Liikuntalautakunta 14.5. 2013

HJK:n uusi Juniorikupla.

HJK:n uusi Juniorikupla.

Liikuntalautakunnan kokouksissa on ollut noin kuukauden tauko, edellisen kerran kokoonnuimme huhtikuun puolessa välissä budjettiseminaarissa Lohjassa Kisakallion urheiluopistolla. Ajankohtaisten vuoden 2014 talousarvioasioiden lisäksi seminaarissa annettiin aikamoinen annos tietoa Liikuntaviraston toiminnasta erityisesti uusille lautakunnan jäsenille.

Nyt ensi tiistain kokouksessa onkin sitten isoja asioita useammankin kokouksen edestä: talousarviota, osastonpäällikön valintaa, liikuntapaikkojen käyttömaksuja, edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyä Talin golfkenttäasiaa ja vielä esitys Töölön pallokenttä 7:n vuokraamisesta, mistä kirjoitinkin jo edellisessä blogikirjoituksessa.

LIIKUNTAJOHTAJA
4 Liikuntatoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Muutetaan Liikunnanohjausosaston nimi Liikunnan ja hyvinvoinnin osastoksi, koska se paremmin kuvaa osaston toimintaa. Ok.

5 Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liikuntaviraston pitkäaikainen hallinto-osaston osastopäällikkö Pekka Alho jäi eläkkeelle ja kevään ajan virasto on yhdessä lautakunnan kanssa valmistellut viran täyttämistä. Prosessin suurin (positiivinen) ongelma on ollut se, että virkaan haki kaiken kaikkiaan 74 (!) hakijaa ja monipolvisen karsinnan jälkeen viimeiseen vaiheeseen psykologisiin testeihin ja lautakunnan haastatteluun valikoitui viisi ehdokata. Kaikki nämä viisi olivat todella päteviä ja kuka vaan heistä olisi varmasti voinut hoitaa virkaa menestyksekkäästi.

Pohjaesityksen Kirsti Laine oli mielestäni kahden parhaimman hakijan joukossa ja minusta oiva valinta: innostunut, asiantunteva ja motivoitunut. Hänen aikaisempi työnsä Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä takaa laajan asiantuntemuksen suomalaisesta liikuntakentästä.

.. eli, ἄξιος, ἄξιος!

6 Lausuntopyyntö liikuntalautakunnalle arviointikertomuksesta 2012 (pdf) (html)

Ok.

7 Oikaisuvaatimus auton vahingoittumisen korvaamista koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä(pdf) (html)

Ei näyttöä -> ei korvausta. Ok.

9 Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan peruskorjauksen valaistus- ja sähköurakka (pdf)(html)

Ok.

10 Helsingin kaupungin liikuntatoimen liikuntapaikkojen ja – laitosten yleiset ohjeet ja käytöstä perittävät maksut 1.1.2014 alkaen (pdf) (html)

Eri hintoihin tehdään maltillisia, pääosin kustannustason nousua seurailevia korotuksia. Ok.

Hinnastoa selaillessa huomasin, että virastolla on vielä Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahalleissa solariumlaitteita. Näistä olisi kyllä syytä luopua, solarium on Aurinkoakin vaarallisempi tapa ruskettua ja on aukottomasti todistettu, että keinoteikoinen UV-säteily aiheuttaa ihosyöpää. Helsingin kaupungin liikuntatoimen ei pitäsi tarjota tällaisia palveluja kuntalaisille.

11 Liikuntatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 (pdf) (html)

Talousarvioehdotuksessa tulot ovat raamin mukaisesti 13 735 000 € eli 1,7 % suuremmat kuin vuoden 2013 tulotavoite ja alittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen tulot 1,3 M€:lla.  Talousarvioehdotuksen menot ovat 83 247 000 (81 797 000 vuonna 2013) euroa ja ne ylittävät annetun 82 647 000 euron menoraamin 600 000 eurolla ja ovat 1 450 000 euroa eli 1,8 prosenttia vuoden 2013 talousarviota korkeammat.

Talousarvioesityksen 600 k€ raaminylitys johtuu yhdessä kulttuuri- ja nuorisoasiankeskusksen kanssa haettavasta määrärahasta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisen hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen rahat ovat aikaisemmin tulleet kaupungin yhteisistä rahoista tilapäisrahoituksena ja nyt määräraha toivotaan vakiinnutettavaksi.

Käytännössä raha on mennyt lapsille ja nuorille järjestetty matalan kynnyksen liikuntatoimintoihin. Näistä FunAction ja EasySport on saatu todella hyviä tuloksia, muun muassa 50 % toiminnassa mukana olevista lapsista ei harrasta liikunta liikuntaseuroissa ja mukaan on paljon maahanmuuttajalapsia – ryhmiä, joiden liikuttaminen on ollut erityishaaste. Nykyisellä viraston budjetillaohjelmia ei voida mitenkään jatkaa, joten lisäraha tulee tarpeeseen.

Esityksen kohdassa 52 todetaan:

Liikuntavirasto jatkaa maa-alueiden vuokrauksissa käytäntöä, jossa uusissa vuokrasopimuksissa sovelletaan korkeintaan 50 prosentin vuokrasubventiota. Liikuntaviraston vuokrasubvention suuruus on yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuten olen aikaisemmin kirjoittanut, tähän sinänsä hyvään käytäntöön tulisi saada muutos niin, että vuokrasubventiolle asetettaisiin euromääräinen indeksiin sidottu katto kaikkia uusia vuokrasopimuksia solmittaessa. Tämä estäisi tulevaisuudessa yksittäisen toimijan vuokrasubvention muodossa  saamat jättipotit.

Investointiosa on käytännössä raamin mukainen, mutta on huomioita, että investointimäärärahan leikkaaminen vuoden 2013 13,6 M€:sta 9,5 M€:oon vuodelle 2014 tulee vääjäämättä johtamaan siihen, että kiinteistöjen korjausvelka kasvaa: esimerkiksi lähes kaikki olympiasuorituspaikat ovat mittavien peruskorjausten tarpeessa.

LIIKUNTALAITOSOSASTO
1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnesta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä (pdf) (html)

Tämä pöydättiin viime kokouksessa. Ok.

2 Oikaisuvaatimus kymmenen kerran uimakortin voimassaoloajasta (pdf) (html)

Kymmenen kerran uimakortin voimassaoloaika oli selkeästi painettu korttiin. Ok.

ULKOLIIKUNTAOSASTO
1 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Perikentän pitkäaikainen vuokraus (pdf) (html)

HJK ry:n vuokraaman Perikentän (omaa sukuaan ”Sahara”) vuokrasopimus siirretään HJK:n omistamalle Helsinki Stadion Management oy:lle. Samalla uusitaan tekonurmi.

Sahara oli ensimmäinen viraston ja fudisseurojen kenttäyhteistyöhanke, joita on nykyisin toteutettu on 16.

Ok.

2 Lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta koskien Perikentän lämmitettävän tekonurmikentän pinnan uusimishanketta (pdf) (html)

Laina urheilu – ja ulkoilulaitosrahastosta liikuntapaikkainvestoinnille. Normikäytännön mukaisesti, 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Ok.

3 Helsinki Stadion Management Oy, Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7:n pitkäaikainen vuokraus (pdf) (html)
Uuden kuplahallin sijainti

Uuden kuplahallin sijainti

HJK havittelee (omistamansa HSM oy:n kautta) myös Saharan lähellä olevan Pallokenttä 7:n vuokraamista ja uuden kuplahallin (”Juniorikuplan”) rakentamista varten. Hanke on herättänyt huolta erityisesti kantakaupungin pienempien seurojen taholta mahdollisesta harjoituspaikkatilanteen vaikeutumisesta HJK:n ottaessa jälleen yhden kentän lisää omaan hallintaansa. Kirjoitin hankkeen taustoista jo aikaisemmin.

Itse kuplasuunnitelma näyttää tyylikkäältä ja Olympiastadionympäristöön hyvin sopivalta. Sen kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat aika pieniä, koska se pääosin jää Nordensködinkadun jäähallin ja sen parkkipaikan taakse. Ei valitettavaa tämän suhteen. Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa saman ja on puoltanut hanketta lausunnossaan.

Palloliiton Helsingin piirin lausunto on aika ympäripyöreä eikä ota varsinaisesti kantaa puoleen eikä toiseen. Lausunnon mukaan Helsingissä riittäisi minimissään kolme ympärivuotisessa käytössä olevaa kenttää, koska talvella volyymit ovat niin paljon kesää pienemmät.

Muiden kantakaupungin jalkapalloseurojen harjoitusolosuhteita parannetaan lähivuosina seuraavilla hankkeilla:

 • Väinämöisenkentälle rakennetaan kolmen seuran yhteishankkeena tekonurmi kesällä 2013
 • Virasto perusparantaa Lauttasaaren ja Munkkivuoren kentät kesällä 2013-14
 • Tehtaanpuistoon tulee tekojäärata, jonka pintamateriaali on tekonurmi 2015-16
 • Jätkäsaaren urheilupuistoon rakennetaan kolme tekonurmikenttää 2010-luvun lopulla

Jos Pallokenttä 7:n vuokrataan pitäisi pohtia, voisiko sille varatut perusparannusmäärärahat käyttää aikaistamalla vaikka osan Jätkäsaaren urheilupuiston kenttien rakentamista.

Varovainen ok. Näyttää siltä, ettei muiden seurojen olosuhteet HJK:n hankkeen myötä näytä ainakaan oleellisesti huononeva ja muutaman vuoden perspektiivillä kenttien määrä on nousemassa oleellisesti.

.. ja lopuksi Merellisen osaston myötä kosteisiin tunnelmiin. Näissä anniskelulupa asioissa on nyt kyllä vähän linja hakusessa. Muutama kokous sitten Kepa ry:lle ei myönnetty A-oikeuksia  Maailma kylässä -festareita varten, mutta nyt esittelijä on esittämässä niiden myöntämistä kaupalliselle toimijalle Hietaniemen uimarannan konserttipäiville. En ymmärrä.

MERELLINEN OSASTO
1 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Elisaaressa Oy Sagawind Ab:lle(pdf) (html)

Ok. Kartanorakennuksessa pitopalvelu ja tilausravintolatoiminnan yhteydessä perusteltua.

2 Maanhaltijan suostumus väkevien alkoholijuomien tarjoiluun Live Nation Finland Oy:lle, Hietaniemen uimarannan tapahtumapäiviksi (pdf) (html)

Päätösesityksessä todetaan, että:

Yleisellä anniskelualueella on myynnissä miedompia juomia ja juomasekoituksia. A-oikeuden vaatimaa myyntiä on lähinnä VIPtiloissa.

Sama tilannehan oli Maailma kylässä -festarien osalta. Silloinkin haettiin A-oikeuksia nimen omaan juomasekoituksia varten.

Tästä k0hdasta on tainnut jäädä varsinainen Live Nationin hakemus puuttumaan. Olisin valmis pöytäämään tämän ja tekemään päätöksen vasta kun kaikki aineisto on käytössä.

Aikamoinen lista.

3 Replies to “Liikuntalautakunta 14.5. 2013”

 1. […] käsittelyssä oleva asia oli jälleen Töölön pallokenttä 7:n kohtalo, jota on nyt jo pariin otteeseen lautakunnassa ihmetelty. Edellisen käsittelyn jälkeen pidettiin aiheesta yleinen […]

  Tykkää

 2. […] käsiteltiin jo 14.5. ja edelleen […]

  Tykkää

 3. […] asiasta käytiin keskutelua jo vuosi sitten ja silloin ehdotukseni A-oikeuksien myöntämisestä kokeiluluontoisesti jäi vaille […]

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.
%d bloggaajaa tykkää tästä: