Liikuntalautakunta 14.4.

Kolmen kuukauden mahtavan Etelä-Afrikan matkan jälkeen, jona aikana lautakunta-asioita hoiti esimerkillisesti varamieheni Seppo Siika-aho, on aika palata normaaliin kokousrytmiin. Torstain kokouksessa ensi vuoden talousarvioasioita ja kaavalausuntoja Hernesaaresta ja Jätkäsaaresta.
Liikuntatoimen vuoden 2016 talousarvion toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1: Tas 0216

Tällä hetkellä ei ole tiedossa seikkoja, joiden perusteella ei pysyttäisi budjetissa tai saavutettaisi sitovia tavoitteita. Tosin uimarantojen yms. kävijämäärät ovat, kuten aina riippuvaisia kesän säistä.

Liikuntavirasto talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019 (pdf) (html)

Liite 1: Raami_ja_laatimisohjeet_2017_06042016

Olipa mielenkiintoista törmätä kaupunginhallituksen antamista yksityiskohtaista valmisteluohjeissa tähän:

Hallintokuntien tulee tarkastella myös toimialansa palvelukokonaisuuden kannalta merkittävimmille tytäryhteisöille asetettavia tavoitteita.

Helsingin kaupungin ”liikuntakonsernin” erikoisin piirre on, että kaupungin hallinnossa samanlaisia kunnallisia palveluja johdetaan kahdesta täysin eri paikasta: liikuntaviraston uima- ja liikuntahallit ja muut palvelut kuuluvat liikuntalautakunnan alaisuuteen, mutta Urheiluhallit oy:n omistamat uima- ja liikuntahallit puolestaan kaupunginhallituksen konsernijaokselle, vaikka molempien ”omistaja” on täysin sama (Helsingin kaupunki) ja molemmat tuottavat kuntalaisille periaatteessa identtisiä palveluja.  Nyt kaupunginhallituksen antamissa talousarvionesityksen valmisteluohjeissa erikseen velvoitetaan vielä tarkastelemaan toimialan kannalta merkittävimpien tytäryhteisöjen tavoitteita. Voihan sitä tietenkin esittää toiveita, mutta mitään  mahdollisuutta vaikuttaa kaupungin liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen toimintaan lautakunnalla ei ole – kaupunginhallituksella sen sijaan on.

Talousarvion raamit ovat seuravat:

Screen Shot 2016-04-13 at 18.24.37.png

Toimintakate on pysynyt useamman vuoden ajan hyvällä tasolla ja irtaimen omaisuuden hankintaan saatiin hieman lisää rahaa tänä vuonna minkä pitäisi helpottaa aikaisempien vuosien hankalaa tilannetta, jolloin määräraha ei riittänyt kattamaan luonnollista laitteiden ja ajoneuvojen kulumista ja poistumaa. Positiivista on kai sekin, että viraston liikuntapaikkarakentamiseen varattujen investointirahojen usean vuoden laskeva trendi sentään ollaan saatu katkaistua, vaikka edelleen niistä on kadonnut noin kolmannes 2010-luvun alkupuolen lukemista. Vuoden 2017 raamin tasollakaan ei kasvavan Helsingin uusille asuinalueille ja asukkaille paljon uusia liikuntapaikkoja rakenneta. Onneksi sentään Bunkkeri etenee..

Varsinainen talousarvio tulee lautakuntaan 12.5. kokouksessa.

Screen Shot 2016-04-13 at 18.40.46.pngOurit-saaren veneilytukikohdan tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1: Tarveselvitys – Läntinen veneilytukikohta

Liite 2: Ouritin asemakaava

Liikuntaviraston läntinen venesatamayksikkö, joka on toiminut tähän asti Sompasaaressa joutuu muuttamaan muualle kehittyvän Kalasataman tieltä. Koska venepaikat ja vesibussilinjat pitää edelleen pitää kunnossa, tarvitaan uusi tukikohta. Sellaista ollaan nyt rakentamassa Ourit-saareen. Ok.

LScreen Shot 2016-04-13 at 18.44.20.pngiikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta nro 12385 (pdf) (html)
Liite 1:  Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 kartta19.01.2016

Liite 2: Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 selostus 19.01.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)

Muuten erinomaisessa lausuntoluonnoksessa epäilyttää tämä kohta:

Koivusaarta rakennettaessa alueelta häviää suuri osa siellä olevista veneiden talvisäilytyspaikoista sekä kerhorakennus. Näille korvaavat alueet ja tilat on suunniteltu Hernesaareen. Hernesaaren osayleiskaavaehdotukseen nykyisessä laajuudessaan merkityt merelliset palvelut mahdollistavat, että muilta alueilta häviäville talvisäilytyspaikoille ja seurojen kerhotiloille saadaan korvaavat paikat ja tilat.

Todellako Helsingin kantakaupungista on tarkoitus varata alueita (vain) veneiden talvisäilytystä varten vai onko ajatus, että alue olisi joissain vaihtoehtoisessa käytössä kesäisin? Tuntuu kyllä parhaan tonttimaan suurelta haaskaukselta käyttää sitä veneiden parkkipaikkana 3–4 kuukautena vuodessa. Muuten kaavan mittava venesatama toimii hienosti alueen merellisen luonteen kanssa yhteen ja tuo kipeästi tarvittuja venepaikkoja helsinkiläisille hyvien julkisten kulkuyhteyksien päähän.

Itse kaavassa epäselväksi jää miten on tarkoitus toteuttaa sivun 18 kartassa mainittu ”toimitilaa ja liikuntatiloja” kohde 18: jos ajatus on että sinne oltaisiin rakentamassa kunnallisia liikuntatiloja pitäisi rahat niihin saada jotenkin myös viraston investointibudjettiin. Muuten vaarana on (monen muun kohteen tapaan) päätyä tyhjään pajupuskittuneeseen tonttiin keskellä asuinaluetta, jonka rakentamiseen ei kaupungilla ole (tai tule olemaan) rahoja.
Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Länsisataman (20.ko) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12173, Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkeri ja naapurikorttelit (pdf) (html)

Liite 1: Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkerin ja naapurikortteleiden asemakaavan muutos nro 12173 kaava

Liite 2: Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkerin ja naapurikortteleiden asemakaavan muutos nro 12173_selostus
Päätöshistoria (pdf) (html)

Liikuntalautakunnalla ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muutosehdotukseen.

Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Kauko Koskisen ym. Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta koskevaan valtuustoaloitteeseen (pdf) (html)

Ihan kaikista mahdollisista viraston perusparannus- ja uudisrakennuskohteista asettaisin tämän parkkipaikan asfaltoimisen noin sijalle 372 tai 373.

Liikuntaviraston investointirahoitus on alle 10 miljoonaa euroa ja pelkästään rakennusten vuosikuluma on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä johtuen hankkeita on jouduttu priorisoimaan ja Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialue on yksi lukuista kohteista, jonka toteutusta on jouduttu siirtämään.

Liikuntalautakunta 29.1. 2013

Uuden liikuntalautakunnan ensimmäinen esityslista ilmestyi viime viikon lopulla. Tästä tämä lautakuntatyöskentely sitten alkaa.  Kokouksen listalla olevat oleelliset asiat ovat:

5. Liikuntalautakunnan lausunto Jätkäsaaren Bunkkeria ja naapurikortteleita koskeva asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12173) (pdf)

Kaavamuutos liittyy suunnitelmaan Jätkäsaaren Bunkkerin remointoimisesta liikunta- ja kulttuuritiloiksi. Rakennukseen tulee yli 65 tuhatta kerrosneliömetriä tilaa ja sinne on tarkoitus sijoittaa muun muassa uima- ja palloiluhalli sekä muiden lajien harjoitustiloja. Kaava mahdollistaa myös townhouse-tyyppisten asuntorakennusten rakentamisen kolossaalisen Bunkkerin päälle mikä on minusta varsin nokkela ja kannatettava keksintö.

Päätösesitys on ihan ok ja kannatettavissa.

7.-14.  Liikuntatoimen järjestötoiminnan avustukset vuonna 2013

Helsingin kaupungin avustusten jakoperusteet liikuntatilojen tuetun käytön, vuokra-avustusten ja toiminta-avustusten osalta. Esitykset muuten ok, mutta toiminta-avustusten osalta tuettuja järjestöjä voitaisiin pyytää raportoimaan harrastustoiminnan keskimääräiset kustannukset harrastajalle ikäryhmittäin (esim. alle kouluikäiset, alakouluikäiset, nuoret ja aikuiset). Saataisiin vertailukelpoista lajikohtaista dataa siitä, minkälaisia maksuja seurat perivät jäseniltään.

15. Liikuntatoimen talousarvioon vuodeksi 2013 merkittyjen irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen ja hankintaoikeuden myöntäminen (pdf)

Muun muassa uusi perämoottori työlautta Puotilaan ja Wille-kiinteistötraktori ulkoliikuntaosastolle. Ok.

16. Vuoden 2013 talousarvion liikuntapaikkojen investointimäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen (pdf)

Investoinnit liikuntaviraston eri toimipisteisiin: muun muassa ulkoilureitteihin, venesatamiin ja urheilukenttin. Käytännössä tämä on ok, mielenkiintoisena yksityiskohtana: miksi Rastilan leirintäalueen perusparannus kuuluu  liikuntaviraston vastuulle , olisiko kiinteistövirasto kuitenkin jotenkin luontevampi paikka?

17. Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Oy:n katsomon lasittamista ja kattamista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) 

Toistuneiden vesivahinkojen estämiseksi ja viihtyvyyden paratamiseksi Sonera-stadionin eteläpäädyn katsomo lasitetaan. Rahoituksessa mukana OKM. Ok.

18. Lausunto kaupunginhallitukselle Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:n ratsastustallin rakennushanketta koskevasta lainahakemuksesta: (pdf)

Uusien eläinsuojelumääräysten vuoksi pitää Tuomarinkartanoon rakentaa uusi talli. Laina 40 % hankkesta, loput omasta pussista. Ok.

Viimeiset pykälät liittyvät maa-alueiden vuokrasopimuksiin ratsastustalleja ja melontakeskusta varten. Nämä lienevät ok.