Pallokenttä 7 – kesäinen toiveuusinta

Viime tiistaina Liikuntalautakunnan kokouksessa merkittävin käsittelyssä oleva asia oli jälleen Töölön pallokenttä 7:n kohtalo, jota on nyt jo pariin otteeseen lautakunnassa ihmetelty. Edellisen käsittelyn jälkeen pidettiin aiheesta yleinen kuulemistilaisuus, johon oli kutsuttu helsinkiläisten jalkapalloseurojen , lautakunnan  ja  Palloliiton sekä sen Helsingin piirin edustajia. Keskustelutilaisuudessa vallitseva ajatus hankkeen suhteen oli se, että lähtökohtaisesti kuplan rakentaminen olisi helsinkiläisen ja koko suomalaisen jalkapallon etu, kunhan samalla huolehdittaisiin siitä, että kaupunki jollain tapaa varmistaa HJK:n lisäksi muiden seurojen talviharjoitteluolosuhteet – nykyisellään Pallokenttä 7:n on käytännössä neljännes kaikista julkisista talviharjoittelupaikoista.

Lautakunnan kokouksessa kiiteltiin sitä, että aikaisempaa nopeaa aikataulua oli päätösesityksessä muutettu niin, että kenttä vuokrattaisiin vasta vuoden 2014 huhtikuun alusta. Tämä antaa muille seuroille ja Liikuntavirastolle paremmin aikaa sopeutua muutokseen ja suunnitella korvaavia investointeja. Käytännössä siis alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kenttä olisi yleisessä käytössä  vielä talvella 2013-14. Närää esityksessä kuitenkin herätti se, että siinä vain viitatiin yleisesti viraston suunnitelmiin uusista talviharjoittelumahdollisuuksista eikä esitetty konkreettisia mahdollisuuksia tai aikatauluja. Kuulemistilaisuudessa yhdeksi tällaiseksi mahdollisuudeksi oli esitetty Pirkkolaan rakennettava uusi tekonurmikenttä, jota talvella pidettäisiin kunnossa viereisen jäähallin lauhdevesillä. Lauhdevesien käyttömahdollisuutta olikin jo alustavasti selvitetty ja niiden avulla kenttää olisi mahdollista pitää pelattavassa kunnossa noin 10 kuukautta vuodessa, mikä tuntuu jo juniorikäyttöä ajatellen varsin kohtuulliselta harjoituskaudelta lajiin kuin lajiin.

Pitkällisen keskustelun jälkeen lautakunnan puheenjohtaja Riku Ahola päätyi esittämään vuokrasopimuksen hylkäämistä Heimo Laaksosen kannattamana, koska esittelijän esitys ei riittävässä määrin huomioinut muiden seurojen talviharjoittelumahdollisuuksien säilyttämistä. Hylkäysesitys näytti keskustelun perusteella saavan varsin suurta kannatusta. Itse katsoin kuitenkin, että HJK:n kuplahanke oli periaatteellisesti kannatettava ja on hienoa, että yksityinen taho on valmis tekemään näin merkittävän investoinnin jalkapallon harjoitteluolosuhteisiin. Tästä johtuen pidin valitettavana sitä, että hanke kaatuisi lopullisesti. Päädyin tekemään kilpailevan esityksen asian palauttamisesta valmisteluun niin, että:

”Liikuntaviraston investointisuunnitelmaa [vuodesta 2015 eteenpäin] tarkastellaan uudelleen jalkapalloilun talviharjoitteluolosuhteiden turvaamiseksi tasapuolisella tavalla kaikille seuroille. Pallokenttä 7:n vuokrasopimus tulee päättää yhdessä uuden investointisuunnitelman hyväksymisen kanssa.”

Toisin sanoen, muokataan viraston tulevien vuosien investointisuunnitelmaa niin, että Pallokenttä 7:n tilalle saadaan kohtuullisessa aikataulussa jokin korvaava talviharjoittelupaikka ja päätetään Seiskan vuokraamisesta yhdessä tämän investointisuunnitelman muutoksen kanssa.

Asiasta päädyttiin äänestämään (ensimmäistä kertaa uuden lautakunnnan toimikaudella) ja muutaman äänestyskierroksen jälkeen oma ehdotukseni voitti. Eli, asia palasi virastolle valmisteltavaksi.

Toivottavasti tämä saataisiin takaisin lautakunnan päätettäväksi  jo syksyllä niin, että HSM saisi projektinsa käynnistettyä mahdollisimman nopeasti ja toisaalta niin, että muille seuroille olisi esittää uskottava suunnitelma harjoitusolosuhteiden säilymisestä myös talvella.

Lautakunta 14.5. – palloiluväki taisteli, luottamushenkilöt kertovat

Eilisen Liikuntalautakunnan kokouksen keskeisiä asioita:

11 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

Jätettiin pöydälle.

Viraston henkilökunta teki alun perin talousarvioesityksen yli raamin  niin sanottujen LASU-hankkeiden, eli käytännössä EasySport ja FunAction -projektien rahoituksen osalta. Esityslistan jo lähdettyä lautakuntalaisille tuli virkamiehille uusi ohje, jonka mukaan talousarvioesitys pitää tehdä raamiin ja LASU-hankkeiden rahoitus tullaan hoitamaan syksyllä kaupunginhallituksen varalla olevien muutaman kymmenen miljoonan euron määrärahasta. Seuraavaan käsittelyyn tullaan ilmeisesti valmistelemaan uusien ohjeiden mukainen esitys, ilman LASU-rahoja.

Tässä minusta lautakunnan pitäisi ottaa se linja, että sen talousarvioesityksessä ilmenee selkeästi LASU-hankeiden pysyvän rahoituksen tarve ja syy miksi nämä hankkeet  ovat hyvin tärkeitä. Tämä olisi selkeä viesti kaupungihallitukselle, vaikka jatkovalmistelussa nuo rahat talousarvioesityksestä poistettaisiinkin.

Eli, tässä tapauksessa aion vakavasti harkita sellaisen vastaesityksen tekemistä tekemistä pohjaesitykselle, johon EasySport- ja FunAction-rahat on sisällytetty.

 

1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä

esityksen mukaan

Esityksen mukaan: voimassa olevia sopimuksia ei oikein voida mennä yksipuolisesti muuttamaan. Kts. aikaisempi kirjoitus.

 

3 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7:n pitkäaikainen vuokraus

Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Eilen kokouksessa lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun niin, että hankkeen asemaa pallokenttätilanteen kokonaiskuvassa vielä selvitetään ja, ennen kaikkea, asian tiimoilta järjestetään avoin kuulemistilaisuus, jossa HSM oy/HJK ry, pienemmät kantakaupungin seurat ja muut kiinnostuneet tahot saavat avoimesti tuoda kaikki asiaan liittyvät eri näkökulmat esiin.

Lautakunta päätyi tähän ratkaisuun hankkeen herättäneen suuren yhteydenottomäärän vuoksi. Samalla lautakunnassa todettiin myös, että näinkin ison asian, johon liittyy useita periaatteellisia kysymyksiä ja vielä lisäksi Töölön pallokentiin liittyvä suuri symbolinen merkitys, liian nopea päätöksentekoaikataulu sopii huonosti: nythän lautakunnan jäsenet saivat ensimmäistä kertaa konkreettiset suunnitelmat ja sopimusluonnokset käyttöönsä perjantai-iltapäivänä esityslistan valmistuttua, kun kokous, jossa asiasta olisi pitänyt päättää oli seuraavana tiistaina. Tämänkin johdosta katsottiin tarpeelliseksi ottaa pieni aikalisä niin, että asiasta päästään rauhassa keskustelemaan.

Korostan vielä sitä, ettei lautakunta nyt ole ottanut itse hankkeeseen sen enempää kielteistä, kun myönteistäkään kantaa. Oma näkemykseni on edelleen se, mitä tuolla blogissa aikaisemmin kirjoitin: “Varovainen ok. Näyttää siltä, ettei muiden seurojen olosuhteet HJK:n hankkeen myötä näytä ainakaan oleellisesti huononeva ja muutaman vuoden perspektiivillä kenttien määrä on nousemassa oleellisesti”.

Toisin sanoen, virastolta tulee lähiaikoina kutsu tilaisuuteen, jossa asiasta päästään keskustelemaan saman pöydän ääreen. Tämä toivottavasti hälventää hankkeen ympäriltä nousseita huolia ja luo hyvää ilmapiiriä jatkoa ajatellen.