Lasten ja nuorten liikuntaa

Jokainen lapsi ansaitsee kiinnostavan ja innostavan liikuntaharrastuksen vanhempien varallisuudesta, asuinpaikasta ja harrastuneisuudesta riippumatta. Viime vuosina tämä on muuttunut aiempaa vaikeammaksi, koska monien liikuntaharrastusten kustannukset ovat nousseet harjoittelun tavoitteellistumisen ja ammattimaistumisen myötä pienempituloisten perheiden tavoittamattomiin. Myös rankka kilpaurheiluun tähtäävä harjoittelu saa monet nuoret, jotka haluaisivat vain pitää hauskaa ja höntsätä, lopettamaan harrastuksensa.

Kaupungin liikuntatoimen pitää edistää sellaisten liikuntapalvelujen tuottamista, jotka ovat taloudellisesti kaikkien saavutettavissa ja tarjoavat vähemmän tavoitteellisia liikkumisen muotoja perinteisten liikuntaseurojen tarjoaman kilpaurheiluun tähtäävän harjoittelun rinnalle.  Viime vuosina kaupungissa tällaisia ovat olleet alakouluikäisille suunnattu EasySport, yläkouluikäisten FunAction sekä 17–29-vuotiaille suunnattu NYT-liikunta. EasySport ja NYT-liikunta kattavat koko Helsingin alueen kun taas FunAction on painottunut Itä-Helsinkiin.

Kaikki nämä ovat ilmaisia tai lähes ilmaisia matalan kynnyksen palveluja, jotka eivät ole vaatineet ennakkoilmoittautumista tai pitkäjänteistä sitoutumista. Tulokset ovat olleet erinomaisia: kerhoissa on käynyt paljon lapsia ja nuoria, jotka eivät liiku liikuntaseuroissa. Toiminnalla on tavoitettu myös maahanmuuttajatyttöjä ja muita sellaisia ryhmiä, joita liikunta ei perinteisesti ole houkutellut.

Niin FunAction kuin NYT-liikuntakin on toistaiseksi toteutettu määräaikaisilla erityisrahoituksilla yhteistyössä lukuisten liikuntaseurojen kanssa. Palveluiden rahoitus on turvattava ja toiminta laajennettava koko Helsingin kattavaksi.  Kun liikunta rytmittää koulupäivää ja on osa iltapäiväkerhon toimintaa, helpottuu myös perheiden arki, kun illat eivät kulu lasten kuskaamisessa harrastusrallissa paikasta toiseen.

  • Liikuntaseuroja pitää ohjata tarjoamaan halvempia ja vähemmän tavoitteellisia harrastusmahdollisuuksia kilpaurheilun rinnalle.
  • Kaupungin pitää yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa kehittää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia liikuntaseurojen ulkopuolelle jääville.
  • Pitää luoda malleja, joilla onnistuneita määräaikaisella erityisrahoituksella toteutettuja hankkeita saadaan nykyistä helpommin siirrettyä pysyvän budjettirahoituksen piiriin.

 

Pidä blogia WordPress.comissa.