Liikuntalautakunta 25.8.

Kesän hassuttelujen jälkeen on aika palata yhteisten asioiden hoitamisen äärelle.

4. Va. liikuntajohtajan sijaisten määrääminen (pdf) (html) 

Ok.

5. Liikuntatoimen vuoden 2016 talousarvion toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1 Tas 0616

Talous on kunnossa ja toiminnalliset tavoitteet uimarantojen kävijämäärää lukuunottamatta tullaan saavuttamaan. Ok.

1. Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Thomas Wallgrenin valtuustoaloitteeseen koskien Haaganpuron ja sen taimenkannan elvyttämistä (pdf) (html)

”Liikuntalautakunta suhtautuu myönteisesti aloitteeseen Haaganpuron Pikku-Huopalahden alueen uoman ennallistamiseksi välillä meri-Vihdintie.” Ok.

2. Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Jape Lovènin aloitteesta, koskien Vuosaarenlahden venesataman kehittämistä junioritoiminta huomioiden (pdf) (html)

”Liikuntavirasto on vuokrannut Vuosaaren Purjehtijat ry:lle Vuosaarenlahden venesatamasta maa-alueen sekä myöntänyt laiturinpito-oikeuden samoin, kuin muillekin venekerhoille on Helsingissä myönnetty. Vuosaaren Purjehtijat ry:llä on näin mahdollisuus kehittää junioripurjehdustoimintaa kyseessä olevassa venesatamassa.”

Ok.

1. Talin liikuntapuiston tekonurmikentän peruskorjaustyön hankesuunnitelma (pdf) (html)

 

2. Talin liikuntapuisto, tekonurmikentän peruskorjaustyö, urakan hankinta (pdf) (html)

Liite 2 Tarjouspyyntö

 

Talin kentän Sonera stadionilta siirretty vanha tekonurmi on  tullut tiensä päähän ja pitää uusia. Ok.

3. Oikaisuvaatimus koskien muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustusta vuonna 2016 (pdf) (html)

Kaksi yhdistystä pyytänyt oikaisua. Barreto ry:n hyväksytään, koska avustusta laskettaessa ei oltu huomioitu vuokra-avustusta edelliseltä vuodelta. Ok.

 4. Oikaisuvaatimukset koskien toiminta- ja tilankäyttöavustusta vuonna 2016 (pdf) (html)

 

Ok.

5. Oikaisuvaatimukset koskien liikuntalautakunnan päätöstä avustuskelpoisuuden myöntämisestä 2016 (pdf) (html)

Ok.

6. Tila- ja kurssivarausjärjestelmän hankintaa koskeva päätös(pdf) (html)

Liite 4 Liite_4_Sopimusluonnos

Tila- ja kurssivarausjärjestelmän kilpailutus. Ohjelmisto hankitaan palveluna, eli toimittaja vastaa sen ylläpidosta, palvelimista  ja sen sellaisesta. Kilpailutus toteutettu neuvottelumenettelynä ja neljä toimittajaa oli päässyt lopulliseen tarjouskilpailuvaiheeseen. Arvioitiin pisteytyksellä, jossa 60 % perustui hintaan ja 40 % laatuun.

Enkora Oy:n tarjous voitti ja sen kanssa ollaan solmimassa kolmen vuoden sopimusta.

 

6. Viraston tiedotuksia (pdf) (html)

Liite 1 Vetoomus.pdf

Liikuntalautakunta 16.6.

Tämän kauden viimeisessä lautakunnan kokouksessa lyhyempi lista kuin viimeaikoina. Lausunto Käpylinnan kohtaloon ja normaaleja vuokrasopimuksia ja lainahakemuksia.

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Urheiluhallit Oy:n lainahakemusta Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen ja kaupungin takauksen myöntämisestä rahoituslaitoksilta haettaville lainoille (pdf) (html)

Liite 2  Töölön Urheilutalon peruskorjaus 2017-2018 hankesuunnitelma

Töölön Urheilutalon peruskorjaus ja parannustöitä varten haettu laina. Hankkeen tarkoituksena parantaa kuntouintialtaan käytettävyyttä ja lisätä palloiluhalliin välipohja, jolla saadaan uutta liikuntatilaa rakennukseen. Hankkeeseen saadaan myös rahaa valtiolta. Lainan osuus kokonaiskustannuksista noin 40 % ja käytännössä kaikki loput tulevat rahoituslainoina. Tulevat lainanhoitokulut nostavat Urheilutalon laitosavustustarvetta ja nykyinen laitosavustusmäärärahan taso ei tule riittämään tulevina vuosina. Ok.

Liikuntalautakunnan lausunto koskien kaupunginvaltuuston toivomuspontta Käpylinnan liikuntatiloista (pdf) (html)

Valtuuston Bunkkeri-päätökseen liitetty toivomusponsi, jolla halutaan  varmistaa Käpylinnaa käyttävien erityisryhmien palvelut joko Käpylinnassa tai muualla. Edellisessä lautakunnan kokouksessa lautakunta liitti ensi vuoden talousarvioesitykseen mielestäni vähän epärealistisen toivomuksen siitä, että  mahdollisuutta säilyttää Käpylinnan uimahallina kiinteistön peruskorjauksen mukaisen päiväkotisuunnitelman sijaan. Liikuntavirasto on esittänyt sosiaali- ja terveysvirastolle neuvottelupyynnön Käpylinnan tilojen yhteiskäytöstä. Käpylinnan tilojen peruskorjauksesta järjestetään viranomaispalaveri 16.6.2016 tilakeskuksen johdolla.

Lausunnossa mahdollisuuteen säilyttää Käpylinnan allasosasto suhtaudutaan epäilevästi:

Käpylinnan toiminta jatkuu vielä normaalisti kevään 2017 loppuun saakka. Rakennuksen peruskorjauksen on tarkoitus alkaa kesällä 2017 ja sen arvioitu kesto on reilu vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön on tilakeskuksen arvion mukaan vaikeaa ja kallista.

Ennen Bunkkerin valmistumista tullaan korvaavina tiloina käyttämään Kinaporin palvelukeskusta, Yrjönkatua ja Kampin liikuntakeskusta. Bunkkerin valmistumisen jälkeen suurin osa ryhmistä voidaan sijoittaa sinne ja erityisolosuhteita vaativat ryhmät voidaan sijoittaa heille paremmin soveltuvaan Kampin liikuntakeskukseen.

Ok.

Oulunkylän Tekonurmi Oy:n pitkäaikainen maanvuokrasopimus Oulunkylän liikuntapuiston tekonurmelle (pdf) (html)

 

Ainakin Gnistanin käytössä olevan Oulunkylän Tekonurmi oy:n lämmitettävän  jalkapallokentän vuokrasopimuksen jatko. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.7.2016.

Ok.

Liikuntalautakunnan lausunto Pikku Delfiinit Oy:n allasvuokrien korotuksia koskevaan aloitteeseen (pdf)(html)

 

Vauva- ja perheuinteja järjestävä Pikku Delfiinit Oy hakee alennusta kaupungin perimistä allasvuokrista. Liikuntalautakunnan aikaisemman päätöksen perusteella elinkeinotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä ja yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä peritään eri tilavuokrat. Erilliset hinnat yhdistyksille ja yrityksille ovat perusteltuja. Itse olen avannut näitä perusteita aikaisemmassa blogi-kirjoituksessani, jossa totean:

Yritysten tehtävä on yleisesti taloudellisen voiton tuottaminen omistajilleen. Tässä ei sinänäsä ole mitään tuomittavaa tai ongelmallista ja monissa asioissa voittomotiivi tuottaa niin yrityksen kun sen asiakkaidenkin kannalta myönteisiä lopputuloksia. Näin tapahtuu erityisesti silloin kun saman hyödykkeen markkinoilla on useita toimijoita ja syntyy aitoa kilpailua asiakkaista. Näillä markkinoilla hyödykkeen hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan.  Myyntihinnan ja hyödykkeen tuotantokustannusten erotus jää sitten yritykseen voittona. Jos tuotantokustannukset ovat korkeammat kuin mikä on markkinoiden määrittämä hinta, yrityksen toiminta loppuu lyhyeen…

Mikäli yrityspohjalta toimivaa liikuntapalvelujen tuottajaa tuettaisiin suoraan julkisista varoita, se ei alentaisi hyödykkeen hintaa (koska hinta määräytyy markkinoiden, ei tuotantokustannusten perusteella) vaan kasvattaisi yrityksen voittomarginaalia. Sen lisäksi että tämä vääristäisi markkinoita, se ei olisi myöskään kovain järkevää julkisten varojen käyttöä: hyöty ei kohdistuisi kuntalaisille vaan yrityksen omistajille…

Yhdistyksillä tätä ongelmaa ei ole. Käytännössä yleishyödylliset yhteisöt kuten urheiluseurat eivät saa tuottaa taloudellista hyötyä osallisille vaan ovat velvollisia tuottamaan saamillaan tuloilla palveluja jäsenistölleen. Julkiset toiminta-avustukset näiden yhteisöjen toimintaan pitää siis käyttää toiminnan tuottamiseen. Kun liikuntaseuralle annetaan rahaa avustuksina, lopputuloksena pitäisi olla enemmän, parempia tai jäsenistölle edullisempia liikuntapalveluita. Yhdistyksen jäsenilleen tuottamien palvelujen hinnan määrittää siten viime kädessä niiden tuotantokustannukset, ei markkinat.

Toisin sanoen, ei ole syytä muuttaa aikaisempaa hinnastoa ainakaan tältä osin.

Oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan päätöstä avustuskelpoisuuden myöntämistä helsinkiläisille avustuskelpoisuutta hakeneille yhdistyksille 2016 (pdf)(html)

Ki-Ken-Tai Icchi ry:n avustuskelpoisuus hylättiin, koska katsottiin, ettei sen lajiliitto kuulu valtakunnallisen liikunnan ja urheilun kattojärjestö Valo ry:n varsinaisten jäsenten joukkoon. Myöhemmin on selvinnyt, että Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksen piirissä vuonna 2016, joten avustuskelpoisuuden ehdot täyttyy.

Eli päätöstä tältä osin korjataan. Ok.

 

Liikuntalautakunta 26.5.

Toinen talousarviokokous ja Ourit-saaren venetelakan oikaisuvaatimuksen toiveuusinta pöydälle jättämisen jälkeen.

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitteeseen koulujen resurssien lisäämisestä (pdf) (html)

 

Koska malli ja toimintatavat esitetyn kaltaisen toiminnan järjestämiseksi ovat jo olemassa, liikuntalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä määrärahaa, jolla sekä EasySport- että FunAction-toimintaa on mahdollista kehittää ja laajentaa palvelemaan nykyistä useampia kouluja ja asuinalueita.

Näin. Lisäraha ei olisi pahitteeksi. 

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2017 laitos- ja säätiöavustuksista (pdf) (html)

 

Tämä on jokavuotinen Helsingin liikuntalaitosten hajanaisesta hallinnosta johtuva aivonyrjähdysasia. Kaupungin kokonaan tai pääosin omistamat liikuntapaikkoja hallinoivat säätiöt ja yhtiöt hallinnoidaan yleisesti kaupunginhallituksen konsernijaostossa, mutta kerran vuodessa ne anovat laitosavustuksena liikuntalautakunnalta (joka ei kuitenkaan noi muuten voi niitä ohjata, koska konsernijaosto). Olen vuosia yrittänyt ymmärtää mitä halvatun järkeä tässä on, mutta en ole onnistunut ainakaan vielä tätä mysteeriä selvittämään.

Ja sitten joukossa on vielä Helsinki Halli, eli tuttavallisemmin Hartwall Areena. Kyseistä laitosta perustettaessa liikuntavirasto lupautui maksaa silloin VR-yhtymän omistaman tontin vuokran määräajaksi ja sopimuksen umpeuduttua raha vain jäi liikuntaviraston budjettiin laitosavustukseksi, kunnes nykyinen lautakunta tiputti laitoksen avustusta saavien laitosten joukosta. Helsinki Halli on tärkeä erilaisten konserttien ja urheilutapahtumien areena Helsingissä, mutta elinkeinotoiminnan tukeminen kuuluu kaupungissa kaupunginhallitukselle, ei liikuntavirastolle. Viime vuonna kaupunginhallitus ei myöntänyt laitokselle avustusta. Ei ole perusteltua että liikuntalautakunta sitä tänäkään vuonna myöntäisi.

Liikuntatoimen hinnaston yleiset ohjeet ja käytöstä perittävät maksut 1.1.2017 alkaen (pdf) (html)

Liite 2 Hinnasto 2017 ehdotus

 

Hinnastoon tehdään maltillisia korotuksia merellisen osaston venepaikkahintoihin (jotka edelleen ovat lähikuntiin verrattuna edullisia). Korotuksella rahoitetaan viraston muuta toimintaa, mukaan lukien NYT-liikunnnan määrärahan turvaaminen vuoden 2017 loppuun asti.

Ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä venepaikkoihin ja maauimaloiden lipunhintoihin kohdistunee lisäkorotuspaineita, koska edellä mainitun NYT-liikunnnan toimintaedellytykset pitää turvata viraston budjetin sisältä koska siihen myönnetty erityisrahoitus päättyy.

Liikuntaviraston talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019 (pdf) (html)

 

Edellisessä kokouksessa esitetyn lautakunnan tahdon mukaisesti talousarviossa ollaan varustauduttu muun muassa NYT-liikunnan rahoituksen jatkamiseen vuoden 2017 loppuun. Ok.

Oikaisuvaatimus liikuntalautakunnalle Lindgrenin telakan vuokrasopimuksen irtisanomisen sekä venesatamatukikohdan sijoittamista koskevan päätöksen johdosta (pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus 18.4.2016

Liite 2 VALTAKIRJA Oikaisuvaatimus 18 4 2016 _8 5 (002)

 

Viikko sitten torstaina lautakunta kävi tutustumassa Lindgrenin telakkaan, sen ympärille syntyneeseen puuveneharrastajien yhteisöön ja alueen kulttuurihistorialliseen arvoon, jotka kaikki ovat kaupungin ja Suomen piirissä lähes ainutlaatuisia ja arvokkaita. Juridisesti kuitenkaan ei oikein ole perusteita päättää oikeisuvaatimuksen mukaisesti (kuten esittelytekstissä hyvin selvitetään).

Tässä yhteydessä on tärkeintä, että pystytään löytämään ratkaisu, jossa:

  1. turvataan merellisen osaston toiminnan kannalta välttämättömän merellisen tukikohdan valmistuminen kohtuullisessa ajassa
  2. turvataan telakan toiminta ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet ja Ourit-saareen syntyneen puuveneyhteisön säilyminen
  3. mahdollisuuksien mukaan huomioidaan Ourit-saaren kulttuurihistoriallinen merkitys

Lautakunta velvottanee virastoa löytämään jokin ratkaisu tähän palapeliin jossa nuo kolme seikkaa tulevat mahdollisimman hyvin huomioitua. Jos jätetään huomiotta se, että Ourit-saaressa on telakkatoimintaa harjoitettu pitkään ja sen myötä syntynyt kulttuurihistoriallinen merkitys, ei puuveneiden telakkatoimintaan vaikuttanut liittyvän mitään ylitsepääsemättömän mahdottomia vaatimuksia: periaatteessa meren rannalla oleva hiekkakenttä ja katos. Kävin miten kävi, tällainen paikka Helsingistä varmasti löytyy.

Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevan seikkailupuiston vuokrasopimuksen siirto ja uuden vuokrasopimuksen solmiminen (pdf) (html)

Liite 2 Seikkailupuiston maastokatselmuksen muistio 18.1.2016

Liite 3 Kokousmuistio, liikuntavirasto ja seikkailupuisto Zippy Oy

 

Munkkiniemen seikkailurata-alueen vuokrasopimus siirretään uudelle yritykselle (jostain syystä, miksi?) ja aluetta jatkokehitetän. Eiköhän tämä ole ok.

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta lasten ja nuorten digityöskentelyn terveyshaittoja ehkäisevän toimintamallin kehittämisestä (pdf) (html)

 

Aloitteessa esitetyn kaltaiset toimenpiteet (neuvonta, itsehoito ja ergonomiaymmärrys) oppilaiden työskentelyterveyden tukemiseksi voitaisiin ainakin osittain huomioida osana Liikkuva koulu – ohjelman toimenpiteitä. Liikuntavirastossa on tarkoituksena lähteä kehittämään yhdessä kouluterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön mallintamaa ”Personal trainer-toimintamallia”, jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista ja/tai ryhmämuotoista ohjausta ja liikuntapalvelua niille kahdeksasluokkalaisille oppilaille, jotka saavat koulujen Move – mittauksista (fyysisen toimintakyvyn seuranta) huolta herättävän tuloksen.

Ok.

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)

 

Pitkä ja seikkaperäinen lausunto oman valtuustoryhmän tärkeään, mutta ehkä hieman yleisluonteiseen ryhmäaloitteeseen.  Liikkuva koulu, matalan kynnyksen liikuntapalvelut (EasySport, FunAction, NYT-liikunta) ja erillishankkeita.

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11040 (pdf) (html)

 

Liikuntalautakunnan päätös yhdistysten avustuskelpoisuudesta vuonna 2016 (pdf) (html)

Sitten näitä asioita, joissa olen kaupungin toiminta- ja tila-avustusta saavan Helsingin miekkailijat ry:n puheenjohtajana esteellinen.

Ensin todetaan ne seurat, jotka ovat jättäneet asianmukaisen avustushakemuksen ja jotka ovat viraston avustusperusteiden mukaan avustuskelpoisia. Hakemuksen jättäneistä 45 seuraa olisi jäämässä avustusten ulkopuolelle. Yksityiskohdista käytäneen keskustelua.

Toiminta-avustuksen jakaminen yhdistyksille vuonna 2016(pdf) (html)

…sitten pullautetaan Excelistä avustusperusteiden mukaisesti seurojen saamat toiminta-avustukset, jotka perustuvat käytännössä liikuntakertoihin ja muutamaan laatukertoimeen. Nämä laskelmat eivät vielä ole valmistuneet.

Tilankäyttöavustuksen jakaminen yhdistyksille vuonna 2016 (pdf) (html)

..ja sitten pullautetaan liikuntaviraston tilojen ulkopuolella harjoittelevien seurojen tuet tilavuokriin toisesta Excelistä. Voilá! Nämäkään eivät vielä ole saatavina, laskenta valmistuu ennen kokousta.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustuksen jakaminen vuonna 2016 (pdf) (html)

Tämä on uusi tukimuoto, joka kohdistuu seuroihin ja yhdityksiin, jotka järjestävät esimerkiksi liikunnan ja taiteen rajapinnalla olevaa toimintaa kuten sirkusta tms. ja jotka eivät sovi liikuntaseurojen avustusehtoihin.

Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi (pdf) (html)

Ottoasioissa kiehtovia kohtia kuten esimerkiksi

Määräaikaisen ajoluvan myöntäminen kesäesimiehelle

Ok.

Liikuntalautakunta 12.5.

Kesä keikkuen tulevi ja sen myötä ensi vuoden talousarvion valmisteluhärdelli. Lisäksi pari julkisuudessakin tunteita herättänyttä päätösasiaa liittyen Ourit-saaren veneveistämön vuokrasopimukseen ja Mustikkamaan kioskipaikan kilpailutukseen. Taitaa tulla aika pitkä kokous.

4  Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arcadahallen-liikuntarakennuksen lainahakemuksesta(pdf) (html)

 

Kuten tässäkin blogissa on kyllästymiseen asti toisteltu, liikuntaviraston investointimäärärahat ovat puolessa vuosikymmenessä pienentyneet kolmanneksen ja nykyisellä määrärahatasolla uusien liikuntapaikkojen rakentaminen kasvavaan kaupunkiin on mahdotonta. Käytännössä siis oikeastaan kaikki uudet merkittävät uudet rakennushankkeet ovat olleet yksityisiä hankkeita, joita kaupunki on tukenut lainoittamalla niitä edullisilla lainoilla urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Nyt vuorossa on Arcada-ammattikorkeakoulun hanke rakentaa uusi liikuntahalli ensisijaisesti liikunnanohjaajan ja fysioterapeutin koulutuslinjojen käyttöön. Halli tulee myös palvelemaan muita käyttäjiä aikoina, jolloin koulu ei tiloja tarvitse.

Erityistä kiitosta tässä hankkeessa ansaitsee uusi, ennakkoluuloton suunnitelma, jossa liikuntatilojen lisäksi samaan rakennukseen tulee 100 opiskelija-asuntoa. Tehokasta kaupungin tonttimaan käyttöä.

Rakennuttajana toimii Stiftelsen Arcada, joka on vakavarainen ja hankkeeseen on saatu suuri määrä muuta kuin lainapääomaa. Kaikin puolin kannatettava hanke, jatkoon!

5 Liikuntalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Itse arviointikertomus löytyy täältä. Ok.

6 Liikuntavirasto talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019 (pdf) (html)

Liite 2 TAE 2017 perusteluosa Lilk 20160512 liitteet

Vuoden 2017 talousarvioesitykseen liittyy epävarmuustekijänä 1.6. 2017 tapahtuva muutos, jolla opetusviraston liikuntatilojen vapaa-ajan käytön hallinnoinnin ja tilavaraustoiminta siirtyy liikuntavirastolle. Muutoksen yksityiskohdista tullaan päättämään myöhemmin. Muutos tuo virastolle niin uusia tulojakin tilavuokrien osalta, mutta myös kustannuksia esimerkiksi siivouspalveluista ja iltavahtimestarien palkoista. Liikuntaviraston kannalta on todella tärkeää, että nämä onnistutaan hoitamaan kustannustehokkaasti esimerkiksi yhteistyössä liikunta- ja urheiluseurojen kanssa ja harkitsemalla esimerkiksi tilojen etävalvontaa.

Nuorten yhteiskuntatakuu- eli NYT-liikuntahankkeen rahoitus päättyy syyskuussa 2017. Hankkeesta on saatu erittäin paljon myönteistä palautetta ja se on ollut tehokas tapa aktivoida nuoria aikuisia liikkumaan. Viraston talousarvion sisältä pitää löytää vuodeksi 2017 30 000 € lisää rahaa sitä varten, että NYT-liikunta jatkuu ainakin vuoden 2017 loppuun. FunAction-nimellä tunnettu nuorten matalan kynnyksen liikuntatoiminta laajentuu Itä-Helsingistä erityisrahoituksen turvin myös Länsi-Helsinkiin. Tulevien vuosien haaste tulee olemaan se miten näille löytyy pysyvä rahoitus kaupungin budjetista. Koska virasto on nettobudjetoitu yksikkö, on ainakin osa rahoista mahdollista löytää maltillisilla hintojen korotuksilla – esimerkiksi kaupungin venepaikkojen hinnat ovat oleellisesti naapurikuntia halvemmat ja niissä on korotusvaraa.

 

7 Liikuntatoimen hinnaston yleiset ohjeet ja käytöstä perittävät maksut 1.1.2017 alkaen (pdf) (html)

Liite 2 Hinnasto 2017

Merellisen osaston hinnastossa on maltillisia hinnankorotuksia. Venepaikkojen hinnoissa on edelleen korottamisen varaa, koska esimerkiksi Espoon kaupungin venepaikkavuokrat ovat edelleen yli 10 % korkeampia kuin Helsingin.

 

8 Oikaisuvaatimus liikuntalautakunnalle Lindgrenin telakan vuokrasopimuksen irtisanomisen sekä tukivenesataman sijoittamista koskevan päätöksen johdosta (pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus 18.4.2016

Liite 2 VALTAKIRJA Oikaisuvaatimus 18 4 2016 _8 5 (002)

 

Ourit-saaren veneveistämön mekkalaa herättäneen vuokrasopimuksen purkamisen ja viraston merellisen tukikohdan rakentamisssuunnitelman poikima oikaisuvaatimus. Tästä syntyy varmasti paljon keskustelua. Oleellista tässä tilanteessa on se, että veneveistämön toiminnalle tullaan löytämään tilat jos yrittäjä haluaa toimintaa jatkaa.

9 Oikaisuvaatimus liikuntalautakunnalle Mustikkamaan kioskipaikan vuokraamista koskevan päätöksen johdosta(pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus

Liite 3 Konseptikeidas Oy; tarjous ja toimintasuunnitelma

Liite 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

 

Toinen julkisuudessa puitu liikuntalautakunnan päätösasia.  Konseptikeidas Oy on esittänyt oikaisupyynnön, koska heidän mukaansa kilpailutuksen voittanut ”Corn King Oy:n hakemus ei edes sisältänyt pyydettyjä kokemukseen ja toimintasuunnitelmaan liittyviä tietoja ja se olisi pitänyt jättää puutteellisena tutkimatta”. Corn King oy on kuitenkin esittänyt nämä tarjouksensa liitteessä ”toimintasuunnitelma”,jonka tarjoaja on merkinnyt luottamukselliseksi. Kilpailutus on siis mitä ilmeisemmin tapahtunut hankintalain mukaisesti ja ellei tätä haluta lähteä häviämään markkinaoikeuteen edetään edellisen päätöksen mukaisesti.

Screen Shot 2016-05-10 at 11.11.311 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi jääpallo- ja luisteluareenan rakentamista varten Malmin Longinojalle (pdf) (html)

Liite 1 Helsingin jääpallo- ja luisteluareenan suunnitteluvaraus

Liite 3 Ulkonäkymä ym.

 

Esitetään varattavaksi tontti useamman jääpalloseuran ja Suomen jääpalloliiton perustettavalle yhteisyritykselle, joka suunnittelee uutta jääpallo- ja luisteluareenaa. Ok.

2 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin vuokraamisesta Helsingin Liikuntahallit Oy:lle harjoitusjäähallia varten (pdf) (html)

 

Helsingin ”liikuntakonsernin” sekamelska in action: Helsingin liikuntahallit oy on kaupungin Jääkenttäsäätiön 100 % omistama yritys. Eli: kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjaa Jääkenttässäätiötä, jonka hallitus sitten ohjaa Helsingin liikuntahallit oy:tä jonka hallitus sitten ohjaa operatiivista johtoa, joka sitten hallinnoi tulevaa harjoitushallia. Jota sitten liikuntavirasto liikuntalautakunnan päätöksillä tukee laitosavustuksilla. Jösses.

Mutta, vuokrataan maa-alue  Helsingin Liikuntahallit Oy:lle, joka rakentaa sinne harjoitushallin ja kaupunkiin saadaan lisää kaivattua jääaikaa. Jesh.

Liikuntalautakunta 14.4.

Kolmen kuukauden mahtavan Etelä-Afrikan matkan jälkeen, jona aikana lautakunta-asioita hoiti esimerkillisesti varamieheni Seppo Siika-aho, on aika palata normaaliin kokousrytmiin. Torstain kokouksessa ensi vuoden talousarvioasioita ja kaavalausuntoja Hernesaaresta ja Jätkäsaaresta.
Liikuntatoimen vuoden 2016 talousarvion toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1: Tas 0216

Tällä hetkellä ei ole tiedossa seikkoja, joiden perusteella ei pysyttäisi budjetissa tai saavutettaisi sitovia tavoitteita. Tosin uimarantojen yms. kävijämäärät ovat, kuten aina riippuvaisia kesän säistä.

Liikuntavirasto talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019 (pdf) (html)

Liite 1: Raami_ja_laatimisohjeet_2017_06042016

Olipa mielenkiintoista törmätä kaupunginhallituksen antamista yksityiskohtaista valmisteluohjeissa tähän:

Hallintokuntien tulee tarkastella myös toimialansa palvelukokonaisuuden kannalta merkittävimmille tytäryhteisöille asetettavia tavoitteita.

Helsingin kaupungin ”liikuntakonsernin” erikoisin piirre on, että kaupungin hallinnossa samanlaisia kunnallisia palveluja johdetaan kahdesta täysin eri paikasta: liikuntaviraston uima- ja liikuntahallit ja muut palvelut kuuluvat liikuntalautakunnan alaisuuteen, mutta Urheiluhallit oy:n omistamat uima- ja liikuntahallit puolestaan kaupunginhallituksen konsernijaokselle, vaikka molempien ”omistaja” on täysin sama (Helsingin kaupunki) ja molemmat tuottavat kuntalaisille periaatteessa identtisiä palveluja.  Nyt kaupunginhallituksen antamissa talousarvionesityksen valmisteluohjeissa erikseen velvoitetaan vielä tarkastelemaan toimialan kannalta merkittävimpien tytäryhteisöjen tavoitteita. Voihan sitä tietenkin esittää toiveita, mutta mitään  mahdollisuutta vaikuttaa kaupungin liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen toimintaan lautakunnalla ei ole – kaupunginhallituksella sen sijaan on.

Talousarvion raamit ovat seuravat:

Screen Shot 2016-04-13 at 18.24.37.png

Toimintakate on pysynyt useamman vuoden ajan hyvällä tasolla ja irtaimen omaisuuden hankintaan saatiin hieman lisää rahaa tänä vuonna minkä pitäisi helpottaa aikaisempien vuosien hankalaa tilannetta, jolloin määräraha ei riittänyt kattamaan luonnollista laitteiden ja ajoneuvojen kulumista ja poistumaa. Positiivista on kai sekin, että viraston liikuntapaikkarakentamiseen varattujen investointirahojen usean vuoden laskeva trendi sentään ollaan saatu katkaistua, vaikka edelleen niistä on kadonnut noin kolmannes 2010-luvun alkupuolen lukemista. Vuoden 2017 raamin tasollakaan ei kasvavan Helsingin uusille asuinalueille ja asukkaille paljon uusia liikuntapaikkoja rakenneta. Onneksi sentään Bunkkeri etenee..

Varsinainen talousarvio tulee lautakuntaan 12.5. kokouksessa.

Screen Shot 2016-04-13 at 18.40.46.pngOurit-saaren veneilytukikohdan tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1: Tarveselvitys – Läntinen veneilytukikohta

Liite 2: Ouritin asemakaava

Liikuntaviraston läntinen venesatamayksikkö, joka on toiminut tähän asti Sompasaaressa joutuu muuttamaan muualle kehittyvän Kalasataman tieltä. Koska venepaikat ja vesibussilinjat pitää edelleen pitää kunnossa, tarvitaan uusi tukikohta. Sellaista ollaan nyt rakentamassa Ourit-saareen. Ok.

LScreen Shot 2016-04-13 at 18.44.20.pngiikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta nro 12385 (pdf) (html)
Liite 1:  Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 kartta19.01.2016

Liite 2: Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12385 selostus 19.01.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)

Muuten erinomaisessa lausuntoluonnoksessa epäilyttää tämä kohta:

Koivusaarta rakennettaessa alueelta häviää suuri osa siellä olevista veneiden talvisäilytyspaikoista sekä kerhorakennus. Näille korvaavat alueet ja tilat on suunniteltu Hernesaareen. Hernesaaren osayleiskaavaehdotukseen nykyisessä laajuudessaan merkityt merelliset palvelut mahdollistavat, että muilta alueilta häviäville talvisäilytyspaikoille ja seurojen kerhotiloille saadaan korvaavat paikat ja tilat.

Todellako Helsingin kantakaupungista on tarkoitus varata alueita (vain) veneiden talvisäilytystä varten vai onko ajatus, että alue olisi joissain vaihtoehtoisessa käytössä kesäisin? Tuntuu kyllä parhaan tonttimaan suurelta haaskaukselta käyttää sitä veneiden parkkipaikkana 3–4 kuukautena vuodessa. Muuten kaavan mittava venesatama toimii hienosti alueen merellisen luonteen kanssa yhteen ja tuo kipeästi tarvittuja venepaikkoja helsinkiläisille hyvien julkisten kulkuyhteyksien päähän.

Itse kaavassa epäselväksi jää miten on tarkoitus toteuttaa sivun 18 kartassa mainittu ”toimitilaa ja liikuntatiloja” kohde 18: jos ajatus on että sinne oltaisiin rakentamassa kunnallisia liikuntatiloja pitäisi rahat niihin saada jotenkin myös viraston investointibudjettiin. Muuten vaarana on (monen muun kohteen tapaan) päätyä tyhjään pajupuskittuneeseen tonttiin keskellä asuinaluetta, jonka rakentamiseen ei kaupungilla ole (tai tule olemaan) rahoja.
Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Länsisataman (20.ko) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12173, Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkeri ja naapurikorttelit (pdf) (html)

Liite 1: Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkerin ja naapurikortteleiden asemakaavan muutos nro 12173 kaava

Liite 2: Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkerin ja naapurikortteleiden asemakaavan muutos nro 12173_selostus
Päätöshistoria (pdf) (html)

Liikuntalautakunnalla ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muutosehdotukseen.

Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Kauko Koskisen ym. Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta koskevaan valtuustoaloitteeseen (pdf) (html)

Ihan kaikista mahdollisista viraston perusparannus- ja uudisrakennuskohteista asettaisin tämän parkkipaikan asfaltoimisen noin sijalle 372 tai 373.

Liikuntaviraston investointirahoitus on alle 10 miljoonaa euroa ja pelkästään rakennusten vuosikuluma on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä johtuen hankkeita on jouduttu priorisoimaan ja Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialue on yksi lukuista kohteista, jonka toteutusta on jouduttu siirtämään.

Liikuntalautakunta 10.12.

Vuoden viimeinen lautakunta. Tämän jälkeen minulle tulee pieni kokoustauko, koska lähdemme joulun jälkeen reiluksi kolmeksi kuukaudeksi Etelä-Afrikkaan. Valtuusto nimittänee lähiaikoina minulle uuden varahenkilön, joka varmasti hoitaa kokoukset hyvin poissaoloni ajan.

Teräsputkiponttonilaiturien hankinta Liv:lle, viranomaislaiturien rakentaminen ja asentaminen (pdf)(html)

Edellisessä kokouksessa tehdyssä hankintapäätöksessä on tehty ilmeisesti joku menettelyvirhe. Olisi kyllä mukava tietää vähän tarkemmin mistä tässä on kyse.

 Oikaisuvaatimus koskien venepaikalta siirretyn kanootin katoamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamista(pdf) (html) 

Käyttäjä on säilyttänyt luvatta kanoottia venepaikalla se oltiin siirretty sieltä pois kehoituksen jälkeen. Kanootti oli myöhemmin kadonnut Verkkosaaresta. Ei jatkoon.

Liikuntatoimen vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteet (pdf) (html)

Tulojen arvioidaan ylittyvän 1,8 ja menojen ylittyvän 1,3 miljoonalla eurolla. Investointirahat saadaan kaikki käytettyä. Toiminnalliset tavoitteet saavutetaan tai ylitetään.

Liikuntaviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus (pdf) (html)

Perustetaan muun muassa riskienhallintatyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja raportoi johtoryhmälle. Ok.

 

Screen Shot 2015-12-08 at 08.58.53Ulkokenttäalueen vuokraaminen Helsingin Tennisstadion Oy:lle (pdf) (html)

Jatketaan aikaisemmin vuokratun alueen vuokrasopimusta. Alueella on ulkotenniskenttiä. Ok.

Screen Shot 2015-12-08 at 09.05.13Maa-alueen vuokraaminen Myllypuron liikuntapuistosta jalkapallotoiminnan harjoittamista varten Myllyhalli Oy:lle(pdf) (html)

Vuokrataan maa-alue jalkapallokäyttöön tarkoitettua ylipainehallia varten. Ok.

Screen Shot 2015-12-08 at 09.09.48Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vermon ravirata-alueella sijaitsevan maa-alueen vuokrauksen jatkamisesta Vermon Ravirata Oy:n kanssa (pdf) (html)

Vermon raviradan alueen vuokasopimuksen uusiminen. Ok.

Pitkäaikainen vuokrasopimus Sarvaston venesataman maa-alueesta Kipparilahden venekerho ry:n kanssa (pdf) (html)

Ok.

 

Liikuntalautakunnan lausunto kunnan asukkaan aloitteesta koskien sotaorpojen uintilippuja (pdf) (html)

Niin valitettavaa kuin kuntalaisaloitteen tehneen henkilön orvoksi jääminen onkin, niin on hieman hankalaa että yksi uintia harrastava henkilö esittää, että sotaorpostatuksella pitäisi saada ilmaiseksi harrastaa juuri sitä uintia. Jos jonkinlainen sotaorpoalennus haluttaisiin antaa olisi varmaankin ensinmmäisenä syytä selvittää, että mitä palveluja sotaorvot käyttävät.

Uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Siirrellään rahaa hankkeesta toiseen, että investointirahat saadaan mahdollisimman tehokkaasti käytettyä.

 

Viraston tiedotuksia (pdf) (html)

 

Vastine Helsingin Sanomien artikkeliin “Ponitytöille ei heru rahaa – Helsinki tukee poikavaltaista urheilua avokätisemmin kuin tyttöjen lajeja” (9.11.)

Screen Shot 2015-11-10 at 12.11.17

Alla oleva teksti julkaistiin Helsingin Sanomien mielipideosastolla lyhennetyssä muodossa 12.11. 2015.

Helsingin Sanomat uutisoi 9.11. Helsingin liikuntalautakunnan myöntämistä toiminta-avustuksista ja vuokratuista otsikolla “Ponitytöille ei heru rahaa – Helsinki tukee poikavaltaista urheilua avokätisemmin kuin tyttöjen lajeja”.  Mielestämme artikkelin näkökulma oli suppea ja se ei anna oikeaa kuvaa kaupungin liikuntaan kohdistuvasta avustuspolitiikasta.

Kaupungin liikuntatoimi tukee toiminta- ja vuokra-avustuksen kautta kaupungissa toimivia liikuntaseuroja ja muita kansalaisjärjestöjä. Tuen suuruus perustuu ainoastaan seuran toiminnassa mukana olevien harrastajien määrään, ei näiden sukupuoleen tai siihen mitä lajia seurassa harrastetaan. Jakoperusteissa on painotettu voimakkaasti lasten ja nuorten liikkumista. Tyttövaltaisia lajeja kuten voimistelua, cheerleadingia ja taitoluistelua tuetaan samoista lähtökohdista ja samoin laskennallisin perustein kuin poikavaltaisiakin lajeja. Valtion liikuntaneuvoston mukaan liikunnan harrastaminen urheiluseurassa on lähes yhtä yleistä poikien ja tyttöjen keskuudessa.

Ratsastusharrastus on pääosin keskittynyt kaupallisin periaattein toimiviin ratsastuskouluyrityksiin, jotka ovat jääneet tuen ulkopuolelle. Suora yritystoiminnan tukeminen julkisin varoin on vaikeaa muun muassa kilpailulainsäädännöllisistä syistä. Ratsastusharrastuksen korkea hinta ei kuitenkaan johdu ensisijaisesti kaupungin tuen puutteesta vaan siitä, että hevosten ylläpito on kallista ja lajin valmennus on hyvin ammattimaista.  

Liikuntalautakunta on pyrkinyt edistämään ja tukemaan myös ratsastusharrastusta monin tavoin. Esimerkiksi Tuomarinkylän uusien ratsastustallien rakentamista on tuettu erittäin edullisilla lainoilla kaupungin ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta, yksityisten ratsastustallien tonttivuokrat ovat voimakkaasti kaupungin subventoimia  ja virasto ylläpitää laajaa ratsastusreitistöä ja ratsastuskenttiä Ruskeasuolla ja Laaksossa. Näistä seikoista johtuen vain suoran toiminta-avustuksen ja vuokratuen tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa liikuntatoimen tukien jakautumisesta eri lajeille tai sukupuolille.

Artikkelin kainalojutussa myös todettiin, että jäähallien vuorojen jaossa suositaan poikavaltaista jääkiekkoa tyttövaltaisen taitoluistelun kustannuksella. Jääkiekkoa ja taitoluistelua on pyritty keskittämään eri halleihin niin, etteivät turnaukset ja muut tapahtumat häiritsisi hallien muiden käyttäjien toimintaa. Tämän vuoksi kaupungin jääaikojen jakautumista ei tulisi vertailla vain neljän jäähallin perusteella kuten artikkelissa tehtiin.

Lukujenkaan valossa väite jääkiekon suosimisesta ei pidä paikkaansa. Helsingissä on 15000 jääkiekkoilijaa ja 1900 taitoluistelijaa. Jääkiekolle on varattu 440 tuntia jääaikaa viikossa ja taitoluistelulle 300.  Taitoluistelun eri harrastemuodoilla on siis harrastajaa kohden selvästi enemmän jääaikaa kuin jääkiekolla. Arkisin ennen klo 16 alkavia vuoroja taitoluistelulla on yhteensä 66 tuntia viikossa, eli noin 20 % vuoroista, jääkiekolla niitä on muutamia.

Jäälajien hankalien harjoitusaikojen syy ei ole naisvaltaisten lajien syrjintä vaan se, että pääkaupunkiseudulla jääaikaa on yksinkertaisesti liian vähän. Valitettavasti viime vuosien aikana kaupungin liikuntaviraston investointibudjetti on pienentynyt yli kolmanneksen ja siksi uusien jäähallien rakentaminen julkisin varoin on ollut mahdotonta. Ennen kun liikuntatoimen rahoitus saadaan riittävälle tasolle, jääajan niukkuus tulee olemaan kaikkien jäälajien yhteinen ongelma.

liikuntalautakunnan jäsenet

Joonas Lyytinen (vihr)

Riku Ahola (vas)

Silja Borgarsdóttir Sandelin (rkp)

Jukka Järvinen (sdp)

Heimo Laaksonen (kok)

Sallamaari Muhonen (vihr)

Heidi Rauhala (kok) 

Tiina Sandberg (skp)

Liikuntalautakunta 5.11.

Edellinen kokous taisi olla ensimmäinen koko kaudella, josta en ehtinyt millään kirjoittaa blogia etukäteen. Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä. Tärkeimmät asiat olivat Stadion-säätiön lainahakemuslausunto ja pitkään valmistellun avustusjärjestelmän uudistuksen viimeistely, eli myöntämisperusteiden ja hakuohjeen lopullinen päättäminen. Varsinkin jälkimmäisestä käytiin vilkas keskustelu, mutta päätettiin (mielestäni aivan oikein) esityksen mukaisesti.

LIIKUNTAJOHTAJA

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien Kallahden valaistusta (pdf) (html)

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen ulkoilureitinpätkän valaisemisesta Vuosaaressa. Esityksessä todetaan, ettei kannata päättää tästä ennen ranta-alueiden ja rantareittien valaistuksen yleissuunnitelman valmistumista. Kuulostaa järkevältä.

Kannelmäen lähiliikuntaalue.
Kannelmäen lähiliikuntapaikka.

Kannelmäen liikuntapuiston lähiliikuntapaikan uudisrakennustyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 4 Avauspöytäkirja

Valittaneen tarjouskilpailun halvimman tarjouksen tehnyt Jäämestarit Oy. Sitten täytyy sanoa, että oma virkamieskielitaitoni ei riitä seuraavien virkkeiden ymmärtämiseen, täytyy pyytää selvitystä kokouksessa:

Työn kustannuksista maksetaan enintään 400 000,00 euroa tililtä 450001/208 29 03 061 10 ja muut mahdolliset lisä- ja muutostyöt vuoden 2016 työohjelman mukaisilla määrärahoilla.

Samalla lautakunta tarkistaa tämän asian heti kokouksessa.

Tarkastaa heti? Tämän? Minkä? Oletettavasti kuitenkin ok.

Teräsputkiponttonilaiturien tilaaminen (pdf) (html)

Liite 4 Viranomaislaiturit avauspöytäkirja

Kauppatorille tilataan viranomaiskäyttöön teräsputkiponttonilaituri, koska Katajanokan kylpylän rakentaminen edellyttää nykyisen siirtämistä. Kaksi tarjousta suljetaan pois kilpailutuksesta, koska eivät täytä kilpailutuksen ehtoja, koska näiden käyttämä aliurakoitsija Reittitiimi Oy ei täytä kahden miljoonan vähimmäisliikevaihtovaatimusta. Sinänsä pitäisi pohtia onko noin iso liikevaihtovaatimus perusteltu osa-alihankkijalta 400 000€ urakassa, mutta koska tämä ehto tarjouspyynnössä oli ollut, niin sitä on sitten noudatettava.

MERELLISET PALVELUT

Screen Shot 2015-11-02 at 18.00.02Maa-alueen pitkäaikainen vuokraaminen Eteläiseltä Hummalluodolta Merimelojat ry:lle (pdf) (html)

Merimelojien majan vuokraaminen Merimelojat ry:lle (pdf)(html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Vuokrataan kaupungin maja ja siihen liittyvä maa-alue Töölöstä Merimelojille.

Ok.

HALLINTOPALVELUT

Liikuntatapahtumien avustusperusteiden vahvistaminen vuodelle 2016 (pdf) (html)

70000€ tapahtuma-avustusklöntin avustusperusteet ja valtuutus että jakamisesta saa päättää liikuntajohtaja. Ok. Aikaisemmin tämä päätettiin lautakunnassa, mutta koska valtaosa avustussummista on pieniä alle tuhannen euron summia, näin tämä menee tehokkaammin.

Liikuntalautakunta 24.9.

Syyskauden toinen kokous aika köykäisellä asialistalla.

4 Hankintavaltuusrajojen vahvistaminen (pdf) (html)

Vahvistetaan virkamiesten hankintavaltuudet. Ok.

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Calcio Oy:n Tattarisuolle toteutettavaa ylipainehallihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Calcio Oy:n lainahakemus Tattarisuon kentälle rakennettavan ylipainehallin rahoittamiseksi

Liite 2 Calcio Oy:n liite lainahakemukseen

Liite 3 Salassa pidettävä (HetiL 13 §)

Puistolan urheilijat ry:n omistama yhtiö haluaa rakennuttaa tekonurmipohjaisen kuplahallin Tattarisuon liikennekoulutuskeskuksen parkkipaikalle ja hakee lainaa kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 348 000 euroa (sis. alv. 24 %), 280 645 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hankkeen kustannuksia on suunniteltu rahoitettavan omarahoituksella (128 000 euroa), pankkilainalla (100 000 euroa).

Ok.

Vuokrattava alue.
Vuokrattava alue.

1 Maa-alueen vuokraaminen Kallahden uimarannan läheisyydestä Kallvik Surf ry:lle (pdf) (html)

Vuokrataan noin 600 neliömetrin maa-alue Kallvik Surf ry:lle.Tarkoituksena on etteivät purje- ja leijalautailijat häiritsisi läheisen uimarannan käyttäjiä eivätkä menisi läheiselle luonnonsuojelualueelle.

Ok.

1 Liikuntalautakunnan edustajien nimeäminen Kansalliseen liikuntafoorumiin (pdf) (html)

”Liikuntalautakunta päättää valita edustajikseen Tampereella 28.-29.9.2015 järjestettävään Kansalliseen liikuntafoorumiin Riitta Hämäläinen-Bisterin ja Sallamaari Muhosen.”

Ok.

Liikuntalautakunta 20.8. 2015

Liikuntalautakunnan syyskausi alkaa. Jei! Aika köykäinen asialista, ainoa isompi asia on tilankäyttöavustusten uudistaminen, mutta sekin on osa jo aikaisemmin käsiteltyä avustusjärjestelmän uudistusta ja keskusteltu lautakunnassa jo aikaisemmin.

3 Oikaisuvaatimus koskien helsinkiläisten liikuntakäyttäytymistä ja palveluiden tunnettavuutta selvittävän Liikuntatutkimuksen tilaamista (pdf) (html)

Kiista pienehkön tutkimustyön tilaamisesta: miksi halvinta ei oltu valittu. Itse kyllä näkisin, että pienissä hankintalain alle jäävien hankintojen kanssa pitää pystyä virkamiesten tehdä hankintoja joustavasti ja neuvotellen eikä aina kankean tarjouskilpailun ja toisaalta välttämättä edes halvimman mahdollisen vaihtoehdon kautta. Sinänsä mielenkiintoista että Norstat Finland oy on halunnut lähteä valittamaan näinkin pienestä hankinnasta.

4 Liikuntaviraston vesiliikennelaitureiden nimeäminen (pdf) (html)

Nimetään joukko vesiliikennelaitureita. Asiallisia nimiä.

5 Liikuntatoimen vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Näyttäisi siltä, että viraston tulotavoite saavutetaan ja budjetissa pysytään. Myös sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat.

Screen Shot 2015-08-19 at 21.12.111 Pitkäaikainen vuokrasopimus Natura Viva Oy:n kanssa Vuosaaren Ramsinrannan melontakeskuksen maa-alueesta (pdf) (html)

Liite 1 NATURA VIVA v_sopimusluonnos

Liite 2 Vuokra-alueen kartta

Päätöshistoria (pdf) (html)

Vuokrataan alue Vuosaaresta melontatoiminta varten. Ihan ok. Ainoa ihmeellinen seikka tässä on se, että käsitykseni on että yli 10 vuoden vuokrasopimuksissa tarvitaan kaupunginhallituksen päätös ellei johtosääntö ole tältä osin muuttunut.

1 Graafiset suunnittelupalvelut liikuntavirastoa varten (pdf) (html)

Liite 1 Hilma H040-15 Graafiset suunnittelupalvelut liikuntavirastoa varten.pdf

Liite 2 Liite 1 Palvelukuvaus H040-15.pdf

Liite 3 Avausptk H040-15.pdf

Liite 4 Tp Graafiset suunnittelupalvelut H040-15.pdf

Hyväksytään puitesopimukset graaffisista suunnittelupalveluista. Ok.

2 Liikuntaviraston kansalaistoiminnan tilankäyttöavustuksen uudistaminen (pdf) (html)

Päätetään lopullisesti koko avustusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä suunnitellun uuden tilankäyttöavustuksen käyttöönottamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aikaisemmat vuokra-avustukset ja tuetun käytön tuet lakkautetaan ja korvataan yhdellä uudella tilatuella. Tämä on hyvä muutos, joka tuo eri tiloissa toimivat urheiluseurat tasa-arvoisempaa asemaan kunnan tukijärjestelmässä. Tuki on vastedes saatavissa koko vuodelle. Koko avustusjärjestelmän uudistusta olen käsitellyt aikaisemmin täällä.

3 Ringside Gym ry:n oikaisuvaatimus avustettavuutta koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Hakemukseen ei oltu toimitettu liitteitä määräaikaan mennessä vaikka niitä oli sähköpostitse peritty. Ei jatkoon.

4 Käpylän Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus avustettavuutta koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1 Käpylän Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus avustuspäätökseen

Yhdistys ilmoittaa ettei ollut tiennyt muuttuneesta aikataulusta vaikka siitä oli tiedotettu ja myös lähetetty muistutus kaikkiin edellisenä vuotena avustusta saaneisiin seuroihin. Ei jatkoon.