Liikuntalautakunta 28.5. 2013

Viikonlopun puoluekokouksen huipputunnelmista paluu arkeen väsyneenä, mutta onnellisena. Puoluekokouksessa ehdotin poliittisessa keskustelussa liikuntapoliittisen ohjelman tekemistä puolueelle. Toivottavasti asiaa saadaan eteenpäin. Jos haluaa katsoa puheen, niin se on löytyy verkosta (noin 1:17:sta kohdalta).

Tänään maanantaina Liikuntavirasto järjestää keskustelutilaisuuden Pallokenttä 7:n kohtalosta Sonera Stadionin ravintola Bolliksessa. Tilaisuuteen ovat kutsutut Liikuntalautakunnan ja Helsinki Stadion Management oy:n lisäksi Palloliiton Helsingin piirin edustajat ja helsinkiläisten jalkapalloseurojen puheenjohtajat. Toivottavasti tilaisuudessa löytyy yhteinen, kaikille osapuolille sopiva marssijärjestys pallokentän suhteen. Edellisessä kokouksessa kentän vuokrausasia palautettiin valmisteluun ja se tullee uudelleen lautakuntaan kesäkuun 11. päivä pidettävään kokoukseen.

Sitten huomenna käsillä oleviin asioihin. Talousarvioaloitteita onkin aikamoinen nippu. Leikitään lausuntoautomaattia.

LIIKUNTAJOHTAJA
4 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen talousarvioaloiteesta luisteluratojen jäädyttämisestä (pdf) (html)
Liite 1 Rantanen Tuomas talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013 asia 12

Liikuntaviraston lausunnosta ei oikein selviä, auttaako 40 k€ lisämääräraha luisteluratojen aikupitämisen pidentämistä vai ei. Tätä pitäisi kyllä selventää: 40 k€ saataisiin aikaan asia a, b ja c. Ilman määrärahaa (nykyisen talousarvion puitteissa) tehdään x, y ja z.

5 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan ym. talousarvioaloitteesta harjoituspaikkojen rakentamisesta junioreille (pdf) (html)

Todetaan, ettei nykyinen taloussuunnitelma sisällä kuplahankkeita, mutta harjoittelupaikkoja on toteutettu yhteishankkeina seurojen kanssa. Mikäli Pallokenttä 7:n toteutuu, tulee Helsinkiin yksi halli lisää ja Palloliiton olosuhdevaliokunta on todennut, että kolme talviharjoituspaikkaa riittänee. Ok.

6 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloitteesta kupla- tai pelihallin rakentamisesta nuorisolle Lauttasaareen (pdf) (html)

Kanerva ehdottaa Lauttasaareen  kupla- tai  kiinteää pelihallia. Liikuntavirasto on tänä keväänä esittänyt jo kh:lle lainan myöntämistä Lautatsaaren yhteiskoulun sisäliikuntahallin rakentamiseen, joten tämä homma on jo ns. hoidossa. OK.

7 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta kelluvan uimalan toteutuksesta (pdf) (html)

Holopainen ym. ehdottaa, että Liikuntavirasto varautuisi talousarvioesityksessä kelluvan maauimalan rakentamiseen. Ottaen huomioon, että investointiraamia viraston osalta leikattiin vuodeksi 2014 13:sta 9,5 M€  niin not gonna happen, bro. Lausunnossa todetaan, että jos valtuusto myöntää 0,5 – 1,5 M€ rahaa tähän niin makeithapenöidään. Ok.

8 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Lampelan ym. talousarvioaloitteesta liikuntatilojen määrärahasta (pdf) (html)

Lampela esittää, että liikuntamäärärahoihin lisätään 2 miljoonaa euroa toimintamenoihin, erityisesti matalan kynnyksen ja lähiliikuntapalveluihin, ja 2 miljoonaa euroa investointisuunnitelmaan vuosille 2014-2016. Hyvä idea. Lausunnossa korostetaan investointirahojen pienuutta ja sitä, ettei liikuntapaikkoja voida toteuttaa uusille asuinalueille. Ok.

9 Lausunto kaupungihallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloitteesta liikuntalautakunnan määrärahasta (pdf) (html)

Tässä on sitten osimerkki todella huonosta valtuustoaloitteesta. Pyydetän, että ”osoitetaan riittävät määrärahat” todella epämääräisiin tavoitteisiin, kuten siihen, että ”harrastustusten kustannusten tasa-arvo voidaan toteuttaa”. Mitä toi tarkoittaa? Lausunnossa kerrataan viraston tukipolitiikkaa ja ehdotetaan 115 k€ lisämäärärahaa järjestöavustuksiin. Ok.

10 Lausunto kaupungihallitukselle valtuutettu Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloitteesta yleisten yhdistysten avustusten kohdistamisesta (pdf) (html)

Storgård et. al on huolissaan kaupungin rootelijaon väliin putoavien monialajärjestöjen kohtalosta avustustenjaossa. Liikuntaviraston avustukset kohdistuvat selkeästi liikuntajärjestöille, eikä täm ole oikeastaan Liv:ssä ongelma. Ok.

11 Lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta (pdf) (html)

Epävirallisen Braahenkentän skeittipuiston vakinaistaminen. YTLK kannattaa rajauksin, LiV:llä ei lisättävää. Ok.

12 Lausunto kaupunginhallitukselle Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista (pdf) (html)

Todetaan, että talousarvioesitys ei sisällä työttömien tai toimeentulotuettujen liikuntaharrastusten mahdollistamista erillisellä maksusitoumuksella tai liikuntakortilla ja jos virastolle annettua katetavoitetta ei muuteta tuota kompensoimaan jouduttaisin nostamaan muiden maksuja korottamalla tai viraston menoja leikkaamalla.  Tässä olisi varmaan hyvä mainita, mikä tuollaisen liikuntakorttijärjestelmän kustannusvaikutus olisi, että valtuusto voisi harkita mahdollisesti lisämäärärahan myöntämistä.

13 Lausunto kaupunginhallitukselle Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee ns. aktiivipassin ja sporttikortin käyttöönottoa (pdf) (html)

Lähes identtinen edellisen kanssa. Tässä sama juttu. Faktat lausunoon: paljon maksaisi.

14 Lausunto kaupunginhallitukselle Outi Alanko-Kahiluodon ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee työttömien aktiivipassia (pdf) (html)

Ibid. Kustannusvaikutus/lisämäärärahan tarve tännekin.

15 Liikuntatoimen laitos- ja säätiöavustukset vuodeksi 2014 – hakemukset toiminta-avustuksen myöntämiseksi ja kaupunginhallitukselle hakemuksista annettavat lausunnot (pdf) (html)

Kaupungin liikuntakonserniin kuuluvien säätiöiden yms. avustukset. Ok.

Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Tässä on nyt suurimman mielenkiinnon kohteena ns. LASU-rahat,  eli käytännössä EasySport ja FunAction -projektien rahoitus. Ensimmäisessä talousarvion käsittelyssä ne oli mukana, mutta virasto sai ohjeet poistaa ne toiseen käsittelyyn, eikä niitä nyt sitten täällä enää ole.  LASU-rahojen kohtalo on saamieni tietojen mukaan tarkoitus käsitellä erikseen vielä ennen kesälomia kh:n iltakoulussa, mutta rahojen epävarmuus on LiV:lle aika hankala asia: seurojen, jotka ovat käytännössä vastanneet isosta osasta noista FunAction ja EasySport -ohjelmista kanssa ei voida tehdä sopimuksia jatkosta koska rahasta ei ole varmuutta.

Minusta on tärkeää, että Liikuntalautakunta ottaa päätöksessä kantaa EasySport ja FunAction -projektien rahoituksen jatkumisen puolesta – jos ei muuten niin vahvana viestinä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle näiden tärkeydestä. Varsinaisen talousarvion aukirepiminen ei välttämättä ole järkevää, joten esitän, että päätöksen esittelytekstiin lisätään kappale:

Liikuntalautakunta korostaa, että Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen haettu  lisämääräraha eriomaisia ulkopuolisia arvioita saaneille EasySport ja FunAction -toimintamalleille on välttämätön. Rahoistustarve Liikuntaviraston osalta on  600 000 euroa.  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hankkeet on aiemmin rahoitettu kaupungin yhteisistä määrärahoista ja niitä ei voida ottaa viraston normaaliin toimintaan ilman tarkoitukseen varattua lisämäärärahaa. Liikuntalautakunta toivoo, että kaupunginhallitus ja -valtuusto huomioivat tämän päätöksenteossaan.

EasySportin ja FunActionin kautta kaupunki on tarjonnut liikuntamahdollisuuksia viikottain noin 2500 lapselle ja nuorelle. 40 %:lla tavoitetuista on monikulttuurinen tausta ja noin puolet ei harrasta liikuntaa liikuntaseuroissa. EasySport-toimintaa osallistuneista 75 % kertoo harastaneensa ohjelman ansiosta liikuntaa aiempaa enemmän.

17 Lausunto Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolanliikuntapuisto ja Maunulanpuisto) asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksesta nro 12185 (pdf) (html)
Havainnekuva Keskuspuiston keskiosan kaavamuutoksesta.

Havainnekuva Keskuspuiston keskiosan kaavamuutoksesta.

”Kaavassa on huomioitu Pirkkolan liikuntapuistoon tulevaisuudessa tarvittava uusi palloiluhalli, uimahallin laajennustarve sekä uuden jäähallin tarve. Kaava mahdollistaa myös Maunulan ulkoilumajan ympäristön parantamisen sekä ulkoilupalvelujen kehittämisen ja seudullisten virkistysyhteyksien kehittämisen.”

Lausunnon mukaan isoin ongelma on Pirkkolan uimahallin tiukin mahdollinen suojelukaava, jonka mukaan remontoitaessa pitää tehdä rakennushistoriaselvitys ja pyytää museoviranomaisen lausunto. Lausunnossa perustellusti todetaan, että nykyisin saatetaan pystyä suunnittelemaan parempia materiaalivalintoja ja kiintokalusteita kuin ne, mitä käytettiin 60-luvulla. Minusta tämä on ihan perusteltu huomio.

Kaavaan tehdyt varaukset jäähallille, uimahallin laajennukselle ja palloiluhallille eivät sisälly tällä hetkellä nykyiseen taloussuunnitelmaesitykseen, vaikkakin pitkän aikajänteen toteutussuunnitelmaan. Näiden varasten suhteen pitäisi lähtökohtaisesti olla aikaisempaa varovaisempi. Helsinki on täynnä pajupuskaa kasvavia tyhjiä tontteja, jotka on varattu liikuntapaikoille, joita ei koskaan toteutettu tai todennäköisesti tulla toteuttamaan. Tätä pohdittiin lautakunnassakin viimeksi Herttoniemenrannan uimahallin puolesta tehtyä vetoomusta käsiteltäessä. Noi tyhjät täysin ilman käyttöä olevat tontit ovat arvokasta rakentamatonta maata ja eivät ole myöskään omiaa lisäämään alueiden viihtyvyyttä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa on kuitenkin kyseessä puisto, jossa nämä haamuliikuntapaikat eivät samalla tavalla häiritse kaupunkirakennetta. Joten Ok.

18 Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennuksen katon ja pihakannen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Ok.

19 Helsingin kaupungin liikuntaseuroille myöntämien avustusten maksatusaikataulujen muutos(pdf) (html)

Liikuntaviraston toiminta- ja vuokra-avustusten maksuaikataulu muuttui yhdessä Helsingin seuraparlamentin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen niin, että hakuaika päättyy toukokuussa ja avustukset tulevat maksuun syksyllä. Jotkut seurat ovat havahtuneet tähän vasta nyt ja ovat nyt ns. ”kusessa”.  Täytyy myöntää, että uusi aikataulu on ongelmallinen myös omalle seuralleni Helsingin miekkailijoille – rahat ovat kesällä vähissä ja vuokra pitäisi maksaa. Me kuitenkin selvinnemme rahoituskapeikoista muun muassa laittamalla salimaksuja maksuun vähän aikaisempaa aiemmin ja muutenkin järjestelemällä jotain menoja uudelleen.

Salibandyseura Viikingit ry ja Helsingin M-Teamkin pitävät kirjelmässään uutta aikataulua periaatteessa hyvänä, mutta listaavat joukon siirtymäajan ongelmia. Ratkaisuksi ehdotetaan mahdollisuutta hakea korotonta lainaa virastolta kesän kulujen kattamiseen.

Mahdollisuus korottomaan lainaan ainakin sellaisille järjestöille, jotka ovat vuosia saaneet virastolta avustusta voisi olla ihan toimiva ratkaisu. Olettaen, ettei se työtä kesällä liikaa töitä.

20 Liikuntalautakunnan kokousajan ja -paikan määrääminen sekä syyskauden 2013 kokouspäivistä päättäminen (pdf) (html)

Jos kokoukset olisivat torstaisin, jäisi asialistaan perehtymiseen enemmän aikaa. Mutta tämäkin kyllä käy.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Maanhaltijan suostumus A-anniskeluoikeuksin Kaisaniemenkentällä järjestettäviin Eastway Live Oy:n tapahtumiin (pdf) (html)

A-oikeuden VIP-tiloihin, B-oikeudet muuten. Ok.

MERELLINEN OSASTO
1 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Live Nation Finland Oy:lle, Hietarannan uimarannan tapahtumapäiviksi (pdf) (html)

A-oikeuden VIP-tiloihin, B-oikeudet muuten. Ok.

2 Replies to “Liikuntalautakunta 28.5. 2013”

 1. Kimmo Niemistö sanoo:

  Hei Joonas ja kiitos aktiviisesta bloggaamisestasi lautakunnan kuulumisista ja etenkin tästä keskustelua herättävästä projektista vielä näin virtuaalisestikin. Jos sopii niin ajattelisin täsmentää tässä seinälläsi vielä paria seikkaa eilisestä hyvähenkisestä ja erittäin tarpeellisesta keskustelutilaisuudesta B7-hankkeen tiimoilta.

  Provosoin tilaisuudessa ehkä hieman tarpeettomasti, mutta minusta tässä keskustelussa on monelta mennyt puurot ja vellit sekaisin joten yritän kiteyttää omat asiakohtani tähän tärkeysjärjestyksessä:

  1. B7 ei ole väitteistä huolimatta samanlainen seurahanke kuin kaikki muut. Kaikki muut seurahankkeet (Sahara, Lehtikuusentie, Puotila, Väiski jne.) ovat syntyneet alueellisesta tarpeesta tehostaa erittäin vajaakäytöllä olevan, usein hyvin huonokuntoisen hiekkakentän käyttöä. Lämmitettävän B7-tekonurmen käyttöaste on taas käytännössä ollut pitkän aikaa 100% ja se edustaa neljäsosaa kaikista Helsingin kaupungin jalkapallon talviolosuhteista. Kaikki kaupungin 138 jalkapalloseuraa (piirin jäsenmäärä) jakavat tänään talvisin nuo neljä kenttää keskenään joista nyt yhtä eli kahtakymmentäviittä prosenttia esitetään nyt yksityistettäväksi ja siten poistettavaksi em. seurojen käytöstä. Toki varakkaat seurat epäilemättä voivat jatkossakin ostaa yksityisiltä toimijoilta vastaavia vuoroja, ehkä myös ehdotetusta hallista, mutta nykyisten kenttien talvivuorojen korkea käyttöaste puhuu puolestaan – jalkapalloileva Helsinki tarvitsee lisää yhteiskäytössä olevia talvikenttiä, ei kylmää kassan kautta-kädenheilautusta maksuluukulle. Yksikään tähän mennessä toteutettu seurahanke ei ole heikentänyt muiden toimintaedellytyksiä kuten tämä nyt käsillä oleva ja siksi sen rinnastaminen muihin seurahankkeeisiin on perusteetonta.

  2. Esitetty hanke ei tuo yhtään lisää olosuhteita jalkapalloilevalle Helsinkiläiselle. B7 on tällä hetkellä maksuttomana kenttänä kymmenien seurojen lasten, nuorten ja harrastajien kovassa käytössä teknisistä puutteistaan huolimatta. Jos kenttä yksityistetään ja siihen investoidaan kovasti, tulevat käyttömaksut karsimaan kentän käyttäjistä vähävaraiset sekä ne harrastajat joiden vanhemmat eivät halua maksaa entistä kovempaa hintaa jalkapallon harrastamisesta. Ikävä puoli tässä on se, että näillä ei ole mitään paikkaa mihin mennä, koska jäljelle jäävistä kolmesta talvikentästä (Talin halli, Pallomylly, B6) on entistä kovempi kilpailu kaikkien muiden seurojen kesken.

  3. Tekevälle sattuu. Hankkeen markkinoinnissa on valitettavasti käytetty hieman harhaanjohtavia väitteitä, mikä varmastikin on vain työtapaturma, mutta olisi hyvä muistaa että Guggenheimiakaan ei saatu pelkällä innostuksella ja vyörytyksellä aikaan. Joka tapauksessa: B7:lle on aseteltu 31 piirin virallista ottelua (väite: ”Bollis 6 on parempikuntoinen ja isompi kenttä, jossa voidaan pelata virallisia pelejä, toisin kuin Bollis 7:lla”) pelkästään loppukevätkaudelle, HJK:lla on käytössään ylivoimaisesti ENITEN kenttätunteja lisenssipelaajamäärään nähden (ei VÄHITEN kuten on esitetty – B7 olisi HJK:n toteutuessaan sen seitsemäs seurahanke. Vertailun vuoksi: Kontu+Valtti+Viikingit-yhdistelmällä pitäisi vastaavasti olla sitten jo kahdeksan tai vasta ensimmäistä hankettaan tekevällä keskustakonsortiolla 4,2 omaa kenttää) eikä SPL Helsingin piirin olosuhdevaliokunta ole antanut hankkeen toteuttamiselle yksimielistä tukea vaikka niin ilmeisesti oli puheenjohtaja Alajallekin etukäteen kerrottu. Melko noloa hänen kannaltaan joutua tuollaiseen kiusalliseen tilanteeseen. Ymmärrän toisaalta täysin hankkeen puuhamiesten ja -naisten innon ja halun päästä toteuttamaan sinänsä hienoa halliprojektia, mutta jos tälle halutaan koko Helsinkiläisen jalkapalloperheen tuki niin pelkään pahoin että pelkät omasta katsantokannasta lauotut superlatiivit eivät riitä. Eivät uskoakseni ainakaan muille keskustaseuroille.

  4. Kaupungin rahojen säästäminen. Liikuntavirasto on antanut ymmärtää että heidän on säästettävä 4MEUR ja että B7:n yksityistämistä puoltaa aiemminkin mainittu B7:n peruskunnostukseen varattu 510.000 EUR joka joidenkin mielestä sitten yksityistämishankkeen toteuttamisen myötä vapautuisi muualle (Pirkkola mainittu). Sanokaa jos olen väärässä mutta ei se minusta ole sitten säästö jos se raha käytettäsiin muualle. Ja jos tässä ei kerran säästetä kaupungin rahaa, niin miksi sitten puhutaan säästöistä argumenttina hankkeen puolesta? Pallokentän alue on koko suomalaisen jalkapalloilun kehto ja siihen liittyy valtavasti urheilukulttuurellisia arvoja ja minusta on murheellista jos se on ensimmäinen kohde mistä kaupungin liikuntatoimi lähtee säästämään tai säästöargumentilla luopumaan kentistään. Eikö esim. Stadionsäätiötä tai liikunta-asioista vastaavaa ministeriötä saataisi avaamaan hunajapurkkiaan tämän kansallisesti merkittävän kohteen oikeaksi kehittämiseksi (ei vain antamalla yksityiselle)?
  Toivoisin ettei lautakunta eivätkä muutkaan seurat ihan sinisilmäisesti ottaisi todesta näitä, sinänsä varmasti hyvää tarkoittavia, ”ylijäävän” rahan höveleitä jakajia.

  5. Rahasta vielä. Ehkä esitetyn uuden hallin yrittäjä ei karhuaisi samanlaista vuokraa kuin esimerkissä käyttämäni vastaava halliyhtiö, mutta käyttäjiltä investointiin käytetyt rahat kuitenkin on haettava takaisin. Tämä merkitsee B7:n nykykäyttäjille prosenteissa ääretöntä korotusta käyttömaksuissa ja euroissakin tuntuvaa. Periaattellisella tasolla tämä näyttäisi johtavan – etenkin jos LIV:n motiivina on säästö – tulonsiirtomekanismiin B7:n nykykäyttäjiltä uuden hallin omistajille kaupungin siunauksella, mikä ei tunnu oikealta. Oma seurani joutuisi esimerkiksi keräämään kymmeniä tuhansia lisäeuroja pelaajilta tai näiden vanhemmilta jos vanhoista vuoroista haluttaisiin pitää kiinni. Pahoin pelkään, etteivät kaikki tästä innostu vaikka olosuhteet paranisivatkin.

  Yhteenvetona minusta B7, vaikkei kukkeimmillaan enää olekaan, toimisi oikein hyvin vielä jonkin aikaa pieninten junioreiden ja harrastajien talvikenttänä ainakin siihen asti että Jätkäsaaren kentät tai vähintään Tehtaankadun kenttä valmistuu. Jos kaupunki ja silloinen lautakunta edelleen sitten haluaa luovuttaa perinteikkään Pallokenttäalueen yhden seuran harjoituskeskukseksi niin tällöin eivät ainakaan harrastajat tai keskustan lapset joutuisi kärsimään.

  Lopuksi haluan alleviivata että olen ehdottomasti seurahankkeiden ja lisäolosuhteiden puolestapuhuja. Jos esitetty halli voidaan toteuttaa esim. Pallokenttä 1:lle, Saharalle. Lehtikuusentielle, Ilomäentielle, Talin hiekka 2:lle tai vaikka Soneralle niin olemme kaikki erittäin iloisia. Ja kuten tilaisuudessa sanoinkin, on Liikuntavirasto tehnyt erinomaista työtä yhdessä SPL:n Helsingin piirin olosuhteiden kehittämiseksi ja on muistettava että jalkapallo-olosuhteet ovat Helsingissä tällä hetkellä paremmat kuin koskaan. Pallokenttä 7:n yksityistäminen esitetyllä tavalla ei kuitenkaan palvele Helsinkiä tai edellä mainituin perustein helsinkiläistä jalkapalloa.

  Ja sanonpa vielä täälläkin, että HIFK ei ole käsitellyt eikä hyväksynyt toisaalla blogissa nimissämme esitettyä kannanottoa. Nämäkin ajatukset olen kirjannut yksityishenkilönä enkä hyväksyttänyt seuran hallituksella. Uskoakseni en kuitenkaan ole mielipiteineni yksin.

  Tykkää

 2. […] käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Palautettiin valmisteluun, jotta lausuntoihin lisättäisiin arvio aloitteiden […]

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.
%d bloggaajaa tykkää tästä: