Liikuntalautakunta 28.5. 2013

Viikonlopun puoluekokouksen huipputunnelmista paluu arkeen väsyneenä, mutta onnellisena. Puoluekokouksessa ehdotin poliittisessa keskustelussa liikuntapoliittisen ohjelman tekemistä puolueelle. Toivottavasti asiaa saadaan eteenpäin. Jos haluaa katsoa puheen, niin se on löytyy verkosta (noin 1:17:sta kohdalta).

Tänään maanantaina Liikuntavirasto järjestää keskustelutilaisuuden Pallokenttä 7:n kohtalosta Sonera Stadionin ravintola Bolliksessa. Tilaisuuteen ovat kutsutut Liikuntalautakunnan ja Helsinki Stadion Management oy:n lisäksi Palloliiton Helsingin piirin edustajat ja helsinkiläisten jalkapalloseurojen puheenjohtajat. Toivottavasti tilaisuudessa löytyy yhteinen, kaikille osapuolille sopiva marssijärjestys pallokentän suhteen. Edellisessä kokouksessa kentän vuokrausasia palautettiin valmisteluun ja se tullee uudelleen lautakuntaan kesäkuun 11. päivä pidettävään kokoukseen.

Sitten huomenna käsillä oleviin asioihin. Talousarvioaloitteita onkin aikamoinen nippu. Leikitään lausuntoautomaattia.

LIIKUNTAJOHTAJA
4 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen talousarvioaloiteesta luisteluratojen jäädyttämisestä (pdf) (html)
Liite 1 Rantanen Tuomas talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 12

Liikuntaviraston lausunnosta ei oikein selviä, auttaako 40 k€ lisämääräraha luisteluratojen aikupitämisen pidentämistä vai ei. Tätä pitäisi kyllä selventää: 40 k€ saataisiin aikaan asia a, b ja c. Ilman määrärahaa (nykyisen talousarvion puitteissa) tehdään x, y ja z.

5 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan ym. talousarvioaloitteesta harjoituspaikkojen rakentamisesta junioreille (pdf) (html)

Todetaan, ettei nykyinen taloussuunnitelma sisällä kuplahankkeita, mutta harjoittelupaikkoja on toteutettu yhteishankkeina seurojen kanssa. Mikäli Pallokenttä 7:n toteutuu, tulee Helsinkiin yksi halli lisää ja Palloliiton olosuhdevaliokunta on todennut, että kolme talviharjoituspaikkaa riittänee. Ok.

6 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta kupla- tai pelihallin rakentamisesta nuorisolle Lauttasaareen (pdf) (html)

Kanerva ehdottaa Lauttasaareen  kupla- tai  kiinteää pelihallia. Liikuntavirasto on tänä keväänä esittänyt jo kh:lle lainan myöntämistä Lautatsaaren yhteiskoulun sisäliikuntahallin rakentamiseen, joten tämä homma on jo ns. hoidossa. OK.

7 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta kelluvan uimalan toteutuksesta (pdf) (html)

Holopainen ym. ehdottaa, että Liikuntavirasto varautuisi talousarvioesityksessä kelluvan maauimalan rakentamiseen. Ottaen huomioon, että investointiraamia viraston osalta leikattiin vuodeksi 2014 13:sta 9,5 M€  niin not gonna happen, bro. Lausunnossa todetaan, että jos valtuusto myöntää 0,5 – 1,5 M€ rahaa tähän niin makeithapenöidään. Ok.

8 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Lampelan ym. talousarvioaloitteesta liikuntatilojen määrärahasta (pdf) (html)

Lampela esittää, että liikuntamäärärahoihin lisätään 2 miljoonaa euroa toimintamenoihin, erityisesti matalan kynnyksen ja lähiliikuntapalveluihin, ja 2 miljoonaa euroa investointisuunnitelmaan vuosille 2014-2016. Hyvä idea. Lausunnossa korostetaan investointirahojen pienuutta ja sitä, ettei liikuntapaikkoja voida toteuttaa uusille asuinalueille. Ok.

9 Lausunto kaupungihallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloitteesta liikuntalautakunnan määrärahasta (pdf) (html)

Tässä on sitten osimerkki todella huonosta valtuustoaloitteesta. Pyydetän, että ”osoitetaan riittävät määrärahat” todella epämääräisiin tavoitteisiin, kuten siihen, että ”harrastustusten kustannusten tasa-arvo voidaan toteuttaa”. Mitä toi tarkoittaa? Lausunnossa kerrataan viraston tukipolitiikkaa ja ehdotetaan 115 k€ lisämäärärahaa järjestöavustuksiin. Ok.

10 Lausunto kaupungihallitukselle valtuutettu Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloitteesta yleisten yhdistysten avustusten kohdistamisesta (pdf) (html)

Storgård et. al on huolissaan kaupungin rootelijaon väliin putoavien monialajärjestöjen kohtalosta avustustenjaossa. Liikuntaviraston avustukset kohdistuvat selkeästi liikuntajärjestöille, eikä täm ole oikeastaan Liv:ssä ongelma. Ok.

11 Lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta (pdf) (html)

Epävirallisen Braahenkentän skeittipuiston vakinaistaminen. YTLK kannattaa rajauksin, LiV:llä ei lisättävää. Ok.

12 Lausunto kaupunginhallitukselle Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista (pdf) (html)

Todetaan, että talousarvioesitys ei sisällä työttömien tai toimeentulotuettujen liikuntaharrastusten mahdollistamista erillisellä maksusitoumuksella tai liikuntakortilla ja jos virastolle annettua katetavoitetta ei muuteta tuota kompensoimaan jouduttaisin nostamaan muiden maksuja korottamalla tai viraston menoja leikkaamalla.  Tässä olisi varmaan hyvä mainita, mikä tuollaisen liikuntakorttijärjestelmän kustannusvaikutus olisi, että valtuusto voisi harkita mahdollisesti lisämäärärahan myöntämistä.

13 Lausunto kaupunginhallitukselle Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee ns. aktiivipassin ja sporttikortin käyttöönottoa (pdf) (html)

Lähes identtinen edellisen kanssa. Tässä sama juttu. Faktat lausunoon: paljon maksaisi.

14 Lausunto kaupunginhallitukselle Outi Alanko-Kahiluodon ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee työttömien aktiivipassia (pdf) (html)

Ibid. Kustannusvaikutus/lisämäärärahan tarve tännekin.

15 Liikuntatoimen laitos- ja säätiöavustukset vuodeksi 2014 – hakemukset toiminta-avustuksen myöntämiseksi ja kaupunginhallitukselle hakemuksista annettavat lausunnot (pdf) (html)

Kaupungin liikuntakonserniin kuuluvien säätiöiden yms. avustukset. Ok.

Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Tässä on nyt suurimman mielenkiinnon kohteena ns. LASU-rahat,  eli käytännössä EasySport ja FunAction -projektien rahoitus. Ensimmäisessä talousarvion käsittelyssä ne oli mukana, mutta virasto sai ohjeet poistaa ne toiseen käsittelyyn, eikä niitä nyt sitten täällä enää ole.  LASU-rahojen kohtalo on saamieni tietojen mukaan tarkoitus käsitellä erikseen vielä ennen kesälomia kh:n iltakoulussa, mutta rahojen epävarmuus on LiV:lle aika hankala asia: seurojen, jotka ovat käytännössä vastanneet isosta osasta noista FunAction ja EasySport -ohjelmista kanssa ei voida tehdä sopimuksia jatkosta koska rahasta ei ole varmuutta.

Minusta on tärkeää, että Liikuntalautakunta ottaa päätöksessä kantaa EasySport ja FunAction -projektien rahoituksen jatkumisen puolesta – jos ei muuten niin vahvana viestinä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle näiden tärkeydestä. Varsinaisen talousarvion aukirepiminen ei välttämättä ole järkevää, joten esitän, että päätöksen esittelytekstiin lisätään kappale:

Liikuntalautakunta korostaa, että Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen haettu  lisämääräraha eriomaisia ulkopuolisia arvioita saaneille EasySport ja FunAction -toimintamalleille on välttämätön. Rahoistustarve Liikuntaviraston osalta on  600 000 euroa.  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hankkeet on aiemmin rahoitettu kaupungin yhteisistä määrärahoista ja niitä ei voida ottaa viraston normaaliin toimintaan ilman tarkoitukseen varattua lisämäärärahaa. Liikuntalautakunta toivoo, että kaupunginhallitus ja -valtuusto huomioivat tämän päätöksenteossaan.

EasySportin ja FunActionin kautta kaupunki on tarjonnut liikuntamahdollisuuksia viikottain noin 2500 lapselle ja nuorelle. 40 %:lla tavoitetuista on monikulttuurinen tausta ja noin puolet ei harrasta liikuntaa liikuntaseuroissa. EasySport-toimintaa osallistuneista 75 % kertoo harastaneensa ohjelman ansiosta liikuntaa aiempaa enemmän.

17 Lausunto Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolanliikuntapuisto ja Maunulanpuisto) asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksesta nro 12185 (pdf) (html)
Havainnekuva Keskuspuiston keskiosan kaavamuutoksesta.
Havainnekuva Keskuspuiston keskiosan kaavamuutoksesta.

”Kaavassa on huomioitu Pirkkolan liikuntapuistoon tulevaisuudessa tarvittava uusi palloiluhalli, uimahallin laajennustarve sekä uuden jäähallin tarve. Kaava mahdollistaa myös Maunulan ulkoilumajan ympäristön parantamisen sekä ulkoilupalvelujen kehittämisen ja seudullisten virkistysyhteyksien kehittämisen.”

Lausunnon mukaan isoin ongelma on Pirkkolan uimahallin tiukin mahdollinen suojelukaava, jonka mukaan remontoitaessa pitää tehdä rakennushistoriaselvitys ja pyytää museoviranomaisen lausunto. Lausunnossa perustellusti todetaan, että nykyisin saatetaan pystyä suunnittelemaan parempia materiaalivalintoja ja kiintokalusteita kuin ne, mitä käytettiin 60-luvulla. Minusta tämä on ihan perusteltu huomio.

Kaavaan tehdyt varaukset jäähallille, uimahallin laajennukselle ja palloiluhallille eivät sisälly tällä hetkellä nykyiseen taloussuunnitelmaesitykseen, vaikkakin pitkän aikajänteen toteutussuunnitelmaan. Näiden varasten suhteen pitäisi lähtökohtaisesti olla aikaisempaa varovaisempi. Helsinki on täynnä pajupuskaa kasvavia tyhjiä tontteja, jotka on varattu liikuntapaikoille, joita ei koskaan toteutettu tai todennäköisesti tulla toteuttamaan. Tätä pohdittiin lautakunnassakin viimeksi Herttoniemenrannan uimahallin puolesta tehtyä vetoomusta käsiteltäessä. Noi tyhjät täysin ilman käyttöä olevat tontit ovat arvokasta rakentamatonta maata ja eivät ole myöskään omiaa lisäämään alueiden viihtyvyyttä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa on kuitenkin kyseessä puisto, jossa nämä haamuliikuntapaikat eivät samalla tavalla häiritse kaupunkirakennetta. Joten Ok.

18 Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennuksen katon ja pihakannen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Ok.

19 Helsingin kaupungin liikuntaseuroille myöntämien avustusten maksatusaikataulujen muutos(pdf) (html)

Liikuntaviraston toiminta- ja vuokra-avustusten maksuaikataulu muuttui yhdessä Helsingin seuraparlamentin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen niin, että hakuaika päättyy toukokuussa ja avustukset tulevat maksuun syksyllä. Jotkut seurat ovat havahtuneet tähän vasta nyt ja ovat nyt ns. ”kusessa”.  Täytyy myöntää, että uusi aikataulu on ongelmallinen myös omalle seuralleni Helsingin miekkailijoille – rahat ovat kesällä vähissä ja vuokra pitäisi maksaa. Me kuitenkin selvinnemme rahoituskapeikoista muun muassa laittamalla salimaksuja maksuun vähän aikaisempaa aiemmin ja muutenkin järjestelemällä jotain menoja uudelleen.

Salibandyseura Viikingit ry ja Helsingin M-Teamkin pitävät kirjelmässään uutta aikataulua periaatteessa hyvänä, mutta listaavat joukon siirtymäajan ongelmia. Ratkaisuksi ehdotetaan mahdollisuutta hakea korotonta lainaa virastolta kesän kulujen kattamiseen.

Mahdollisuus korottomaan lainaan ainakin sellaisille järjestöille, jotka ovat vuosia saaneet virastolta avustusta voisi olla ihan toimiva ratkaisu. Olettaen, ettei se työtä kesällä liikaa töitä.

20 Liikuntalautakunnan kokousajan ja -paikan määrääminen sekä syyskauden 2013 kokouspäivistä päättäminen (pdf) (html)

Jos kokoukset olisivat torstaisin, jäisi asialistaan perehtymiseen enemmän aikaa. Mutta tämäkin kyllä käy.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Maanhaltijan suostumus A-anniskeluoikeuksin Kaisaniemenkentällä järjestettäviin Eastway Live Oy:n tapahtumiin (pdf) (html)

A-oikeuden VIP-tiloihin, B-oikeudet muuten. Ok.

MERELLINEN OSASTO
1 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Live Nation Finland Oy:lle, Hietarannan uimarannan tapahtumapäiviksi (pdf) (html)

A-oikeuden VIP-tiloihin, B-oikeudet muuten. Ok.

Lautakunta 14.5. – palloiluväki taisteli, luottamushenkilöt kertovat

Eilisen Liikuntalautakunnan kokouksen keskeisiä asioita:

11 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016

Jätettiin pöydälle.

Viraston henkilökunta teki alun perin talousarvioesityksen yli raamin  niin sanottujen LASU-hankkeiden, eli käytännössä EasySport ja FunAction -projektien rahoituksen osalta. Esityslistan jo lähdettyä lautakuntalaisille tuli virkamiehille uusi ohje, jonka mukaan talousarvioesitys pitää tehdä raamiin ja LASU-hankkeiden rahoitus tullaan hoitamaan syksyllä kaupunginhallituksen varalla olevien muutaman kymmenen miljoonan euron määrärahasta. Seuraavaan käsittelyyn tullaan ilmeisesti valmistelemaan uusien ohjeiden mukainen esitys, ilman LASU-rahoja.

Tässä minusta lautakunnan pitäisi ottaa se linja, että sen talousarvioesityksessä ilmenee selkeästi LASU-hankeiden pysyvän rahoituksen tarve ja syy miksi nämä hankkeet  ovat hyvin tärkeitä. Tämä olisi selkeä viesti kaupungihallitukselle, vaikka jatkovalmistelussa nuo rahat talousarvioesityksestä poistettaisiinkin.

Eli, tässä tapauksessa aion vakavasti harkita sellaisen vastaesityksen tekemistä tekemistä pohjaesitykselle, johon EasySport- ja FunAction-rahat on sisällytetty.

 

1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä

esityksen mukaan

Esityksen mukaan: voimassa olevia sopimuksia ei oikein voida mennä yksipuolisesti muuttamaan. Kts. aikaisempi kirjoitus.

 

3 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7:n pitkäaikainen vuokraus

Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Eilen kokouksessa lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun niin, että hankkeen asemaa pallokenttätilanteen kokonaiskuvassa vielä selvitetään ja, ennen kaikkea, asian tiimoilta järjestetään avoin kuulemistilaisuus, jossa HSM oy/HJK ry, pienemmät kantakaupungin seurat ja muut kiinnostuneet tahot saavat avoimesti tuoda kaikki asiaan liittyvät eri näkökulmat esiin.

Lautakunta päätyi tähän ratkaisuun hankkeen herättäneen suuren yhteydenottomäärän vuoksi. Samalla lautakunnassa todettiin myös, että näinkin ison asian, johon liittyy useita periaatteellisia kysymyksiä ja vielä lisäksi Töölön pallokentiin liittyvä suuri symbolinen merkitys, liian nopea päätöksentekoaikataulu sopii huonosti: nythän lautakunnan jäsenet saivat ensimmäistä kertaa konkreettiset suunnitelmat ja sopimusluonnokset käyttöönsä perjantai-iltapäivänä esityslistan valmistuttua, kun kokous, jossa asiasta olisi pitänyt päättää oli seuraavana tiistaina. Tämänkin johdosta katsottiin tarpeelliseksi ottaa pieni aikalisä niin, että asiasta päästään rauhassa keskustelemaan.

Korostan vielä sitä, ettei lautakunta nyt ole ottanut itse hankkeeseen sen enempää kielteistä, kun myönteistäkään kantaa. Oma näkemykseni on edelleen se, mitä tuolla blogissa aikaisemmin kirjoitin: “Varovainen ok. Näyttää siltä, ettei muiden seurojen olosuhteet HJK:n hankkeen myötä näytä ainakaan oleellisesti huononeva ja muutaman vuoden perspektiivillä kenttien määrä on nousemassa oleellisesti”.

Toisin sanoen, virastolta tulee lähiaikoina kutsu tilaisuuteen, jossa asiasta päästään keskustelemaan saman pöydän ääreen. Tämä toivottavasti hälventää hankkeen ympäriltä nousseita huolia ja luo hyvää ilmapiiriä jatkoa ajatellen.

Liikuntalautakunta 14.5. 2013

HJK:n uusi Juniorikupla.
HJK:n uusi Juniorikupla.

Liikuntalautakunnan kokouksissa on ollut noin kuukauden tauko, edellisen kerran kokoonnuimme huhtikuun puolessa välissä budjettiseminaarissa Lohjassa Kisakallion urheiluopistolla. Ajankohtaisten vuoden 2014 talousarvioasioiden lisäksi seminaarissa annettiin aikamoinen annos tietoa Liikuntaviraston toiminnasta erityisesti uusille lautakunnan jäsenille.

Nyt ensi tiistain kokouksessa onkin sitten isoja asioita useammankin kokouksen edestä: talousarviota, osastonpäällikön valintaa, liikuntapaikkojen käyttömaksuja, edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyä Talin golfkenttäasiaa ja vielä esitys Töölön pallokenttä 7:n vuokraamisesta, mistä kirjoitinkin jo edellisessä blogikirjoituksessa.

LIIKUNTAJOHTAJA
4 Liikuntatoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Muutetaan Liikunnanohjausosaston nimi Liikunnan ja hyvinvoinnin osastoksi, koska se paremmin kuvaa osaston toimintaa. Ok.

5 Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liikuntaviraston pitkäaikainen hallinto-osaston osastopäällikkö Pekka Alho jäi eläkkeelle ja kevään ajan virasto on yhdessä lautakunnan kanssa valmistellut viran täyttämistä. Prosessin suurin (positiivinen) ongelma on ollut se, että virkaan haki kaiken kaikkiaan 74 (!) hakijaa ja monipolvisen karsinnan jälkeen viimeiseen vaiheeseen psykologisiin testeihin ja lautakunnan haastatteluun valikoitui viisi ehdokata. Kaikki nämä viisi olivat todella päteviä ja kuka vaan heistä olisi varmasti voinut hoitaa virkaa menestyksekkäästi.

Pohjaesityksen Kirsti Laine oli mielestäni kahden parhaimman hakijan joukossa ja minusta oiva valinta: innostunut, asiantunteva ja motivoitunut. Hänen aikaisempi työnsä Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä takaa laajan asiantuntemuksen suomalaisesta liikuntakentästä.

.. eli, ἄξιος, ἄξιος!

6 Lausuntopyyntö liikuntalautakunnalle arviointikertomuksesta 2012 (pdf) (html)

Ok.

7 Oikaisuvaatimus auton vahingoittumisen korvaamista koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä(pdf) (html)

Ei näyttöä -> ei korvausta. Ok.

9 Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan peruskorjauksen valaistus- ja sähköurakka (pdf)(html)

Ok.

10 Helsingin kaupungin liikuntatoimen liikuntapaikkojen ja – laitosten yleiset ohjeet ja käytöstä perittävät maksut 1.1.2014 alkaen (pdf) (html)

Eri hintoihin tehdään maltillisia, pääosin kustannustason nousua seurailevia korotuksia. Ok.

Hinnastoa selaillessa huomasin, että virastolla on vielä Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahalleissa solariumlaitteita. Näistä olisi kyllä syytä luopua, solarium on Aurinkoakin vaarallisempi tapa ruskettua ja on aukottomasti todistettu, että keinoteikoinen UV-säteily aiheuttaa ihosyöpää. Helsingin kaupungin liikuntatoimen ei pitäsi tarjota tällaisia palveluja kuntalaisille.

11 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Talousarvioehdotuksessa tulot ovat raamin mukaisesti 13 735 000 € eli 1,7 % suuremmat kuin vuoden 2013 tulotavoite ja alittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen tulot 1,3 M€:lla.  Talousarvioehdotuksen menot ovat 83 247 000 (81 797 000 vuonna 2013) euroa ja ne ylittävät annetun 82 647 000 euron menoraamin 600 000 eurolla ja ovat 1 450 000 euroa eli 1,8 prosenttia vuoden 2013 talousarviota korkeammat.

Talousarvioesityksen 600 k€ raaminylitys johtuu yhdessä kulttuuri- ja nuorisoasiankeskusksen kanssa haettavasta määrärahasta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisen hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen rahat ovat aikaisemmin tulleet kaupungin yhteisistä rahoista tilapäisrahoituksena ja nyt määräraha toivotaan vakiinnutettavaksi.

Käytännössä raha on mennyt lapsille ja nuorille järjestetty matalan kynnyksen liikuntatoimintoihin. Näistä FunAction ja EasySport on saatu todella hyviä tuloksia, muun muassa 50 % toiminnassa mukana olevista lapsista ei harrasta liikunta liikuntaseuroissa ja mukaan on paljon maahanmuuttajalapsia – ryhmiä, joiden liikuttaminen on ollut erityishaaste. Nykyisellä viraston budjetillaohjelmia ei voida mitenkään jatkaa, joten lisäraha tulee tarpeeseen.

Esityksen kohdassa 52 todetaan:

Liikuntavirasto jatkaa maa-alueiden vuokrauksissa käytäntöä, jossa uusissa vuokrasopimuksissa sovelletaan korkeintaan 50 prosentin vuokrasubventiota. Liikuntaviraston vuokrasubvention suuruus on yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuten olen aikaisemmin kirjoittanut, tähän sinänsä hyvään käytäntöön tulisi saada muutos niin, että vuokrasubventiolle asetettaisiin euromääräinen indeksiin sidottu katto kaikkia uusia vuokrasopimuksia solmittaessa. Tämä estäisi tulevaisuudessa yksittäisen toimijan vuokrasubvention muodossa  saamat jättipotit.

Investointiosa on käytännössä raamin mukainen, mutta on huomioita, että investointimäärärahan leikkaaminen vuoden 2013 13,6 M€:sta 9,5 M€:oon vuodelle 2014 tulee vääjäämättä johtamaan siihen, että kiinteistöjen korjausvelka kasvaa: esimerkiksi lähes kaikki olympiasuorituspaikat ovat mittavien peruskorjausten tarpeessa.

LIIKUNTALAITOSOSASTO
1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä (pdf) (html)

Tämä pöydättiin viime kokouksessa. Ok.

2 Oikaisuvaatimus kymmenen kerran uimakortin voimassaoloajasta (pdf) (html)

Kymmenen kerran uimakortin voimassaoloaika oli selkeästi painettu korttiin. Ok.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Perikentän pitkäaikainen vuokraus (pdf) (html)

HJK ry:n vuokraaman Perikentän (omaa sukuaan ”Sahara”) vuokrasopimus siirretään HJK:n omistamalle Helsinki Stadion Management oy:lle. Samalla uusitaan tekonurmi.

Sahara oli ensimmäinen viraston ja fudisseurojen kenttäyhteistyöhanke, joita on nykyisin toteutettu on 16.

Ok.

2 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta koskien Perikentän lämmitettävän tekonurmikentän pinnan uusimishanketta (pdf) (html)

Laina urheilu – ja ulkoilulaitosrahastosta liikuntapaikkainvestoinnille. Normikäytännön mukaisesti, 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Ok.

3 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7:n pitkäaikainen vuokraus (pdf) (html)
Uuden kuplahallin sijainti
Uuden kuplahallin sijainti

HJK havittelee (omistamansa HSM oy:n kautta) myös Saharan lähellä olevan Pallokenttä 7:n vuokraamista ja uuden kuplahallin (”Juniorikuplan”) rakentamista varten. Hanke on herättänyt huolta erityisesti kantakaupungin pienempien seurojen taholta mahdollisesta harjoituspaikkatilanteen vaikeutumisesta HJK:n ottaessa jälleen yhden kentän lisää omaan hallintaansa. Kirjoitin hankkeen taustoista jo aikaisemmin.

Itse kuplasuunnitelma näyttää tyylikkäältä ja Olympiastadionympäristöön hyvin sopivalta. Sen kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat aika pieniä, koska se pääosin jää Nordensködinkadun jäähallin ja sen parkkipaikan taakse. Ei valitettavaa tämän suhteen. Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa saman ja on puoltanut hanketta lausunnossaan.

Palloliiton Helsingin piirin lausunto on aika ympäripyöreä eikä ota varsinaisesti kantaa puoleen eikä toiseen. Lausunnon mukaan Helsingissä riittäisi minimissään kolme ympärivuotisessa käytössä olevaa kenttää, koska talvella volyymit ovat niin paljon kesää pienemmät.

Muiden kantakaupungin jalkapalloseurojen harjoitusolosuhteita parannetaan lähivuosina seuraavilla hankkeilla:

  • Väinämöisenkentälle rakennetaan kolmen seuran yhteishankkeena tekonurmi kesällä 2013
  • Virasto perusparantaa Lauttasaaren ja Munkkivuoren kentät kesällä 2013-14
  • Tehtaanpuistoon tulee tekojäärata, jonka pintamateriaali on tekonurmi 2015-16
  • Jätkäsaaren urheilupuistoon rakennetaan kolme tekonurmikenttää 2010-luvun lopulla

Jos Pallokenttä 7:n vuokrataan pitäisi pohtia, voisiko sille varatut perusparannusmäärärahat käyttää aikaistamalla vaikka osan Jätkäsaaren urheilupuiston kenttien rakentamista.

Varovainen ok. Näyttää siltä, ettei muiden seurojen olosuhteet HJK:n hankkeen myötä näytä ainakaan oleellisesti huononeva ja muutaman vuoden perspektiivillä kenttien määrä on nousemassa oleellisesti.

.. ja lopuksi Merellisen osaston myötä kosteisiin tunnelmiin. Näissä anniskelulupa asioissa on nyt kyllä vähän linja hakusessa. Muutama kokous sitten Kepa ry:lle ei myönnetty A-oikeuksia  Maailma kylässä -festareita varten, mutta nyt esittelijä on esittämässä niiden myöntämistä kaupalliselle toimijalle Hietaniemen uimarannan konserttipäiville. En ymmärrä.

MERELLINEN OSASTO
1 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Elisaaressa Oy Sagawind Ab:lle(pdf) (html)

Ok. Kartanorakennuksessa pitopalvelu ja tilausravintolatoiminnan yhteydessä perusteltua.

2 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Live Nation Finland Oy:lle, Hietaniemen uimarannan tapahtumapäiviksi (pdf) (html)

Päätösesityksessä todetaan, että:

Yleisellä anniskelualueella on myynnissä miedompia juomia ja juomasekoituksia. A-oikeuden vaatimaa myyntiä on lähinnä VIPtiloissa.

Sama tilannehan oli Maailma kylässä -festarien osalta. Silloinkin haettiin A-oikeuksia nimen omaan juomasekoituksia varten.

Tästä k0hdasta on tainnut jäädä varsinainen Live Nationin hakemus puuttumaan. Olisin valmis pöytäämään tämän ja tekemään päätöksen vasta kun kaikki aineisto on käytössä.

Aikamoinen lista.