Suositukset

Kunnallispolitiikka on kielenkäyttöä: neuvottelua, vaikuttamista, ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista. Joonaksella on painavista asioista painavaa sanottavaa. Hänen puheensa oikeudenmukaisuudesta ei ole hymistelyä vaan konkreettisia ehdotuksia maailman parantamiseksi. Lisäksi Joonas hallitsee sijapäätteet ja yhdyssanat!

Terhi Ainiala, suomen kielen dosentti, yliopistonlehtori Kuva: Linda Tammisto.

Ideoita ja faktoja, kokemusta ja innostusta. Näiden päälle vielä toteuttamiskykyä, reaali-idealismia ja hersyvää hekottelua. Joonaksen kanssa on kiva työskennellä, koska tulosta syntyy.

Laura Snellman-Junna, palvelumuotoilija Túlka, DI

Työtoverini Joonas on osoittautunut harvinaisen tarmokkaaksi yhdistelmäksi oikeamielisyyttä ja syvällisesti sivistynyttä oppineisuutta. Juuri hänen kaltaisiaan poliittinen päätöksenteko kaipaa.

Timo Rantalaiho, vanhempi ohjelmistoarkkitehti

Joonas oli puhelias pitkänhuiskea teini, kun ensimmäisen kerran puhuimme politiikasta ja maailmanparantamisesta lastenleirin futismatsia katsellessamme Lintulan luostarin mailla. Ensivaikutelma on pitänyt: Joonas pohtii, kuuntelee ja kommunikoi. Mielestäni Helsingin ja maamme politiikka yleensä tarvitsee katsomusta, kvartaalin yli ulottuvaa perspektiiviä ja käytännöllisyyttä, joita Joonas edustaa.

isä Heikki Huttunen, Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri

Joonas Lyytinen on ammattitaitoinen, asioihin perehtyvä ja väsymätön poliitikko, joka on viime vuodet ollut ennen kaikkea liikunnan puolestapuhuja. Kunnallisesta liikuntapolitiikassa Joonas on tehnyt viime vuosina ahkerasti työtä tasapuolisen ja avoimemman liikuntakentän eteen Helsingissä.

Touko Aalto, kansanedustaja

Joonas on sanavalmis keskustelija, joka myös aidosti kuuntelee toisen mielipiteitä ja ideoita.

Tapani Kärkkäinen, suomentaja

Arkkitehtuuri, vaatimustenhallinta, testaus ja refaktorointi ovat paitsi poliittisten rakenteiden toiminnan edellytyksiä, myös ohjelmistoalan ammattilaisen arkea. Tuen Joonasta, koska uskon hänen tuovan tätä menetelmäosaamista kunnan päätöksentekoon.

Jan Ruusuvuori, Senior Software Developer

Olen tutustunut Joonas Lyytisen ajatteluun ja maailmankuvaan erilaisissa verkkoyhteisöissä. Näissä ympyröissä Joonas on osoittautunut laaja-alaisesti sivistyneeksi ja humaaniksi, totuutta ja hyvyyttä etsivän argumentaation hallitsevaksi ihmiseksi. Kyvykkyydestään huolimatta Joonas tietää olevansa rajallinen siinä missä koko muukin ihmiskunta. Olen varma, että myös kunnallispolitiikassa Joonaksesta tulee asioihin perehtyvä ja tulevaisuutta rakentavan tekijä.

Teemu Leinonen, professori, taiteen tohtori Kuva: Hans Põldoja, CC-BY

Mr. Lyytinen as I know him is a man with with a good heart, always willing to help make the world a better place in any capacity he can. He’s a good  listener and produces sound judgement. His benevolence and generosity sets him apart from many people I have encountered here in Finland. I think … Read more Samuel Amoah, student, University of Helsinki

Samuel Amoah, student, University of Helsinki

Olen tuntenut Joonaksen teini-iästä lähtien. Joonas oli jo silloin luotettava, vastuuntuntoinen ja aktiivinen asioiden edistäjä. Nykyään olen Joonaksen kanssa tekemisissä työn puolesta, liikunnan edistämiseen liittyen. Joonakselle tärkeää on lasten liikunnan edistäminen ja siinä, liikuntamahdollisuuksien luominen kaikille. Se tarkoittaa niin olosuhteiden kuin ohjatun liikunnan tarjonnan luomista niin, että liikunta olisi kaikkien saavutettavissa. Joonas on perehtynyt lasten … Read more Antti Blom, ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu -ohjelma

Antti Blom, ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu -ohjelma

Joonas on yksi reiluimmista ja fiksuimmista mun tuntemista ihmisistä. Poikkeuksellista Joonaksessa on se, että puhumisen lisäksi hän myös tekee. Se aika, minkä muut käyttävät Suomen- ja maailman tapahtumien kauhisteluun Joonas käyttää tekemiseen. Aleppon kauhistelun sijaan, hän otti sotaa pakoon lähteneen pojan luokseen asumaan, auttoi kulttuuriin ja työelämään. Sen energian, mitkä muut laittavat Suomen nuorison mielenterveyden … Read more Nizar Jouini, CTO, Reaktor Netherlands

Nizar Jouini, CTO, Reaktor Netherlands

Urheiluseuran luotsaaminen ei ole helppoa, mutta Joonas on Helsingin Miekkailijoiden puheenjohtajana osoittanut sellaista kyvykkyyttä ja asennetta, jota soisin näkeväni myös kunnallisessa päätöksenteossa. Hän ymmärtää erilaisten liikkujien tarpeita aina vasta-alkajasta ammattilaiseen saakka. Joonaksen liikuntapolitiikkaa ohjaavat arvot, jotka ovat lähellä myös omaa sydäntäni. Näitä ovat avoimuus, vastuunkanto ihmisistä sekä kaikille aidosti tasapuolinen mahdollisuus osallistua liikuntaan – unohtamatta … Read more Niko Vuorinen, ammattimiekkailija

Niko Vuorinen, ammattimiekkailija

Joonaksessa vaikutuksen on tehnyt hänen kykynsä perehtyä asioihin perusteellisesti ja halunsa keskustella niistä ja omista huolellisesti muodostetuista näkökannoistaan väsymättömästi. Itselleni tärkeää on politiikan avoimuus, ja Joonas on kantanut kortensa kekoon esimerkillisesti pitämällä kaupunkilaiset ajan tasalla liikuntalautakunnan asioista.

Lassi Härmälä, vaikuttamistyön ja viestinnän suunnittelija, Pohjois-Helsingin vihreiden varapuheenjohtaja

Olen seurannut Joonaksen poliittista toimintaa ja iloitsen siitä, että hänen myötään myös lasten ja nuorten liikkuminen on noussut selkeäksi poliittiseksi tavoitteeksi Helsingissä. Paitsi että se luo tasa-arvoisempia mahdollisuuksia terveyden edistämiseksi, se myös edistää erilaisten ryhmien sekoittumista ja keskinäisen ymmärryksen lisääntymistä. Joonas vie asioita eteenpäin fiksusti, argumentoiden ja laajempia kokonaisuuksia katsoen.

Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja

Pohjaton tiedonjano ja halu ymmärtää asioita ajaa Joonasta jatkuvasti etsimään vastauksia ja uusia näkökulmia. Oli kyseessä kulttuuri, urheilu, maahanmuutto tai maailmankaikkeus.

Riku Parkatti, koripallovalmentaja

Erityisen kriittisenä näkisin Joonaksen näkemyksen tietojärjestelmähankinnoista. On järjenvastaista antaa IT-alaa ja -järjestelmiä tuntemattomien tehdä kalliita hankintapäätöksiä pelkästään markkinointimateriaalin ja mutun perusteella. Koen että Joonas voisi olla suurena apuna tältä osin verorahojemme käytön järkevöittämisessä ja tuottamassa säästöjä, jotka sitten voitaisiin kohdentaa muitakin ihmisiä kuin suurten IT-toimittajien osakkaita hyödyttäviin asioihin. Toivottavasti pääset vaikuttamaan näihin asioihin mahdollisimman pian.

Manne Laukkanen, CEO Smart Data Hub, psykologian tohtori