Pallokenttä 7:n kupla

Bollis
Töölön perinteinen pallokenttä. Kenttä numero seitsemän on tuolla jossain mäen takana. (Kuva: Wikimedia Commons, käyttäjä Mir1082, GFDL)

Viime päivinä olen saanut muutamia yhteydenottoja liittyen HJK:n suunnitelmaan vuokrata Töölön pallokenttä 7 uuden kuplahallin rakentamista varten Liikuntavirastolta. Tässä jotain hankkeen taustatietoja.

Pallokenttä 7:n tekonurmi ja lämmitysjärjestelmä ovat siinä kunnossa, että niihin pitäisi tehdä noin puolen miljoonan euron remontti. Liikuntatoimen kannalta akuutti tähän liittyvä ongelma on se, että vuoden 2014 talousraamissa meidän jo valmiiksi tiukkaa investointibudjettia leikattiin noin 13 miljoonasta eurosta 9,5 miljoonaan euroon ja siksi kentän kunnostamiseen vaadittavien varojen lyötyminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Lisäksi kentästä kuituu vuosittain noin 200 k€ käyttökustannukset, jotka säästyvät, jos kenttä siirtyy HJK:lle vuokrasopimuksella. Lisäksi kentälle suunniteltu kuplahalli oleellisesti parantaisi palloilijoiden talviharjoitusmahdollisuuksia.

Toisaalta asian toinen puoli on muiden, pienempien jalkapalloseurojen harjoitteluolosuhteiden mahdollinen vaikeutuminen yhden yhteiskäytössä olevan kentän siirryttyä HJK:n hallintaan. Tämä on myös erittäin tärkeä päätöstä tehtäessä huomioitava seikka. Asia ei ole tullut vielä varsinaisesti Liikuntalautakunnan pöydälle, esitys aiheesta tullee ensi tiistain tai sitä seuraavaan kokoukseen (28.5.), jolloin on vasta mahdollista perehtyä esitykseen tarkemmin. Olettaisin, että ensimmäisessä käsittelyssä asiaa jäänee pöydälle.

Liikuntaviraston budjettiseminaarissa pari viikkoa sitten aiheesta keskusteltiin lyhyesti, jolloin pyysin ulkoliikuntapaikkaosaston osastopäälliköltä lausuntoa aiheesta Palloliiton Helsingin piirin olosuhdevaliokunnalta. Olettaisin, että tätä kautta myös kentän ääni tulee asiassa kuultua.

Oma kantani ei asiassa ole vielä mitenkään lukkoon lyöty suuntaan eikä toiseen. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että mikäli vuokraukseen päädytään tulee samassa yhteydessä varmistautua siitä, että muiden seurojen harjoitusmahdollisuudet eivät oleellisesti heikkene. Tämä voisi ratketa esimerkiksi käyttämällä peruskorvaus- ja ylläpitokustanuksissa säästettyjä rahoja siihen, että viraston investointisuunnitelmaan lisätään jonnekin keskustan alueelle rakennettava uusi tekonurmi. Keskustan vaikeaa harjoituspaikkatilannetta tulee lähivuosina helpottamaan myös Jätkäsaaren urheilupuistoon tulevat uudet jalkapallokentät.

Olisi hyvä kuulla näkemyksiä asiasta erityisesti helsinkiläisiltä jalkapalloihmisiltä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä mikä olisi kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.