Liikuntalautakunta 11.5. – It’s the final countdown

Nyt se on sitten käsillä. Tämän valtuustokauden ja samalla koko liikuntalautakunnan historian viimeinen kokous. Kesäkuun alusta uusi valtuusto aloittaa työnsä ja hallintouudistus astuu voimaan.

LIIKUNTAJOHTAJA

Liikuntalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen liikuntatoimen lasten ja nuorten liikuntapalveluissa ja avustusten jaossa. Seikkaperäinen ja hyvä lausunto, jossa todetaan samoja asioita, joista olen itsekin kirjoittanut muun muassa täällä. Ok.  

Liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteet (pdf) (html)

Liite 1 Talousarvion toteuma 31032017

Liite 2 Ennuste 1 käyttötalous

Liite 3 Ennuste 1 irtain osastoittain

Liite 4 Ennuste 1 investoinnit

Liite 5 Suoritteet ennuste 1 YHTEENVETO

Esittelijän käsityksen mukaan näköpiirissä ei ole seikkoja, joiden vuoksi liikuntavirasto ei saavuttaisi tulotavoitettaan ja pysyisi menoraamissa eli ennusteen mukaan talousarvion sitova toimintakate toteutuu. Liikuntavirasto ennustaa ylittävänsä koko vuoden tulotavoitteensa (16 476 000e) hieman yli 0,9 milj. eurolla, jolloin tulokertymä olisi noin 17,4 milj. euroa. Vastaavasti menoraamin (-79 923 000e) arvioidaan ylittyvän vajaalla 0,6 milj. eurolla. Toimintakate toteutuisi noin 0,35 milj. euroa talousarvion toimintakatetta parempana.

Ok.

Liikuntastrategian 2013-2017 seuranta (pdf) (html)

Liite 1 Liikuntastrategia 2013-2017 raportti 2017

Liite 2 Liikuntastrategia 2013 – 2017 Lilk 20121113

Liikuntastrategian päätavoitteiden toteutumisen keskiarvo asteikolla 1–5 on 4,05, eli aika hyvin ollaan onnistuttu. Heikoin osa-alue on ”Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyvyyden sekä vetovoimaisuuden lisääminen”: 3,42 ja paras ”Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen ja liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteiden uudistaminen”: 4,60.

Kaupunginosien vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden lisäämisen suurin haaste on ollut viraston investointimäärärahojen leikkaaminen, mistä olen blogissakin toistuvasti kirjoittanut. Vaikea edistää viihtyvyyttä liikuntapalveluilla kun ei ole rahaa niitä rakentaa. Ok.


ULKOLIIKUNTAPALVELUT

Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Palloseura ry:n/ HPS Areenat Oy:n Paloheinänkentän rakennus- ja perusparannushanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1 Lainahakemus 29.3.2017

Liite 2 Lainahakemuksen liitteet

Liite 3 Lainahakemuksen lisäliite

Lainahakemus Paloheinänkentän toisen vaiheen rakentamista ja nappulakentän peruskorjausta. Ok.

Screen Shot 2017-05-10 at 9.12.11.png

Zippyn päivitetty laajentumissuunnitelma

Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevaan Seikkailupuisto Zippy Oy:lle vuokrattuun maa-alueeseen tehtävä muutos käyttöoikeusalueen osalta (pdf) (html)

Liite 1 Seikkailupuisto Zippy_laajennussuunnitelma

Liite 2 Vuokrasopimus_Talin liikuntapuisto_Seikkailupuisto Zippy Oy

Liite 3 Kartta_Talin liikuntapuisto_maa-alue_seikkailupuisto Zippy

Päätöshistoria (pdf) (html)

Paljon julkistakin keskustelua herättänyt hanke seikkailupuisto Zippyn laajentamiseksi. Paikalliset asukkaat vastustivat alkuperäistä suunnitelmaa sillä perusteella, että se vaikuttaisi isoon osaan Munkkivuoren lähimetsää. Viraston ja Zippyn välisten neuvottelujen jälkeen yrittäjä on muuttanut laajentumissuunnitelmaa oleellisesti niin, että isompi osa metsää jää koskemattomaksi. Uusi suunnitelma tuo uudet radat lähemmäksi olemassa olevia. Viraston ja Zippyn välinen maa-alueen vuokrasopimus päivitetään uuden suunnitelman mukaiseksi.

Seikkailupuisto on ollut suosittu liikuntapalvelu ja Helsingin tulee olla yrittäjäystävällinen kaupunki, johon halutaan perustaa uusia yrityksiä ja luoda palveluja kaupunkilaisille. Mielestäni yrittäjä on tullut esimerkillisellä tavalla vastaan suunnitelman uusimisessa ja nykyisellään laajeneminen sovittaa yhteen puiston ja alueen asukkaiden toiveet. Ok.

HALLINTOPALVELUT

Screen Shot 2017-05-10 at 9.18.36.pngLiikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vuosaaren liikuntapuiston hankesuunnitelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1 P184-16 Vuosaaren hs 170428 pdf-a.pdf

Liite 2 Liite YLEISSUUNNITELMA_2001.pdf

Liite 3 Liite YLEISSUUNNITELMA_2017.pdf

 

Vuosaaren liikuntapuiston rakentaminen on edennyt jähmeästi ja nyt olisi vihdoin tarkoitus saada se valmiiksi. Eihän tässä kiire ole, Vuosaaren asuinaluehan on vasta parisenkymmentävuotta vanha.

Liikuntapuiston rakentaminen on edennyt vuoden 2007 jälkeen hitaasti. Vuosina 2009–2011 liikuntapuistoon rakennettiin kaksi kumirouhetekonurmikenttää, kentät 1 ja 2. Kenttä 2 on lämmitetty ja siten ympärivuotisessa käytössä. Kentän 2 tekonurmipinnan uusiminen on vuoden 2017 työohjelmassa erillisenä hankkeena (hanke 61155 01 002), sillä nurmi ei ole kestänyt käyttöä. Kentät 3, 4 ja 5 ovat toteuttamatta, samoin liikuntapuistoon kuuluva pysäköintikokonaisuus. Myös liikuntapuiston reunat ja käytävät ovat kesken. Alue on yleisilmeeltään epäsiisti ja keskeneräinen.

Tavoitteena on rakentaa liikuntapuisto valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Valmis liikuntapuisto tulee olemaan painottunut jalkapalloon. Liikuntapuistoa täydentää laaja ulkotoiminta-alue, jossa on skeittiparkki, katukoripalloa, rullalätkää ja ulkokuntosalilaitteita. Pukusuojat sijaitsevat jäähallin yhteydessä, Jääkenttäsäätiöltä vuokratuissa tiloissa. Pukusuojia on kahdeksan kappaletta. Tiloissa on myös henkilöstön sosiaali- ja pukutilat.

Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa uuden kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan pitää varautua siirtämään investointirahaa lisää puiston toteuttamiseen 1,8 miljoonaa euroa.

Screen Shot 2017-05-10 at 9.23.40.pngLiikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1 Jatkasaarenliikpuistonhankesuunn

Rakennusohjelmassa Jätkäsaaren liikuntapuistolle on varattu yhteensä 7,8 milj. euroa vuosille 2019 – 2023. Jostain pitäisi tulevien päättäjien kaivaa reilut 5 miljoonaa lisää että puisto saadaan toteutettua suunnitellun mukaisena.

Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle saaristolaivojen tontin esirakentamisen osaurakasta Vuosaaren Ruusuniemeen (pdf) (html)

 

Esirakennetaan tontti Saaristolaivuriyhdistys ry:tä varten. Ilman tätä telakka-aluetta iso osa Helsingin saaristoon suuntautuvasta reittiliikenteestä olisi uhattuna.

Ok.

Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1 P140-16 OuKy tarveselvitys 170424 pdf-a.pdf

Liite 2Liite Tarveselvityksen ohjausryhmä pdf-a.pdf

Liite 3 Liite Ideasuunnitelma ja tilaohjelma pdf-a.pdf

Liite 4 Liite 2015 Huoltorakennus kuntoarvio pdf-a.pdf

Liite 5 Liite 2012 julkisivujen kuntotutkimus pdf-a.pdf

 

Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennus on tulossa käyttöikänsä päähän ja peruskorjaustarve on kiirellinen. Rakennuksen alakertaan tulee lisää kuivaus- ja säilytystilaa varusteille ja yläkertaan liikuntatiloja.

Hankkeelle pitäisi varata 4,9 miljoonaa euroa investointisuunnitelmassa. Ok.

Liikuntaviraston ulkoliikuntapaikan nimeäminen (pdf)(html)

 Nimetään Tehtaanpuistossa oleva kenttä Tehtaanpuistonkentäksi, Fabriksparksplanen. Vähän mielikuvituksetonta, mutta ok.

Sitten joka vuotisia avustuspäätösten oikaisuvaatimuksia:

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan tilankäyttöavustuspäätökseen (pdf) (html)

Liite 1 Saateviesti 24.4.2107

Liite 2 Oikaisuvaatimus, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Liittyy tuetun käytön tuen lakkaamiseen ja sen vaikutukseen tilanteessa, jossa aikaisemmin tuki on maksettu yhdistyksen omistamalla kiinteistöyhtiölle ja uuden tilankäyttöavustuksen myötä yhdistykselle. Minulle jää hieman epäselväksi miten asia olisi pitänyt rapotoida, joten tästä pitää varmaan keskustella.

Liikuntaviraston ympäristösuunnittelun puitesopimus 2017−2019 (pdf) (html)

Liite 1 Liite 1_Tarjousten arviointi_Ympäristösuunnittelu2017-2018.pdf

Liite 2 Liite 2_Arviointipöytäkirja_Ympäristösuunnittelu2017-2018.pdf

Miksihän nää on tässä järjestyksessä. Olisi ollut jotenkin loogista käsitellä oikausupyynnöt peräkkäin. Noh.

Puikkarit puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelusta ja asiantuntijapalveluista. Ok.

Tai Chi Chuan ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan 23.3.2017 avustuskelpoisuuspäätökseen (pdf) (html)

Liite 1 Saate 3.5.2017

Liite 2 Oikaisuvaatimus, Tai Chi Chuan ry

Käsittelyssä on tapahtunut virhe. Hakemuksen käsittelyssä katsotiin, ettei seuran laji ole kuulunut avustettavien piirin. Yhdistys kuuluu kuitenkin Suomen Wushu-liiton kautta Olympiakomiteaan, joten ehto täyttyy.

Ok.

Helsingin Kanoottiklubi ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan päätöstä tilankäyttöavustuksista 23.3.2017 (pdf) (html)

Liite 1 Saate 26.4.2017

Liite 2 Oikaisuvaatimus, Helsingin Kanoottiklubi ry

Kanoottiklubi on ilmeisesti raportoinut toimintansa vajaavaisesti ja siksi tilankäyttöavustus on laskenut aikaisemmasta. Ok.

10 Helsingfors Badminton Club r.f:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan myöntämiä toiminta-avustuksia ja tilankäyttöavustuksia vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1 Saateviesti, Helsingfors Badminto Club r.f.

Liite 2 Oikaisuvaatimus, Helsingfors Badminton Club r.f.

Liite 3 Liite oikaisuvaatimukseen

Liikuntavirasto on laskenut avustuksen raportoitujen tuntien perusteella. Ilmeisesti tunnit on sitten raportoitu virheellisesti.

Ok.

11 Tanssiklubi Master ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan päätökseen toiminta-avustuksista ja tilankäyttöavustuksista (pdf) (html)

Yhdistystä pyydettiin kahteen otteeseen täydentämään hakemustaan eikä se täydentänyt. Siksi tilankäyttöavustusta ei myönnetty. Ok.

12 Rock’n Roll Dance Club Comets ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan päätökseen toiminta-avustuksen myöntämisestä vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1 saate

Liite 2 Oikaisuvaatimus

Liite 3 Sähköinen asiointi _ Helsingin kaupunki

Liite 4 liite-aikaleima-rock’n’roll-dance-club-comets-ry-hakemus

Hakija on ilmeisesti tallentanut oman hakemuksensä tiedot avustusjärjestelmästä Google Driveen pdf-tiedostona, mutta unohtanut lähettää sen sähköisessä asioinnissa. Mahdollista teknistä ongelmaa ei ole voitu löytää, joten ei voida kuin hylätä hakemus.

Ok.

13 Herakles ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan yhdistyksen avustuskelpoisuuden myöntämistä koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1 Herakles ry oikaisuvaatimus 21.4.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)

Hyväksytään.

Selvittelyn yhteydessä ilmeni, että yhdistyksen puheenjohtaja oli kuitenkin lähettänyt sähköpostitse liikuntavirastoon tiedon siitä, että heillä oli vaikeuksia liittää avustushaussa vaaditut liitteet sähköisessä asioinnissa. Tämä sähköpostiyhteydenotto on liikuntavirastossa jäänyt huomioimatta ja näin ollen valmistelussa on tapahtunut virhe. 

Ok.

14 Ylhäs ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan päätöstä tilankäyttöavustuksista (pdf) (html)

Liite 1 Oikaisuvaatimus 18.4.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)

Laskennassa oli tapahtunut virhe, hyväksytään.

 

Siinä se sitten oli. Neljä ja puoli vuotta helsinkiläistä liikuntapolitiikka. Over and out.

Pasila, Porilaisten marssi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.
%d bloggaajaa tykkää tästä: