MTV3:n vaalikone

2. Kuntavaalit ovat yksittäiselle ihmiselle tärkeämmät kuin eduskuntavaalit.

3. Kuntien johtoon tulisi valita pormestarit suoralla kansanvaalilla.

4. Kunnissa tulisi olla hallitus ja oppositio samaan tapaan kuin valtakunnan tasolla eduskunnassa.

Vaikka suuresta osasta kuntien tehtävistä ja velvollisuuksista määrätään valtakunnan tasolla, paikallisesti päätetään miten velvoitteet toteutetaan ja mihin erityisesti panostetaan. Kunnalla on esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus tarjota kuntalaisille erilaisia palveluita, mutta laissa ei yleensä määritellä esimerkiksi sitä, mikä on kohtuullinen jonotusaika ennen näiden palvelujen piiriin pääsemistä.

Ainakin suurissa kaupungeissa pormestarimalliin siirtyminen on perusteltua. Helsingissä kaupunginjohtajien ja apulaiskaupunginjohtajien nimitykset ovat jo nyt käytännössä täysin poliittisia, pormestarimallissa tämä vain olisi selkeämpää. Hallitus-oppositio asetelma ei ole paras vaihtoehto kuntatasolla. Demokratia ja äänestäjien tahto toteutuu paremmin, jos eri ryhmät asiakohtaisesti neuvottelevat, tekevät kompromisseja ja päättävät asioista yhdessä jäykän vastakkainasettelun sijaan.

5. Kuntaliitokset ovat hyvä ratkaisu kuntien taloudelliseen ahdinkoon

6. Olen valmis kuntaliitokseen/-liitoksiin oman kuntani kohdalla

7. On parempi turvata kuntien palvelut verotuloilla kuin keventää kunnallisverotusta

8. Kunnallisveroani voidaan korottaa jotta palvelut saadaan hoidetuiksi

9. Kunnassani kunnallisvero on liian korkea.

Kuntaliitos ei ole poppaskonsti, jolla ratkaistaan kaikki kuntien taloudelliset ongelmat, mutta Suomen pirstaloitunut kuntarakenne kaipaa uudistusta. Kuntalaisten ääni kuuluu ja demokratia toimii paremmin elinkelpoisissa ja toimintakykyisissä kunnissa, kuin monimutkaisissa kuntayhtymissä ja muissa hallintohimmeleissä.

Pääkaupunkiseudun kuntien yhdistyminen tuottaisi etuja nykyistä järkevämmän kaavoituksen, kaupunkirakenteen suunnitelun, joukkoliikenteen ja palveluiden sijoittelun muodossa. Yhdistymisen jälkeen päätösvaltaa pitää Oslon ja Tukholman esimerkkien mukaisesti delegoida kaupunginosavaltuustoille. Paikallisista asioista pitää päättää paikallisesti.

Pääkaupunkiseudun kuntien yhdistyttyä yhdeksi metropoliksi häviää niiden välinen verokilpailu ja Helsingin nykyistä Suomen mittakaavassa varsin maltillista veroäyriä on mahdollista korottaa ja siten rahoittaa väestön ikääntymisen aiheuttama menojen nousu.

10. Kunnallani ei ole varaa huolehtia asianmukaisesti iäkkäistä ihmisistä.

11. Kunnassani pitää nykyistä enemmän yksityistää kunnallisia palveluja.

12. Yksityiset terveyspalvelut ovat tasokkaampia kuin kuntani julkiset terveydenhoitopalvelut. 

13. Palvelujen turvaamiseksi olen valmis palvelumaksujen korottamiseen. 

14. Kannatan kaikille maksutonta kunnallista lasten päivähoitoa tulorajoista riippumatta. 

15. Kunnassani on panostettu liikaa urheilu- ja/tai kulttuurirakentamiseen. 

16. Kirjastopalvelujen täytyy säilyä maksuttomina.

17. Koulujen iltapäiväkerhot on tehtävä pakollisiksi ja maksuttomiksi. 

18. Koulujen opetusryhmäkoot tulee rajoittaa alle 30 oppilaaseen.

THL:n tekemän selvityksen perusteella Helsingin vanhusten pitkäaikaishoito on tällä hetkellä hyvällä tasolla, vaikka omais- ja kotihoidon tukea pitäisikin kehittää. Kiinteistöveron maltillisella korotuksella tulevina vuosina on mahdollista rahoittaa väestön ikääntymisen aiheuttama menojen nousu.

Palveluiden ulkoistaminen ei ole automaattiratkaisu kunnan terveydenhuollon ongelmiin. Lääkärilehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan puolet niistä kunnista, jotka olivat ulkoistaneet terveyskeskuksen, katsoivat ulkoistuksen lisänneen kustannuksia. Palvelujen ostaminen yksityisiltä yrityksiltä voi kuitenkin olla perusteltua joissain poikkeustapauksissa.

Yksityiset palvelut eivät lähtökohtaisesti ole parempia kuin julkiset, kyse on siitä mitä palveluja tuotetaan, kenelle ja millä tavoin. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yksityissairaaloissa on julkisia suurempi kuolleisuus ja kalliimmat hoitokustannukset, koska muun muassa hallinnon henkilökunnan suuret palkkiot ja bonukset söivät tehoa ja nostivat hintoja. Yksityisten palvelujen ostosta on hyviä kokemuksia joissain erityistapauksissa, kuten esimerkiksi Tampereen Coxa-tekonivelsairaalan kohdalla. Tässä tapauksessa kunta ostaa yksityiseltä toimijalta selkeästi määriteltävän toimenpiteen eikä saman mallin laajentaminen esimerkiksi koko kirurgiseen erikoissairaanhoitoon onnistu yhtä helposti.

Palvelumaksujen suuruus riippuu oleellisesti palvelusta ja sen kohderyhmästä. Ihmisen terveys on vahvasti riippuvainen hänen sosioekonomisesta asemastaan: varakas mies elää keskimäärin 13 vuotta pidempään kuin pienituloinen. Terveyskeskusmaksujen poistaminen on askel tämän eron kiinnikuromiseksi. Toisaalta, esimerkiksi päivähoitomaksujen yläraja tulee vastaan jo varsiin kohtuullisilla tuloilla. Hyvätuloisten perheiden päivähoitomaksun korottaminen voisi mielestäni olla mahdollista.

Koulujen opetusryhmäkokoja miettittäessä pitää ottaa huomioon koulun erityispiirteet. Erityistukea tarvitsevien lasten ja nuorten pitäisi saada opiskella pienemmissä ryhmissä kuin paremmin edistyneiden.

19. Kuntani on turvallinen paikka elää. 

20. Kuntani tarjoaa minulle riittävän ammatillisen ja harrastuksellisen kehittymismahdollisuuden. Olen tyytyväinen täällä. 

21. Kunnassani on liikaa maahanmuuttajia.

22. Maahanmuuttajia olisi hyvä olla tasaisesti kaikkialla Suomessa.

23. Ympäristön suojelua koskevia määräyksiä ja tavoitteita on noudatettava kunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

24. Olen huolissani lasten koulunkäynnin ja sivistymisen tasosta kunnassani.

25. Opettajien tulisi saada käyttää fyysistä voimaa kurin palauttamiseksi, muutenkin kuin uhkaavissa tilanteissa tai oppilaan poistamiseksi luokasta.

Helsinki on hieno ja turvallinen paikka elää – kaupunki joka on tarpeeksi suuri laajaan kulttuuri-, urheilu- ja harrastustarjontaan, mutta toisaalta tarpeeksi pieni niin, että melkein joka paikkaan voi polkea polkupyörällä. Kansainvälisesti mitattuna kaupungin maahanmuuttajien määrä on varsin maltillinen, eikä sen rajoittamiseen ole mitään perusteita.

Nykyisin varmaan kaikissa Suomen kunnissa on jo maahanmuuttajia, mutta esimerkiksi pakolaisia sijoitettaessa pitäisi välttää korkean työttömyyden muuttotappioalueita. Niissä maahanmuuttajien mahdollisuudet kotoutua työn kautta ovat vähäiset ja toisaalta voi syntyä ristiriitoja kantaväestön kanssa, kuten esimerkiksi Lieksassa on havaittu.

Ympäristöä tuhoamalla voidaan jossain tapauksissa tilapäisesti luoda työpaikkoja ja talouskasvua, mutta pitkällä tähtäimellä siitä kärsii niin ympäristö, talous kuin työllisyyskin. Luonnon tuhoaminen on pahimman mahdollisen perinnön jättämistä tuleville sukupolville.

Lasten fyysinen kuritus ei kuulu tälle vuosituhannelle, mutta opettajalla tulee olla oikeus poistaa häiriköivä oppilas luokasta tai uhkaavissa tilanteissa suojella muuta kouluyhteisöä.

26. Pidän vapaa-aikaa ja perhettä työuraa tärkeämpänä.

27. Uskon Jumalaan tai korkeampaan voimaan.

28. Koulujen joulujuhlissa ja päättäjäisissä pitää saada laulaa uskonnollisia lauluja (Enkeli taivaan, suvivirsi, jne.) ja esittää uskonnollisia kuvaelmia.

Vapaa-aika ja työ on toisiaan täydentäviä elämänalueita ja molemmat ovat minulle tärkeitä. Onnelliset, levänneet ja rentoutuneet työntekijät ovat myös tuottavampia. Kukaan ei ole kuollessaan katunut sitä, että vietti liikaa aikaa lastensa ja perheensä kanssa. Lasteni kanssa hoitovapaalla viettämäni vuosi oli yksi elämäni parhaimmista ajoista.

Joulu- ja kevätjuhlissa pitää voida olla suomalaiseen kulttuuriin liittyviä perinteitä, mutta päätösvaltaa juhlien sisällöstä pitäisi antaa koulun oppilaille. Koulun juhlat ovat ennen kaikkea kouluyhteisön omia juhlia ja ulkopuolisten ei ole syytä sekaantua niiden sisältöön.

29. Harrastan liikuntaa

30. Luen kirjallisuutta

31. Pelaan tietokone- tai konsolipelejä

32. Viihdyn ulkona ravintoloissa ja baareissa

33. Käyn lavatansseissa

34. Käyn teatterissa

35. Käyn oopperassa

36. Sosiaalinen media on tärkeä osa elämääni.

Harrastan säännöllisesti miekkailua. Oman harjoittelun ja kilpailemisen lisäksi olen toiminut erilaisissa aikuis- ja juniorivalmennustehtävissä. Muuta liikuntaa harrastan polkupyöräilemällä työmatkat sekä käymällä ajoittain kuntosalilla ja lenkillä.

Pidän laajasti eri kirjallisuudenlajeista, vaikka viime vuosina kaunokirjallisuus on jäänyt hieman vähemälle huomiolle tietokirjallisuuteen nähden. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat Etelä-Afrikan ja taidemusiikin historia. Baareissa, ravintoloissa ja lavatansseissa ei kahden pienen lapsen isänä kovin usein ole aikaa käydä.

Olen suuri oopperan ystävä. Viime vuosien suurimpia oopperahetkiä minulle ovat olleet Kansallisoopperan Ring-sarja ja Helsingin juhlaviikkojen Tristan ja Isolde Musiikkitalossa.

37. Todellisuuden ja elämän hallinta on nykyisin yhä vaikeampaa.

38. Holhoaminen on mennyt liian pitkälle. Ihmisten pitää myös kantaa vastuu itsestään.

39. Uskon ydinperheeseen.

Ihmisillä on taipumus ajatella, että juuri heidän oma aikansa olisi jotenkin erityisen poikkeusellinen muihin historian ajanjaksoihin nähden. Joka ajalla on kuitenkin ollut omat elämänhallinalliset haasteensa. Yhteiskunnan turvaverkot, yhteisöllisyys ja itse itsestään vastuun ottaminen eivät ole toistensa kanssa ristiriidassa. Kaikkia niitä tarvitaan.

Ydinperhe tai -perheettömyys ei ole uskon asia. Ei ole mitään syytä miksi ihmiset eivät voisi elää onnellisena myös muunlaisissa perheissä. Perheen muotoa oleellisempaa on sen jäsenten välinen rakkaus ja kunnioitus.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.
%d bloggaajaa tykkää tästä: