Liikuntalautakunta 14.5. 2013

HJK:n uusi Juniorikupla.
HJK:n uusi Juniorikupla.

Liikuntalautakunnan kokouksissa on ollut noin kuukauden tauko, edellisen kerran kokoonnuimme huhtikuun puolessa välissä budjettiseminaarissa Lohjassa Kisakallion urheiluopistolla. Ajankohtaisten vuoden 2014 talousarvioasioiden lisäksi seminaarissa annettiin aikamoinen annos tietoa Liikuntaviraston toiminnasta erityisesti uusille lautakunnan jäsenille.

Nyt ensi tiistain kokouksessa onkin sitten isoja asioita useammankin kokouksen edestä: talousarviota, osastonpäällikön valintaa, liikuntapaikkojen käyttömaksuja, edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyä Talin golfkenttäasiaa ja vielä esitys Töölön pallokenttä 7:n vuokraamisesta, mistä kirjoitinkin jo edellisessä blogikirjoituksessa.

LIIKUNTAJOHTAJA
4 Liikuntatoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Muutetaan Liikunnanohjausosaston nimi Liikunnan ja hyvinvoinnin osastoksi, koska se paremmin kuvaa osaston toimintaa. Ok.

5 Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liikuntaviraston pitkäaikainen hallinto-osaston osastopäällikkö Pekka Alho jäi eläkkeelle ja kevään ajan virasto on yhdessä lautakunnan kanssa valmistellut viran täyttämistä. Prosessin suurin (positiivinen) ongelma on ollut se, että virkaan haki kaiken kaikkiaan 74 (!) hakijaa ja monipolvisen karsinnan jälkeen viimeiseen vaiheeseen psykologisiin testeihin ja lautakunnan haastatteluun valikoitui viisi ehdokata. Kaikki nämä viisi olivat todella päteviä ja kuka vaan heistä olisi varmasti voinut hoitaa virkaa menestyksekkäästi.

Pohjaesityksen Kirsti Laine oli mielestäni kahden parhaimman hakijan joukossa ja minusta oiva valinta: innostunut, asiantunteva ja motivoitunut. Hänen aikaisempi työnsä Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä takaa laajan asiantuntemuksen suomalaisesta liikuntakentästä.

.. eli, ἄξιος, ἄξιος!

6 Lausuntopyyntö liikuntalautakunnalle arviointikertomuksesta 2012 (pdf) (html)

Ok.

7 Oikaisuvaatimus auton vahingoittumisen korvaamista koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä(pdf) (html)

Ei näyttöä -> ei korvausta. Ok.

9 Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan peruskorjauksen valaistus- ja sähköurakka (pdf)(html)

Ok.

10 Helsingin kaupungin liikuntatoimen liikuntapaikkojen ja – laitosten yleiset ohjeet ja käytöstä perittävät maksut 1.1.2014 alkaen (pdf) (html)

Eri hintoihin tehdään maltillisia, pääosin kustannustason nousua seurailevia korotuksia. Ok.

Hinnastoa selaillessa huomasin, että virastolla on vielä Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahalleissa solariumlaitteita. Näistä olisi kyllä syytä luopua, solarium on Aurinkoakin vaarallisempi tapa ruskettua ja on aukottomasti todistettu, että keinoteikoinen UV-säteily aiheuttaa ihosyöpää. Helsingin kaupungin liikuntatoimen ei pitäsi tarjota tällaisia palveluja kuntalaisille.

11 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Talousarvioehdotuksessa tulot ovat raamin mukaisesti 13 735 000 € eli 1,7 % suuremmat kuin vuoden 2013 tulotavoite ja alittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen tulot 1,3 M€:lla.  Talousarvioehdotuksen menot ovat 83 247 000 (81 797 000 vuonna 2013) euroa ja ne ylittävät annetun 82 647 000 euron menoraamin 600 000 eurolla ja ovat 1 450 000 euroa eli 1,8 prosenttia vuoden 2013 talousarviota korkeammat.

Talousarvioesityksen 600 k€ raaminylitys johtuu yhdessä kulttuuri- ja nuorisoasiankeskusksen kanssa haettavasta määrärahasta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisen hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen rahat ovat aikaisemmin tulleet kaupungin yhteisistä rahoista tilapäisrahoituksena ja nyt määräraha toivotaan vakiinnutettavaksi.

Käytännössä raha on mennyt lapsille ja nuorille järjestetty matalan kynnyksen liikuntatoimintoihin. Näistä FunAction ja EasySport on saatu todella hyviä tuloksia, muun muassa 50 % toiminnassa mukana olevista lapsista ei harrasta liikunta liikuntaseuroissa ja mukaan on paljon maahanmuuttajalapsia – ryhmiä, joiden liikuttaminen on ollut erityishaaste. Nykyisellä viraston budjetillaohjelmia ei voida mitenkään jatkaa, joten lisäraha tulee tarpeeseen.

Esityksen kohdassa 52 todetaan:

Liikuntavirasto jatkaa maa-alueiden vuokrauksissa käytäntöä, jossa uusissa vuokrasopimuksissa sovelletaan korkeintaan 50 prosentin vuokrasubventiota. Liikuntaviraston vuokrasubvention suuruus on yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuten olen aikaisemmin kirjoittanut, tähän sinänsä hyvään käytäntöön tulisi saada muutos niin, että vuokrasubventiolle asetettaisiin euromääräinen indeksiin sidottu katto kaikkia uusia vuokrasopimuksia solmittaessa. Tämä estäisi tulevaisuudessa yksittäisen toimijan vuokrasubvention muodossa  saamat jättipotit.

Investointiosa on käytännössä raamin mukainen, mutta on huomioita, että investointimäärärahan leikkaaminen vuoden 2013 13,6 M€:sta 9,5 M€:oon vuodelle 2014 tulee vääjäämättä johtamaan siihen, että kiinteistöjen korjausvelka kasvaa: esimerkiksi lähes kaikki olympiasuorituspaikat ovat mittavien peruskorjausten tarpeessa.

LIIKUNTALAITOSOSASTO
1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä (pdf) (html)

Tämä pöydättiin viime kokouksessa. Ok.

2 Oikaisuvaatimus kymmenen kerran uimakortin voimassaoloajasta (pdf) (html)

Kymmenen kerran uimakortin voimassaoloaika oli selkeästi painettu korttiin. Ok.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Perikentän pitkäaikainen vuokraus (pdf) (html)

HJK ry:n vuokraaman Perikentän (omaa sukuaan ”Sahara”) vuokrasopimus siirretään HJK:n omistamalle Helsinki Stadion Management oy:lle. Samalla uusitaan tekonurmi.

Sahara oli ensimmäinen viraston ja fudisseurojen kenttäyhteistyöhanke, joita on nykyisin toteutettu on 16.

Ok.

2 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta koskien Perikentän lämmitettävän tekonurmikentän pinnan uusimishanketta (pdf) (html)

Laina urheilu – ja ulkoilulaitosrahastosta liikuntapaikkainvestoinnille. Normikäytännön mukaisesti, 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Ok.

3 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7:n pitkäaikainen vuokraus (pdf) (html)
Uuden kuplahallin sijainti
Uuden kuplahallin sijainti

HJK havittelee (omistamansa HSM oy:n kautta) myös Saharan lähellä olevan Pallokenttä 7:n vuokraamista ja uuden kuplahallin (”Juniorikuplan”) rakentamista varten. Hanke on herättänyt huolta erityisesti kantakaupungin pienempien seurojen taholta mahdollisesta harjoituspaikkatilanteen vaikeutumisesta HJK:n ottaessa jälleen yhden kentän lisää omaan hallintaansa. Kirjoitin hankkeen taustoista jo aikaisemmin.

Itse kuplasuunnitelma näyttää tyylikkäältä ja Olympiastadionympäristöön hyvin sopivalta. Sen kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat aika pieniä, koska se pääosin jää Nordensködinkadun jäähallin ja sen parkkipaikan taakse. Ei valitettavaa tämän suhteen. Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa saman ja on puoltanut hanketta lausunnossaan.

Palloliiton Helsingin piirin lausunto on aika ympäripyöreä eikä ota varsinaisesti kantaa puoleen eikä toiseen. Lausunnon mukaan Helsingissä riittäisi minimissään kolme ympärivuotisessa käytössä olevaa kenttää, koska talvella volyymit ovat niin paljon kesää pienemmät.

Muiden kantakaupungin jalkapalloseurojen harjoitusolosuhteita parannetaan lähivuosina seuraavilla hankkeilla:

  • Väinämöisenkentälle rakennetaan kolmen seuran yhteishankkeena tekonurmi kesällä 2013
  • Virasto perusparantaa Lauttasaaren ja Munkkivuoren kentät kesällä 2013-14
  • Tehtaanpuistoon tulee tekojäärata, jonka pintamateriaali on tekonurmi 2015-16
  • Jätkäsaaren urheilupuistoon rakennetaan kolme tekonurmikenttää 2010-luvun lopulla

Jos Pallokenttä 7:n vuokrataan pitäisi pohtia, voisiko sille varatut perusparannusmäärärahat käyttää aikaistamalla vaikka osan Jätkäsaaren urheilupuiston kenttien rakentamista.

Varovainen ok. Näyttää siltä, ettei muiden seurojen olosuhteet HJK:n hankkeen myötä näytä ainakaan oleellisesti huononeva ja muutaman vuoden perspektiivillä kenttien määrä on nousemassa oleellisesti.

.. ja lopuksi Merellisen osaston myötä kosteisiin tunnelmiin. Näissä anniskelulupa asioissa on nyt kyllä vähän linja hakusessa. Muutama kokous sitten Kepa ry:lle ei myönnetty A-oikeuksia  Maailma kylässä -festareita varten, mutta nyt esittelijä on esittämässä niiden myöntämistä kaupalliselle toimijalle Hietaniemen uimarannan konserttipäiville. En ymmärrä.

MERELLINEN OSASTO
1 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Elisaaressa Oy Sagawind Ab:lle(pdf) (html)

Ok. Kartanorakennuksessa pitopalvelu ja tilausravintolatoiminnan yhteydessä perusteltua.

2 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Live Nation Finland Oy:lle, Hietaniemen uimarannan tapahtumapäiviksi (pdf) (html)

Päätösesityksessä todetaan, että:

Yleisellä anniskelualueella on myynnissä miedompia juomia ja juomasekoituksia. A-oikeuden vaatimaa myyntiä on lähinnä VIPtiloissa.

Sama tilannehan oli Maailma kylässä -festarien osalta. Silloinkin haettiin A-oikeuksia nimen omaan juomasekoituksia varten.

Tästä k0hdasta on tainnut jäädä varsinainen Live Nationin hakemus puuttumaan. Olisin valmis pöytäämään tämän ja tekemään päätöksen vasta kun kaikki aineisto on käytössä.

Aikamoinen lista.

Liikuntalautakunta 16.4. 2013

Edellinen kokous meni aika pitkälle nuottien mukaisesti ilman suurempia yllätyksiä. Tein vastaehdotuksen Maailma kylässä -festarien anniskeluoikeusasiassa, mutta en saanut ehdotukselleni kannatusta, joten Kepa saa vain B-oikeudet. Ei maailma siihen varmaaan kuitenkaan kaadu. Lauttasaaren liikuntahallihanke herätti paljon keskustelua. Hankkeen rahoitus on aika huteralla pohjalla ja lisäksi hallin rakentamiskustannukset per neliö ovat aika korkeat, johtuen sm-tason käsipallonpelien järjestämisen vaatimuksista. Liikunnallisista lähtökohdista hanke on mitä kannatettavin, koska Lauttasaaressa on varsin vähän sisäliikuntapaikkoja väkilukuun suhteutettuna ja Koivusaaren rakennushanke lisää väestöä entisestään. Kaupunginhallitukselle jää kuitenkin mietittäväksi kuinka suuren taloudellisen riskin kaupunki on valmis ottamaan. Positiivista on kuitenkin se, että opetusvirasto lähti hankkeeseen mukaan koululainalla.

Seuraavan kokouksen asialista on aika lyhyt, joten aikaa jää kokouksen jälkeen viiden osastonpäällikön virkaa hakeneen ehdokkaan haastatteluun. Osastonpäällikköasia käsiteltänee varsinaisesti sitten seuraavassa kokouksessa.

Varsinaiset asiat.

4 Oikaisuvaatimus veneen siirtokustannusten korvaamista koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä (pdf) (html)

Ok. Voitaneen odottaa, että venepaikan vuokraaja ottaa selville missä hänen venepaikkansa sijaitsee, varsinkin kun se on vuokrasopimuksessa yksilöity.

5 Liikuntatoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014-2016 laatimisohjeet ja laatimisaikataulu (pdf) (html)

Ok.

6 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2013 (pdf) (html)

Varsinaista tilastotietoa ei vielä ole, mutta sitoviin tavoitteisiin yllettäneen ja tulojen ylittyvän 0,2 M€. Ok.

1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n

Suomen tunteitaherättävin golfklubi puhuttaa jälleen. Nyt kyseessä on golfkentän käytön avaamista nykyistä enemmän myös muille kun klubin jäsenille. Klubille asetettiin vuonna 2009 maanvuokrasopimuksessa ehtoja vieraspelaamiselle ja nämä ehdot on toteutettu ja jopa osin ylitetty. Näiltä osin ei siis voida ryhtyä sen kummempiin toimenpiteisiin.

Eri asia sitten kokonaan on, onko mitään järkeä ylläpitää näin suurta aluetta kantakaupungissa golfkenttänä esimerkiksi asuinrakentamisen sijaan. Järkevämpää, että ihmiset asuisivat Talissa ja ajaisivat Kirkkonummen pelloille pelaamaan golfia kuin että ihmiset asuvat Kirkkonummen pelloilla ja ajavat Taliin pelaamaan golfia.

1 Hankintapäätös Elisaaren ulkoilualueen hoidosta Inkoossa (pdf) (html)

Entisen henkilöstöyrittäjän sopimus päättyy ja henkilö jää eläkkeelle, kilpailutettu hankintakeskuskuksen kanssa.  Ok.

Ensi keskiviikkona ja torstaina on sitten vuorossa Liikuntalautakunnan ja -viraston vuoden 2014 talousarvion valmisteluseminaari Kisakallion Urheiluopistolla. Yritän kirjoittaa seuraavan vuoden suuremmista budjettilinjauksista heti seminaarin jälkeen.

Spedet sirkuspellereleissä veronmaksajien rahoilla?

Suomessa ei liene kovin montaa golfkenttää, joista on ikioma Hikipedia-artikkeli:

Helsingin Golfklubi on lauma spedejä vihtomassa sirkuspellereleissä kivesvaloksistaan tehtyjä palloja pitkin Talin golfkenttää kevyen iltapäivätaaperruksen yhteydessä. Klubin toiminta perustuu erinäisten kustannusten lypsämiseen Helsingin kaupungilta eli loppupeleissä veronmaksajilta.

Tai joiden toiminnasta viherhippivasemmiston pää-äänenkannattaja on kirjoittanut pitkän artikkelin. Kovasti aihettaa närää tämä yksi golfkenttä, sano.

Liikuntavirasto tukee erilaisten liikuntapaikkojen tonttivuokria vuokrasubventiolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin Kiinteistövirasto vuokraa kentän maa-alan Liikuntavirastolle tietyllä pinta-alavuokralla ja Liikuntavirasto vuokraa sen eteenpäin liikuntatoimijalle Kiinteistöviraston vuokraa alemmalla vuokralla – toisin sanoen subventoi tontin vuokraa maksamalla toimijan maksaman vuokran ja Kiinteistöviraston perimän vuokran erotuksen. Liikuntavirasto subventoi tonttivuokria 1,8 miljoonalla eurolla vuodessa. Suurin yksittäinen välivuokraussubvention saaja on Talin golfkeskusta pyörittävä Helsingin Golfklubi Ry, joka sai vuonna 2011 potista 570 000 euroa. Tavallaan kyseessä on siis leikkiraha, jossa euroja siirtyy yhdeltä virastolta toiselle kaupungin sisällä. Varsinainen veronmaksajien kustannus on tässä tapauksessa se, että muussa käytössä kaupunki saisi alueesta enemmän vuokratuloja kun nyt.

Tontin vuokrasopimuksiin kirjattu vuokrasubventio on ollut puolet tontin vuokrasta ja saman prosentuaalisen alennuksen saavat kaikki liikuntatoimijat, esimerkiksi jalkapalloseurat jalkapallokentistä tai melontayrittäjät melontakeskuksista. Helsingin golfklubi saa tässä tapauksessa euromääräisesti jättipotin vuokrasubventiota kahdesta syystä: 1) kiinteistövirasto perii Talin alueesta huomattavan korkeaa neliövuokraa ja 2) golfkenttä on pinta-alaltaan aika paljon isompi kuin jalkapallokenttä tai moni muu liikuntapaikka.

Helsingin Golfklubin vuokrasubventio on minustakin kohtuuton, vaikka se saa vuokrasubventiota samoilla periaatteilla kuin muutkin liikuntapaikat.

Pikaista ratkaisua tähän ongelmaan ei ole, koska Liikuntavirasto on tehnyt Helsingin golfklubin kanssa pitkän vuokrasopimuksen, johon vuokrasubventio on kirjattu ja kaupungin pitää olla luotettava sopimuskumppani. Erilaisten liikuntatoimijoiden toiminta muuttuu mahdottomaksi, eikä pitkän tähtäimen liikuntainvestointeja voida tehdä jos kaupunki ei kunnioita solmimiaan sopimuksia.

Ongelman ratkaisuksi vuokrasubvention myöntöperusteita pitää tulevien sopimusten osalta uudistaa. Asia voitaisiin korjata esimerkiksi niin, että tuleviin vuokrasopimuksiin säädettäisiin subventioprosentin lisäksi jonkinlainen indeksiin sidottu euromääräinen katto. Tällöin yksittäinen toimija ei voisi saada samanlaista valtavaa tukipottia kun Talin golfkenttä saa tällä hetkellä.

..ja sirkuspellereleisiinkin saattaa olla pian apua tulossa.