Liikuntalautakunta 17.11. 2014

Torstain liikuntalautakunnan asiat. Tärkeimpänä asiana pitkään ja perusteellisesti valmistettu avustusjärjestelmän uudistus.

4 Oikaisuvaatimus koskien päätöstä kaatumisesta aiheutuneen polkupyörävaurion korvaamisesta (pdf) (html)

Pyöräilijä ei huomannut hiekkatiellä ollutta kuoppaa ja kaatunut.

”Liikuntavirastolta ei edellytetä ulkoilualueiden ja niihin liittyvien ulkoilureittien pitämistä sellaisessa kunnossa, että niillä voisi pyöräillä noudattamatta tilanteen edellyttämää huolellisuutta.”

Ok.

5 Liikuntatoimen vuoden 2014 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen (pdf) (html)

Hanke uuden tilanvarausjärjestelmän hankinnasta ei ole edennyt riittävän nopeasti ja siksi osa määrärahasta käytettäisiin poistokuntoisen henkilöauton korvaamiseen. Ok.

6 Liikuntaviraston kiinteistöjen ja ulkoilualueiden rakentamiseen sekä kunnossapitoon liittyvien rakennustöiden tilaaminen sopimuskaudella 1.1.2015-31.12.2016 (pdf) (html)

Ok.

7 Uudisrakennus- ja perusparannusmäärärahojen käyttösuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Siirrellään määrärahoja kohteelta toiselle tarpeen mukaan. Erityisenä helmenä täytyy taas nostaa esiin tämä

Oulunkylän liikuntapuiston valaisinpylväiden korjausurakan lisätöihin tarvitaan lisää rahaa.

Valaisinpylväitä käsiteltiin jo keväällä:

Peruskorjauksen yhteydessä todettiin, että kentän valaisinpylväät ovat huonommassa kunnossa kuin oletettiin ja osa joudutaan vaihtamaan uusiin. Uudet mastovalaisimet olisivat tulleet noin 100 k€ halvemmiksi, mutta Kaupunginmuseo oli toista mieltä. Ilmeisesti valaisinpylväät ovat samalla tavalla ainutlaatuisia rakennustaiteen helmiä kuin Rautatientorin nakkikioskikin.

Aika kalliiksi näyttävät nämä valaisinpylväät veronmaksajille tulevan. Ok.

1 Itäkeskuksen uimahallin kahvilan vuokran alentaminen (pdf) (html)

Aikaisemmin sallittiin n. 10 asteen säilytyslämpötila, ja nyt uusien ohjeiden mukaan tuotteet täytyy hävittää 4 tunnin välein, jos säilytyslämpötila ylittää 6 astetta. Tämä on vuokralaisen mukaan aiheuttanut maalis – syyskuun 2014 aikana 10 500 euron tuotehävikin. Liikuntavirasto ei ole tähän mennessä löytänyt vitriiniä, jolla olisi Itäkeskuksen uimahallin kosteassa ja kuumassa sisäilmassa päästy vaadittuun lämpötilaan.

Esittelijä esittää, että lautakunta päättää myöntää JB & H Food Oy:lle yhteensä 12 300 euron vuokranalennuksen helmi-syyskuun 2014 väliseltä ajalta, koska kahvila ei ole ollut sovitussa kunnossa vuokralaisesta riippumattomista syistä.

Kansalaiset ovat nyt turvassa kun täysin kelvollista ruokaa heitetään hukkaan.  Voihan kyynel. Ok.

1 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloitteesta koskien merkittyä liikkumisreittiverkostoa (pdf) (html)

Karhuvaara et al. esittävät Ruotsin mallin mukaisia merkittyjä ulkoilureittejä toteutettavaksi liikunta- ja sote-viraston yhteistyönä. Lausunnossa todetaan, että virasto on jo toteuttanut saman suuntaisia hankkeita, esimerkiksi iäkkäille suunnattu Citykävely ja kotiseutupyöräreitit. Ongelma on ennen kaikkea se, ettei olemassa olevat reitit ole kovin tunnettuja ja pitäisi keskittyä näistä tiedottamiseen. Ok.

1 Granlandetin saarikohteen maa-alueen vuokraus Merenkävijät ry:lle (pdf) (html)

Vuokrataan Granlandetin saari Merenkävijät ry:lle. Saaren kaukainen sijainti ei mahdollista sen yleisempää käyttöä. Ok.

1 Helsinkiläisten liikuntajärjestöjen avustettavuuden yleiset perusteet vuodelle 2015 (pdf) (html)

Vuonna 2015 helsinkiläisiä liikuntajärjestöjä tuetaan viimeisen kerran vanhan avustusjärjestelmän ehtojen mukaisesti ja nämä ovat vakiintuneet avustettavuuden ehdot. Ok.

2 Liikuntatapahtumien avustusperusteiden vahvistaminen vuodelle 2015 (pdf) (html)

Nämä uudistettiin jo tämän lautakunnan aikana. Ok.

3 Liikuntatilojen tuetun käytön määrärahan osittaminen laitoksille ja yhteisöille vuonna 2014 (pdf) (html)

Ok.

4 Helsingin liikuntalautakunnan kansalaistoiminnan avustusten myöntämisperusteiden uudistaminen (pdf) (html)

Pitkään ja hartaasti valmistellun uuden avustusjärjestelmän suuri julkistamistapahtuma! Iloitca, weisatca! 

Exec summary: uusi järjestelmä on iso harppaus parempaan suuntaan.

Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on ennen kaikkea lasten ja nuorten liikuntatoiminnan edellytysten kehittäminen ja liikunnan määrän lisääminen. Tähän on tarkoitus päästä seuraavilla keskeisillä pointeilla:

 • avustusten myöntämisperusteiden yksinkertaistaminen ja lapsiin ja nuoriin kohdistuvan toiminnan painottaminen
 • byrokratian ja hakuprosessien yksinkertaistaminen
 • tilojen käytön tukemisen muuttaminen niin, että se kohtelisi seuroja tasapuolisemmin sen perusteella järjestävätkö he harjoitustilansa itse (vuokra-avustus), toimivat tuetun käytön piirissä olevissa laitoksissa tai liikuntaviraston liikuntapaikoilla.

Kriteereihin jotka pitää täyttää päästäkseen avustettavuuden piiriin ei ole tulossa suuria muutoksia. Lautakunnassa on keskusteltu runsaasti siitä, miten liikuntajärjestö tulisi avustusjärjestelmässä määritellä. Esityksessä on päädytty siihen näkemykseen, jota itsekin olen kannattanut:

Avustettavilta liikunta- ja urheiluseuroilta edellytetään, että niiden pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta ja niiden toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen kattojärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin.

Mminusta ole varsinaisesti Helsingin kaupungin liikuntatoimen tai -lautakunnan tehtävä käyttää paljon aikaa siihen, että se lähtee määrittelemään mikä on ja mikä ei ole liikuntaa/urheilua. Jos liikuntatoimella olisi rahaa loputtomasti, olisi tietenkin hienoa tukea kaikkea mahdollista vapaata kansalaistoimintaa, mutta näin ei todellakaan ole ja järjestöavustusten summa on pysynyt jo vuosia samana. Valtakunnallisella tasolla tällaista määrittelyä tehdään OKM:ssa, jolla on omat linjauksensa siitä, mikä on liikuntavaroista avustettavaa toimintaa ja toisaalta kansallisen liikuntajärjestöjen kattojärjestön Valon taholta sen jäsenjärjestöjen kautta. Jollain tavoin myös kaupungin liikuntatoimessa on perusteltua nojautua näihin valtakunnallisiin linjauksiin. 

Joitain nykyisin tuettavia järjestöjä tulisi tämän linjauksen seurauksena jäämään viraston tuen ulkopuolelle. Virastossa selvitetään mahdollisuutta varata erillinen määräraha yhdessä kulttuuri- ja nuorisotoimen kanssa näiden rajatapausten avustamiseen niin että saataisiin myös aikaiseksi todellista poikkihallinnollista yhteistyötä eri virastojen välillä. Tämä vaikuttaa minusta tällä hetkellä hyvältä vaihtoehdolta.

Aikaisemmin toiminta-avustusta myönnettiin vain helsinkiläisten liikkujien liikuntasuoritusten perusteella, nyt kriteerinä on että avustuksen piiriin päästäkseen puolet seuran jäsenistä pitää olla helsinkiläisiä, mutta kaikkien seurassa liikkuvien liikuntasuoritteet lasketaan toiminta-avustukseen mukaan. Tämä on hyvä uudistus ennen kaikkea pienten lajien kannalta, joilla ei ole omaa seuraa jokaisessa kaupunginosassa vaan lajin harrastajien tulee seuran harjoituksiin kauempaakin.

Toiminta-avustusta laskettaessa keskeisin mittari on ”liikuntakerta”, joka on määritelty (vähintään) 30 minuutin mittaiseksi. Tämän vuoksi lyhytkestoisia harjoituksia järjestävät järjestöt tulevat saamaan enemmän tukea kuin pitkäkestoisia harjoituksia. Vaikka tämä tukee ajatusta liikunnan määrän lisäämisestä (useammat ihmiset liikkuisivat kohtuullisesti ei muutamat liikkuvat valtavasti) on tämä selkeästi epäedullinen sellaisille taitolajeille, joissa taitojen omaksuminen vaatii pitkiä ohjattuja harjoituksia. Hankala kysymys.

Suurin meteli uudistuksessta nousee varmaankin tästä:

Uudistuksen myötä luovutaan täydellisestä maksuttomuudesta viraston omissa tiloissa ja luodaan viraston ulkopuolisten tilojen uusi tilavuokratuki. Tilojen käyttö viraston omissa liikuntatiloissa säilyy voimakkaasti subventoituna. Tiloihin määritellään erillisen hinnoitteluprosessin myötä hinnat ja näille hinnoille kaksi eri subventioprosenttia, joista alle 20-vuotiaiden ryhmille sovelletaan korkeampaa ja aikuisryhmille matalampaa.

Tämä on kuitenkin Hyvä Asia (TM). Ensinnäkin täysin ilmaiset harjoitusvuorot liikuntaviraston tiloissa kohtelevat eri seuroja hyvin  eriarvoisesti. Vuokratuen piirissä olevien seurojen (jotka siis järjestävät itse omat harjoituksolosuhteensa) on noussut vuosi vuodelta ja  tämän mukaan vuokrien korvausprosentti pienentynyt. Tilanne on siis käytännössä ollut se, ettei kaupungin vuoroja ole riittänyt kaikille ja ne seurat joita on lottoarvonnassa onnistanut ovat saaneet ilmaiset harjoitusolosuhteet ja loput ovat joutuneet maksamaan niistä reilusti. Toiseksi, täysin ilmaiset vuorot eivät motivoi seuroja tehokkaaseen tilojen käyttöön: käyttämättömiä vuoroja ei esimerkiksi ole kannattanut perua, koska niistä ei tarvitse maksaa mitään ja kun vuoron on antanut pois, uuden ilmaisen vuoron saaminen tilalle on ollut vaikeaa (kts. yllä). Aikaisemman kahdeksan kuukauden sijaan tilatukea tullaan maksamaan myös ympäri vuoden mikä on sekin loistava uudistus: harjoitustilojenvuokrat ovat juosseet samalla tavalla kesät talvet vaikka avustusta niihin ei olekaan saanut kuin osalle vuodesta.

Oletan että tässä kokouksessa asia jätetään vielä pöydälle. Avustusjärjestelmästä on vielä ennen päätöksentekoa hyvä kuulla kommentteja ja kehitysehdotuksia mahdollisimman laajalti.

5 Replies to “Liikuntalautakunta 17.11. 2014”

 1. Valmis sanoo:

  3 Liikuntatilojen tuetun käytön määrärahan osittaminen laitoksille ja yhteisöille vuonna 2014

  Miksei Hartwall Arena enää saa rahaa?

  Tykkää

 2. Helsinki Halli Oy eli Hartwall Arena on saanut tuetun käytön rahoja tammikuun ”isojaossa” 50 k€. Nyt päätetään lisärahasta niille laitoksille, jotka ovat ilmoittaneet lisätarpeista.

  Click to access Liite.pdf

  Tykkää

 3. […] Viimeksi valmisteluun palautettuun esitykseen oli saatu parempia vastauksia ja tarkennuksia muutamaan asiaan (virheellisten tietojen antamisesta koituvat sanktiot, 30 minuutin liikuntakerran vaikutus). Selitykset olivat ihan perusteellsia enkä katsonut aiheelliseksi lähteä haastamaan enää esityksen liikuntakertan määritelmää. Idea on, että vastaisuudessa järjestelmän toimivuutta seurataan ja tarvittaessa korjataan. […]

  Tykkää

 4. […] Päätetään lopullisesti koko avustusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä suunnitellun uuden tilankäyttöavustuksen käyttöönottamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aikaisemmat vuokra-avustukset ja tuetun käytön tuet lakkautetaan ja korvataan yhdellä uudella tilatuella. Tämä on hyvä muutos, joka tuo eri tiloissa toimivat urheiluseurat tasa-arvoisempaa asemaan kunnan tukijärjestelmässä. Tuki on vastedes saatavissa koko vuodelle. Koko avustusjärjestelmän uudistusta olen käsitellyt aikaisemmin täällä. […]

  Tykkää

 5. […] järjestöavustusten uudistus: liikuntalautakunta uudisti liikuntaseurojen avustusjärjestelmän. Uusi avustusjärjestelmä kohtelee entistä tasapuolisemmin eri liikuntalajeja ja eri tiloissa […]

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.
%d bloggaajaa tykkää tästä: