen välisissä konflikteissa. Koska alkuperäisen artikkelin kirjoittaja tuntuu luottavan Barrettin lukuihin, käytetään nyt sitten vaikka niitä, eli:

 Ei siis 80, vaan ehkä 20 miljoonaa hindua.

Buddhists
Buddhists do not keep up with the history of war. Keep in mind that in jihad only Christians and Jews were allowed to survive as dhimmis (servants to Islam) everyone else had to convert or die. Jihad killed the Buddhists in Turkey, Afghanistan, along the Silk Route, and in India. The total is roughly 10 million. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-1.]

10 million Buddhists

Warner mukaan siis historiallisesti vain kristityt ja juutalaiset ovat tulleet kohdelluksi dhimmeinä  ja muiden uskontojen edustajat joko tapettiin tai käännytettiin. Tiibetinbuddhalaisuuden asiantuntija Alexander Berzin kuitenkin toteaa artikkelissaan ”Islam from the Point of View of Buddhism”:
During the early centuries following the time of the Buddha, the Buddhist teachings had spread from the Indian subcontinent to present-day Afghanistan, eastern Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, and Tajikistan. Both lay and monastic Buddhist communities flourished there. When, starting three decades after the time of the Prophet, these regions came under Arab Islamic rule with the Umayyad and then the Abbasid Caliphates, the Buddhists there received dhimmi status.
Many Buddhists in these areas also converted to Islam during this period. The reasons for their conversion varied from region to region and person to person. It appears, however, that the main factors were economic and political incentives, rather than because of religious conviction or conversion by the sword.
Heti mentiin metsään.
Barrettin et al. kyllä esittävät luvun 10 milj. ”martyyrikuoleman” kokeneista buddhalaisista samassa taulukossa kuin edellä, mutta eivät missään esitä, että kaikki uhrit olisivat olleet islamista johtuvia.
Intian niemimaan valloituksen yhteydessä kuitenkin hindujen lisäksi myös muun muassa jainalaiset ja buddhalaiset joutuivat ajoittain vainon kohteeksi. (Huomionarvoista on että viime vuosia puolestaan muslimivähemmistöt muun muassa Burmassa ja Sri Lankassa ovat joutuneet uskonnollisen vainon kohteiksi buddhalaisen valtaväestön taholta.)
Koska mitään selkeää tarkempaa lähdettä ei löytynyt, heitetään nyt lonkalta vaikka että puolet Barrettin 10 miljoonasta on muslimien aiheuttamia, jolloin:

Ei siis 10, vaan ehkä 5 miljoonaa buddhalaista.

Jews
Oddly enough there were not enough Jews killed in jihad to significantly affect the totals of the Great Annihilation. The jihad in Arabia was 100 percent effective, but the numbers were in the thousands, not millions. After that, the Jews submitted and became the dhimmis (servants and second class citizens) of Islam and did not have geographic political power.

Warnerin mukaan siis juutalaisia ei teurastettu koska ne alistuivat eivätkä olleet vallassa. Varmaan osittain näinkin. Mielenkiintoinen yksityiskohta tietenkin olisi ollut huomioida se, josta esimerkiksi Virtual Jewish Library kirjoittaa seuraavasti:

In the 8th century, the Berber Muslims (Moors) swiftly conquered nearly all of the Iberian Peninsula…

..The conditions in Spain improved so much under Muslim rule that Jews from all across Europe came to live in Spain during this Jewish renaissance.  There they flourished in business and in the fields of astronomy, philosophy, math, science, medicine, and religious study…

Reconquistan jälkeen juutalaisten asema nykyisen Espanjan alueella vaikeutui huomattavasti ja yhteisö joutui useaan otteesee vainojen kohteeksi kunnes lopulta vuonna 1492 kaikki jäljelle jääneet juutalaiset karkoitettiin tai pakkokäännytettiin kristityiksi. Merkittävä osa pakeni islamilaisen Pohjois-Afrikan alueelle muodostaen sefardijuutalaisen yhteisön.

Warnerin räikeiden virheiden korjaamisen jälkeen päästään siis noin 50 miljoonaan ”islamin uhriin”. Valtava määrä ihmisiä. Ei kuitenkaan mitenkään ainutkertaisia historiassa. Kristillisen Euroopan kolonisoidessa Etelä-Amerikaa syntyi suoraan tai välillisesti 20 miljoonaa uhria (joidenkin arvioiden mukaan jopa 100 milj.) ja  95 % mantereen alkuperäisväestöstä tuhoutui. Katolisen ja protestanttisen Euroopan välinen uskonnollinen konflikti 1600-luvulla eli kolmikymmenvuotinen sota tuotti noin 8 miljoonaa uhria eli 15–20% koko alueen sotaa edeltäneestä väestöstä. Kun näihin lukuihin vielä lisätään kristityn Euroopan osuus yllä lasketusta Afrikan orjakaupan uhriluvusta, eli noin 25 miljoonaa, niin ollaan jo käytännössä samassa kokoluokassa ”islamin uhrien kanssa”. Eikä tässä ole mukana vielä kuningas Leopoldin aikaansaamia 1-15 miljoonaa uhria Kongon vapaavaltiossa eikä lukuisia muita ihmisten toisilleen syystä tai toisesta tekemiä julmuuksia.

Tarkoitus ei kuitenkaan ole kirjoittaa kilpailevaa esseetä ristiretkien kyynelistä, koska se olisi tämän maailman pamelagellereiden ja billwarnerien suurimman ajatteluvirheen toistamista. Ihminen ja ihmisyhteisöt ovat moniulotteisia olentoja, joiden tekojen taustalta löytyy lukuisia erilaisia motivaatiota, innoittajia ja insentiivejä.  Laskemalla kaikki muslimien maailmassa joskus tekemät pahat teot yhteen ja kutsumalla tätä summaa ”islamin uhriluvuksi” redusoi tämä ”anti-jihadistinen” hörhökerho kaikki muslimit vain ja ainoastaan islamin edustajiksi, joiden toiminnan ainoa selittävä motiivi on islam.

Samalla tavalla kuin tuntuisi omituiselta syyttää sitä mukavan leppoisaa viereisen korttelin evankelis-luterilaisen seurakunnan pastoria kolmikymmenvuotisen sodan kauhuista, on hullutusta laittaa maailman muslimeja kollektiivisesti vastuuseen siitä, miten Ghaznin Mahmudin johtamat ghaznavidijoukot kävivät valloitussotia Intiassa vuosina 1001–1025.

Tullaan nyt kaikki jo järkiimme. Jooko.