Liikuntalautakunta 11.5. – It’s the final countdown

Nyt se on sitten käsillä. Tämän valtuustokauden ja samalla koko liikuntalautakunnan historian viimeinen kokous. Kesäkuun alusta uusi valtuusto aloittaa työnsä ja hallintouudistus astuu voimaan.

LIIKUNTAJOHTAJA

Liikuntalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen liikuntatoimen lasten ja nuorten liikuntapalveluissa ja avustusten jaossa. Seikkaperäinen ja hyvä lausunto, jossa todetaan samoja asioita, joista olen itsekin kirjoittanut muun muassa täällä. Ok.  

Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteet (pdf) (html)

Liite 1 Talousarvion toteuma 31032017

Liite 2 Ennuste 1 käyttötalous

Liite 3 Ennuste 1 irtain osastoittain

Liite 4 Ennuste 1 investoinnit

Liite 5 Suoritteet ennuste 1 YHTEENVETO

Esittelijän käsityksen mukaan näköpiirissä ei ole seikkoja, joiden vuoksi liikuntavirasto ei saavuttaisi tulotavoitettaan ja pysyisi menoraamissa eli ennusteen mukaan talousarvion sitova toimintakate toteutuu. Liikuntavirasto ennustaa ylittävänsä koko vuoden tulotavoitteensa (16 476 000e) hieman yli 0,9 milj. eurolla, jolloin tulokertymä olisi noin 17,4 milj. euroa. Vastaavasti menoraamin (-79 923 000e) arvioidaan ylittyvän vajaalla 0,6 milj. eurolla. Toimintakate toteutuisi noin 0,35 milj. euroa talousarvion toimintakatetta parempana.

Ok.

Liikuntastrategian 2013-2017 seuranta (pdf) (html)

Liite 1 Liikuntastrategia 2013-2017 raportti 2017

Liite 2 Liikuntastrategia 2013 – 2017 Lilk 20121113

Liikuntastrategian päätavoitteiden toteutumisen keskiarvo asteikolla 1–5 on 4,05, eli aika hyvin ollaan onnistuttu. Heikoin osa-alue on ”Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyvyyden sekä vetovoimaisuuden lisääminen”: 3,42 ja paras ”Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen ja liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteiden uudistaminen”: 4,60.

Kaupunginosien vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden lisäämisen suurin haaste on ollut viraston investointimäärärahojen leikkaaminen, mistä olen blogissakin toistuvasti kirjoittanut. Vaikea edistää viihtyvyyttä liikuntapalveluilla kun ei ole rahaa niitä rakentaa. Ok.


ULKOLIIKUNTAPALVELUT

Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Palloseura ry:n/ HPS Areenat Oy:n Paloheinänkentän rakennus- ja perusparannushanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus 29.3.2017

Liite 2 Lainahakemuksen liitteet

Liite 3 Lainahakemuksen lisäliite

Lainahakemus Paloheinänkentän toisen vaiheen rakentamista ja nappulakentän peruskorjausta. Ok.

Screen Shot 2017-05-10 at 9.12.11.png
Zippyn päivitetty laajentumissuunnitelma

Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevaan Seikkailupuisto Zippy Oy:lle vuokrattuun maa-alueeseen tehtävä muutos käyttöoikeusalueen osalta (pdf) (html)

Liite 1 Seikkailupuisto Zippy_laajennussuunnitelma

Liite 2 Vuokrasopimus_Talin liikuntapuisto_Seikkailupuisto Zippy Oy

Liite 3 Kartta_Talin liikuntapuisto_maa-alue_seikkailupuisto Zippy

Päätöshistoria (pdf) (html)

Paljon julkistakin keskustelua herättänyt hanke seikkailupuisto Zippyn laajentamiseksi. Paikalliset asukkaat vastustivat alkuperäistä suunnitelmaa sillä perusteella, että se vaikuttaisi isoon osaan Munkkivuoren lähimetsää. Viraston ja Zippyn välisten neuvottelujen jälkeen yrittäjä on muuttanut laajentumissuunnitelmaa oleellisesti niin, että isompi osa metsää jää koskemattomaksi. Uusi suunnitelma tuo uudet radat lähemmäksi olemassa olevia. Viraston ja Zippyn välinen maa-alueen vuokrasopimus päivitetään uuden suunnitelman mukaiseksi.

Seikkailupuisto on ollut suosittu liikuntapalvelu ja Helsingin tulee olla yrittäjäystävällinen kaupunki, johon halutaan perustaa uusia yrityksiä ja luoda palveluja kaupunkilaisille. Mielestäni yrittäjä on tullut esimerkillisellä tavalla vastaan suunnitelman uusimisessa ja nykyisellään laajeneminen sovittaa yhteen puiston ja alueen asukkaiden toiveet. Ok.

HALLINTOPALVELUT

Screen Shot 2017-05-10 at 9.18.36.pngLiikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vuosaaren liikuntapuiston hankesuunnitelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1 P184-16 Vuosaaren hs 170428 pdf-a.pdf

Liite 2 Liite YLEISSUUNNITELMA_2001.pdf

Liite 3 Liite YLEISSUUNNITELMA_2017.pdf

 

Vuosaaren liikuntapuiston rakentaminen on edennyt jähmeästi ja nyt olisi vihdoin tarkoitus saada se valmiiksi. Eihän tässä kiire ole, Vuosaaren asuinaluehan on vasta parisenkymmentävuotta vanha.

Liikuntapuiston rakentaminen on edennyt vuoden 2007 jälkeen hitaasti. Vuosina 2009–2011 liikuntapuistoon rakennettiin kaksi kumirouhetekonurmikenttää, kentät 1 ja 2. Kenttä 2 on lämmitetty ja siten ympärivuotisessa käytössä. Kentän 2 tekonurmipinnan uusiminen on vuoden 2017 työohjelmassa erillisenä hankkeena (hanke 61155 01 002), sillä nurmi ei ole kestänyt käyttöä. Kentät 3, 4 ja 5 ovat toteuttamatta, samoin liikuntapuistoon kuuluva pysäköintikokonaisuus. Myös liikuntapuiston reunat ja käytävät ovat kesken. Alue on yleisilmeeltään epäsiisti ja keskeneräinen.

Tavoitteena on rakentaa liikuntapuisto valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Valmis liikuntapuisto tulee olemaan painottunut jalkapalloon. Liikuntapuistoa täydentää laaja ulkotoiminta-alue, jossa on skeittiparkki, katukoripalloa, rullalätkää ja ulkokuntosalilaitteita. Pukusuojat sijaitsevat jäähallin yhteydessä, Jääkenttäsäätiöltä vuokratuissa tiloissa. Pukusuojia on kahdeksan kappaletta. Tiloissa on myös henkilöstön sosiaali- ja pukutilat.

Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa uuden kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan pitää varautua siirtämään investointirahaa lisää puiston toteuttamiseen 1,8 miljoonaa euroa.

Screen Shot 2017-05-10 at 9.23.40.pngLiikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1 Jatkasaarenliikpuistonhankesuunn

Rakennusohjelmassa Jätkäsaaren liikuntapuistolle on varattu yhteensä 7,8 milj. euroa vuosille 2019 – 2023. Jostain pitäisi tulevien päättäjien kaivaa reilut 5 miljoonaa lisää että puisto saadaan toteutettua suunnitellun mukaisena.

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle saaristolaivojen tontin esirakentamisen osaurakasta Vuosaaren Ruusuniemeen (pdf) (html)

 

Esirakennetaan tontti Saaristolaivuriyhdistys ry:tä varten. Ilman tätä telakka-aluetta iso osa Helsingin saaristoon suuntautuvasta reittiliikenteestä olisi uhattuna.

Ok.

Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1 P140-16 OuKy tarveselvitys 170424 pdf-a.pdf

Liite 2Liite Tarveselvityksen ohjausryhmä pdf-a.pdf

Liite 3 Liite Ideasuunnitelma ja tilaohjelma pdf-a.pdf

Liite 4 Liite 2015 Huoltorakennus kuntoarvio pdf-a.pdf

Liite 5 Liite 2012 julkisivujen kuntotutkimus pdf-a.pdf

 

Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennus on tulossa käyttöikänsä päähän ja peruskorjaustarve on kiirellinen. Rakennuksen alakertaan tulee lisää kuivaus- ja säilytystilaa varusteille ja yläkertaan liikuntatiloja.

Hankkeelle pitäisi varata 4,9 miljoonaa euroa investointisuunnitelmassa. Ok.

Liikuntaviraston ulkoliikuntapaikan nimeäminen (pdf)(html)

 Nimetään Tehtaanpuistossa oleva kenttä Tehtaanpuistonkentäksi, Fabriksparksplanen. Vähän mielikuvituksetonta, mutta ok.

Sitten joka vuotisia avustuspäätösten oikaisuvaatimuksia:

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan tilankäyttöavustuspäätökseen (pdf) (html)

Liite 1 Saateviesti 24.4.2107

Liite 2 Oikaisuvaatimus, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Liittyy tuetun käytön tuen lakkaamiseen ja sen vaikutukseen tilanteessa, jossa aikaisemmin tuki on maksettu yhdistyksen omistamalla kiinteistöyhtiölle ja uuden tilankäyttöavustuksen myötä yhdistykselle. Minulle jää hieman epäselväksi miten asia olisi pitänyt rapotoida, joten tästä pitää varmaan keskustella.

Liikuntaviraston ympäristösuunnittelun puitesopimus 2017−2019 (pdf) (html)

Liite 1 Liite 1_Tarjousten arviointi_Ympäristösuunnittelu2017-2018.pdf

Liite 2 Liite 2_Arviointipöytäkirja_Ympäristösuunnittelu2017-2018.pdf

Miksihän nää on tässä järjestyksessä. Olisi ollut jotenkin loogista käsitellä oikausupyynnöt peräkkäin. Noh.

Puikkarit puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelusta ja asiantuntijapalveluista. Ok.

Tai Chi Chuan ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan 23.3.2017 avustuskelpoisuuspäätökseen (pdf) (html)

Liite 1 Saate 3.5.2017

Liite 2 Oikaisuvaatimus, Tai Chi Chuan ry

Käsittelyssä on tapahtunut virhe. Hakemuksen käsittelyssä katsotiin, ettei seuran laji ole kuulunut avustettavien piirin. Yhdistys kuuluu kuitenkin Suomen Wushu-liiton kautta Olympiakomiteaan, joten ehto täyttyy.

Ok.

Helsingin Kanoottiklubi ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan päätöstä tilankäyttöavustuksista 23.3.2017 (pdf) (html)

Liite 1 Saate 26.4.2017

Liite 2 Oikaisuvaatimus, Helsingin Kanoottiklubi ry

Kanoottiklubi on ilmeisesti raportoinut toimintansa vajaavaisesti ja siksi tilankäyttöavustus on laskenut aikaisemmasta. Ok.

10 Helsingfors Badminton Club r.f:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan myöntämiä toiminta-avustuksia ja tilankäyttöavustuksia vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1 Saateviesti, Helsingfors Badminto Club r.f.

Liite 2 Oikaisuvaatimus, Helsingfors Badminton Club r.f.

Liite 3 Liite oikaisuvaatimukseen

Liikuntavirasto on laskenut avustuksen raportoitujen tuntien perusteella. Ilmeisesti tunnit on sitten raportoitu virheellisesti.

Ok.

11 Tanssiklubi Master ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan päätökseen toiminta-avustuksista ja tilankäyttöavustuksista (pdf) (html)

Yhdistystä pyydettiin kahteen otteeseen täydentämään hakemustaan eikä se täydentänyt. Siksi tilankäyttöavustusta ei myönnetty. Ok.

12 Rock’n Roll Dance Club Comets ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan päätökseen toiminta-avustuksen myöntämisestä vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1 saate

Liite 2 Oikaisuvaatimus

Liite 3 Sähköinen asiointi _ Helsingin kaupunki

Liite 4 liite-aikaleima-rock’n’roll-dance-club-comets-ry-hakemus

Hakija on ilmeisesti tallentanut oman hakemuksensä tiedot avustusjärjestelmästä Google Driveen pdf-tiedostona, mutta unohtanut lähettää sen sähköisessä asioinnissa. Mahdollista teknistä ongelmaa ei ole voitu löytää, joten ei voida kuin hylätä hakemus.

Ok.

13 Herakles ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan yhdistyksen avustuskelpoisuuden myöntämistä koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1 Herakles ry oikaisuvaatimus 21.4.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)

Hyväksytään.

Selvittelyn yhteydessä ilmeni, että yhdistyksen puheenjohtaja oli kuitenkin lähettänyt sähköpostitse liikuntavirastoon tiedon siitä, että heillä oli vaikeuksia liittää avustushaussa vaaditut liitteet sähköisessä asioinnissa. Tämä sähköpostiyhteydenotto on liikuntavirastossa jäänyt huomioimatta ja näin ollen valmistelussa on tapahtunut virhe. 

Ok.

14 Ylhäs ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan päätöstä tilankäyttöavustuksista (pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus 18.4.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)

Laskennassa oli tapahtunut virhe, hyväksytään.

 

Siinä se sitten oli. Neljä ja puoli vuotta helsinkiläistä liikuntapolitiikka. Over and out.

Pasila, Porilaisten marssi.

Liikuntalautakunta 11.4. 2017

Vaalit tulee ja vaalit menee, mutta kokoustaminen on ikuista.

LIIKUNTAJOHTAJA

4 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Lateppo Oy:n lainahakemusta Uudistuva Urheilukeskus II-hankkeelle (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Palautettiin viime kokouksessa valmisteluun papereissa olleen teknisen virheen vuoksi. Nyt pitäisi olla asiat kunnossa. Ok.

SISÄLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Ylikahrin ym. valtuustoaloitteesta koskien Yrjönkadun uimahallin pitämistä auki myös kesäisin (pdf) (html)

Liite 1 Ylikahri Ville ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 46

Ylikahri et al. tekivät aloitteen jolla Yrjänkadun uimahallia oltaisiin pidetty auki myös kesäisin. Erittäin hankalaa, koska henkilöstön kesälomat ja teknisen- ja kassahenkilökunnan siirtyminen keskaudeksi maauimaloihin. Johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä selvitetään voidaanko pidentää juhannukseen.

Tästä voitaisiin ehkä tulevaisuudessa tehdä joku kesä pilotti, jossa kesäkaudella Yrjönkaudun lipun hintaa nostettaisiin niin, että aukioloaikaa voidaan pidentää kustannusneutraalisti. Kesällä siellä kävisi varmasti paljon muun muassa turisteja, joilta voidaan vähän enemmänkin rahaa ottaa.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

1 Maa-alueen vuokraaminen Kurkimäen liikuntapuiston alueelta Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1 Vuokrasopimusluonnos_Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy

Liite 2 Vuokra-aluekartta_Kurkimäen liikuntapuisto

Päätöshistoria (pdf) (html)

Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle vuokrataan Kurkimäestä alue tekonurmikenttää varten. Ok.

Screen Shot 2017-04-11 at 10.18.23.png2 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n agilityharrastukseen ja muuhun koiraurheiluun soveltuvan liikuntahallihankkeen lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus 13.3.2017

Liite 2 Liite_lainahakemuksen perustelut

Liite 3 Liite_Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry,syyskokouksen 14.11.2015 pöytäkirja

Liite 4 Liite_Kivikon Koiraurheilukeskus Oy, hallituksen pöytäkirjat 7.2. ja 20.2.2017

Liite 5 Liite_toimintakertomus 2015

Liite 6 Liite_Hankesuunnitelma

Liite 7 Liite_Hankekuvauksen liitteet

Liite 8 Liite_rahoitussuunnitelma

Kivikkoon halutaan rakentaa ympärivuotiseen käyttöön soveltuva koiraurheilutoimintaan soveltuva halli. Haetaan puolen miljoonan euron lainaa yhteensä vajaan puolentoista miljoonan hankkeelle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Maa-alueen vuokrausta on jo esitetty kh:lle.

Ok.

3 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee ympärivuotista pyöräilyreittiä pohjoisen Keskuspuiston läpi (pdf) (html)

Liite 1 Stranius Leo Aloite Kvsto 16112016 1

Liite 2 Kaava_Keskuspuiston pohjoisosa

Liite 3 Keskuspuisto_ulkoilureitit kesäkäyttö

Liite 4 Keskuspuisto_ulkoilureitit talvikäyttö

Päätöshistoria (pdf) (html)

Leo Straniuksen aloite ympärivuotisesta pyöräreitistä pohjoisen Keskuspuiston läpi. Nyt Kuninkaantammentie muutetaan talvisin latureitiksi.  Tämä muutettaisiin pyöräreitiksi ja ladut korvattaisiin muualla.

Viraston mukaan:

Liikuntalautakunnan mielestä Kuninkaantammentietä ei tule muuttaa talvikunnossapidettäväksi reitiksi, vaan säilyttää se talvella hiihtokäytössä. Reitillä liikkuu talviaikaan keskimäärin kaksi kertaa enemmän hiihtäjiä kuin reitillä liikkuu kesäaikaan kävelijöitä, lenkkeilijöitä ja pyöräilijöitä.

Vaihtoehtoisen reitin rakentaminen linjalla Pitkäkoski – Paloheinän maja pidentää hiukan talvipyöräreittiä Kuninkaantammesta Jakomäen suuntaan, mutta on mm. turvallisuusasiat huomioon ottaen parempi ratkaisu. Pitkäkoski – Paloheinän majan välinen reitti on tarkoitus toteuttaa mm. uusimalla hiihtosiltoja niin, että hiekoitetut talvikunnossapidettävät reitit ja hiihtoladut kulkevat risteyksissä eri tasossa.

Lausunnossa ei mainita milloin tuo vaihtoehtoinen reitti mahdollisesti syntyisi, tästä pitää keskustella ja lisätä lausuntoon jotain.

HALLINTOPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta Helsingin osallistumisesta Luonnonlahjani satavuotiaalle luonnonsuojelukampanjaan (pdf) (html)

Liite 1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 45

Liikuntalautakunta näkee kannatettavana ja myönteisenä Helsingin kaupungin osallistumisen ”Luonnonlahjani satavuotiaalle” -luonnonsuojelukampanjaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Puhdas ja monimuotoinen luonnonympäristö tärkeä kaikille suomalaisille monipuolisen virkistyskäytön, ekologisen kestävyyden ja matkailun merkittävyyden takia. ..valitaan kohteet Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 kohteiden joukosta ja painottaa sellaisia kohteita, joiden kohdalla edellä mainitut seikat täyttyvät..

Ok.

2 Liikuntaviraston venesatamayksikön väistötilojen huoltorakennuksen rakentamisen tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1 hankintailmoitus.pdf

Liite 2 Venesatamatukikohdan Hallin Urakkaohjelma.pdf

Liite 3 Avauspöytäkirja1

Liite 4 Tarjouspyyntö Rajasaaren venesatamatukikohdan halli

Liite 5 Tarjousten vertailu.pdf

Rajasaaren merellisen tukikohdan väistötilat alkavat syntyä. Valitaan halvimman tarjouksen tehnyt.

3 Liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakojärjestys ja -perusteet (pdf) (html)

Viime vuonna käyttöönotettuja jakoperusteita päivitetään Helsingin uutta hallintomallia vastaaviksi, ei oleellisia sisällöllisiä muutoksia.

Tiivistetysti seuraava:

1.    Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet

2. Yleisövuorot

3. Helsinkiläiset liikuntapainotteiset koulut ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

4. Helsinkiläiset muut koulut ja päiväkodit sekä eläkeläisryhmät

5. Muut käyttäjät

Arkipäivisin klo 16 eteenpäin sekä viikonloppuisin:

1. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet

2. Yleisövuorot

3. Helsinkiläiset liikunta- ja urheiluseurat, liikunnallista nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen sekä opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestävät yhteisöt

4. Helsinkiläiset muut yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt

Vakiovuorojen jaossa käyttäjäryhmien sisällä painotetaan seuraavia perusteita:

– Etusijalla lasten ja nuorten toiminta

– Käyttäjävuoroissa lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan

– Toiminnan luonne ja laajuus, aktiiviharrastajien määrä

– Liikuntalajien ja –muotojen sekä kilpailutoiminnan eri tasojen vaatimusten huomioiminen mahdollisuuksien mukaan

– Lajien monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen

– Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen

– Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentämiseksi toteutettava toiminta

– Paikallisuus, liikuntapaikan läheisyys

 

4 Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajan käyttövuorojen jakojärjestys ja -perusteet (pdf) (html)

Koulujen liikuntatilojen hallinta siirtyy ilta- ja viikonloppukäytön osalta liikuntavirastoon. Käytännössä samat prioriteetit kuin muualla.

5 Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksestä koskien veneen säilytystarvikkeita Jätkäsaaren talvisäilytysalueella (pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Ok.

6 Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksestä koskien vahinkoasiaa Sompasaaren laiturialueella (pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Ok.

Liikuntalautakunta 23.3. 2017

Kunnallisen päätöksenteon daily grind ei pysähdy kaiken vaalihössötyksenkään keskellä. Huomenna on taas lautakunnan kokous. Jokakeväisiä perusjuttuja, eli järjestöavustukset.

LIIKUNTAJOHTAJA

 

Liikuntatoimen toimintakertomus vuodelta 2016 (pdf)(html)

Liite 1 Liikuntatoimen toimintakertomus vuodelta 2016

Liikuntatoimen osalta vuosi 2016 meni hienosti. Uudet avustusten myöntöperusteet otettiin käytöön, liikuntapaikoilla yli 10 miljoonaa kävijää, EasySport- ja FunAction-toiminnan kävijämäärät kasvussa ja kaikki koulut on saatu Liikkuviksi kouluiksi.

Huomionarvoisa tapahtuma oli myös se liikuntaviraston pitkäaikaisen johtaja Anssi Rauramon jääminen eläkkeelle. Toivotetaan Anssille liikunnallisia eläkepäiviä.

SISÄLIIKUNTAPALVELUT

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lateppo Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1 Lateppo Oy ja Tapanilan Urheilutalosäätiön maanvuokra-ajan pidentämishakemus.pdf

Liite 2 Puistolan tennis-palloiluhalli_ja Lateppo Oy_vuokra-alue_24022017.pdf

Tapanilan urheilutalosäätiön omistama Lateppo Oy haluaa rakentaa Puistolan Palloiluhallin yhteyteen kokonaan uuden liikuntatilan ja saneerata olemassa olevia tiloja. Tontin vuokrasopimusta halutaan pidentää, että investoinnit olisivat mahdollisia. OKM vaatii avustuspäätöksissä vähintään 15 vuotta jäljellä olevaa vuokra-aikaa.

Ok.

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Tapanilan Urheilutalosäätiön pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1 Lateppo Oy ja Tapanilan Urheilutalosäätiön maanvuokra-ajan pidentämishakemus.pdf

Liite 2 Tapanilan urheilukeskus_Tapanilan Urheilusäätiö_vuokra-alue_13032017.pdf

Edelliseen liittyen ja samoilla perusteilla.

Ok.

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloitteesta lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1 Arhinmäki Paavo ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 47

Päätöshistoria (pdf) (html)

 Arhinmäen aloitteessa puhutaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusten hintojen noususta ja todetaan syiksi muun muassa liikuntapaikkojen vuokrien nousu ja kuntien tuen väheneminen seuroille. Helsingin liikuntaviraston osalta nämä eivät kyllä varsinaisesti pidä paikkaansa. Muuten aloite on kyllä aikalailla sellaista vaaleja varten tehtävää bostailua enemmän kuin mitään järkevää. Koko pitkän tekstin pihvi on lopulta: ”Helsingin kaupunki laatii selvityksen lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta”.

Lausunnossa asiaa pidetään tärkeänä ja kannatetaan selvityksen tekemistä ja valitellaan aikataulun kiireellisyyttä. Ajan säästämiseksi, tässä minun selvitykseni mitä seuraavan valtuuston pitäisi tehdä ja paljon se suurin piirtein maksaisi:

 • Lisätään liikuntatoimen budjettiin rahat NYT-liikunnan vakiinnuttamiseksi nykyisen määräaikaisen rahoituksen päätyttyä vuoden 2017 loppuun. Noin 200 k€
 • Lisätään FunActionin rahoitusta niin, että toiminta saadaan levitettyä koko kaupungin alueelle. Noin 150 k€
 • Nostetaan liikuntaseurojen tilankäyttöavustusten nykyistä 5,4 M€ määrärahaa. Tällä on seurojen talouden kannalta selkeästi oleellisin merkitys. Vaikka noin 10 % 6 M€. (600k€)
 • Edullisinta liikkuminen seuroille on edelleen viraston omissa tiloissa. Valitettavasti viraston investointibudjettia on leikattu rajusti. Huippuvuonna 2009  rahaa oli miltein 18,5 nyt noin 10 M€. Siirretään investointiraamin sisällä noin 5 M€ rahaa liikuntatoimeen. Tällä saa noin yhden uuden liikuntahallin vuodessa kasvan Helsingin uusille asukkaille ja lisäksi peruskorjattua olemassa olevia mestoja.

Så där. Noin kuusi miljoonaa euroa lisää rahaa liikuntaan. Noin 0,1% Helsingin kaupunkin koko budjetista.

HALLINTOPALVELUT

Avustuskelpoisuuden myöntäminen helsinkiläisille avustuskelpoisuutta hakeneille yhdistyksille 2017 (pdf)(html)

Istun käytävällä, koska olen esteellinen avustusta saavan urheiluseuran puheenjohtajana.

Liikuntalautakunnan myöntämät toiminta-avustukset vuodelle 2017 (pdf) (html)

..tässä kohti olen jo ehtinyt käydä vessassa. Santsaan kahvia ja selaan hajamielisenä Facebookia.

Liikuntalautakunnan myöntämät tilankäyttöavustukset vuodelle 2017 (pdf) (html)

..twiittaan jonkun hassunhauskan twiitin lautakunnnan kokoustarjoamisista ja viraston käytävätaiteen tyylikkyydestä

Liikuntalautakunnan myöntämät muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustukset 2017 (pdf)(html)

Takaisin kokouksessa.

Ok.

 

Liikuntalautakunta 2.3. 2017

LIIKUNTAJOHTAJA

4 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle sisäliikuntapalveluiden ja ulkoliikuntapalveluiden osastojen päälliköiden avoimien virkojen hoidosta ajalla 1.3.2017–31.5.2017  (pdf) (html)

Ennen uuden johtamisjärjestelmän voimaantuloa virkaa aikaisemmin hoitaneet virkamiehet hoitaisivat vanhat tehtävänsä omien uusien toimiensa ohella. Ok.

5 Liikuntajohtajan sijaisten määrääminen ajalle 3.3.2017 – 31.5.2017 (pdf) (html)

ok.

6 Liikuntatoimen ja Helsinki Cup Oy:n välinen tapahtumayhteistyösopimus koskien Helsinki Cup 2017 -turnausta (pdf) (html)

Liite 1 Sopimus_Helsinki Cup 2017_Helsingin liikuntatoimi_final (002)

 

Liikuntalautakunta päättää myöntää 20 000 euroa Helsinki Cup 2017 -turnaukselle liitteenä olevan tapahtumayhteistyösopimuksen mukaisesti.

Vuonna 2016 Helsinki Cup sai erillistä liikuntatapahtumien järjestämiseen myönnettyä tapahtuma-avustusta 10 000€. Tänä vuonna tapahtuma-avustuspäätöksiä ei ole vielä tehty, mutta se, että samaa tapahtumaa avustetaan saman viraston kautta usealla eri tavalla on kyllä vähän ongelmallista.  Tästä pitää taas keskustella.

Sinänsä tapahtuma on mitä mainioin ja tukemisen arvoinen.

SISÄLIIKUNTAPALVELUT

screen-shot-2017-02-28-at-20-06-221 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään Vaarala-Jakomäen alueen uimakuoppien kehittämistä maauimalaksi ja virkistysalueeksi (pdf) (html)

 

Viime lautakunnassa käsiteltiin edellinen maauimaloita koskeva valtuustoaloite, silloin Kannelmäen alueelle. Nyt maauimalaa haikaillaan Vaarala-Jakomäen seutuville. Alue on ilmeisesti luontoarvoiltaan erittäin merkittävä, mikä saattaa hankaloittaa mahdollista kehittämistä.

Muuten samanlainen lausunto kuin edelliseen: ei ole tällä hetkellä rahaa ja jos olisi tehdään alueellinen tarvekartoitus siitä, mihin mahdollinen uusi maauimala pitäisi sijoittaa.

Ok.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

1 Maa-alueen vuokraus Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf)(html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Aikaisemmassa kokouksessa haettiin kh:lta valtuutusta, nyt vuokrataan.

2 Maa-alueen vuokraaminen Lassilan liikuntapuiston alueelta POHU Areena Oy:lle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Sama juttu kun edellä.

HALLINTOPALVELUT

screen-shot-2017-02-28-at-20-27-231 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle venesatamayksikön väistötilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 5 Tilakeskuksen lausunto

Kruunuvuorenrannan ja Ourit-saaren jälkeen yritetään nyt saada tukikohta Rajasaareen. Hyvältä näyttää.

 

2 Liikuntalautakunnan lausunto Helepa ry:lle koskien liikuntatoimen tilankäyttöavustuksia (pdf) (html)

Liite 1 Vetoomus seuran tilojen käyttöön kohdistuvasta tuesta

Ok. Pieni seura on pahoillaan siitä, että avustusjärjestelmän uudistus on ollut heille epäedullinen. Tässä kohden avutusjärjestelmä kuitenkin toimii niin kuin se suunniteltiin, eli se vähentää eri seurojen ja urheilulajien välistä epätasa-arvoa.

 

Screen Shot 2017-02-28 at 20.39.13.png3 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Paloheinän ulkoilumajan huoltohallin hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 3 Asemapiirustus

Liite 4  Pohjapiirustus

 

Paloheinän hiihtomajan huoltorakennuksen hankesuunnitelma. Ok.

4 Stadi Cup ry:n hakemus kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1 Anomus kenttävuokrien alentamiseksi

Stadi cupissa noin 7 000 osallistujaa ja Helsinki Cupissa 20000, joten rahasummat joilla tapahtumia tuetaan ovat ihan linjassa (10 500€ ja 20 000€ + alennetut kenttämaksut). Ok.

Liikuntalautakunta 9.2.

Varsinaisen asialistan lisäksi kokouksessa on tarkoitus keskustella paljon kansalaispalautetta aiheuttaneesta Talin seikkailupuiston laajennushankkeesta, jonka tiimoilta viime tiistaina järjestettiin asukastilaisuus. Munkkivuorelaiset ovat ilmaisseet perustellun huolensa puiston laajentumishankkeen vaikutuksista metsän virkistyskäyttöön ja tarkoituksena on käydä läpi asukastilaisuudessa saatua palautetta ja miettiä millainen ratkaisu voisi tyydyttää kaikkia osapuolia.

screen-shot-2017-02-09-at-10-39-38

Toinen tärkeä keskusteltava asia on Suomi ensin -vatipäiden järjestämästä hygieniapoliisipartiosta Itäkeskuksen uimahallissa viime lauantaina.  Jostain minulle suureksi mysteeriksi jäävästä syystä lahtelainen kunnallisvaaliehdokas  Pontus Söderblom oli kavereineen päättänyt matkustaa Helsinkiin vahtimaan muiden uimahallin käyttäjien pesukäyttäytymistä ja uimahousujen käyttöä. Koska tämä on maailman ongelmista sieltä tärkeimmästä päästä, oletan. Söderblom ei toki ole kohtuuton mies, ei kuulemma ollut huomautellut kaikki uimahousujen käyttämisestä suihkussa, koska:

”Ei sitä ihan kaikesta voi alkaa huomauttelemaan. Ei tarkoitus ole nipottaa.”

Julkisuudessa liikkuneista päinvastaisista tiedoista poiketen lautakunta ja virasto oli tästä häppeningistä etukäteen tietoisia ja sen tiimoilta oltiin oltu myös yhteydessä poliisiin ja vartiointipalveluun.

Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikki sen kaltainen liikuntapaikoilla järjestettävä toiminta, joka suuntautuu liikuntapaikkojen muita käyttäjiä vastaan on tuomittavaa. Liikuntaviraston liikuntapaikat ovat tarkoitettu liikuntaa varten. Kaupungin liikuntapaikoille ovat tervetulleita kaikki ikään, sukupuoleen, etniseen alkuperään ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Ja virasto on täysin kykenevä valvomaan järjestyssääntöjen noudattamista ilman lahtelaisia kunnallisvaaliehdokkaita, thank you very much. 

Sitten varsinaiseen asialistaan.

4 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Urheiluhallit Oy:n lainahakemusta Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen ja kaupungin takauksen myöntämisestä rahoituslaitoksilta haettaville lainoille (pdf) (html)

Liite 2 Hankesuunnitelma_2017.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)

Jo aikaisemmassa kokouksessa käsitely lainahakemus Töölön urheilutalon peruskorjaamista varten tuli uuteen käsittelyyn, koska hankesuunnitelmaan on tullut muutoksi, jotka muun muassa parantavat tilojen esteettömyyttä. Ok.

5 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle suunnitteluvarauksen myöntämisestä Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten (pdf) (html)

Liite 2 Helsinki Stadion Oy, pöytäkirjanote 17.1.2017

 

Suunnitteluvaraushakemus: Sonera Stadiumia korjataan ja parannetaan tavoitteena ”yleisöviihtyvyyden parantaminen” ja se  ”että stadion kokonaisuutena vastaa huippujalkapallolle asetettuja olosuhdevaatimuksia”. Ok.

6 Liikuntatoimen tilinpäätös 2016 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (pdf) (html)

Liite 1 Tas1216 tp

Liite 2 IRTTOT 1216

Liite 4 SUORVE16 tp

Vuosi 2016 meni liikuntatoimelta hyvin:

Vuosi sujui taloudellisesti hyvin, sitova toimintakatetavoite oli talousarviota parempi ja myös toiminnallisissa tavoitteissa onnistuttiin. Liikuntatoimen tulot olivat 17,3 (16,4 vuonna 2015) miljoonaa euroa ollen näin 0,9 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Tulot ylittivät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Liikuntatoimen käyttömenot olivat yhteensä 80,1 (80,2 vuonna 2015) miljoonaa euroa. Käyttömenot alittivat talousarvion noin 64 000 eurolla. Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina kaikissa kululajeissa.

Ok.

SISÄLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Hanna Mithikun valtuustoaloitteeseen koskien maauimalan rakentamista Kannelmäkeen (pdf) (html)

Liite 1 Allekirjoitettu Mithiku Hanna ym valtuustoaloite kvsto 16.11.2016 asia 14

Valtuutettu Hanna Mithiku on tehnyt valtuustoaloitteen maauimalan rakentamisesta Kannelmäkeen. Maauimalat (Uimastadion ja Kumpula) ovat yksi Helsingin liikuntaviraston suosituimmista palveluista ja investointibudjetin tilanteen ollessa toinen, uuden rakentaminen olisi mahtava juttu. Mutta käytännössä tällä hetkellä investointimäärärahat eivät riitä edes olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnossapitoon, joten uusi maauimala on utopiaa.

Tulevia vuosia varten olisi hyödyllistä tehdä kartoitus helsinkiläisten uimamahdollisuuksista ja -palvelujen saatavuudesta ja sen perusteella selvittää mihin uusi maauimala kannattaisi sijoittaa. Paras lopputulos kaupunkilaisten kannalta ei välttämättä synny sillä, että valtuutetut ehdottavat sijoituspaikkoja omille hoodeilleen ilman tarkempaa kokonaiskuvan tarkastelua.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

screen-shot-2017-02-09-at-10-56-491 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamisesta Kivikon liikuntapuiston alueelta Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1 Hakemus 28.12.2016

Liite 2 Hakemuksen liitteet

Liite 4 Vuokra-alue

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy haluaa vuokrata Kivikosta alueen agilitytoimintaa varten. Bueno.


2 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamScreen Shot 2017-02-09 at 11.00.42.pngisesta ja suunnitteluvarauksen myöntämisestä Kromax Consulting Oy:lle monitoimihallin rakentamista varten Tapulikaupungin liikuntapuiston alueelle (pdf)(html)

Liite 2 Taloussuunnitelma_monitoimihalli_Tapulikaupunki

Liite 3 Rahoituslaskelmat_monitoimihalli_Tapulikaupunki

 

Myönnetään vuoden suunnitteluvaraus monitoimihallin suunnittelua varten Tapulinkaupungin liikuntapuistosta.  Kromax Consulting omistaa tällä hetkellä Malmin palloiluhallin ja taustalla on yksityishenkilöitä. Ok.

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kokoomuksen valtuustoryhmän harrastustakuuta koskevasta ryhmäaloitteesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Kokoomuksen ryhmäaloitteessa esitetään että ”Helsingissä kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi aloitteessa kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten harrastusten kasvaviin kustannuksiin sekä edellytetään käynnistämään selvitys siitä, miten taataan jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus.”

Lausunnossa käydään läpi viraston matalan kynnyksen liikuntapalvelutarjonta (EasySport, FunAction ja NYT-liikunta), neuvontapalveluy, yhteistyö kaupungin liikntaseurojen kanssa sekä viraston avustukset helsinkiläisille liikuntaseuroille.

Helsinkiläisen liikunta- ja urheiluseuran puheenjohtajana, jonka seura on myös mukana tuottamassa EasySport ja NYT-liikuntapalveluja kokemukset yhteistyöstä viraston kanssa ovat olleet erittäin positiivisia. Sen sijaan kokemukset yhteistyöstä helsinkiläisten koulujen kanssa ovat olleet vaihtelevia: toisissa kouluissa rehtorit ja liikunnanopettajat mielellään auttavat lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksista tiedottamisessa, toisissa kouluissa tämä on osoittautunut mahdottomaksi. Jos lapset ja näiden vanhemmat eivät saa tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista harrastaminen on vaikeaa. Tästä syystä ehdottaisin, että ”yhteistyön merkitys” otsikon alle lisättäisiin loppun kappale:

Erilaisista harrastusmahdollisuuksista tiedottamisessa lapsille ja nuorille sekä näiden vanhemmille koulut ja opetusvirasto ovat keskeisessä roolissa. Tulevina vuosina liikunta- ja opetusviraston sekä liikuntaseurojen yhteistyötä tulisi kehittää niin, että tieto eri alueiden harrastusmahdollisuuksista saavuttaisi kohderyhmät nykyistä tehokkaammin.

HALLINTOPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponteen (pdf) (html)

 

Lisää yleiskaavan toivomusponsia.

Jarmo Nieminen, toivomusponsi 21 ”Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus pidättäytyä Melkin alueen taajamarakentamisesta. Alueen suunnitteluun palataan, jos asutuksen sijoittaminen saareen on välttämätöntä. Siihen asti Melkkiä kehitetään yhdessä Pihlajasaaren kanssa Helsingin läntisen saariston virkistysalueena.”

Kannatetaan Pihlajasaaren jatkokehittämistä ja pidetään Melkin saaren avaamista kaupunkilaisille hyvänä ajatuksena. Ok.

 

2 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponteen (pdf) (html)

 

Jasmin Hamid, toivomusponsi 10 ”Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet siirtää Pirkkolan urheilupuistossa sijaitseva pysäköintialue toisaalle. Samalla selvitetään mahdollisuudet ennallistaa nykyinen pysäköintialue niityksi tai metsäksi näin laajentaen yleiskaavan pohjois-etelä – suuntaista ekologista käytävää.”

Esitys on aika tyrmäävä:

Liikuntalautakunta ei puolla toivomusponnessa esitettyä pysäköintialueen siirtämistä.

Lautakunta pitää tärkeänä liikuntapuistojen ja liikuntapaikkojen hyvää saavutettavuutta sekä hyviä ja sujuvia liikenneyhteyksiä liikuntapaikoille. Erityisen tärkeää tämä on isojen, useita erilaisia liikuntapaikkoja ja tiloja sisältävien sekä alueellisesti merkittävien suurten kävijämäärien liikuntapuistojen, kuten Pirkkolan liikuntapuiston, kohdalla.

Screen Shot 2017-02-09 at 11.23.54.pngEn nyt ole tästä kyllä ihan samaa mieltä. Pirkkolan liikuntapuistossa on tällä hetkellä kaksi pysäköintialuetta. Isompaan (merkitty numerolla 1) ajetaan Kehä I:n/Maununnevan kautta ja toinen (numerolla 2) on Pirkkolantien varrella.

On toki tärkeää, että liikuntapuisto on saavutettavissa, mutta

 1. Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee paranemaan tulevaisuudessa merkittävästi koska raide-Jokeri tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin. Hämeenlinnanväylän bulevardisoinnin yhteydessä myös sinne on tulossa pikaraitiotie pohjois-etelä-suunnassa. Kun joukkoliikenneyhteydet paranevat, tarve yksityisautoilulle oletettavasti vähenee.
 2. Pirkkolantien parkkipaikka on jo nyt yleensä tyhjä ja osa siitä on vuokrattu rullaluistelijoiden harjoituskäytöön
 3. Olen itse heittänyt ilmaan ajatuksen, että Pirkkolantiestä voitasiin mahdollisesti tehdä maisemoitu raideyhteys ja siten parantaa Pirkkolan liikuntapuiston ja Maunulanpuiston virkistysarvoja

Tämän vuoksi ehdotan että lausunto muutetaan seuraavaan muotoon:

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponteen:

Liikuntalautakunta esittää toivomusponnessa esitettyä pysäköintialueen jatkoselvitystä.

Lautakunta pitää tärkeänä liikuntapuistojen ja liikuntapaikkojen hyvää saavutettavuutta sekä hyviä ja sujuvia liikenneyhteyksiä liikuntapaikoille. Erityisen tärkeää tämä on isojen, useita erilaisia liikuntapaikkoja ja tiloja sisältävien sekä alueellisesti merkittävien suurten kävijämäärien liikuntapuistojen, kuten Pirkkolan liikuntapuiston, kohdalla.

Liikuntalautakunta katsoo, että jäähallien, palloilu- ja uimahallin sekä useiden kenttien ja ulkouimalan muodostama liikuntapaikkakokonaisuus, joka sijaitsee ulkoilu- ja kuntoilureitistöjen solmukohtana ja jonka tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia otteluita, suuri määrä turnauksia sekä useita suurempia liikuntatapahtumia ei voi toimia ilman riittäviä pysäköintitiloja.

Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolan tietä pitkin. Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse.

Raideyhteyksien valmistuessa ja alueen saavutettavuuden parantuessa tulee jatkoselvittää, voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai Pirkkolan Metsätien päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi Keskuspuistoa.

3 Liikuntaviraston rakennustarvikkeiden hankinta vuosina 2017-2019 (pdf) (html)

Ok.

4 Liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin myönnettävän määrärahan osittaminen vuonna 2017 (pdf) (html)

Ok.

5 Liikuntatoimen tilavuoroista perittävät maksut 1.1. – 30.4.2018 (pdf) (html)

Ok.

6 Liikuntalautakunnan edustaja liikuntatoimen neuvottelupäiville 14.–15.2.2017 (pdf) (html)

7 Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön hinnasto 1.7.2017-30.4.2018 (pdf) (html)

Koulujen liikuntatilat siirtyvät liikuntaviraston hallintaan. Nyt päätetään että ensi tilassa tilavuokria ei muuteta, vaan ne harmonisoidaan liikuntaviraston muiden tilavuokrien kanssa myöhemmin.

Liikuntalautakunta 19.1.

Erinäisistä työ- ja perhe-elämään ja muihin luottamustehtäviin liittyvistä syistä johtuen ehdin kirjoittaa vuoden 2017 ensimmäisestä lautakunnasta vasta nyt. Lisäksi perheen sisäisistä kalenterikonflikteista johtuen en pääse tänään itse kokoukseen vaan Vihreitä edustaa varamieheni Seppo Siika-aho.

5Tästä muuten alkaa myös ”bonuskokoukset”. Lautakunnan toimikausi alkoi tammikuussa 2013 ja ellei kuntavaaleja olisi siirretty eteenpäin huhtikuulle, aloittaisi uusi valtuusto ja lautakunta toimintansa nyt. Vaalien siirtämisen vuoksi lautakunnan toimikausi tulee kuitenkin jatkumaan kesäkuun alkuun, jolloin uusi valtuusto aloittaa työnsä. Samalla myös johtamisjärjestelmän uudistus tulee Helsingissä voimaan ja nykyinen liikuntalautakunta jää historian viimeiseksi kun uusi  kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta  aloittaa toimintansa. Toivottavasti liikunnan putoaminen lautakunnan nimestä ei enteile sen joutumista lapsipuolen asemaan myös uuden lautakunnan agendalla.

2 Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1 2017 Talousarvion noudattamisohjeet

Ok.

4 Liikuntatoimen vuoden 2017 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1 LIV tb 2017 osastoittain

Vuoden 2017 talousarviossa liikuntatoimen tulotavoite on 16 476 000 euroa ja menoraami 79 923 000 euroa, jolloin toimintakate on -63 447 000 euroa. Raami on edellistä vuotta tiukempi (vuonna 2016 raami oli -64 070 000 euroa). Avustusmäärärahat ovat 16 691 000 euroa, josta järjestöavustusten osuus nousi 7 589 000 euroon, laitos- ja säätiöavustusten osuus on 9 025 000 euroa ja liikuntatapahtumien tapahtuma-avustusten 77 000 euroa. Lisäksi henkilökunnan kerhoa avustetaan 15 000 eurolla.

Liikuntapaikkojen rakentamisinvestointien määrärahaksi vahvistettiin talousarviossa (talousarviokohta 80708) 10 219 000 euroa. Irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahaksi vahvistettiin 1 115 000 euroa.

Ok.

5 Liikuntatoimen vuoden 2017 irtaimen omaisuuden hankinnan käyttösuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1 Irtaimen hankintaehdotus 2017

Seuraavan vuoden merkittävimpiä hankintoja on uusi tilanvarausjärjestelmä, jonka pitäisi tuoda vapaat liikuntatilat kaikkien nähtäville verkkoon ja mahdollistaa nykyistä helpompi tilojen varaaminen ja varausten maksaminen. Tämä on kyllä hyvä uudistus tämä.  Ulkoliikuntapalvelut saa muun muassa uuden  syväilmastointikoneen, what ever that is. Mihin sisäliikuntapalveluiden hankintalistalla oleva nyrkkeilykehä aiotaan sijoittaa?

6 Liikuntatoimen määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2017 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1 YO-ESITYS VUODELLE 2017

Pyydetään lupaa käyttää edellisen vuoden käyttämättä jääneet määrärahat. Nämä johtuvat eri rakennus- ja peruskorjaushankkeiden aikatauluista. Ok.

 

7 Liikuntatoimen alle 170 000 euron laitos- ja säätiöavustusten jakaminen (pdf) (html)

Liite 1 AVJÄLA17

Eri laitokset ovat saamassa avustuksia seuraavasti:

Laitos/säätiö Avustus, euroa
Lauttasaaren Yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry 77 000
Nuorisojääkenttä Oy 77 000
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 77 000
Suomen Urheilumuseosäätiö 20 000
Tapanilan Urheilutalosäätiö 26 000
Urhea-säätiö 87 000

Käytännössä kaikki saavat täsmälleen yhtä paljon kuin vuonna 2016. Erityishuomiona todettakoon, että Urheilumuseosäätiö saa tukea liikuntaviraston määrärahoista, koska kulttuurikeskus ja -lautakunta on aikanaan linjannut, ettei Urheilumuseo ilmeisesti ole kultuurilaitos, joka saisi tukea normaalisti kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustusten kautta.  Kulttuurilautakunta esimerkiksi kuitenkin vuonna 2015 myönsi avustuksia  muun muassa Hotelli- ja ravintolamuseon säätiölle (105 585€) ja Tekniikan museon säätiölle (251 011€). Jännä tämä. Sano.

8 Liikuntaviraston ja Stadion-säätiön välisen vuokrasopimuksen jatkaminen (pdf) (html)

Liite 3 Sopimus 2013

Päätöshistoria (pdf) (html)

Kun ensin päätettiin pyytää kaupunginhallitukselta lupaa jatkaa vuokrasopimusta ja se ollaan nyt saatu niin sitten jatketaan sitä sopimusta. Jotenkin on sellainen olo, että prosessissa olisi tehostamisen varaa tältä osin.

9 Liikuntatoimen ja Suomen Koripalloliitto ry:n tapahtumayhteistyö koskien vuoden 2017 EM-lopputurnauksen Helsingin lohkoa (pdf) (html)

Liite 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Koripallon EM-kisat on iso hieno tapahtuma ja on hienoa, että ne järjestetään Helsingissä.  Liikuntavirasto olisi mukana tukemassa turnausta 150000€:

Helsingin kaupungin liikuntatoimi maksaa yhteensä 150 000 euroa liikuntatoimen määrärahoista tapahtumakumppanuudesta Suomen Koripalloliitto ry:lle kesä-syyskuun 2017 aikana Suomen Koripalloliitto ry:n toimittamaa laskua vastaan. Laskun liitteenä tulee olla kuluerittely. Kokonaissummasta 100 000 euroa kohdistetaan EuroBasketin olosuhteiden takaamiseksi ja 50 000 euroa EuroBasketin Fanzone tapahtuma-alueen suunnitteluun ja toteutukseen.

Ennen hyväksymistä on syytä tarkemmin tietää, mitä erityisesti tuo 100000€ ”olosuhteiden takaaminen” pitää konkreettisesti sisällään. Mutta lähtökohtaisesti ok.

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sanna Vesikansan ym. valtuutettujen aloitteesta Paloheinässä sijaitsevan pulkkamäen valaistuksen palauttamiseksi  (pdf) (html)

Liite 1 Vesikansa Sanna Aloite Kvsto 16112016 2

Pulkkamäestä oli valot poissa päältä koska tekninen vika. Nyt valot ovat taas toiminnassa. Jei!

2 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle POHU Areena Oy:n Lassilan liikuntapuiston tekonurmikenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus 9.12.2016, POHU Areena Oy

Liite 2 Lainahakemuksen liitteet, POHU Areena Oy

Viimeksi käsiteltiin jo maanvuokrauskysymys, nyt sitten lainahakemus. Ok.

screen-shot-2017-01-19-at-12-16-573 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamisesta Kurkimäen liikuntapuiston yhteydestä Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle (pdf)(html)

Liite 1Vuokraushakemus 20.12.2016

Liite 2 Liitteet

Liite 3 Hankesuunnitelma

 

4 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:n Kurkimäen liikuntapuiston tekonurmikenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus 20.12.2016

Liite 2 Hankesuunnitelma

Liite 3 Liitteet

Seuraava seurakenttähanke. Nyt Kurkimäkeen Itä-Helsinkiin Myllypuron ja Kivikon väliin.  Ok.

5 Luukin kartanoalueen käyttöoikeussopimuksen solmiminen tarjouskilpailun perusteella Kari Miettunen Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 11

Liite_10 Poliisilaitoksen lausunto

Liite 13 Tarjous_Kari Miettunen Oy

Liite 14 Tarjoukse liite_4, Tarjoajan kokemus

Liite 15 Tarjouksen liite_5, vastuuhenkilön kokemus

Liite 16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 17 Vertailutaulukko_72853

Liitteiden suomenennätys! Tehtiin tarjouspyyntö, saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous ja nyt solmitaan sopimus. Ok.

..ja sitten päästään yleiskaavaponsien pariin. Seppo-raukalle on tulossa pitkä ilta. Kolme Rastilan leirintäaluetta käsittelevää pontta:

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin uutta yleiskaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymästä toivomusponnesta 13 (Jape Loven) (pdf) (html)

2 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin uutta yleiskaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymästä toivomusponnesta 24 (Timo Raittinen)  (pdf) (html)

 
 3 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin uutta yleiskaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymästä toivomusponnesta 25 (Timo Raittinen) (pdf) (html)

Lautakunta toivoo, ettei Rastilan leirintäaluetta lakkauteta ja oteta uudisrakennettavaksi ennen kun uusi vastaava alue on löytynyt ja osoitettu toiminnan jatkamista varten. Kuulostaa järkevältä. Olisikohan uutta korvaavaa aluetta kannattavaa etsiä esimerkiksi Östersundomin seudulta varsinkin jos/kun sinne saadaan suora metroyhteys. Ok

4 Eestiluodolla sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimuksen siirto  (pdf) (html)

Liite 1 Vuokrasopimus

 

Vuokrasopimus siirretään  **********:n kuolinpesältä  **********:lle. Ok.

3 Liikuntatoimen vuoden 2016 uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1 rahasiirtoliite316

Joidenkin hankkeiden budjettiylityksiä katetaan sisäisillä siirroilla. Ok.

 

4 Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion liikuntapaikkojen investointimäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1 Työohjelma vuodelle 2017

Vuosaareen rakennetaan kenttä, Paloheinän ulkoilumajalle huoltohalli, Kivikon hiihtohalliin liikuntatiloja, Rajasaareen väistötilat läntistä venetukikohtaa odotellessa ja lisäksi kaikkea pientä perusparannusta. Ok.

 

5 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponteen (pdf)(html)

Liite 1 Valokainen Tuomo, toivomusponsi 8, Kvsto 26.10.2016

”Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää että kaupunginhallitus selvittää miten tulevassa yleiskaavasuunnitelmassa voidaan ottaa alueen asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveet huomioon mahdollisimman hyvin.”

Liikuntalautakunta pitää tärkeänä. Toteutusohjelmassa huomioidaan. Ok.

 

6 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponteen (pdf) (html)

Liite 1 Nieminen Jarmo, toivomusponsi 19, Kvsto 26.10.2016 asia 5

”Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että tutkitaan asemakaavoituksessa ProTuomarinkylä-liikkeen julkaisema yleiskaavan tavoitteiden mukainen suunnitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi.”

Lautakunta puoltaa tutkimista ja pitää ProTuomarinkylä-liikkeen ehdotusta kannatettavana.

Ratsastuskeskuksen toimintaedellytyksiin pitää kiinnittää huomiota ja ne pitää varmistaa.  Voisi varmaan miettiä miten ratsastusreittejä saisi vietyä myös Tuusulantien toiselle puolelle Haltialan pelloille.

Ok.

7 Liikuntalautakunnan päätös koskien vaatimusta asiavirheen korjaamiseksi venepaikkamaksuista (pdf)(html)

Liite 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Ok.

 

 

Liikuntalautakunta 8.12.

Tällä kertaa kävi sillä tavalla kivasti, että esityslista putkahti julkiseksi vasta keskiviikkoa-aamuna kun kokous on huomenna. Olisihan se nyt kiva saada hieman enemmän aikaa perehtyä materiaaleihin. Kiusallaan tekisi mieli pöydätä kaikki.

LIIKUNTAJOHTAJA

4 Liikuntatoimen vuoden 2016 talousarvion toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 2 Investoinnit E4

Liite 3 Suoritteet E4

 

talousarvion tulotavoitteen arvioidaan ylittyvän 700 000 eurolla ja menojen ylittyvän 200 000 eurolla, jolloin toimintakate on 500 000 euroa talousarvion toimintakatetta parempi

Nettobudjetoinnin iloja: kun onnistutaan taloudellisesti suunniteltua paremmin, on helsinkiläisten liikuntapalveluihin käytettävissä lopulta puoli miljoonaa euroa enemmän kun on suunniteltu. Ongelma tietenkin on se, että nämä rahat ”tulevat käyttöön” vasta loppuvuodesta kun kirjanpito valmistuu eikä niiden varaan voi oikein suunnitella pitkäjänteistä toimintaa. Eikä niitä voi tietenkään käyttää liikuntapaikkojen rakentamiseen tai peruskorjaukseen, koska kaupungin investointikatto.

Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet ollaan saavuttamassa, mutta liikuntaviraston käyntikertojen yhteismäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta noin 322 000 käyntikertaa, pääsosin ulkokenttien ja uimarantojen kävijämäärän laskun vuoksi. Mistähän tämä johtuu, pitää kysyä.

5  Liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden hankinnan perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen (pdf) (html)

Liikuntalautakunta päättää vahvistaa liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman muutoksen siten, että liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluilla ja sisäliikuntapalveluilla on oikeus tehdä seuraavat hankinnat liikuntajohtajan irtaimen omaisuuden käyttämättä jäävällä määrärahalla:

– Sisäliikuntapalvelut: liikunta- ja kuntosalivälinetäydennyksiä 20 000 eurolla

– Ulkoliikuntapalvelut: pyöräilyn lähtötelineitä 2 kpl Velodromille 23 000 eurolla

OK. Liikuntamyllyyn on ainakin Twitterissä toivottu lisää Wattbikejä, kirjaanpa tähän ylös että muistan mainita kokouksessa.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Malmin Palloseura ry:n perustettavan yhtiön nimissä laaditusta Tapanilan urheilukentän tekonurmihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus , Malmin Palloseura ry

Liite 7 Liite 4_Investoinnin_takaisinmaksulaskelma

Malmin palloseuran seurakentän lainahakemus tekonurmikenttää varten. Ok.

 

screen-shot-2016-12-07-at-9-41-072 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamisesta Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf)(html)

Liite 1 Vuokrahakemus

 

Maa-alueen vuokrasopimus liittyen edelliseen kenttäasiaan. Ok.

screen-shot-2016-12-07-at-9-43-323 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamisesta Lassilan liikuntapuiston yhteydestä POHU Areena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1 Vuokrahakemus

 

Pohjois-Haagan Urheilijat ry (FC Pohu) maanvuokrasopimus tekonurmikenttää varten. Ok.

MERELLISET PALVELUT

1 Ourit-saaren veneilytukikohdan tarveselvityksen hylkääminen (pdf) (html)

Jatkoa kevään suureen Ouritsaari-draamaan.

 Liikuntalautakunta on huhtikuun kokouksensa jälkeen ohjeistanut liikuntavirastoa turvaamaan Ouritsaaren puuvenetelakan toiminnan ja siellä säilytettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puuveneiden kunnostus- ja huoltomahdollisuudet sekä saareen syntyneen puuveneyhteisön säilymisen. Puuvenetelakan toiminnan jatko estää liikuntaviraston läntisen venesatamatukikohdan siirron Sompasaaresta Ouritsaareen, joten tukikohtaa ollaan parhaillaan siirtämässä tilapäiseen sijoituspaikkaan Rajasaareen. Pysyvän tukikohdan sijoitusmahdollisuuksia selvitetään yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa

Hyvä että selvitetään ja on tärkeää, että tämä paikka löytyy mahdollisimman nopeasti. Lautakunnan ohjeistus oli kyllä sisällöltään sellainen, että ensisijaista oli turvata toimintaedellytykset telakalle ja puuveneiden huoltamiselle jossain ja toissijaisesti Ouritsaaressa. Mutta jos nyt ollaan päädytty siihen tulokseen, että puuveneet pysyvät Ouritsaaressa ja mereellinen tukikohta tulee johonkin muualle niin ei sekään huono asia ole. Merellisen tukikohdan loppusijoituspaikan suhteen toivottavasti kolmas kerta toden sanoo.

HALLINTOPALVELUT

Screen Shot 2016-12-07 at 10.07.11.png1 Liikuntalautakunnan lausunto Kuninkaantammen lammenrannan asemakaavaehdotuksesta (nro 12401) (pdf)(html)

 

Entisen juomaveden puhdistukseen käytetyn tekoaltaan ja täyttömaan paikalle rakennetaan uusi asuinalue Keskuspuiston reunaan ja alueelle tulee uimaranta ja ulkoilumaja. Joukkoliikenteestä vastaa runkolinja 560.

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja laitosalueen muuttamisen viihtyisiksi puukerrostalokortteleiksi ja virkistysalueeksi joukkoliikenteen runkolinjan 560 varteen. Juomavedenpuhdistukseen aiemmin käytetty tekoallas kunnostetaan virkistyskäyttöön ja sen ympärille varataan puisto- ja liikunta-alueita sekä uimaranta ja rakennusala ulkoilumajalle.

Esittelijän lausunnosta voisi aivan hyvin poistaa lauseen

Liikuntalautakunta kuitenkin suhtautuu kaavaluonnokseen varauksella sen johdosta, että lammen muuttaminen uimarantakelpoiseksi tarkoittaa, että siellä tulee olla ylläpidosta vastaavaa henkilökuntaa, pukukopit, wc:t, jätehuolto ym. Puistolammella ei ole näitä vaatimuksia.

Uimarannan kustannusvaikutukset tulevat selville lausunnosta jo muutenkin.

Screen Shot 2016-12-07 at 10.16.34.png2 Liikuntalautakunnan lausunto Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentamisen asemakaavan muutoksesta (pdf)(html)

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti liikuntapalveluiden osalta alueen kehittämisen tavoitteena on ollut laajentaa urheilualue koko Vuosaarta palvelevaksi monipuoliseksi urheilualueeksi, johon erilaisten kenttien ja huoltotilojen lisäksi tulee melontakeskus ja uimaranta.

Alueen lounaiseen reunaan ohjeellisella pallokentän merkinnällä osoitetut kentät eivät ole toteutuneet eikä suunnitelmia niiden toteuttamiseen ole tällä hetkellä. Ison Kallahden puiston kalliometsän alueen jatko kehittäminen puistona on perustelua.

Ok.

3 Liikuntatoimen uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Lautakunta päätti muuttaa vuoden 2016 talousarviokohdan 80708 alakohtien välistä jakoa, tarkistaa käyttösuunnitelmaa ja oikeuttaa liikuntaviraston käyttämään tileillä olevia määrärahoja liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Alakohta 80708. Just mun lempialakohta. Liitteenä ei kyllä ole taulukkoa, mutta kai tämä sitten on ok kuitenkin.

 4 Kuntalaisen valitus liikuntaviraston toiminnasta vakiovuoroja jaettaessa (pdf) (html)

Liite 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

 

Ok.

5 Liikuntalautakunnan kevätkauden 2017 kokousajat (pdf)(html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Nyt vielä kun muistaisi merkitä nämä kalenteriin – syksyn kokouspäivien merkitseminen unohtui ja nämä ovat tulleet aina vähän puskista. Liikuntalautakuntakauden olisi muuten pitänyt päättyä alun perin vuoden vaihteeseen, mutta kuntavaalien siirtämisen vuoksi saa vielä käydä istumassa bonuskokouksissa aina ensi kesäkuuhun asti.

Sen jälkeen toivottavasti istutaankin seuraavat neljä vuotta kaupunginvaltuustossa!

Liikuntapaikkarakentamisen ikiliikkuja

Vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä  Helsingin kaupunginhallitus kehotti tekemään kokonaisselvityksen kaupungin liikuntatoimesta. Selvityksen toteutti Ramboll Management Consulting oy ja se julkaistiin marraskuussa 2011. Raportissa todetaan Helsingin ”liikuntakonsernin” koostuvan liikuntavirastosta ja sen hallinnoimista toiminnoista; liikuntapalveluita tuottavista säätiöstä ja yhtiöistä, jotka ovat kaupunkikonsernin hallinnassa ja yhteisöistä, jotka saavat kaupungin avustuksia.

screen-shot-2016-11-18-at-11-37-01
Helsingin kaupungin liikuntakonserni.

Liikuntaviraston toimintaa ohjaa poliittisesti vielä tämän valtuustokauden loppuun liikuntalautakunta (jonka jälkeen se siirtyy uuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen). Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt puolestaan hallinnoidaan kaupunginhallituksen konsernijaoston kautta. Raportin johtopäätöksissä todetaan:

Liikuntalautakunnan asema ja rooli kaupungin liikuntatoimen ohjaamisessa koetaan heikoksi. Liikuntatoimen kokonaisuus hajautuu usean erityyppisen toimijan (virasto, yhtiöt, säätiöt) välille eikä toimijoiden välisiä rooleja ja niihin liittyviä velvoitteita ole riittävän yksiselitteisesti määritelty. Tämä heikentää merkittävästi liikuntalautakunnan mahdollisuuksia liikuntakonsernin kokonaisuuden ohjaamisen.

..ja kehittämiskohteissa linjataan:

Liikuntatoimen konserniohjauksen tehostamisessa tulisi pyrkiä painottamaan liikunnan substanssiin perustuvaa konserniohjausta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että liikuntapalveluja tuottavien kaupunkiyhtiöiden, säätiöiden ja kaupungin välillä tulisi määritellä tarkemmin eri toimijoiden väliset roolit ja velvoitteet. Tämä mahdollistaisi strategioiden tehokkaamman toimeenpanon sekä kustannustehokkuuden tehokkaamman seurannan ja vertailun. Selvityksen tekijöiden mukaan roolien ja velvoitteiden tulisi perustua täsmällisiin ja velvoittaviin asiakirjoihin – perustuen joko kaupungin olemassa oleviin tai kehitteillä oleviin toimintamalleihin tai mahdollisesti erillisiin liikuntatoiminnan substanssiin pohjautuviin palvelusopimuksiin kaupungin ja kaupunkiyhtiöiden tai säätiöiden välillä. Lisäksi selvityksen tekijöiden mukaan liikuntaviraston roolia liikuntakonsernin substanssijohtamisessa tulisi vahvistaa.

Raportin julkaisusta on nyt kulunut viisi vuotta, eikä ehdotettuja toimenpiteitä ole kaupungin hallinnossa edistetty mitenkään. Käytännössä tilanne on edelleen sama kuin raportin kirjoittamishetkellä. Näin on siitä huolimatta, että meneillään olevan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä olisi ollut luontevaa esimerkiksi siirtää kaupungin liikuntapalveluita tuottavien yhtiöiden ja säätiöiden hallinta uuden kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan alaisuuteen.

Käytännössä nykyinen järjestelmä toimii niin, että konsernijaoston alaisuudessa toimivien organisaatioiden päätöksenteko tapahtuu niiden hallituksissa ja johtokunnissa ja liikuntatoimen mahdollisuus ohjata niitä kaupungin yleisen liikuntastrategian mukaisesti on rajallinen. Liikuntalautakunta kuitenkin tukee näitä organisaatioita omasta budjetistaan laitosavustusten kautta. Toisin sanoen, liikuntalautakunnan tehtävänä on jakaa rahaa, mutta se ei käytännössä voi juurikaan vaikuttaa siihen mihin rahat käytetään. Raportin mukaan:

Ongelmaksi haastatteluissa nostettiinkin jaetun laitosavustuksen eräänlainen ”vastikkeettomuus”. Kaupunkisäätiöillä ja -yhtiöillä ei ole sopimuksellista velvollisuutta ajaa liikuntastrategian mukaisia tavoitteita eikä jaetulle tuelle ole asetettu ehtoja.

Yleisen hallinnollisen sekavuuden lisäksi nykyiseen tapaan johtaa kaupungin liikuntakonsernia liittyy myös konkreettisia ongelmia.

screen-shot-2016-11-18-at-12-03-57

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2012 435 miljoonan euron vuotuisesta investointikatosta, jolla on pyritty hillitsemään kaupungin menoja. Investointikaton vaikutuksesta liikuntatoimen investointimäärärahat ovat vuoden 2019 huippuvuodesta leikkaantuneet melkein puoleen ja invesointibudjetin koko on edelleen hitaasti pienentymässä. Nykyinen määräraha ei riitä kattamaan edes viraston hallinnoimien kiinteistöjen peruskorjaustarvetta ja tästä johtuen uusien liikuntapaikkojen rakentaminen on viime vuodet ollut olematonta.

Muiden älyvapaiden piirteiden lisäksi, investointikatto ei kuitenkaan koske kaupunkikonserniin kuuluvia säätiöitä ja osakeyhtiöitä. Lisäksi liikuntalautakunnan myöntämien laitosavustusten ehtojen mukaan lainojen korot ja lyhennykset ovat avustuskelpoisia kuluja.  Tämän vuoksi on päädytty tilanteeseen, jossa kaupunki lainoittaa edullisilla lainoilla kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden liikuntapaikkainvestointeja urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta ja lopulta maksaa myös lainat pois laitosavustusten kautta. Tällä tavalla ollaan nyt esimerkiksi rakentamassa Kaarelan uutta harjoitusjäähallia ja peruskorjaamassa Töölön Urheilutaloa. Lautakunnan kokouksen (17.11. 2016) päätösesityksen mukaan: 

Kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden laitosavustusten tarve on voimakkaassa kasvussa. Olympiastadionin lisääntynyt laitosavustustarve ilman peruskorjauksen aiheuttamia pääomakuluja on vuosittain 800 000 – 1 000 000 euroa vuosina 2016 – 2019. Töölön Urheilutalon peruskorjaus lisää Urheiluhallit Oy:n laitosavustustarvetta 90 000 euroa vuonna 2017, mutta vuosina 2018 – 2021 jo arviolta 820 000 – 870 000 euroa vuodessa. Helsingin Liikuntahallit Oy:n laitosavustustarve lisääntyisi tämän rakennushankkeen johdosta arviolta n. 225 000 eurolla vuodessa.

Tämä on tietenkin tavallaan näppärä tapa kiertää kaupungin investointikattoa taikomalla investointeja käyttötalouden puolelle ja siten saada uusia liikuntapaikkoja kaupunkiin. Käytännössä kuitenkin tästä aiheutuu kaksi konkreettista ongelmaa.

Ensinnäkin, liikuntatoimen käyttötalouteen ei ole ainakaan toistaiseksi osoitettu talousarvioissa riittävästi lisärahaa kasvavia laitusavustuksia kattamaan. Tulevina vuosina tämä tulee tarkoittamaan sitä, että laitosavustuksia joudutaan rajaamaan, joka tulee johtamaan mahdollisesti vakaviin talousongelmiin liikuntakonserniin kuuluvissa säätiöissä ja yhtiöissä jotka ovat oletettavasti tehneet investointilaskelmat olettaen, että lainanhoitokuluihin tullaan saamaan rahaa laitosavustusten kautta. Toinen vaihtoehto on, että rahat kasvaviin laitosavustuksiin haetaan liikuntatoimen budjetin muilta momenteilta, mikä puolestaan tulee heikentämään liikuntaviraston liikuntapalveluja ja -paikkoja.

Toiseksi, liikuntakonsernin aikaisemmin kuvaillusta hallintomallista johtuen se, mitä rakennetaan ja minne on siirretty näppärästi poliittisen kontrollin ulkopuolelle eri osakeyhtiöiden hallituksiin ja operatiiviseen johtoon. Ainakin minulle on epäselvää, kenen etua tämä kehitys palvelee. Yksinkertaisella kaupunkilaisjärjellä ajatellen olisi paljon selkeämpää, että kaupunki itse päättäisi ja rahoittaisi liikuntainvestoinnit avoimen poliittisen päätöksenteon kautta ilman rahojen kierrättämistä rahastojen ja laitosavustusten kautta.

Liikuntalautakunta 17.11.

LIIKUNTAJOHTAJA

4 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Helsingin liikuntahallit Oy:n lainahakemusta Kaarelan harjoitusjäähallin rakentamiseksi (pdf) (html)

 

screen-shot-2016-11-16-at-18-15-38
Kaarelan uusi jäähalli.

Viime toukokuussa käsiteltiin lautakunnassa tontin vuokraamista uutta Kaarelan jäähallia varten ja nyt on vuorossa lainahakemus Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Kaarelaan ollaan siis rakentamassa uutta jäähallia, jonka tarkotus on korvata Konalan tilapäiseksi tarkoitettu halli. Jääaika Helsingissä ei siis varsinaisesti lisäänny.

Päätösesityksessä todetaan:

Kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden laitosavustusten tarve on voimakkaassa kasvussa. Olympiastadionin lisääntynyt laitosavustustarve ilman peruskorjauksen aiheuttamia pääomakuluja on vuosittain 800 000 – 1 000 000 euroa vuosina 2016 – 2019. Töölön Urheilutalon peruskorjaus lisää Urheiluhallit Oy:n laitosavustustarvetta 90 000 euroa vuonna 2017, mutta vuosina 2018 – 2021 jo arviolta 820 000 – 870 000 euroa vuodessa. Helsingin Liikuntahallit Oy:n laitosavustustarve lisääntyisi tämän rakennushankkeen johdosta arviolta n. 225 000 eurolla vuodessa.

Käytännössä siis kaupunkikonserniin kuuluva Helsingin liikuntahallit oy ottaa lainaa kaupungilta (ja yksityiseltä rahoittajalta) ja maksaa sen takaisin ajan myötä kaupungilta saamillaan laitosavustuksilla. Onhan tämäkin tietenkin yksi tapa kierrättää rahaa.

Ok.

5 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin Olympiastadionia koskevan vuokrasopimuksen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1 Vuokrasopimuksen lisälehti

Kaupungin päätöksenteon ajoittaista kimurranttiutta kuvaa hyvin tämä esityksen ensimmäinen lause:

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden muuttaa liikuntaviraston ja Stadion-säätiön välistä vuokrasopimusta seuraavin ehdoin:

Pidennetään vuoteen 2028 voimassa olevaa vuokrasopimusta vuoteen 2035 asti ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevaksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Syynä on rahoitukselliset syyt Olympiastadionin peruskorjaukseen liittyen. Päätösesityksessä olisi ollut  hyvä mainita mistä alueesta on kyse. Mutta menköön, ok.

 

6 Liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen (pdf) (html)

Merelliset palvelut ovat saaneet hankittua määrärahojen käyttösuunnitelman mukaiset varusteet halvemmalla kuin alun perin kuviteltiin, joten rahaa jäi yli melkein 65 000 €. Näillä määrärahoilla on tarkoitus hankkia:

mopoauto, työkaluja, hitsauslaitteet, pöytäsirkkeli, kalusteita, maastoajoneuvo sekä traktrorin lisälaitteita.

Mopoauto!  Ei pitäisi ainakaan kaupungin CO2 -päästörajojen ylittyä.

SISÄLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Tuomo Valokaisen valtuustoaloitteeseen koskien uimahallien aukioloaikojen pidentämistä (pdf) (html)

Liite 1 Allekirjoitettu, Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 26

 

Tuomo Valokainen on ehdottanut, että uimahallit olisivat nykyistä pidempään auki. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit oy:n mukaan:

Helsingin uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi klo 20 jälkeen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mukaan uimahallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huomattavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole varauduttu käytettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Käytännössä tulisi siis kalliiksi, eikä palvelisi kovinkaan montaa kaupunkilaista.

Ok.

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n ratsastustallien korjaus- ja rakennushanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 2 Ratsastuskoulun hankesuunnitelma.pdf

 

Tuomarinkylän ratsastuskoulun tallirakennus ei täytä vuonna 2014 voimaan tulleita EU-säädöksiä karsinakokojen osalta ja pitää peruskorjata. Tätä varten haetaan lainaa urheilu-ja ulkoilulaitosrahastosta. Tuomarinkylän alueen ratsastustoimintaan on viime vuosina investoitu huomattavasti ja on hyvä että toiminta siellä jatkuu. Myös se, että EU-säädökset tässä tapauksessa oletettavasti parantavat eläinten hyvinvointia on positiivinen juttu.

Ok.

MERELLISET PALVELUT

1 Veneiden talvisäilytys Helsingissä raportin ja selvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1 Raportti_Veneiden_talvisailytys_Helsingissä

Veneiden talvisäilytys, tuo lempiaiheeni. Vaikka itse veneen omistaja olenkin, on kyllä vaikea keksiä vähemmän tuottavaa tapaa käyttää Helsingin rajallista tonttimaatta kuin käyttää sitä veneiden parkkipaikkana vajaan puolen vuoden ajan. Kaikesta siitä mitä Liikuntavirasto tekee, tämä on ehkä eniten se osa-alue, joka voitasiin aivan huoletta jättää markkinoiden hoidettavaksi.

Nyt on isolla työryhmällä kuitenkin pohdittu veneiden talvisäilytyksen tulevaisuutta ja konsultilta tilattu selvitys. Tässä mennään:

Helsingissä olevissa venesatamissa oli vuoden 2016 alussa noin 12 650 venepaikkaa sekä lähes 7 100 veneiden talvisäilytyspaikkaa. Hyväksytyissä lainvoimaisissa asemakaavoissa ja valmistelussa olevissa uusissa asemakaavoissa olevat maankäytön muutokset huomioiden tulee venesatamien venepaikkojen määrä kasvamaan vuoteen 2030 mennessä noin 2 100 venepaikalla 14 750 venepaikkaan. Samaan aikaan veneiden talvisäilytyspaikkojen määrän nettopoistuma tulee olemaan noin 1 800 talvisäilytyspaikkaa ja talvisäilytyspaikkojen määrä vuoteen 2030 mennessä laskemaan noin 5 300 paikkaan.

Sitten suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

screen-shot-2016-11-16-at-18-59-05

 • Veneiden talvisäilytyksen ja talvitelakoinnin mahdollisuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa

Raportin mukaan kaupungin kaavoitusprosessia tulisi kehittää siten että talvisäilytystarve otettaisiin huomioon uusia kaavoja laadittaessa. Ei pitäisi. Helsinkiin tarvitaan kipeästi tonttimaata ja asuntoja ja yleiskaavassa on juuri tehty kipeitä ratkaisuja monen eri alueen kuten Tuomarinkylän, Keskuspuiston ja Malmin lentokentän suhteen. Tämän jälkeen olisi kyllä lähinnä rikollista kaavoittaa alueita hiekkakentiksi veneiden säilyttämistä varten. ”Helsingissä yksityisen talvisäilytystoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa lisäksi maapohjan verrattain korkea hinta.” No shit Sherlock. Ei jatkoon.

 • Alueiden rinnakkais- ja vuorottaiskäyttö

Tässä on ehkä jo vähän enemmän järkeä. Kesällä muussa käytössä olevia kenttiä voisi käyttää talvella veneiden talvisäilytykseen. Kun sopivat kohteet on kartoitettu niin mikä ettei. Tosin en usko että tällaisia vajaateholla käytettyjä alueita kovin paljoa kaupungin alueella on.

 • Tilapäiset talvisäilytysalueet

Tilapäisiksi alueiksi ehdotetaan esimerkiksi Malmin lentokenttää ennen kun rakennustyöt alkavat. Tämä ei ole huono ajatus.

 • Pienemmille veneille osoitettavat uudet ja uudenlaiset talvisäilytysalueet

Trailerilla helposti kuljetettavia veneitä voitaisiin kuljettaa kauemmaksi teollisuusalueille talvisäilytykseen ja isommat ja vaikeammin liikuteltaville jäisi tilaa lähempää. Joo, mutta. Tässä raportissa tunnutaan jotenkin unohtavan kokonaan että vene on kuitenkin kulkuväline, jonka perimmäinen funktio on liikkua paikasta toiseen. Olisiko helpompaa niin pienille kuin suurille veneille ajaa ne sulan veden aikaan talvisäilytykseen jonnekin missä maa ei ole yhtä kallista – Hangosta Loviisaan ulottuvalta ranta-alueelta luulisi löytyvän tilaa ihan kaikkien helsinkiläisten veneiden säilyttämistä varten. Miksi niiden pitäää olla talvisäilytyksessä juuri 00-alkuisten postinumeroiden alueella?

 • Olemassa olevien talvisäilytysalueiden sekä venesatamien tausta-alueiden käytön tehostaminen

Tehostaminen on aina hyvä juttu. Voisiko pieniä veneitä laittaa telineillä vaikka päällekkäin?

HALLINTOPALVELUT

1 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Rastilan leirintäalueella sijaitsevan kartanon siirtämistä liikuntalautakunnalta kiinteistölautakunnan hallintaan(pdf) (html)

Liite 1 Rastilan_kartano_ratu41917.pdf

Rakennuksessa on ravintola, ravintoloitseminen ei ole liikuntaviraston keskeinen tehtävä -> kiinteistölautakunta hoitakoon. Ok.

 

2 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeen (NYT-liikunta) käyttämättä jäävän määrärahan siirtämisestä vuodelle 2017 (pdf) (html)

Siirretään käyttämättä jäänyt erityismääräraha vuodelle 2017. Ensi vuoden talousarviota tehtäessä tähän siirtoon varauduttiin jo niin, että talousarvioon saatiin siirreltyä rahat NYT-toiminnan jatkumiseen syys-joulukuulle kun tällä rahalla saadaan toimintaa pyöritettyä alkuvuosi.

3 Liikuntatapahtumien avustusperusteiden vahvistaminen vuodelle 2017 (pdf) (html)

Ok.

4 Helsingin liikuntatoimen avustusten myöntöperusteet ja hakuohje vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1 Hakuohje 2017

 

Vuodeksi 2016 liikuntavirasto uudisti koko kansalaistoiminnan avustuksensa ja nyt tehdään hienosäätöä saatujen kokemusten perustella. Toiminta- ja tilankäyttöavustusten hakuprossessia kevennetään edelleen. Ok.

Liikuntalautakunta 6.10. 2016

Kohtuullisen lyhyellä listalla lokakuun ekaan kokoukseen.

4 Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Jarmo Niemisen ja 53 muun valtuustoaloitteesta koskien kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin (pdf) (html)

Virkamiesvalmistelussa on laadittu aika virkakielinen ”jyrkkä ehkä”.

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strateginen ja maankäytöllinen linjaus kysymys. Tarkempi kannanotto kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä vasta, kun puiston aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston perustamista harkittaessa on tarkoin punnittava siitä saatavat hyödyt suhteessa vallitsevaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muutoksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin ja haittoihin.

Helsingin kansallinen kaupunkipuisto olisi kuitenkin kaikin puolin hyvä juttu, eli lausunnon ensimmäistä kappaletta olisi kyllä tarvetta rukata. Se voisi olla esimerkiksi:

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strateginen ja maankäytöllinen linjauskysymys. Liikuntalautakunta katsoo, että Helsingin kansallinen kaupunkipuisto voisi tarjota hyvän lähtökohdan kaupungin viheralueiden virkistysarvojen ja liikuntapalvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen. Kaupunkipuisto voisi mahdollistaa myös kaupungin yksityiselle liikuntasektorille nykyistä paremmat mahdollisuudet markkinoida ja kehittää palvelujaan.

Lopullinen kannanotto kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on kuitenkin mahdollista tehdä vasta kun on varmistunut, että kaupunkipuistosuunnitelma turvaa riittävän monipuolisen, toimivan, yhtenäisen ja laajan viher- ja virkistysalueverkoston riittävine liikunta- ja ulkoilupalveluineen.

..ja poistetaan vastaavasti pohjaesityksen viimeinen virke.

5 Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen koskien aluksen sähkönkulutuksen laskusta tehtyä vaatimusta(pdf) (html)

Laivan ulkopuolella on havaittu olleen käytössä kaksi uppopumppua, jotka ovat pitäneet laivan ympäristöä sulana jäistä.

Hakija on reklamaatiossaan muun ohella kertonut, että aikajaksolla 11.2.-21.3. hänellä on ollut jäänpoiston takia käytössä ilmapuhallin, lämmitin konehuoneen vieressä sekä akkulaturi.

Ekoveneilyä. Ok, hylätään oikaisuvaatimus.
6 Liikuntatoimen vuoden 2016 talousarvion toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1 Tas 0816

Tässä vaiheessa talousarvion tulotavoitteen arvioidaan ylittyvän 400 000 eurolla ja menojen ylittyvän 400 000 eurolla, jolloin toimintakatetavoite saavutetaan. Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen investointimäärärahat käytetään pääosin kaikki, mutta todennäköisesti joidenkin hankkeiden valmistuminen menee seuraavan vuoden puolelle. Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat ennustetaan käytettävän kaikki. Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Muut toiminnalliset tavoitteet ennustetaan saavutettavan ulkokenttätoiminnan ja uimarantatoiminnan kävijämääriä lukuun ottamatta.

Ok. Liikuntalaitosten ja liikunnanohjauksen osalta vastaavasti ylitetään tavoitteet.
1 Liikuntalautakunnan päätös avustuskelpoisuudesta vuonna 2016 (pdf) (html)

Sakura Karate-do Club ry ei täytä avustuskelpoisuuden ehtoja…

2 Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustuksen jakaminen vuonna 2016 (pdf(html)

..mutta myönnetään sille harkinnanvaraista avustusta toiselta budjettimomentilta. Ok.

screen-shot-2016-10-04-at-12-48-44
Komia on laituri.

3 Betoniponttonilaiturien hankinta liikuntavirastolle (pdf)(html)

Liite 1 TarjouspyyntöPDFA.pdf
Liite 2 Työselitys.pdf
Liite 3 Elementtipiirustus PDFA.pdf

Lautakunta päättää tilata raskasbetoniponttonilaiturien rakennusurakan Suomen Vesityö Oy:ltä

Millainenhan olisi kevytbetoniponttonilaituri? Ok.

4 Liikuntavirasto, uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1 rahasiirtoliite116.pdf

Siirrellään määrärahoja momentilta toiseen, että saadaan ne parhaiten käytettyä. Ok.